“400 tweetalige verhalen voor cursisten Amerikaans:
De perfecte teksten om Amerikaans te leren”

tweetalige verhalen Amerikaans en Nederlands
 • Door het lezen van de verschillende teksten krijgt u een diepgaand begrip van de Amerikaanse taal.
  Het is het perfecte oefenmateriaal om Amerikaans als uw moedertaal te begrijpen en het absoluut vloeiend te kunnen spreken.
 • U zult in staat zijn om veelvoorkomende zinnen en alledaags taalgebruik te begrijpen, wat essentieel is voor een vloeiend taalgebruik.
 • De meer dan 400 teksten zijn ontwikkeld door taalkundigen die een grondig inzicht hebben in de behoeften van cursisten Amerikaans.
 • De verhalen bevatten meer dan 5.000 zinnen in het Amerikaans en in het Nederlands, die 6 boeken van elk 200 pagina's zouden vullen als ze zouden worden uitgeprint.
 • U kunt de teksten in elke browser lezen.
  Ook kunt u kiezen of u de zinnen in het Amerikaans en in het Nederlands achter elkaar wilt lezen.
  U hebt tevens de optie om de Amerikaanse of de Nederlandse zinnen te verbergen:
  U ziet dan alleen de vertaling als u erop tikt of klikt.

Grote verscheidenheid aan teksten:

Deze 400 teksten zijn een mix van onderwerpen en stijlen om u het volledige spectrum van de Amerikaanse taal te laten zien:
150 korte verhalen in het Amerikaans en in het Nederlands
Wilt u uw woordenschat vergroten?
Deze collectie biedt meer dan 150 korte verhalen over specifieke onderwerpen.
oefen grammatica Amerikaans met teksten in het Amerikaans
Wilt u uw grammatica oefenen?
In meer dan 100 collecties van zinnen kunt u een onderwerp uit de Amerikaanse grammatica oefenen.
alledaagse dialoogteksten in het Amerikaans en in het Nederlands
Wilt u het alledaags Amerikaans begrijpen?
Verdiep u in 150 levensechte gesprekken die u inzicht geven in uiteenlopende situaties.
Door de grote verscheidenheid aan teksten leert u het Amerikaans in al zijn variaties en nuances kennen.
 

Maak u het Amerikaans eigen met teksten voor beginners, gevorderden en professionals:

De 400 tweetalige teksten zijn een goed doordacht leermiddel dat speciaal is ontwikkeld om uw taalvaardigheid te verbeteren.
 
De teksten zijn in 6 taalniveaus (A1, A2, B1, B2, C1 en C2) ingedeeld. U hebt de optie om alle zinnen weer te geven of de vertalingen in het Nederlands te verbergen, zodat u deze alleen ziet als u erop tikt of klikt.
 
Zo houdt u controle over uw leeractiviteiten en kunt u uw vaardigheden voortdurend ontwikkelen.
teksten in het Amerikaans op alle leerniveaus
 

Doelgericht leren eenvoudig gemaakt:

Een interactieve, klikbare inhoudsopgave maakt navigeren eenvoudiger en zorgt ervoor dat u direct naar de onderwerpen kunt springen die u het meest interesseren.
 
Of u zich nu wilt concentreren op een specifiek onderwerp of gewoon wilt bladeren door de verscheidenheid aan teksten – dit boek past zich aan uw individuele leerstijl aan.
interactief e-book Amerikaans Nederlands
 

Leren in kleine beetjes:

Het beste eraan?
U hoeft niet uren achtereen te lezen en te leren.
De teksten zijn zo ontworpen dat u elke tekst in slechts drie minuten kunt lezen.
 
U kunt dus elke dag in kleine stapjes leren – perfect voor een drukke agenda of voor wie tussendoor wil leren.
Amerikaanse teksten in overzichtelijke leereenheden
 

Pas de teksten perfect aan uw leerniveau aan:

Bent u net begonnen met Amerikaans leren?
Dan raden we u aan om eerst een zin in het Amerikaans te lezen en dan naar het Nederlandse equivalent te kijken.
De Nederlandse vertaling kan verborgen worden zodat u ongestoord kunt nadenken over de betekenis van de zin.
 
Hebt u al een meer gevorderd niveau bereikt?
In dat geval kunt u het beste beginnen met de zin in het Nederlands en de Amerikaanse versie verbergen.
Dit geeft u de tijd om na te denken over hoe u deze zin in het Amerikaans zou vertalen.
Amerikaanse teksten voor beginners en gevorderden
 

Onbeperkt lezen op elk apparaat:

U zult niet snel zonder leesmateriaal komen te zitten – uitgeprint zouden de teksten 6 boeken van elk 200 pagina's vullen.
 
U kunt de teksten lezen in elke browser – op een pc, tablet of smartphone.
teksten Amerikaans lezen voor pc, tablet, smartphone
 

Zo kunt u snel vooruitgang boeken:

 • Als u meer dan 600 Amerikaanse woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op A1-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 1.300 Amerikaanse woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op A2-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 2.100 Amerikaanse woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op B1-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 3.000 Amerikaanse woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op B2-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 4.000 Amerikaanse woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op C1-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 5.000 Amerikaanse woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op C2-niveau, totdat u alles begrijpt.
Met meer dan 1.000 zinnen per leerniveau zult u niet snel zonder lesmateriaal komen te zitten.
hoeveel Amerikaanse woorden voor de verschillende leerniveaus
 

Test de teksten

Als u een voorproefje wilt van deze unieke leerervaring, lees dan de demoversie van de teksten (met 20 van de 400 teksten):
Dit geeft u inzicht in de structuur en kwaliteit van de geleverde teksten.
 
 
demoversie tweetalige teksten Amerikaans Nederlands teksten A1 in het Amerikaans lezen teksten in het Amerikaans en in het Nederlands lezen tekst Amerikaans A2 teksten Amerikaans B1 B2 gratis lezen
 
Tweetalige verhalen (demoversie)
Alle 400 verhalen bestellen »
 
           
 
       
 
 
  1.   
Buying ice cream
IJs kopen
   
It's a hot summer day.
   
Het is een hete zomerdag.
   
A boy goes to the ice cream shop.
   
Een jongen gaat naar de ijssalon.
   
He wants to buy an ice cream.
   
Hij wil een ijsje kopen.
   
He sees many different flavors.
   
Hij ziet veel verschillende smaken.
   
Chocolate, vanilla, strawberry, and more.
   
Chocolade, vanille, aardbei en meer.
   
He can't decide.
   
Hij kan niet kiezen.
   
He asks the saleswoman for advice.
   
Hij vraagt de verkoopster om advies.
   
She recommends the mango flavor.
   
Ze beveelt de mangosmaak aan.
   
He tries it and he likes it.
   
Hij probeert het en hij vindt het lekker.
   
He buys the mango ice cream.
   
Hij koopt het mango-ijs.
   
He is happy with his choice.
   
Hij is blij met zijn keuze.
   
He goes home and enjoys his ice cream.
   
Hij gaat naar huis en geniet van zijn ijsje.
   
It's a beautiful day.
   
Het is een mooie dag.
  2.   
A1 level sentences illustrating the use of verbs in the present tense
Zinnen van niveau A1 over het gebruik van werkwoorden in de tegenwoordige tijd
   
I am eating an apple.
   
Ik eet een appel.
   
You are going to school.
   
Je gaat naar school.
   
He is drinking water.
   
Hij drinkt water.
   
She is sleeping.
   
Ze slaapt.
   
We are playing soccer.
   
We voetballen.
   
You are reading a book.
   
Jullie lezen een boek.
   
They are dancing.
   
Ze dansen.
   
I am watching a movie.
   
Ik kijk naar een film.
   
You are singing a song.
   
Je zingt een lied.
   
He cooks the food.
   
Hij kookt het eten.
   
She swims.
   
Zij zwemt.
   
We laugh.
   
Wij lachen.
   
You (plural) run.
   
Jullie rennen.
   
They study.
   
Zij studeren.
   
I draw.
   
Ik teken.
   
You speak.
   
Jij spreekt.
   
He writes.
   
Hij schrijft.
   
She listens to music.
   
Zij luistert naar muziek.
   
We drive a car.
   
Wij rijden auto.
   
You (plural) dance.
   
Jullie dansen.
  3.   
Conversation: Greet someone you know
Conversatie: Iemand begroeten die je kent
   
Hello Peter, how are you?
   
Hallo Peter, hoe gaat het met je?
   
I haven't seen you in a long time.
   
Ik heb je al een tijdje niet gezien.
   
Are you having a good day?
   
Heb je een goede dag?
   
How was your weekend?
   
Hoe was je weekend?
   
What did you do?
   
Wat heb je gedaan?
   
Was it nice?
   
Was het leuk?
   
It's nice to see you.
   
Het is fijn je te zien.
   
I look forward to our next meeting.
   
Ik kijk uit naar onze volgende ontmoeting.
   
See you later!
   
Tot later!
  1.   
Adopt a healthier lifestyle
Een gezondere levensstijl aannemen
   
Mehmet always ate pizza and fast food.
   
Mehmet at altijd pizza en fastfood.
   
But now he wants to eat healthier.
   
Maar nu wil hij gezonder eten.
   
He goes to the market and buys vegetables and fruits.
   
Hij gaat naar de markt en koopt groenten en fruit.
   
He cooks at home and doesn't eat fast food anymore.
   
Hij kookt thuis en eet geen fastfood meer.
   
Mehmet also starts doing sports.
   
Mehmet begint ook met sporten.
   
He goes to the gym.
   
Hij gaat naar de sportschool.
   
He runs an hour every day.
   
Hij loopt elke dag een uur.
   
He feels better and has more energy.
   
Hij voelt zich beter en heeft meer energie.
   
His friends notice the change.
   
Zijn vrienden merken de verandering.
   
They say, "Mehmet, you look good!"
   
Ze zeggen: "Mehmet, je ziet er goed uit."
   
Mehmet is happy with his new lifestyle.
   
Mehmet is blij met zijn nieuwe levensstijl.
   
He says, "I feel healthier and stronger."
   
Hij zegt: "ik voel me gezonder en sterker".
   
Mehmet has adopted a healthier lifestyle and is happy.
   
Mehmet heeft een gezondere levensstijl aangenomen en is gelukkig.
  2.   
A2 sentences illustrating the use of personal pronouns in different contexts
A2 zinnen die het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden in verschillende contexten illustreren
   
She often cooks pasta because she loves Italy.
   
Zij kookt vaak pasta, omdat ze van Italië houdt.
   
We met him in the park and had a great time.
   
We hebben hem in het park ontmoet en een geweldige tijd gehad.
   
You are welcome to visit us anytime.
   
Jullie zijn van harte welkom om ons te komen bezoeken.
   
Can I help you find the book?
   
Kan ik je helpen het boek te vinden?
   
They are watching a movie in the cinema.
   
Zij kijken een film in de bioscoop.
   
He likes her hat because it's colorful.
   
Hij vindt haar hoed leuk, omdat die kleurrijk is.
   
She goes for a walk with her dog.
   
Zij is aan het wandelen met haar hond.
   
We have planned a trip to Greece.
   
Wij hebben een reis naar Griekenland gepland.
   
Could you please pass me the salt?
   
Kun je me alsjeblieft het zout geven?
   
He repairs her car because she can't.
   
Hij repareert haar auto, omdat ze dat niet kan.
   
They love their job because it's creative.
   
Ze houden van hun werk omdat het creatief is.
   
May I bring you a glass of water?
   
Mag ik u een glas water brengen?
   
He gives her a rose every day.
   
Hij geeft haar elke dag een roos.
   
They are coming to our place tomorrow.
   
Ze komen morgen naar ons toe.
   
Can you deliver the message to him?
   
Kun je hem het bericht doorgeven?
   
She tells us a funny story.
   
Ze vertelt ons een grappig verhaal.
   
You are always welcome.
   
Jullie zijn altijd welkom.
   
Can I give you the book?
   
Mag ik je het boek geven?
   
He writes them a letter.
   
Hij schrijft hen een brief.
   
She gave me a gift.
   
Ze heeft me een cadeau gegeven.
  3.   
Conversation: Discussion about your daily routine and what you do during the day
Conversatie: Een gesprek over je dagelijkse routine en wat je overdag doet
   
I wake up every morning at seven o'clock.
   
Ik word elke ochtend om zeven uur wakker.
   
After that, I brush my teeth and shower.
   
Daarna poets ik mijn tanden en douche ik.
   
I eat breakfast and drink coffee to start the day.
   
Ik ontbijt en drink koffie om de dag te beginnen.
   
Then, I go to work and work until five o'clock.
   
Dan ga ik naar het werk en werk tot vijf uur.
   
After work, I go to the gym.
   
Na het werk ga ik naar de sportschool.
   
I usually cook my dinner and then watch TV.
   
Ik kook meestal mijn avondeten en kijk dan televisie.
   
Before sleeping, I read a book.
   
Voor het slapengaan lees ik een boek.
   
I usually go to bed around ten o'clock.
   
Ik ga meestal rond tien uur naar bed.
   
That's my daily routine.
   
Dat is mijn dagelijkse routine.
  1.   
Planning and implementation of a home renovation project
Planning en uitvoering van een huisrenovatieproject
   
My name is Sarah and I live in Seattle.
   
Ik heet Sarah en ik woon in Seattle.
   
My passion is renovating old houses.
   
Mijn passie is het renoveren van oude huizen.
   
I recently bought an old Victorian house.
   
Onlangs kocht ik een oud Victoriaans huis.
   
It was in poor condition, but I saw potential.
   
Het was in slechte staat, maar ik zag potentieel.
   
I began to plan the renovation.
   
Ik begon met het plannen van de renovatie.
   
First, I made a list of the necessary tasks.
   
Allereerst maakte ik een lijst van de noodzakelijke werkzaamheden.
   
Then, I started looking for craftsmen.
   
Toen ben ik op zoek gegaan naar vakmensen.
   
It wasn't easy to find the right people.
   
Het was niet makkelijk om de juiste mensen te vinden.
   
But I didn't give up and eventually found a great team.
   
Maar ik gaf niet op en uiteindelijk vond ik een geweldig team.
   
We started renovating the house.
   
We begonnen het huis te renoveren.
   
It was a lot of work, but we embraced the challenge.
   
Het was veel werk, maar we gingen de uitdaging aan.
   
Every day, I saw improvements and it was very rewarding.
   
Elke dag zag ik verbeteringen en het gaf veel voldoening.
   
In the end, the house was finished and I was proud of what we achieved.
   
Uiteindelijk was het huis klaar en ik was trots op wat we hadden bereikt.
   
The old Victorian house was now a beautiful home.
   
Het oude Victoriaanse huis was nu een prachtig thuis.
   
It was a long and exhausting process, but it was worth it.
   
Het was een lang en vermoeiend proces, maar het was het waard.
   
I look forward to starting my next renovation project.
   
Ik kijk ernaar uit om aan mijn volgende renovatieproject te beginnen.
  2.   
B1 sentences demonstrating the correct use of possessive pronouns
B1 zinnen die het juiste gebruik van bezittelijke voornaamwoorden laten zien
   
Your kindness is what I appreciate the most about you.
   
Jouw vriendelijkheid is wat ik het meest waardeer aan jou.
   
Their old house has a special charm.
   
Hun oude huis heeft een bijzondere charme.
   
His way of writing is very unique.
   
Zijn manier van schrijven is zeer uniek.
   
Our grandmother left us this necklace.
   
Onze grootmoeder heeft ons deze ketting nagelaten.
   
His enthusiasm for art is contagious.
   
Zijn enthousiasme voor kunst is aanstekelijk.
   
That's her favorite restaurant in the city.
   
Dat is haar favoriete restaurant in de stad.
   
Your honesty is admirable.
   
Jouw eerlijkheid is bewonderenswaardig.
   
Our house has a beautiful view of the sea.
   
Ons huis heeft een prachtig uitzicht op de zee.
   
Her creativity is really impressive.
   
Haar creativiteit is echt indrukwekkend.
   
Her father has a large library.
   
Haar vader heeft een grote bibliotheek.
   
My friend lost his keys.
   
Mijn vriend heeft zijn sleutels verloren.
   
Her teacher is very strict.
   
Haar lerares is heel streng.
   
Your brother has a great sense of humor.
   
Jouw broer heeft een geweldig gevoel voor humor.
   
That's our new car.
   
Dit is onze nieuwe auto.
   
Her shoes are very stylish.
   
Haar schoenen zijn zeer stijlvol.
   
My father built this table himself.
   
Mijn vader heeft deze tafel zelf gebouwd.
   
Her cat is very cute.
   
Haar kat is erg schattig.
   
Your mother cooks excellently.
   
Jouw moeder kookt uitstekend.
   
His siblings are very athletic.
   
Zijn broers en zussen zijn erg sportief.
   
That's her favorite movie.
   
Dat is haar favoriete film.
  3.   
Conversation: Discussion about your favorite movies and TV shows, including genres and actors
Conversatie: Een gesprek over je favoriete films en tv-series, inclusief genres en acteurs
   
What type of movies and TV series do you prefer to watch?
   
Welk soort films en tv-series kijk je het liefst?
   
I really like science-fiction and adventure movies.
   
Ik hou erg van sciencefiction en avonturenfilms.
   
Do you have a favorite actor or actress?
   
Heb je een favoriete acteur of actrice?
   
Yes, I'm a big fan of Leonardo DiCaprio.
   
Ja, ik ben een grote fan van Leonardo DiCaprio.
   
Which TV series do you recommend the most?
   
Welke tv-serie raad je het meeste aan?
   
I recommend "Stranger Things", the series is very exciting.
   
Ik raad 'Stranger Things' aan, de serie is erg spannend.
   
What is your favorite movie of all time?
   
Wat is je favoriete film aller tijden?
   
My favorite movie is "The Godfather".
   
Mijn favoriete film is 'The Godfather'.
   
I also like documentaries, especially those that deal with nature and the environment.
   
Ik hou ook van documentaires, vooral die over natuur en milieu.
  1.   
Pioneering work for the breakthrough in renewable energy technologies
Baanbrekend werk voor de doorbraak in hernieuwbare energietechnologieën
   
I am Zainab, an inventive scientist from Kuala Lumpur, Malaysia.
   
Ik ben Zainab, een vindingrijke wetenschapper uit Kuala Lumpur, Maleisië.
   
My vision is to supply the world with sustainable energy by developing new technologies.
   
Mijn visie is om de wereld van duurzame energie te voorzien door nieuwe technologieën te ontwikkelen.
   
One day, I discovered a way to produce solar cells more efficiently and cost-effectively.
   
Op een dag ontdekte ik een manier om zonnecellen efficiënter en goedkoper te produceren.
   
This would facilitate access to clean energy for many people around the world.
   
Dit zou de toegang tot schone energie voor veel mensen over de hele wereld vergemakkelijken.
   
However, the work was challenging and required many years of intensive research and development.
   
Het werk was echter uitdagend en vergde vele jaren van intensief onderzoek en ontwikkeling.
   
After countless experiments and improvements, we managed to bring the technology to market maturity.
   
Na talloze experimenten en verbeteringen, slaagden we erin de technologie marktrijp te maken.
   
The breakthrough came when a major energy company showed interest in our technology.
   
De doorbraak kwam toen een groot energiebedrijf interesse toonde in onze technologie.
   
They invested in our company and helped us increase production.
   
Ze investeerden in ons bedrijf en hielpen ons de productie te verhogen.
   
Our renewable energy sources were used worldwide and contributed to the reduction of carbon emissions.
   
Onze hernieuwbare energiebronnen werden wereldwijd gebruikt en droegen bij aan de vermindering van koolstofemissies.
   
Today, I am proud to have contributed to making the world a better place.
   
Vandaag ben ik trots dat ik heb bijgedragen aan een betere wereld.
   
But the journey doesn't end there.
   
Maar de reis eindigt niet hier.
   
I am determined to continue developing innovative technologies that will improve our lives and protect our planet.
   
Ik ben vastbesloten om door te gaan met het ontwikkelen van innovatieve technologieën die ons leven verbeteren en onze planeet beschermen.
  2.   
B2 sentences on the role of demonstrative pronouns
B2 zinnen over de rol van aanwijzende voornaamwoorden
   
Those trees you see in the background are several centuries old.
   
Die bomen die je op de achtergrond ziet, zijn eeuwen oud.
   
This painting hanging in the corner is from the Renaissance.
   
Dit schilderij dat in de hoek hangt, stamt uit de Renaissance.
   
These books here are the foundation of my research.
   
Deze boeken hier vormen de basis voor mijn onderzoek.
   
Those birds in the cage over there are rare species.
   
Die vogels daar in de kooi zijn zeldzame soorten.
   
These flowers you planted have bloomed beautifully.
   
Deze bloemen die je geplant hebt, zijn prachtig in bloei gekomen.
   
Those sculptures over there are from the 18th century.
   
Die beelden daar zijn uit de 18e eeuw.
   
This city I live in has a rich history.
   
Deze stad waar ik woon heeft een rijke geschiedenis.
   
That man over there is a famous writer.
   
Die man daar is een bekende schrijver.
   
This mountain you see is the highest in the region.
   
Die berg die je ziet, is de hoogste in de regio.
   
The story you're telling is fascinating.
   
Dit verhaal dat je vertelt, is fascinerend.
   
Those clouds over there indicate a storm is coming.
   
Die wolken daar kondigen een storm aan.
   
This bridge we're crossing was built in the last century.
   
Deze brug die we oversteken, is in de vorige eeuw gebouwd.
   
The poem you recited deeply touched me.
   
Dit gedicht dat je voordroeg, heeft me diep geraakt.
   
That river we saw yesterday is very famous.
   
Die rivier die we gisteren hebben gezien, is erg beroemd.
   
The words you said stay with me.
   
Deze woorden die je zei blijven me bij.
   
That ship out there is very old.
   
Dat schip daar is heel oud.
   
This apple tree here was planted by my grandfather.
   
Deze appelboom hier is door mijn grootvader geplant.
   
The song she sings is very beautiful.
   
Dat lied dat zij zingt, is erg mooi.
   
The experience you've had is very valuable.
   
Deze ervaring die je hebt opgedaan, is zeer waardevol.
   
That mountain seen in the distance is a popular hiking destination.
   
Die berg die in de verte te zien is, is een populaire wandelbestemming.
  3.   
Conversation: Share your travel adventures and discuss cultural encounters
Conversatie: Deel je reisavonturen en discussieer over culturele ontmoetingen
   
During my trip to Thailand, I encountered a fascinating mix of tradition and modernity.
   
Tijdens mijn reis naar Thailand kwam ik een fascinerende mix van traditie en moderniteit tegen.
   
Have you ever visited the fascinating temples of Angkor in Cambodia?
   
Hebt u ooit de fascinerende tempels van Angkor in Cambodja bezocht?
   
The hospitality of the people in Japan deeply impressed me.
   
De gastvrijheid van de mensen in Japan heeft diepe indruk op me gemaakt.
   
What unique cultural experiences have you had on your travels?
   
Welke uitzonderlijke culturele ervaringen heeft u op uw reizen gehad?
   
The breathtaking architecture in Dubai is a real feast for the eyes.
   
De adembenemende architectuur in Dubai is een ware traktatie voor de ogen.
   
Have you experienced the unique culinary traditions of India?
   
Heeft u de unieke culinaire tradities in India ervaren?
   
My hike through the Peruvian rainforest was a real adventure.
   
Mijn wandeling door het Peruaanse regenwoud was een echt avontuur.
   
Which countries have you visited that have had a profound impact on you?
   
Welke landen heeft u bezocht die een diepgaande invloed op u hebben gehad?
   
Meeting the Maasai in Kenya was a life-changing experience.
   
De ontmoeting met de Maasai in Kenia was een levensveranderende ervaring.
   
Travel not only opens our eyes but also our hearts to new cultures.
   
Reizen opent niet alleen onze ogen, maar ook ons hart voor nieuwe culturen.
  1.   
Leading a pioneering research project in genetic engineering
Leiding geven aan een baanbrekend onderzoeksproject in genetische manipulatie
   
Marta, an outstanding geneticist in the bustling city of San Francisco, faced a challenge.
   
Marta, een uitstekende geneticus in de bruisende stad San Francisco, stond voor een uitdaging.
   
She led a team of scientists in conducting a state-of-the-art research project on the genetic modification of plants.
   
Ze leidde een team wetenschappers bij het uitvoeren van een geavanceerd onderzoeksproject naar genetische manipulatie van planten.
   
They were trying to modify wheat so it could grow in extreme climate conditions.
   
Ze probeerden tarwe aan te passen zodat het kon groeien onder extreme klimaatomstandigheden.
   
Marta spent endless hours in the lab, analyzing genetic sequences and modifying genes.
   
Marta bracht ontelbare uren in het laboratorium door met het analyseren van genetische sequenties en het aanpassen van genen.
   
Despite the challenges and uncertainty, she always maintained her optimism and determination.
   
Ondanks de uitdagingen en onzekerheid bleef ze altijd optimistisch en vastberaden.
   
She strongly believed that her work had the potential to change the world and combat hunger and poverty.
   
Ze geloofde stellig dat haar werk het potentieel had om de wereld te veranderen en honger en armoede te bestrijden.
   
Marta and her team worked tirelessly, always in search of the next breakthrough.
   
Marta en haar team werkten onvermoeibaar, altijd op zoek naar de volgende doorbraak.
   
They overcame setbacks, celebrated small victories, and constantly learned.
   
Ze overwonnen tegenslagen, vierden kleine overwinningen en leerden voortdurend bij.
   
After years of research and countless experiments, they finally achieved a significant breakthrough.
   
Na jaren van onderzoek en talloze experimenten boekten ze uiteindelijk een belangrijke doorbraak.
   
They had created a genetically modified wheat species that could thrive in extreme conditions.
   
Ze hadden een genetisch gemodificeerde tarwesoort gecreëerd die onder extreme omstandigheden kon gedijen.
   
Marta felt a wave of pride and fulfillment when she saw the success of her work.
   
Marta voelde een golf van trots en voldoening toen ze het succes van haar werk zag.
   
Her research had the potential to help millions of people and combat global hunger.
   
Haar onderzoek had het potentieel om miljoenen mensen te helpen en de honger in de wereld te bestrijden.
   
She was proud to be a part of such groundbreaking work that pushed the boundaries of what's possible.
   
Ze was trots om deel uit te maken van zo'n baanbrekend werk dat de grenzen van het mogelijke verlegde.
   
With a feeling of hope and optimism, Marta looked towards the future, ready for the next challenges that would come her way.
   
Met een gevoel van hoop en optimisme keek Marta naar de toekomst, klaar voor de volgende uitdagingen die op haar pad zouden komen.
  2.   
Conversation: Discuss your experiences in leadership roles and team management
Conversatie: Praten over je ervaringen in leiderschapsrollen en teammanagement
   
In my role as a team leader, I quickly realized that effective communication is crucial.
   
In mijn rol als teamleider besefte ik al snel dat effectieve communicatie cruciaal is.
   
Sometimes, it's necessary to make difficult decisions that affect the entire team.
   
Soms is het nodig om moeilijke beslissingen te nemen die het hele team beïnvloeden.
   
It was my duty to motivate the team while ensuring that work was done effectively.
   
Het was mijn taak om het team te motiveren en tegelijkertijd te zorgen dat het werk effectief werd gedaan.
   
I learned that understanding the individual strengths and weaknesses of each team member is crucial.
   
Ik heb geleerd dat het van groot belang is om de individuele sterke en zwakke punten van elk teamlid te begrijpen.
   
At times, I had to resolve conflicts within the team and find a fair compromise.
   
Soms moest ik conflicten binnen het team oplossen en een eerlijk compromis vinden.
   
Developing an open and supportive culture was an important part of my leadership philosophy.
   
Het ontwikkelen van een open en ondersteunende cultuur was een belangrijk deel van mijn leiderschapsfilosofie.
   
Valuing the contribution of each individual and fostering cohesion were keys to our success.
   
Het waarderen van ieders bijdrage en het bevorderen van cohesie waren de sleutels tot ons succes.
   
I also recognized the need to give and receive continuous feedback to promote growth and improvement.
   
Ik heb ook het belang ingezien van het continu geven en ontvangen van feedback om groei en verbetering te bevorderen.
   
My experience has shown me that leadership is about inspiring others to give their best.
   
Mijn ervaring heeft me geleerd dat leiderschap betekent dat je anderen inspireert om het beste van zichzelf te geven.
  1.   
Coordination of a global response to a massive cyber-attack on critical infrastructures
Coördinatie van een wereldwijde reactie op een massale cyberaanval op kritieke infrastructuren
   
It was a quiet and starry night when ominous warning messages began to appear on the screens of security centers worldwide.
   
Het was een stille en sterrenklare nacht, toen er op de schermen van beveiligingscentra over de hele wereld onheilspellende waarschuwingsberichten verschenen.
   
I am Jin-ho, a senior network security analyst based in Seoul, and I had just set down my coffee cup when the first alert signal began to flash on my monitor.
   
Ik ben Jin-ho, een hooggeplaatste netwerkbeveiligingsanalist gevestigd in Seoul, en ik had net mijn koffiekopje neergezet toen het eerste waarschuwingssignaal op mijn monitor begon te knipperen.
   
Within seconds, it became clear to me that this was not an ordinary security incident.
   
Binnen enkele seconden werd me duidelijk dat we hier niet te maken hadden met een alledaags beveiligingsincident.
   
An unidentified actor was launching a highly coordinated attack on critical infrastructures around the world.
   
Een ongeïdentificeerde actor voerde een strak gecoördineerde aanval uit op kritieke infrastructuren wereldwijd.
   
As the magnitude of the attack became clearer, I called my colleagues in Tokyo, Washington, and London to coordinate a global response plan.
   
Terwijl de omvang van de aanval steeds duidelijker werd, belde ik mijn collega's in Tokio, Washington en Londen om een wereldwijd reactieplan te coördineren.
   
The challenge was unprecedented, but we needed to focus on taking the lead in this global crisis.
   
De uitdaging was ongekend, maar we moesten ons richten op het roer in handen nemen in deze wereldwijde crisis.
   
Amidst the chaos, we connected with experts and governments around the world to discuss the next steps and coordinate an effective countermeasure.
   
Te midden van de chaos legden we contact met experts en overheden van over de hele wereld om de volgende stappen te bespreken en een effectieve tegenmaatregel te coördineren.
   
This massive attack underscores the need for countries to work together to make cyberspace safer.
   
Deze massale aanval benadrukt de noodzaak dat landen moeten samenwerken om de cyberspace veiliger te maken.
  2.   
Conversation: Exchange of expert insights on international diplomacy and geopolitics
Conversatie: Uitwisseling van deskundige inzichten over internationale diplomatie en geopolitiek
   
Geopolitics is a complex and dynamic discipline that studies the interaction of power, space, and time on a global scale.
   
Geopolitiek is een complexe en dynamische discipline die de interactie van macht, ruimte en tijd op wereldschaal onderzoekt.
   
How would you assess the current geopolitical landscape?
   
Hoe zou u het huidige geopolitieke landschap beoordelen?
   
Considering recent tensions and geopolitical changes, the world seems to be constantly evolving.
   
Gezien de recente spanningen en geopolitieke veranderingen lijkt de wereld onderhevig aan constante verandering.
   
What role does diplomacy play in this ever-changing context?
   
Welke rol speelt diplomatie in deze voortdurend veranderende context?
   
Diplomacy serves as a fundamental tool for promoting dialogue, resolving conflicts, and maintaining international relations.
   
Diplomatie fungeert als een fundamenteel instrument voor het bevorderen van dialoog, het oplossen van conflicten en het onderhouden van internationale betrekkingen.
   
Could you analyze a current geopolitical conflict and give your assessment?
   
Kunt u een huidig geopolitiek conflict analyseren en uw beoordeling geven?
   
Ongoing tensions between major powers have the potential to seriously disrupt the geopolitical balance.
   
De aanhoudende spanningen tussen de grootmachten hebben het potentieel om het geopolitieke evenwicht ernstig te verstoren.
   
How could diplomatic measures help reduce such tensions?
   
Hoe zouden diplomatieke maatregelen kunnen bijdragen aan het verminderen van dergelijke spanningen?
   
Through constructive negotiations and a willingness to cooperate, diplomats can lay the foundation for a more peaceful future.
   
Door constructieve onderhandelingen en de wil om samen te werken, kunnen diplomaten de basis leggen voor een vreedzamere toekomst.

Veelgestelde vragen
... over de tweetalige verhalen


Veelgestelde vragen
... over inhoud en navigatie


Veelgestelde vragen
... over het gebruik en aanpassen van de teksten


Veelgestelde vragen
... over leervorderingen


Veelgestelde vragen
... over bestellen en toegang


  Ik heb nog meer vragen


  Uw overige vragen beantwoorden we graag via ons klantenserviceportaal.
   
  Amerikaanse Nederlandse verhalen bestellen
   

Bestel hier uw Amerikaanse/Nederlandse verhalen:

 
 
U bent beschermd door onze geldteruggarantie
 
U bent beschermd door onze geldteruggarantie:
 
Test de taalcursus zonder enig risico.
Als u niet volledig tevreden bent, betalen wij u 100% van het aankoopbedrag terug.
Zonder mitsen en maren.

 

Dit is de waarde van het kunnen spreken van een nieuwe taal:

In een onderzoek uit 2017 gaven 1071 respondenten aan welke waarde het voor hen zou hebben als ze een nieuwe taal zouden kunnen spreken.
Als gemiddelde waarde werd € 2.381,-- genoemd.
 
Het tijdschrift “The Economist” berekende zelfs hoeveel meer men gemiddeld in de loop van de carrière verdient indien men een extra taal spreekt: € 64.000,--.

 

Kies hier uw cursus:

   Veilig bestellen:

 
 
Geldteruggarantie:
De eerste 31 dagen kunt u uw aankoop op elk moment annuleren en krijgt u uw geld terug.
 
 
 
U ontvangt de software als online cursus:
 • U kunt meteen beginnen met leren!
 • U hoeft niets te installeren, want u leert online.
 • De online cursus werkt onder Windows, onder Mac OS en onder Linux, op de iPhone en op Android smartphones, op de iPad en op Android tablets.
 • De online cursus kan 10 jaar lang worden gebruikt.
 • De eerste 31 dagen kunt u uw aankoop op elk moment annuleren en krijgt u uw geld terug.
 • Meer dan 540.000 mensen hebben reeds een nieuwe taal geleerd met 17 Minute Languages.
 • Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Deze cursus is anders dan andere taalcursussen:


snelle vorderingen

Snelle vorderingen:

U kunt van ons leersoftware verwachten, waarmee u in een adembenemend tempo Amerikaans kunt leren en bovendien veel plezier kunt beleven.
geavanceerde software

Geavanceerde software:

We hebben deze software voor het eerst uitgebracht in 2002.
Onze ontwikkelaars hebben het jaarlijks herzien en met liefde voor detail geperfectioneerd.
dagelijkse taken

Dagelijkse taken:

Gevarieerde dagelijkse taken en een enorme keuze aan leermethoden zullen u motiveren om elke dag verder te leren.
unieke leermethoden

Unieke leermethoden:

Door de, op het langetermijngeheugen gerichte, leermethode en de op u afgestemde dagelijkse taken, leert u in recordtijd Amerikaans.
geen abonnementsvorm

Geen abonnementsvorm:

Uw toegang is 10 jaar geldig, u betaalt er maar één keer voor.
leergemeenschap

De leergemeenschap van 17 Minute Languages:

Communiceer met medecursisten in onze leergemeenschap.