“400 tweetalige verhalen voor cursisten Slowaaks:
De perfecte teksten om Slowaaks te leren”

tweetalige verhalen Slowaaks en Nederlands
 • Door het lezen van de verschillende teksten krijgt u een diepgaand begrip van de Slowaakse taal.
  Het is het perfecte oefenmateriaal om Slowaaks als uw moedertaal te begrijpen en het absoluut vloeiend te kunnen spreken.
 • U zult in staat zijn om veelvoorkomende zinnen en alledaags taalgebruik te begrijpen, wat essentieel is voor een vloeiend taalgebruik.
 • De meer dan 400 teksten zijn ontwikkeld door taalkundigen die een grondig inzicht hebben in de behoeften van cursisten Slowaaks.
 • De verhalen bevatten meer dan 5.000 zinnen in het Slowaaks en in het Nederlands, die 6 boeken van elk 200 pagina's zouden vullen als ze zouden worden uitgeprint.
 • U kunt de teksten in elke browser lezen.
  Ook kunt u kiezen of u de zinnen in het Slowaaks en in het Nederlands achter elkaar wilt lezen.
  U hebt tevens de optie om de Slowaakse of de Nederlandse zinnen te verbergen:
  U ziet dan alleen de vertaling als u erop tikt of klikt.

Grote verscheidenheid aan teksten:

Deze 400 teksten zijn een mix van onderwerpen en stijlen om u het volledige spectrum van de Slowaakse taal te laten zien:
150 korte verhalen in het Slowaaks en in het Nederlands
Wilt u uw woordenschat vergroten?
Deze collectie biedt meer dan 150 korte verhalen over specifieke onderwerpen.
oefen grammatica Slowaaks met teksten in het Slowaaks
Wilt u uw grammatica oefenen?
In meer dan 100 collecties van zinnen kunt u een onderwerp uit de Slowaakse grammatica oefenen.
alledaagse dialoogteksten in het Slowaaks en in het Nederlands
Wilt u het alledaags Slowaaks begrijpen?
Verdiep u in 150 levensechte gesprekken die u inzicht geven in uiteenlopende situaties.
Door de grote verscheidenheid aan teksten leert u het Slowaaks in al zijn variaties en nuances kennen.
 

Maak u het Slowaaks eigen met teksten voor beginners, gevorderden en professionals:

De 400 tweetalige teksten zijn een goed doordacht leermiddel dat speciaal is ontwikkeld om uw taalvaardigheid te verbeteren.
 
De teksten zijn in 6 taalniveaus (A1, A2, B1, B2, C1 en C2) ingedeeld. U hebt de optie om alle zinnen weer te geven of de vertalingen in het Nederlands te verbergen, zodat u deze alleen ziet als u erop tikt of klikt.
 
Zo houdt u controle over uw leeractiviteiten en kunt u uw vaardigheden voortdurend ontwikkelen.
teksten in het Slowaaks op alle leerniveaus
 

Doelgericht leren eenvoudig gemaakt:

Een interactieve, klikbare inhoudsopgave maakt navigeren eenvoudiger en zorgt ervoor dat u direct naar de onderwerpen kunt springen die u het meest interesseren.
 
Of u zich nu wilt concentreren op een specifiek onderwerp of gewoon wilt bladeren door de verscheidenheid aan teksten – dit boek past zich aan uw individuele leerstijl aan.
interactief e-book Slowaaks Nederlands
 

Leren in kleine beetjes:

Het beste eraan?
U hoeft niet uren achtereen te lezen en te leren.
De teksten zijn zo ontworpen dat u elke tekst in slechts drie minuten kunt lezen.
 
U kunt dus elke dag in kleine stapjes leren – perfect voor een drukke agenda of voor wie tussendoor wil leren.
Slowaakse teksten in overzichtelijke leereenheden
 

Pas de teksten perfect aan uw leerniveau aan:

Bent u net begonnen met Slowaaks leren?
Dan raden we u aan om eerst een zin in het Slowaaks te lezen en dan naar het Nederlandse equivalent te kijken.
De Nederlandse vertaling kan verborgen worden zodat u ongestoord kunt nadenken over de betekenis van de zin.
 
Hebt u al een meer gevorderd niveau bereikt?
In dat geval kunt u het beste beginnen met de zin in het Nederlands en de Slowaakse versie verbergen.
Dit geeft u de tijd om na te denken over hoe u deze zin in het Slowaaks zou vertalen.
Slowaakse teksten voor beginners en gevorderden
 

Onbeperkt lezen op elk apparaat:

U zult niet snel zonder leesmateriaal komen te zitten – uitgeprint zouden de teksten 6 boeken van elk 200 pagina's vullen.
 
U kunt de teksten lezen in elke browser – op een pc, tablet of smartphone.
teksten Slowaaks lezen voor pc, tablet, smartphone
 

Zo kunt u snel vooruitgang boeken:

 • Als u meer dan 600 Slowaakse woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op A1-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 1.300 Slowaakse woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op A2-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 2.100 Slowaakse woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op B1-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 3.000 Slowaakse woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op B2-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 4.000 Slowaakse woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op C1-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 5.000 Slowaakse woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op C2-niveau, totdat u alles begrijpt.
Met meer dan 1.000 zinnen per leerniveau zult u niet snel zonder lesmateriaal komen te zitten.
hoeveel Slowaakse woorden voor de verschillende leerniveaus
 

Test de teksten

Als u een voorproefje wilt van deze unieke leerervaring, lees dan de demoversie van de teksten (met 20 van de 400 teksten):
Dit geeft u inzicht in de structuur en kwaliteit van de geleverde teksten.
 
 
demoversie tweetalige teksten Slowaaks Nederlands teksten A1 in het Slowaaks lezen teksten in het Slowaaks en in het Nederlands lezen tekst Slowaaks A2 teksten Slowaaks B1 B2 gratis lezen
 
Tweetalige verhalen (demoversie)
Alle 400 verhalen bestellen »
 
           
 
       
 
 
  1.   
Kúpiť zmrzlinu
IJs kopen
   
Je to horúci letný deň.
   
Het is een hete zomerdag.
   
Chlapec ide do obchodu so zmrzlinou.
   
Een jongen gaat naar de ijssalon.
   
Chce kúpiť zmrzlinu.
   
Hij wil een ijsje kopen.
   
Vidí veľa rôznych druhov.
   
Hij ziet veel verschillende smaken.
   
Čokoláda, vanilka, jahoda a viac.
   
Chocolade, vanille, aardbei en meer.
   
Nemôže sa rozhodnúť.
   
Hij kan niet kiezen.
   
Pýta sa predavačky o radu.
   
Hij vraagt de verkoopster om advies.
   
Odporúča mu mangovú príchuť.
   
Ze beveelt de mangosmaak aan.
   
Skúša to a chutí mu to.
   
Hij probeert het en hij vindt het lekker.
   
Kúpi zmrzlinu s mangom.
   
Hij koopt het mango-ijs.
   
Je šťastný so svojou voľbou.
   
Hij is blij met zijn keuze.
   
Ide domov a vychutnáva si svoju zmrzlinu.
   
Hij gaat naar huis en geniet van zijn ijsje.
   
Je to krásny deň.
   
Het is een mooie dag.
  2.   
Vety úrovne A1 na použitie slovies v prítomnom čase
Zinnen van niveau A1 over het gebruik van werkwoorden in de tegenwoordige tijd
   
Jem jablko.
   
Ik eet een appel.
   
Ideš do školy.
   
Je gaat naar school.
   
Pije vodu.
   
Hij drinkt water.
   
Spí.
   
Ze slaapt.
   
Hráme futbal.
   
We voetballen.
   
Čítate knihu.
   
Jullie lezen een boek.
   
Tancujú.
   
Ze dansen.
   
Pozerať film.
   
Ik kijk naar een film.
   
Spievaš pieseň.
   
Je zingt een lied.
   
On varí jedlo.
   
Hij kookt het eten.
   
Ona pláva.
   
Zij zwemt.
   
My sa smejeme.
   
Wij lachen.
   
Vy bežíte.
   
Jullie rennen.
   
Oni študujú.
   
Zij studeren.
   
Ja kreslím.
   
Ik teken.
   
Ty hovoríš.
   
Jij spreekt.
   
On píše.
   
Hij schrijft.
   
Ona počúva hudbu.
   
Zij luistert naar muziek.
   
My jazdíme autom.
   
Wij rijden auto.
   
Vy tancujete.
   
Jullie dansen.
  3.   
Rozhovor: Pozdravte niekoho, koho poznáte
Conversatie: Iemand begroeten die je kent
   
Ahoj Peter, ako sa máš?
   
Hallo Peter, hoe gaat het met je?
   
Dlho som ťa nevidel.
   
Ik heb je al een tijdje niet gezien.
   
Mal si dobrý deň?
   
Heb je een goede dag?
   
Ako bol tvoj víkend?
   
Hoe was je weekend?
   
Čo si robil?
   
Wat heb je gedaan?
   
Bolo to pekné?
   
Was het leuk?
   
Teší ma, že ťa vidím.
   
Het is fijn je te zien.
   
Teším sa na naše ďalšie stretnutie.
   
Ik kijk uit naar onze volgende ontmoeting.
   
Uvidíme sa neskôr!
   
Tot later!
  1.   
Prijať zdravší životný štýl
Een gezondere levensstijl aannemen
   
Mehmet vždy jedol pizzu a rýchle občerstvenie.
   
Mehmet at altijd pizza en fastfood.
   
Ale teraz chce jesť zdravšie.
   
Maar nu wil hij gezonder eten.
   
Ide na trh a kupuje zeleninu a ovocie.
   
Hij gaat naar de markt en koopt groenten en fruit.
   
Varí doma a už neje rýchle občerstvenie.
   
Hij kookt thuis en eet geen fastfood meer.
   
Mehmet začína tiež so športom.
   
Mehmet begint ook met sporten.
   
Chodí do posilňovne.
   
Hij gaat naar de sportschool.
   
Beží každý deň hodinu.
   
Hij loopt elke dag een uur.
   
Cíti sa lepšie a má viac energie.
   
Hij voelt zich beter en heeft meer energie.
   
Jeho priatelia si všimnú zmenu.
   
Zijn vrienden merken de verandering.
   
Hovoria: "Mehmet, vyzeráš dobre!"
   
Ze zeggen: "Mehmet, je ziet er goed uit."
   
Mehmet je šťastný so svojím novým životným štýlom.
   
Mehmet is blij met zijn nieuwe levensstijl.
   
Hovorí: "Cítim sa zdravšie a silnejšie."
   
Hij zegt: "ik voel me gezonder en sterker".
   
Mehmet prijal zdravší životný štýl a je šťastný.
   
Mehmet heeft een gezondere levensstijl aangenomen en is gelukkig.
  2.   
A2 vety na použitie osobných zámen v rôznych kontextoch
A2 zinnen die het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden in verschillende contexten illustreren
   
Často varí cestoviny, pretože miluje Taliansko.
   
Zij kookt vaak pasta, omdat ze van Italië houdt.
   
Stretli sme ho v parku a strávili sme skvelý čas.
   
We hebben hem in het park ontmoet en een geweldige tijd gehad.
   
Môžete nás kedykoľvek navštíviť.
   
Jullie zijn van harte welkom om ons te komen bezoeken.
   
Môžem ti pomôcť nájsť tú knihu?
   
Kan ik je helpen het boek te vinden?
   
Pozerať film v kine.
   
Zij kijken een film in de bioscoop.
   
Páči sa mu jej klobúk, pretože je farebný.
   
Hij vindt haar hoed leuk, omdat die kleurrijk is.
   
Chodí na prechádzku so svojím psom.
   
Zij is aan het wandelen met haar hond.
   
Plánovali sme cestu do Grécka.
   
Wij hebben een reis naar Griekenland gepland.
   
Môžeš mi, prosím, podať soľ?
   
Kun je me alsjeblieft het zout geven?
   
Opravuje jej auto, pretože ona to nevie.
   
Hij repareert haar auto, omdat ze dat niet kan.
   
Milujú svoju prácu, pretože je kreatívna.
   
Ze houden van hun werk omdat het creatief is.
   
Môžem vám priniesť pohár vody?
   
Mag ik u een glas water brengen?
   
Dáva jej každý deň ružu.
   
Hij geeft haar elke dag een roos.
   
Prídu k nám zajtra.
   
Ze komen morgen naar ons toe.
   
Môžeš mu odovzdať tú správu?
   
Kun je hem het bericht doorgeven?
   
Rozpráva nám vtipný príbeh.
   
Ze vertelt ons een grappig verhaal.
   
Ste vždy vítaní.
   
Jullie zijn altijd welkom.
   
Môžem ti dať tú knihu?
   
Mag ik je het boek geven?
   
Píše im list.
   
Hij schrijft hen een brief.
   
Dala mi darček.
   
Ze heeft me een cadeau gegeven.
  3.   
Konverzácia: Diskusia o vašej každodennej rutine a čo robíte počas dňa
Conversatie: Een gesprek over je dagelijkse routine en wat je overdag doet
   
Každé ráno vstávam o siedmej hodine.
   
Ik word elke ochtend om zeven uur wakker.
   
Potom si čistím zuby a sprchujem sa.
   
Daarna poets ik mijn tanden en douche ik.
   
Raňajkujem a pijem kávu, aby som začal deň.
   
Ik ontbijt en drink koffie om de dag te beginnen.
   
Potom idem do práce a pracujem do piatich hodín.
   
Dan ga ik naar het werk en werk tot vijf uur.
   
Po práci chodím do fitness centra.
   
Na het werk ga ik naar de sportschool.
   
Zvyčajne si varím večeru a potom pozerám televíziu.
   
Ik kook meestal mijn avondeten en kijk dan televisie.
   
Pred spaním čítam knihu.
   
Voor het slapengaan lees ik een boek.
   
Zvyčajne idem spať okolo desiatej hodiny.
   
Ik ga meestal rond tien uur naar bed.
   
To je moja denná rutina.
   
Dat is mijn dagelijkse routine.
  1.   
Plánovanie a vykonávanie projektu rekonštrukcie domu
Planning en uitvoering van een huisrenovatieproject
   
Volám sa Sarah a bývam v Seattli.
   
Ik heet Sarah en ik woon in Seattle.
   
Moja vášeň je rekonštruovať staré domy.
   
Mijn passie is het renoveren van oude huizen.
   
Nedávno som kúpila starý viktoriánsky dom.
   
Onlangs kocht ik een oud Victoriaans huis.
   
Bol v zlom stave, ale videla som v ňom potenciál.
   
Het was in slechte staat, maar ik zag potentieel.
   
Začala som plánovať rekonštrukciu.
   
Ik begon met het plannen van de renovatie.
   
Najprv som si vytvorila zoznam potrebných prác.
   
Allereerst maakte ik een lijst van de noodzakelijke werkzaamheden.
   
Potom som začala hľadať remeselníkov.
   
Toen ben ik op zoek gegaan naar vakmensen.
   
Nebolo ľahké nájsť správnych ľudí.
   
Het was niet makkelijk om de juiste mensen te vinden.
   
Ale nevzdala som sa a nakoniec som našla skvelý tím.
   
Maar ik gaf niet op en uiteindelijk vond ik een geweldig team.
   
Začali sme rekonštruovať dom.
   
We begonnen het huis te renoveren.
   
Bolo to veľa práce, ale postavili sme sa výzve.
   
Het was veel werk, maar we gingen de uitdaging aan.
   
Každý deň som videla zlepšenia a bolo to veľmi uspokojujúce.
   
Elke dag zag ik verbeteringen en het gaf veel voldoening.
   
Nakoniec bol dom hotový a bola som hrdá na to, čo sme dosiahli.
   
Uiteindelijk was het huis klaar en ik was trots op wat we hadden bereikt.
   
Starý viktoriánsky dom bol teraz nádherným domovom.
   
Het oude Victoriaanse huis was nu een prachtig thuis.
   
Bol to dlhý a namáhavý proces, ale oplatilo sa to.
   
Het was een lang en vermoeiend proces, maar het was het waard.
   
Teším sa na začatie svojho ďalšieho rekonštrukčného projektu.
   
Ik kijk ernaar uit om aan mijn volgende renovatieproject te beginnen.
  2.   
Vety B1, ktoré demonštrujú správne použitie vlastníckych zámenov
B1 zinnen die het juiste gebruik van bezittelijke voornaamwoorden laten zien
   
Tvoja láskavosť je to, čo si na tebe najviac cením.
   
Jouw vriendelijkheid is wat ik het meest waardeer aan jou.
   
Ich starý dom má osobitné čaro.
   
Hun oude huis heeft een bijzondere charme.
   
Jeho spôsob písania je veľmi jedinečný.
   
Zijn manier van schrijven is zeer uniek.
   
Naša stará mama nám zanechala tento náhrdelník.
   
Onze grootmoeder heeft ons deze ketting nagelaten.
   
Jeho nadšenie pre umenie je nákazlivé.
   
Zijn enthousiasme voor kunst is aanstekelijk.
   
To je jej obľúbená reštaurácia v meste.
   
Dat is haar favoriete restaurant in de stad.
   
Tvoja úprimnosť je obdivuhodná.
   
Jouw eerlijkheid is bewonderenswaardig.
   
Náš dom má nádherný výhľad na more.
   
Ons huis heeft een prachtig uitzicht op de zee.
   
Jej kreativita je naozaj úchvatná.
   
Haar creativiteit is echt indrukwekkend.
   
Jej otec má veľkú knižnicu.
   
Haar vader heeft een grote bibliotheek.
   
Môj priateľ stratil svoje kľúče.
   
Mijn vriend heeft zijn sleutels verloren.
   
Jej učiteľka je veľmi prísna.
   
Haar lerares is heel streng.
   
Tvoj brat má skvelý zmysel pre humor.
   
Jouw broer heeft een geweldig gevoel voor humor.
   
Toto je naše nové auto.
   
Dit is onze nieuwe auto.
   
Jej topánky sú veľmi elegantné.
   
Haar schoenen zijn zeer stijlvol.
   
Môj otec postavil tento stôl sám.
   
Mijn vader heeft deze tafel zelf gebouwd.
   
Jej mačka je veľmi rozkošná.
   
Haar kat is erg schattig.
   
Tvoja mama vynikajúco varí.
   
Jouw moeder kookt uitstekend.
   
Jeho súrodenci sú veľmi športoví.
   
Zijn broers en zussen zijn erg sportief.
   
To je jej obľúbený film.
   
Dat is haar favoriete film.
  3.   
Konverzácia: Diskusia o vašich obľúbených filmoch a televíznych reláciách, vrátane žánrov a hercov
Conversatie: Een gesprek over je favoriete films en tv-series, inclusief genres en acteurs
   
Aký druh filmov a televíznych seriálov máte najradšej?
   
Welk soort films en tv-series kijk je het liefst?
   
Veľmi mám rád sci-fi a dobrodružné filmy.
   
Ik hou erg van sciencefiction en avonturenfilms.
   
Máte obľúbeného herca alebo herečku?
   
Heb je een favoriete acteur of actrice?
   
Áno, som veľký fanúšik Leonarda DiCapria.
   
Ja, ik ben een grote fan van Leonardo DiCaprio.
   
Ktorý televízny seriál najviac odporúčate?
   
Welke tv-serie raad je het meeste aan?
   
Odporúčam ''Stranger Things'', seriál je veľmi napínavý.
   
Ik raad 'Stranger Things' aan, de serie is erg spannend.
   
Aký je váš obľúbený film všetkých čias?
   
Wat is je favoriete film aller tijden?
   
Mojím obľúbeným filmom je ''Krstný otec''.
   
Mijn favoriete film is 'The Godfather'.
   
Mám rád aj dokumentárne filmy, najmä tie, ktoré sa zaoberajú prírodou a životným prostredím.
   
Ik hou ook van documentaires, vooral die over natuur en milieu.
  1.   
Pionierska práca na prielome v technológiách obnoviteľnej energie
Baanbrekend werk voor de doorbraak in hernieuwbare energietechnologieën
   
Som Zainab, vynaliezavá vedkyňa z Kuala Lumpuru, Malajzia.
   
Ik ben Zainab, een vindingrijke wetenschapper uit Kuala Lumpur, Maleisië.
   
Moja vízia je zásobovať svet udržateľnou energiou prostredníctvom rozvoja nových technológií.
   
Mijn visie is om de wereld van duurzame energie te voorzien door nieuwe technologieën te ontwikkelen.
   
Jedného dňa som objavila spôsob, ako efektívnejšie a lacnejšie vyrábať solárne články.
   
Op een dag ontdekte ik een manier om zonnecellen efficiënter en goedkoper te produceren.
   
To by uľahčilo prístup k čistej energii pre mnohých ľudí na svete.
   
Dit zou de toegang tot schone energie voor veel mensen over de hele wereld vergemakkelijken.
   
Práca však bola náročná a vyžadovala mnoho rokov intenzívneho výskumu a vývoja.
   
Het werk was echter uitdagend en vergde vele jaren van intensief onderzoek en ontwikkeling.
   
Po nespočetných experimentoch a vylepšeniach sa nám podarilo technológiu uviesť na trh.
   
Na talloze experimenten en verbeteringen, slaagden we erin de technologie marktrijp te maken.
   
Prielom prišiel, keď veľká energetická spoločnosť prejavila záujem o našu technológiu.
   
De doorbraak kwam toen een groot energiebedrijf interesse toonde in onze technologie.
   
Investovali do našej firmy a pomohli nám zvýšiť výrobu.
   
Ze investeerden in ons bedrijf en hielpen ons de productie te verhogen.
   
Naše obnoviteľné zdroje energie sa používali po celom svete a prispeli k zníženiu emisií uhlíka.
   
Onze hernieuwbare energiebronnen werden wereldwijd gebruikt en droegen bij aan de vermindering van koolstofemissies.
   
Dnes som na to hrdá, že som prispela k tomu, že svet je lepším miestom.
   
Vandaag ben ik trots dat ik heb bijgedragen aan een betere wereld.
   
Ale cesta tu nekončí.
   
Maar de reis eindigt niet hier.
   
Som odhodlaný naďalej vyvíjať inovatívne technológie, ktoré zlepšia náš život a ochránia našu planétu.
   
Ik ben vastbesloten om door te gaan met het ontwikkelen van innovatieve technologieën die ons leven verbeteren en onze planeet beschermen.
  2.   
B2 Vety o úlohe ukazovacích zámen
B2 zinnen over de rol van aanwijzende voornaamwoorden
   
Tie stromy, ktoré vidíš v pozadí, sú niekoľko storočí staré.
   
Die bomen die je op de achtergrond ziet, zijn eeuwen oud.
   
Tento obraz, ktorý visí v rohu, pochádza z renesancie.
   
Dit schilderij dat in de hoek hangt, stamt uit de Renaissance.
   
Tieto knihy tu sú základom môjho výskumu.
   
Deze boeken hier vormen de basis voor mijn onderzoek.
   
Tie vtáky tam v klietke sú vzácne druhy.
   
Die vogels daar in de kooi zijn zeldzame soorten.
   
Tieto kvety, ktoré si zasadil, krásne rozkvitli.
   
Deze bloemen die je geplant hebt, zijn prachtig in bloei gekomen.
   
Tie sochy tam sú z 18. storočia.
   
Die beelden daar zijn uit de 18e eeuw.
   
Toto mesto, v ktorom žijem, má bohatú históriu.
   
Deze stad waar ik woon heeft een rijke geschiedenis.
   
Ten muž tam je známy spisovateľ.
   
Die man daar is een bekende schrijver.
   
Tá hora, ktorú vidíš, je najvyššia v regióne.
   
Die berg die je ziet, is de hoogste in de regio.
   
Táto príbeh, ktorý rozprávaš, je fascinujúci.
   
Dit verhaal dat je vertelt, is fascinerend.
   
Tie oblaky tam ohlasujú búrku.
   
Die wolken daar kondigen een storm aan.
   
Tento most, ktorý prechádzame, bol postavený v minulom storočí.
   
Deze brug die we oversteken, is in de vorige eeuw gebouwd.
   
Táto báseň, ktorú si recitoval/a, ma hlboko dojala.
   
Dit gedicht dat je voordroeg, heeft me diep geraakt.
   
Tá rieka, ktorú sme včera videli, je veľmi známa.
   
Die rivier die we gisteren hebben gezien, is erg beroemd.
   
Tieto slová, ktoré si povedal/a, zostávajú so mnou.
   
Deze woorden die je zei blijven me bij.
   
Tá loď tam vonku je veľmi stará.
   
Dat schip daar is heel oud.
   
Toto jablonové strom tu bol zasadený mojím dedkom.
   
Deze appelboom hier is door mijn grootvader geplant.
   
Tá pieseň, ktorú spieva, je veľmi pekná.
   
Dat lied dat zij zingt, is erg mooi.
   
Táto skúsenosť, ktorú si získal/a, je veľmi cenná.
   
Deze ervaring die je hebt opgedaan, is zeer waardevol.
   
Tá hora, ktorá je vidieť v diaľke, je obľúbeným cieľom turistov.
   
Die berg die in de verte te zien is, is een populaire wandelbestemming.
  3.   
Konverzácia: Zdieľajte svoje dobrodružstvá z cestovania a diskutujte o kultúrnych stretnutiach
Conversatie: Deel je reisavonturen en discussieer over culturele ontmoetingen
   
Počas mojej cesty do Thajska som stretol fascinujúcu zmes tradície a modernosti.
   
Tijdens mijn reis naar Thailand kwam ik een fascinerende mix van traditie en moderniteit tegen.
   
Navštívili ste niekedy fascinujúce chrámy Angkoru v Kambodži?
   
Hebt u ooit de fascinerende tempels van Angkor in Cambodja bezocht?
   
Pohostinnosť ľudí v Japonsku ma hlboko ohromila.
   
De gastvrijheid van de mensen in Japan heeft diepe indruk op me gemaakt.
   
Aké mimoriadne kultúrne zážitky ste mali na svojich cestách?
   
Welke uitzonderlijke culturele ervaringen heeft u op uw reizen gehad?
   
Ohromujúca architektúra v Dubaji je pravým pôžitkom pre oči.
   
De adembenemende architectuur in Dubai is een ware traktatie voor de ogen.
   
Zažili ste jedinečné kulinárske tradície v Indii?
   
Heeft u de unieke culinaire tradities in India ervaren?
   
Moja túra peruánskym dažďovým pralesom bola pravým dobrodružstvom.
   
Mijn wandeling door het Peruaanse regenwoud was een echt avontuur.
   
Ktoré krajiny ste navštívili, ktoré mali na vás hlboký vplyv?
   
Welke landen heeft u bezocht die een diepgaande invloed op u hebben gehad?
   
Stretnutie s Masajmi v Keni bolo život meniacim zážitkom.
   
De ontmoeting met de Maasai in Kenia was een levensveranderende ervaring.
   
Cestovanie nám neotvára len oči, ale aj srdce pre nové kultúry.
   
Reizen opent niet alleen onze ogen, maar ook ons hart voor nieuwe culturen.
  1.   
Vedenie priekopníckeho výskumného projektu v genetickej technike
Leiding geven aan een baanbrekend onderzoeksproject in genetische manipulatie
   
Marta, vynikajúca genetička vo vrele pulzujúcom meste San Francisco, stála pred výzvou.
   
Marta, een uitstekende geneticus in de bruisende stad San Francisco, stond voor een uitdaging.
   
Viedla tím vedcov pri realizácii špičkového výskumného projektu na genetickú úpravu rastlín.
   
Ze leidde een team wetenschappers bij het uitvoeren van een geavanceerd onderzoeksproject naar genetische manipulatie van planten.
   
Snažili sa zmeniť pšenicu tak, aby mohla rásť v extrémnych klimatických podmienkach.
   
Ze probeerden tarwe aan te passen zodat het kon groeien onder extreme klimaatomstandigheden.
   
Marta strávila nekonečné hodiny v laboratóriu, analyzovala genetické sekvencie a upravovala gény.
   
Marta bracht ontelbare uren in het laboratorium door met het analyseren van genetische sequenties en het aanpassen van genen.
   
Napriek výzvam a neistote si vždy udržala svoj optimizmus a odhodlanie.
   
Ondanks de uitdagingen en onzekerheid bleef ze altijd optimistisch en vastberaden.
   
Pevne verila, že jej práca má potenciál zmeniť svet a bojovať proti hladu a chudobe.
   
Ze geloofde stellig dat haar werk het potentieel had om de wereld te veranderen en honger en armoede te bestrijden.
   
Marta a jej tím neúnavne pracovali, neustále hľadali ďalší prielom.
   
Marta en haar team werkten onvermoeibaar, altijd op zoek naar de volgende doorbraak.
   
Prekonávali neúspechy, oslavovali malé víťazstvá a neustále sa učili.
   
Ze overwonnen tegenslagen, vierden kleine overwinningen en leerden voortdurend bij.
   
Po rokoch výskumu a nespočetných experimentoch dosiahli konečne významný prielom.
   
Na jaren van onderzoek en talloze experimenten boekten ze uiteindelijk een belangrijke doorbraak.
   
Vytvorili geneticky upravený druh pšenice, ktorý mohol prosperovať v extrémnych podmienkach.
   
Ze hadden een genetisch gemodificeerde tarwesoort gecreëerd die onder extreme omstandigheden kon gedijen.
   
Marta cítila vlnu hrdosti a naplnenia, keď videla úspech svojej práce.
   
Marta voelde een golf van trots en voldoening toen ze het succes van haar werk zag.
   
Jej výskum mal potenciál pomôcť miliónom ľudí a bojovať proti hladu vo svete.
   
Haar onderzoek had het potentieel om miljoenen mensen te helpen en de honger in de wereld te bestrijden.
   
Bola hrdá na to, že je súčasťou takého priekopníckeho diela, ktoré posúvalo hranice možného.
   
Ze was trots om deel uit te maken van zo'n baanbrekend werk dat de grenzen van het mogelijke verlegde.
   
S pocitom nádeje a optimizmu, Marta hľadela do budúcnosti, pripravená na ďalšie výzvy, ktoré by sa jej mohli objaviť na ceste.
   
Met een gevoel van hoop en optimisme keek Marta naar de toekomst, klaar voor de volgende uitdagingen die op haar pad zouden komen.
  2.   
Rozhovor: Hovoriť o vašich skúsenostiach vo vedúcich úlohách a v manažmente tímu
Conversatie: Praten over je ervaringen in leiderschapsrollen en teammanagement
   
Vo svojej úlohe tímového vedúceho som rýchlo zistil, že efektívna komunikácia je kľúčová.
   
In mijn rol als teamleider besefte ik al snel dat effectieve communicatie cruciaal is.
   
Niekedy je potrebné urobiť ťažké rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú celý tím.
   
Soms is het nodig om moeilijke beslissingen te nemen die het hele team beïnvloeden.
   
Bola to moja úloha motivovať tím a zároveň zabezpečiť, že práca bude vykonaná efektívne.
   
Het was mijn taak om het team te motiveren en tegelijkertijd te zorgen dat het werk effectief werd gedaan.
   
Naučil som sa, že pochopenie individuálnych silných a slabých stránok každého člena tímu je veľmi dôležité.
   
Ik heb geleerd dat het van groot belang is om de individuele sterke en zwakke punten van elk teamlid te begrijpen.
   
Niekedy som musel riešiť konflikty v rámci tímu a nájsť spravodlivý kompromis.
   
Soms moest ik conflicten binnen het team oplossen en een eerlijk compromis vinden.
   
Rozvíjanie otvorenej a podporujúcej kultúry bolo dôležitou súčasťou mojej filozofie vedenia.
   
Het ontwikkelen van een open en ondersteunende cultuur was een belangrijk deel van mijn leiderschapsfilosofie.
   
Oceňovanie príspevku každého jednotlivca a podpora súdržnosti boli kľúčom k nášmu úspechu.
   
Het waarderen van ieders bijdrage en het bevorderen van cohesie waren de sleutels tot ons succes.
   
Rozpoznal som aj potrebu neustáleho dávania a prijímania spätnej väzby na podporu rastu a zlepšenia.
   
Ik heb ook het belang ingezien van het continu geven en ontvangen van feedback om groei en verbetering te bevorderen.
   
Moja skúsenosť mi ukázala, že vedenie znamená inšpirovať iných, aby dali to najlepšie, čo môžu.
   
Mijn ervaring heeft me geleerd dat leiderschap betekent dat je anderen inspireert om het beste van zichzelf te geven.
  1.   
Koordinácia globálnej reakcie na masívny kybernetický útok na kritickú infraštruktúru
Coördinatie van een wereldwijde reactie op een massale cyberaanval op kritieke infrastructuren
   
Bola tichá a hviezdna noc, keď na obrazovkách bezpečnostných centier po celom svete začali objavovať neblahé varovné správy.
   
Het was een stille en sterrenklare nacht, toen er op de schermen van beveiligingscentra over de hele wereld onheilspellende waarschuwingsberichten verschenen.
   
Som Jin-ho, vyšší analytik bezpečnosti siete so sídlom v Soule, a práve som odložil šálku kávy, keď prvý varovný signál začal bliknúť na mojom monitore.
   
Ik ben Jin-ho, een hooggeplaatste netwerkbeveiligingsanalist gevestigd in Seoul, en ik had net mijn koffiekopje neergezet toen het eerste waarschuwingssignaal op mijn monitor begon te knipperen.
   
Za niekoľko sekúnd mi bolo jasné, že tu nejde o bežný bezpečnostný incident.
   
Binnen enkele seconden werd me duidelijk dat we hier niet te maken hadden met een alledaags beveiligingsincident.
   
Neidentifikovaný aktér vykonával vysoko koordinovaný útok na kritickú infraštruktúru po celom svete.
   
Een ongeïdentificeerde actor voerde een strak gecoördineerde aanval uit op kritieke infrastructuren wereldwijd.
   
Keď sa rozsah útoku stal čoraz jasnejší, zavolal som svojim kolegom v Tokiu, Washingtonu a Londýne, aby som koordinoval globálny reakčný plán.
   
Terwijl de omvang van de aanval steeds duidelijker werd, belde ik mijn collega's in Tokio, Washington en Londen om een wereldwijd reactieplan te coördineren.
   
Výzva bola bezprecedentná, ale museli sme sa sústrediť na prebratie kormidla v tejto globálnej kríze.
   
De uitdaging was ongekend, maar we moesten ons richten op het roer in handen nemen in deze wereldwijde crisis.
   
Uprostred chaosu sme nadviazali kontakt s odborníkmi a vládami po celom svete, aby sme prediskutovali ďalšie kroky a koordinovali účinné protiopatrenia.
   
Te midden van de chaos legden we contact met experts en overheden van over de hele wereld om de volgende stappen te bespreken en een effectieve tegenmaatregel te coördineren.
   
Tento masívny útok zdôrazňuje potrebu, aby krajiny spolupracovali, aby urobili kybernetický priestor bezpečnejším.
   
Deze massale aanval benadrukt de noodzaak dat landen moeten samenwerken om de cyberspace veiliger te maken.
  2.   
Rozhovor: Výmena odborných názorov na medzinárodnej diplomacii a geopolitike
Conversatie: Uitwisseling van deskundige inzichten over internationale diplomatie en geopolitiek
   
Geopolitika je zložitá a dynamická disciplína, ktorá skúma interakciu moci, priestoru a času na globálnej úrovni.
   
Geopolitiek is een complexe en dynamische discipline die de interactie van macht, ruimte en tijd op wereldschaal onderzoekt.
   
Ako by ste hodnotili súčasnú geopolitickú krajinu?
   
Hoe zou u het huidige geopolitieke landschap beoordelen?
   
Vzhľadom k nedávnym napätiam a geopolitickým zmenám sa zdá, že svet je neustále v pohybe.
   
Gezien de recente spanningen en geopolitieke veranderingen lijkt de wereld onderhevig aan constante verandering.
   
Akú úlohu zohráva diplomacia v tomto neustále sa meniacom kontexte?
   
Welke rol speelt diplomatie in deze voortdurend veranderende context?
   
Diplomacia funguje ako základný nástroj na podporu dialógu, riešenie konfliktov a udržanie medzinárodných vzťahov.
   
Diplomatie fungeert als een fundamenteel instrument voor het bevorderen van dialoog, het oplossen van conflicten en het onderhouden van internationale betrekkingen.
   
Môžete analyzovať aktuálny geopolitický konflikt a vyjadriť svoje hodnotenie?
   
Kunt u een huidig geopolitiek conflict analyseren en uw beoordeling geven?
   
Pretrvávajúce napätie medzi veľmocami má potenciál vážne narušiť geopolitickú rovnováhu.
   
De aanhoudende spanningen tussen de grootmachten hebben het potentieel om het geopolitieke evenwicht ernstig te verstoren.
   
Ako by diplomatické opatrenia mohli prispieť k zníženiu takéhoto napätia?
   
Hoe zouden diplomatieke maatregelen kunnen bijdragen aan het verminderen van dergelijke spanningen?
   
Konštruktívnym rokováním a vôľou spolupracovať môžu diplomati položiť základy pre mierovejšiu budúcnosť.
   
Door constructieve onderhandelingen en de wil om samen te werken, kunnen diplomaten de basis leggen voor een vreedzamere toekomst.

Veelgestelde vragen
... over de tweetalige verhalen


Veelgestelde vragen
... over inhoud en navigatie


Veelgestelde vragen
... over het gebruik en aanpassen van de teksten


Veelgestelde vragen
... over leervorderingen


Veelgestelde vragen
... over bestellen en toegang


  Ik heb nog meer vragen


  Uw overige vragen beantwoorden we graag via ons klantenserviceportaal.
   
  Slowaakse Nederlandse verhalen bestellen
   

Bestel hier uw Slowaakse/Nederlandse verhalen:

 
 
U bent beschermd door onze geldteruggarantie
 
U bent beschermd door onze geldteruggarantie:
 
Test de taalcursus zonder enig risico.
Als u niet volledig tevreden bent, betalen wij u 100% van het aankoopbedrag terug.
Zonder mitsen en maren.

 

Dit is de waarde van het kunnen spreken van een nieuwe taal:

In een onderzoek uit 2017 gaven 1071 respondenten aan welke waarde het voor hen zou hebben als ze een nieuwe taal zouden kunnen spreken.
Als gemiddelde waarde werd € 2.381,-- genoemd.
 
Het tijdschrift “The Economist” berekende zelfs hoeveel meer men gemiddeld in de loop van de carrière verdient indien men een extra taal spreekt: € 64.000,--.

 

Kies hier uw cursus:

   Veilig bestellen:

 
 
Geldteruggarantie:
De eerste 31 dagen kunt u uw aankoop op elk moment annuleren en krijgt u uw geld terug.
 
 
 
U ontvangt de software als online cursus:
 • U kunt meteen beginnen met leren!
 • U hoeft niets te installeren, want u leert online.
 • De online cursus werkt onder Windows, onder Mac OS en onder Linux, op de iPhone en op Android smartphones, op de iPad en op Android tablets.
 • De online cursus kan 10 jaar lang worden gebruikt.
 • De eerste 31 dagen kunt u uw aankoop op elk moment annuleren en krijgt u uw geld terug.
 • Bij 17 Minute Languages hebben al meer dan 540.000 personen een nieuwe taal geleerd.
 • Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Deze cursus is anders dan andere taalcursussen:


snelle vorderingen

Snelle vorderingen:

U kunt van ons leersoftware verwachten, waarmee u in een adembenemend tempo Slowaaks kunt leren en bovendien veel plezier kunt beleven.
geavanceerde software

Geavanceerde software:

We hebben deze software voor het eerst uitgebracht in 2002.
Onze ontwikkelaars hebben het jaarlijks herzien en met liefde voor detail geperfectioneerd.
dagelijkse taken

Dagelijkse taken:

Gevarieerde dagelijkse taken en een enorme keuze aan leermethoden zullen u motiveren om elke dag verder te leren.
unieke leermethoden

Unieke leermethoden:

Door de, op het langetermijngeheugen gerichte, leermethode en de op u afgestemde dagelijkse taken, leert u in recordtijd Slowaaks.
geen abonnementsvorm

Geen abonnementsvorm:

Uw toegang is 10 jaar geldig, u betaalt er maar één keer voor.
leergemeenschap

De leergemeenschap van 17 Minute Languages:

Communiceer met medecursisten in onze leergemeenschap.