“400 tweetalige verhalen voor cursisten Tsjechisch:
De perfecte teksten om Tsjechisch te leren”

tweetalige verhalen Tsjechisch en Nederlands
 • Door het lezen van de verschillende teksten krijgt u een diepgaand begrip van de Tsjechische taal.
  Het is het perfecte oefenmateriaal om Tsjechisch als uw moedertaal te begrijpen en het absoluut vloeiend te kunnen spreken.
 • U zult in staat zijn om veelvoorkomende zinnen en alledaags taalgebruik te begrijpen, wat essentieel is voor een vloeiend taalgebruik.
 • De meer dan 400 teksten zijn ontwikkeld door taalkundigen die een grondig inzicht hebben in de behoeften van cursisten Tsjechisch.
 • De verhalen bevatten meer dan 5.000 zinnen in het Tsjechisch en in het Nederlands, die 6 boeken van elk 200 pagina's zouden vullen als ze zouden worden uitgeprint.
 • U kunt de teksten in elke browser lezen.
  Ook kunt u kiezen of u de zinnen in het Tsjechisch en in het Nederlands achter elkaar wilt lezen.
  U hebt tevens de optie om de Tsjechische of de Nederlandse zinnen te verbergen:
  U ziet dan alleen de vertaling als u erop tikt of klikt.

Grote verscheidenheid aan teksten:

Deze 400 teksten zijn een mix van onderwerpen en stijlen om u het volledige spectrum van de Tsjechische taal te laten zien:
150 korte verhalen in het Tsjechisch en in het Nederlands
Wilt u uw woordenschat vergroten?
Deze collectie biedt meer dan 150 korte verhalen over specifieke onderwerpen.
oefen grammatica Tsjechisch met teksten in het Tsjechisch
Wilt u uw grammatica oefenen?
In meer dan 100 collecties van zinnen kunt u een onderwerp uit de Tsjechische grammatica oefenen.
alledaagse dialoogteksten in het Tsjechisch en in het Nederlands
Wilt u het alledaags Tsjechisch begrijpen?
Verdiep u in 150 levensechte gesprekken die u inzicht geven in uiteenlopende situaties.
Door de grote verscheidenheid aan teksten leert u het Tsjechisch in al zijn variaties en nuances kennen.
 

Maak u het Tsjechisch eigen met teksten voor beginners, gevorderden en professionals:

De 400 tweetalige teksten zijn een goed doordacht leermiddel dat speciaal is ontwikkeld om uw taalvaardigheid te verbeteren.
 
De teksten zijn in 6 taalniveaus (A1, A2, B1, B2, C1 en C2) ingedeeld. U hebt de optie om alle zinnen weer te geven of de vertalingen in het Nederlands te verbergen, zodat u deze alleen ziet als u erop tikt of klikt.
 
Zo houdt u controle over uw leeractiviteiten en kunt u uw vaardigheden voortdurend ontwikkelen.
teksten in het Tsjechisch op alle leerniveaus
 

Doelgericht leren eenvoudig gemaakt:

Een interactieve, klikbare inhoudsopgave maakt navigeren eenvoudiger en zorgt ervoor dat u direct naar de onderwerpen kunt springen die u het meest interesseren.
 
Of u zich nu wilt concentreren op een specifiek onderwerp of gewoon wilt bladeren door de verscheidenheid aan teksten – dit boek past zich aan uw individuele leerstijl aan.
interactief e-book Tsjechisch Nederlands
 

Leren in kleine beetjes:

Het beste eraan?
U hoeft niet uren achtereen te lezen en te leren.
De teksten zijn zo ontworpen dat u elke tekst in slechts drie minuten kunt lezen.
 
U kunt dus elke dag in kleine stapjes leren – perfect voor een drukke agenda of voor wie tussendoor wil leren.
Tsjechische teksten in overzichtelijke leereenheden
 

Pas de teksten perfect aan uw leerniveau aan:

Bent u net begonnen met Tsjechisch leren?
Dan raden we u aan om eerst een zin in het Tsjechisch te lezen en dan naar het Nederlandse equivalent te kijken.
De Nederlandse vertaling kan verborgen worden zodat u ongestoord kunt nadenken over de betekenis van de zin.
 
Hebt u al een meer gevorderd niveau bereikt?
In dat geval kunt u het beste beginnen met de zin in het Nederlands en de Tsjechische versie verbergen.
Dit geeft u de tijd om na te denken over hoe u deze zin in het Tsjechisch zou vertalen.
Tsjechische teksten voor beginners en gevorderden
 

Onbeperkt lezen op elk apparaat:

U zult niet snel zonder leesmateriaal komen te zitten – uitgeprint zouden de teksten 6 boeken van elk 200 pagina's vullen.
 
U kunt de teksten lezen in elke browser – op een pc, tablet of smartphone.
teksten Tsjechisch lezen voor pc, tablet, smartphone
 

Zo kunt u snel vooruitgang boeken:

 • Als u meer dan 600 Tsjechische woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op A1-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 1.300 Tsjechische woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op A2-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 2.100 Tsjechische woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op B1-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 3.000 Tsjechische woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op B2-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 4.000 Tsjechische woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op C1-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 5.000 Tsjechische woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op C2-niveau, totdat u alles begrijpt.
Met meer dan 1.000 zinnen per leerniveau zult u niet snel zonder lesmateriaal komen te zitten.
hoeveel Tsjechische woorden voor de verschillende leerniveaus
 

Test de teksten

Als u een voorproefje wilt van deze unieke leerervaring, lees dan de demoversie van de teksten (met 20 van de 400 teksten):
Dit geeft u inzicht in de structuur en kwaliteit van de geleverde teksten.
 
 
demoversie tweetalige teksten Tsjechisch Nederlands teksten A1 in het Tsjechisch lezen teksten in het Tsjechisch en in het Nederlands lezen tekst Tsjechisch A2 teksten Tsjechisch B1 B2 gratis lezen
 
Tweetalige verhalen (demoversie)
Alle 400 verhalen bestellen »
 
           
 
       
 
 
  1.   
Koupit zmrzlinu
IJs kopen
   
Je to horký letní den.
   
Het is een hete zomerdag.
   
Chlapec jde do obchodu se zmrzlinou.
   
Een jongen gaat naar de ijssalon.
   
Chce koupit zmrzlinu.
   
Hij wil een ijsje kopen.
   
Vidí mnoho různých druhů.
   
Hij ziet veel verschillende smaken.
   
Čokoláda, vanilka, jahoda a více.
   
Chocolade, vanille, aardbei en meer.
   
Nemůže se rozhodnout.
   
Hij kan niet kiezen.
   
Ptá se prodavačky o radu.
   
Hij vraagt de verkoopster om advies.
   
Doporučuje mu mango příchuť.
   
Ze beveelt de mangosmaak aan.
   
Vyzkouší to a chutná mu to.
   
Hij probeert het en hij vindt het lekker.
   
Kupuje zmrzlinu s mangem.
   
Hij koopt het mango-ijs.
   
Je spokojený se svým výběrem.
   
Hij is blij met zijn keuze.
   
Jde domů a užívá si svou zmrzlinu.
   
Hij gaat naar huis en geniet van zijn ijsje.
   
Je to krásný den.
   
Het is een mooie dag.
  2.   
Věty úrovně A1 pro použití sloves v přítomném čase
Zinnen van niveau A1 over het gebruik van werkwoorden in de tegenwoordige tijd
   
Jím jablko.
   
Ik eet een appel.
   
Jdeš do školy.
   
Je gaat naar school.
   
Pije vodu.
   
Hij drinkt water.
   
Ona spí.
   
Ze slaapt.
   
Hrajeme fotbal.
   
We voetballen.
   
Čtete knihu.
   
Jullie lezen een boek.
   
Oni tančí.
   
Ze dansen.
   
Dívám se na film.
   
Ik kijk naar een film.
   
Zpíváš píseň.
   
Je zingt een lied.
   
On vaří jídlo.
   
Hij kookt het eten.
   
Ona plave.
   
Zij zwemt.
   
My se smějeme.
   
Wij lachen.
   
Vy běžíte.
   
Jullie rennen.
   
Oni studují.
   
Zij studeren.
   
Já kreslím.
   
Ik teken.
   
Ty mluvíš.
   
Jij spreekt.
   
On píše.
   
Hij schrijft.
   
Ona poslouchá hudbu.
   
Zij luistert naar muziek.
   
My řídíme auto.
   
Wij rijden auto.
   
Vy tancujete.
   
Jullie dansen.
  3.   
Konverzace: Pozdravte někoho, koho znáte
Conversatie: Iemand begroeten die je kent
   
Ahoj Petře, jak se máš?
   
Hallo Peter, hoe gaat het met je?
   
Dlouho jsem tě neviděl.
   
Ik heb je al een tijdje niet gezien.
   
Měl jsi dobrý den?
   
Heb je een goede dag?
   
Jaký byl tvůj víkend?
   
Hoe was je weekend?
   
Co jsi dělal?
   
Wat heb je gedaan?
   
Bylo to hezké?
   
Was het leuk?
   
Je hezké tě vidět.
   
Het is fijn je te zien.
   
Těším se na naše další setkání.
   
Ik kijk uit naar onze volgende ontmoeting.
   
Uvidíme se později!
   
Tot later!
  1.   
Přijmout zdravější životní styl
Een gezondere levensstijl aannemen
   
Mehmet vždy jedl pizzu a rychlé občerstvení.
   
Mehmet at altijd pizza en fastfood.
   
Ale teď chce jíst zdravěji.
   
Maar nu wil hij gezonder eten.
   
Chodí na trh a kupuje zeleninu a ovoce.
   
Hij gaat naar de markt en koopt groenten en fruit.
   
Vaří doma a již nejí rychlé občerstvení.
   
Hij kookt thuis en eet geen fastfood meer.
   
Mehmet také začíná se sportem.
   
Mehmet begint ook met sporten.
   
Chodí do posilovny.
   
Hij gaat naar de sportschool.
   
Každý den běhá jednu hodinu.
   
Hij loopt elke dag een uur.
   
Cítí se lépe a má více energie.
   
Hij voelt zich beter en heeft meer energie.
   
Jeho přátelé si všimnou změny.
   
Zijn vrienden merken de verandering.
   
Říkají: "Mehmete, vypadáš dobře!"
   
Ze zeggen: "Mehmet, je ziet er goed uit."
   
Mehmet je spokojen s novým životním stylem.
   
Mehmet is blij met zijn nieuwe levensstijl.
   
Říká: "Cítím se zdravější a silnější."
   
Hij zegt: "ik voel me gezonder en sterker".
   
Mehmet přijal zdravější životní styl a je šťastný.
   
Mehmet heeft een gezondere levensstijl aangenomen en is gelukkig.
  2.   
A2 věty pro použití osobních zájmen v různých kontextech
A2 zinnen die het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden in verschillende contexten illustreren
   
Často vaří těstoviny, protože miluje Itálii.
   
Zij kookt vaak pasta, omdat ze van Italië houdt.
   
Potkali jsme ho v parku a strávili jsme skvělý čas.
   
We hebben hem in het park ontmoet en een geweldige tijd gehad.
   
Klidně nás můžete navštívit.
   
Jullie zijn van harte welkom om ons te komen bezoeken.
   
Mohu ti pomoci najít tu knihu?
   
Kan ik je helpen het boek te vinden?
   
Dívají se na film v kině.
   
Zij kijken een film in de bioscoop.
   
Má rád její klobouk, protože je barevný.
   
Hij vindt haar hoed leuk, omdat die kleurrijk is.
   
Prochází se se svým psem.
   
Zij is aan het wandelen met haar hond.
   
Plánovali jsme cestu do Řecka.
   
Wij hebben een reis naar Griekenland gepland.
   
Můžeš mi, prosím, podat sůl?
   
Kun je me alsjeblieft het zout geven?
   
Opravuje jí auto, protože to ona nemůže.
   
Hij repareert haar auto, omdat ze dat niet kan.
   
Mají rádi svou práci, protože je kreativní.
   
Ze houden van hun werk omdat het creatief is.
   
Mohu vám přinést sklenici vody?
   
Mag ik u een glas water brengen?
   
Dává jí každý den růži.
   
Hij geeft haar elke dag een roos.
   
Přijdou k nám zítra.
   
Ze komen morgen naar ons toe.
   
Můžeš mu předat zprávu?
   
Kun je hem het bericht doorgeven?
   
Vypráví nám vtipný příběh.
   
Ze vertelt ons een grappig verhaal.
   
Jste vždy vítáni.
   
Jullie zijn altijd welkom.
   
Mohu ti dát tu knihu?
   
Mag ik je het boek geven?
   
Píše jim dopis.
   
Hij schrijft hen een brief.
   
Dala mi dárek.
   
Ze heeft me een cadeau gegeven.
  3.   
Konverzace: Diskuse o vaší denní rutině a co děláte během dne
Conversatie: Een gesprek over je dagelijkse routine en wat je overdag doet
   
Každé ráno se budím v sedm hodin.
   
Ik word elke ochtend om zeven uur wakker.
   
Poté si čistím zuby a sprchuji se.
   
Daarna poets ik mijn tanden en douche ik.
   
Snídám a piji kávu, abych začal den.
   
Ik ontbijt en drink koffie om de dag te beginnen.
   
Pak jdu do práce a pracuji do pěti hodin.
   
Dan ga ik naar het werk en werk tot vijf uur.
   
Po práci jdu do posilovny.
   
Na het werk ga ik naar de sportschool.
   
Obvykle vařím večeři a pak sleduji televizi.
   
Ik kook meestal mijn avondeten en kijk dan televisie.
   
Před spaním čtu knihu.
   
Voor het slapengaan lees ik een boek.
   
Obvykle jdu spát kolem deseti hodin.
   
Ik ga meestal rond tien uur naar bed.
   
To je má denní rutina.
   
Dat is mijn dagelijkse routine.
  1.   
Plánování a provádění projektu rekonstrukce domova
Planning en uitvoering van een huisrenovatieproject
   
Jmenuji se Sarah a žiji v Seattlu.
   
Ik heet Sarah en ik woon in Seattle.
   
Má vášeň je rekonstrukce starých domů.
   
Mijn passie is het renoveren van oude huizen.
   
Nedávno jsem koupila starý viktoriánský dům.
   
Onlangs kocht ik een oud Victoriaans huis.
   
Byl ve špatném stavu, ale viděla jsem potenciál.
   
Het was in slechte staat, maar ik zag potentieel.
   
Začala jsem plánovat renovaci.
   
Ik begon met het plannen van de renovatie.
   
Nejprve jsem vytvořila seznam nutných prací.
   
Allereerst maakte ik een lijst van de noodzakelijke werkzaamheden.
   
Pak jsem začala hledat řemeslníky.
   
Toen ben ik op zoek gegaan naar vakmensen.
   
Nebylo jednoduché najít ty správné lidi.
   
Het was niet makkelijk om de juiste mensen te vinden.
   
Ale nevzdala jsem se a nakonec jsem našla skvělý tým.
   
Maar ik gaf niet op en uiteindelijk vond ik een geweldig team.
   
Začali jsme dům rekonstruovat.
   
We begonnen het huis te renoveren.
   
Byla to spousta práce, ale postavili jsme se výzvě.
   
Het was veel werk, maar we gingen de uitdaging aan.
   
Každý den jsem viděla zlepšení a bylo to velmi uspokojující.
   
Elke dag zag ik verbeteringen en het gaf veel voldoening.
   
Nakonec byl dům hotov a byla jsem na to, co jsme dosáhli, hrdá.
   
Uiteindelijk was het huis klaar en ik was trots op wat we hadden bereikt.
   
Starý viktoriánský dům byl nyní krásným domovem.
   
Het oude Victoriaanse huis was nu een prachtig thuis.
   
Byl to dlouhý a vyčerpávající proces, ale stálo to za to.
   
Het was een lang en vermoeiend proces, maar het was het waard.
   
Těším se na zahájení mého dalšího projektu na rekonstrukci.
   
Ik kijk ernaar uit om aan mijn volgende renovatieproject te beginnen.
  2.   
B1 věty pro správné použití přivlastňovacích zájmen
B1 zinnen die het juiste gebruik van bezittelijke voornaamwoorden laten zien
   
Tvá laskavost je to, co si na tobě nejvíce cením.
   
Jouw vriendelijkheid is wat ik het meest waardeer aan jou.
   
Jejich starý dům má zvláštní kouzlo.
   
Hun oude huis heeft een bijzondere charme.
   
Jeho způsob psaní je velmi unikátní.
   
Zijn manier van schrijven is zeer uniek.
   
Naše babička nám zanechala tuto náhrdelník.
   
Onze grootmoeder heeft ons deze ketting nagelaten.
   
Jeho nadšení pro umění je nakažlivé.
   
Zijn enthousiasme voor kunst is aanstekelijk.
   
To je její oblíbená restaurace ve městě.
   
Dat is haar favoriete restaurant in de stad.
   
Tvá upřímnost je obdivuhodná.
   
Jouw eerlijkheid is bewonderenswaardig.
   
Náš dům má nádherný výhled na moře.
   
Ons huis heeft een prachtig uitzicht op de zee.
   
Její kreativita je opravdu působivá.
   
Haar creativiteit is echt indrukwekkend.
   
Její otec má velkou knihovnu.
   
Haar vader heeft een grote bibliotheek.
   
Můj přítel ztratil své klíče.
   
Mijn vriend heeft zijn sleutels verloren.
   
Její učitelka je velmi přísná.
   
Haar lerares is heel streng.
   
Tvůj bratr má skvělý smysl pro humor.
   
Jouw broer heeft een geweldig gevoel voor humor.
   
To je náš nové auto.
   
Dit is onze nieuwe auto.
   
Její boty jsou velmi elegantní.
   
Haar schoenen zijn zeer stijlvol.
   
Můj otec si postavil tento stůl sám.
   
Mijn vader heeft deze tafel zelf gebouwd.
   
Její kočka je velmi roztomilá.
   
Haar kat is erg schattig.
   
Tvá matka vynikající vaří.
   
Jouw moeder kookt uitstekend.
   
Jeho bratři a sestry jsou velmi sportovní.
   
Zijn broers en zussen zijn erg sportief.
   
To je její oblíbený film.
   
Dat is haar favoriete film.
  3.   
Hovor: Diskuze o vašich oblíbených filmech a televizních seriálech, včetně žánrů a herců
Conversatie: Een gesprek over je favoriete films en tv-series, inclusief genres en acteurs
   
Jaký typ filmů a televizních seriálů máte nejraději?
   
Welk soort films en tv-series kijk je het liefst?
   
Velmi mám rád sci-fi a dobrodružné filmy.
   
Ik hou erg van sciencefiction en avonturenfilms.
   
Máte oblíbeného herce nebo herečku?
   
Heb je een favoriete acteur of actrice?
   
Ano, jsem velký fanoušek Leonarda DiCapria.
   
Ja, ik ben een grote fan van Leonardo DiCaprio.
   
Který televizní seriál nejvíce doporučujete?
   
Welke tv-serie raad je het meeste aan?
   
Doporučuji ''Stranger Things'', seriál je velmi napínavý.
   
Ik raad 'Stranger Things' aan, de serie is erg spannend.
   
Jaký je váš oblíbený film všech dob?
   
Wat is je favoriete film aller tijden?
   
Můj oblíbený film je ''Kmotr''.
   
Mijn favoriete film is 'The Godfather'.
   
Mám rád také dokumentární filmy, zejména ty, které se věnují přírodě a životnímu prostředí.
   
Ik hou ook van documentaires, vooral die over natuur en milieu.
  1.   
Průkopnická práce pro průlom v technologiích obnovitelné energie
Baanbrekend werk voor de doorbraak in hernieuwbare energietechnologieën
   
Jsem Zainab, vynalézavá vědkyně z Kuala Lumpur, Malajsie.
   
Ik ben Zainab, een vindingrijke wetenschapper uit Kuala Lumpur, Maleisië.
   
Moje vize je zásobit svět udržitelnou energií vývojem nových technologií.
   
Mijn visie is om de wereld van duurzame energie te voorzien door nieuwe technologieën te ontwikkelen.
   
Jednoho dne jsem objevila možnost vyrábět solární články efektivněji a levněji.
   
Op een dag ontdekte ik een manier om zonnecellen efficiënter en goedkoper te produceren.
   
To by usnadnilo přístup k čisté energii pro mnoho lidí na světě.
   
Dit zou de toegang tot schone energie voor veel mensen over de hele wereld vergemakkelijken.
   
Práce byla však náročná a vyžadovala mnoho let intenzivního výzkumu a vývoje.
   
Het werk was echter uitdagend en vergde vele jaren van intensief onderzoek en ontwikkeling.
   
Po nekonečných experimentech a vylepšeních se nám podařilo technologii přivést na trh.
   
Na talloze experimenten en verbeteringen, slaagden we erin de technologie marktrijp te maken.
   
Průlom přišel, když velká energetická společnost projevila zájem o naši technologii.
   
De doorbraak kwam toen een groot energiebedrijf interesse toonde in onze technologie.
   
Investovali do naší společnosti a pomohli nám zvýšit výrobu.
   
Ze investeerden in ons bedrijf en hielpen ons de productie te verhogen.
   
Naše obnovitelné zdroje energie byly použity po celém světě a přispěly ke snížení emisí uhlíku.
   
Onze hernieuwbare energiebronnen werden wereldwijd gebruikt en droegen bij aan de vermindering van koolstofemissies.
   
Dnes jsem hrdý na to, že jsem přispěl k tomu, že svět je lepším místem.
   
Vandaag ben ik trots dat ik heb bijgedragen aan een betere wereld.
   
Ale cesta tady nekončí.
   
Maar de reis eindigt niet hier.
   
Jsem odhodlán pokračovat ve vývoji inovativních technologií, které zlepšují náš život a chrání naši planetu.
   
Ik ben vastbesloten om door te gaan met het ontwikkelen van innovatieve technologieën die ons leven verbeteren en onze planeet beschermen.
  2.   
B2 věty zdůrazňující roli ukazovacích zájmen
B2 zinnen over de rol van aanwijzende voornaamwoorden
   
Ty stromy, které vidíš na pozadí, jsou několik století staré.
   
Die bomen die je op de achtergrond ziet, zijn eeuwen oud.
   
Tento obraz, který visí v rohu, pochází z renesance.
   
Dit schilderij dat in de hoek hangt, stamt uit de Renaissance.
   
Tyto knihy zde jsou základem mého výzkumu.
   
Deze boeken hier vormen de basis voor mijn onderzoek.
   
Ti ptáci tam v kleci jsou vzácné druhy.
   
Die vogels daar in de kooi zijn zeldzame soorten.
   
Ty květiny, které jsi zasadil, nádherně rozkvetly.
   
Deze bloemen die je geplant hebt, zijn prachtig in bloei gekomen.
   
Ty sochy tam pocházejí z 18. století.
   
Die beelden daar zijn uit de 18e eeuw.
   
Toto město, ve kterém žiju, má bohatou historii.
   
Deze stad waar ik woon heeft een rijke geschiedenis.
   
Ten muž tam je známý spisovatel.
   
Die man daar is een bekende schrijver.
   
Tato hora, kterou vidíš, je nejvyšší v regionu.
   
Die berg die je ziet, is de hoogste in de regio.
   
Tento příběh, který vyprávíš, je fascinující.
   
Dit verhaal dat je vertelt, is fascinerend.
   
Ty oblaky tam naznačují bouři.
   
Die wolken daar kondigen een storm aan.
   
Tento most, který překračujeme, byl postaven v minulém století.
   
Deze brug die we oversteken, is in de vorige eeuw gebouwd.
   
Tato báseň, kterou jsi recitoval/a, mě hluboce dojala.
   
Dit gedicht dat je voordroeg, heeft me diep geraakt.
   
Ta řeka, kterou jsme viděli včera, je velmi známá.
   
Die rivier die we gisteren hebben gezien, is erg beroemd.
   
Tato slova, která jsi řekl/a, zůstanou se mnou.
   
Deze woorden die je zei blijven me bij.
   
Ten člun tam venku je velmi starý.
   
Dat schip daar is heel oud.
   
Tento jabloň tady byl zasazen mým dědečkem.
   
Deze appelboom hier is door mijn grootvader geplant.
   
Ta píseň, kterou zpívá, je velmi krásná.
   
Dat lied dat zij zingt, is erg mooi.
   
Tato zkušenost, kterou jsi získal/a, je velmi cenná.
   
Deze ervaring die je hebt opgedaan, is zeer waardevol.
   
Ta hora, která je vidět v dálce, je oblíbeným cílem pro turisty.
   
Die berg die in de verte te zien is, is een populaire wandelbestemming.
  3.   
Konverzace: Sdílejte svá dobrodružství z cest a diskutujte o kulturních setkáních
Conversatie: Deel je reisavonturen en discussieer over culturele ontmoetingen
   
Během mé cesty do Thajska jsem potkal fascinující směs tradice a modernity.
   
Tijdens mijn reis naar Thailand kwam ik een fascinerende mix van traditie en moderniteit tegen.
   
Navštívili jste někdy fascinující chrámy Angkoru v Kambodži?
   
Hebt u ooit de fascinerende tempels van Angkor in Cambodja bezocht?
   
Pohostinnost lidí v Japonsku mě hluboce ohromila.
   
De gastvrijheid van de mensen in Japan heeft diepe indruk op me gemaakt.
   
Jaká neobvyklá kulturní zážitky jste zažili na svých cestách?
   
Welke uitzonderlijke culturele ervaringen heeft u op uw reizen gehad?
   
Dechberoucí architektura v Dubaji je pravým potěšením pro oči.
   
De adembenemende architectuur in Dubai is een ware traktatie voor de ogen.
   
Zažili jste jedinečné kulinářské tradice v Indii?
   
Heeft u de unieke culinaire tradities in India ervaren?
   
Můj výlet peruánským deštným pralesem byl skutečným dobrodružstvím.
   
Mijn wandeling door het Peruaanse regenwoud was een echt avontuur.
   
Jaké země jste navštívili, které na vás měly hluboký dopad?
   
Welke landen heeft u bezocht die een diepgaande invloed op u hebben gehad?
   
Setkání s Masai v Keni byl život měnící zážitek.
   
De ontmoeting met de Maasai in Kenia was een levensveranderende ervaring.
   
Cestování nám nejen otevírá oči, ale i srdce pro nové kultury.
   
Reizen opent niet alleen onze ogen, maar ook ons hart voor nieuwe culturen.
  1.   
Vedení průkopnického výzkumného projektu v genetickém inženýrství
Leiding geven aan een baanbrekend onderzoeksproject in genetische manipulatie
   
Marta, výjimečná genetička ve vřelém městě San Francisco, čelila výzvě.
   
Marta, een uitstekende geneticus in de bruisende stad San Francisco, stond voor een uitdaging.
   
Vedla tým vědců při provádění špičkového výzkumného projektu o genetické modifikaci rostlin.
   
Ze leidde een team wetenschappers bij het uitvoeren van een geavanceerd onderzoeksproject naar genetische manipulatie van planten.
   
Pokoušeli se upravit pšenici tak, aby mohla růst v extrémních klimatických podmínkách.
   
Ze probeerden tarwe aan te passen zodat het kon groeien onder extreme klimaatomstandigheden.
   
Marta trávila nekonečné hodiny v laboratoři, analyzovala genetické sekvence a modifikovala geny.
   
Marta bracht ontelbare uren in het laboratorium door met het analyseren van genetische sequenties en het aanpassen van genen.
   
Navzdory výzvám a nejistotě si stále udržovala optimismus a odhodlání.
   
Ondanks de uitdagingen en onzekerheid bleef ze altijd optimistisch en vastberaden.
   
Pevně věřila, že její práce má potenciál změnit svět a bojovat proti hladu a chudobě.
   
Ze geloofde stellig dat haar werk het potentieel had om de wereld te veranderen en honger en armoede te bestrijden.
   
Marta a její tým pracovali neúnavně, vždy hledali další průlom.
   
Marta en haar team werkten onvermoeibaar, altijd op zoek naar de volgende doorbraak.
   
Překonávali neúspěchy, slavili malá vítězství a neustále se učili.
   
Ze overwonnen tegenslagen, vierden kleine overwinningen en leerden voortdurend bij.
   
Po letech výzkumu a nespočetných experimentech nakonec dosáhli významného průlomu.
   
Na jaren van onderzoek en talloze experimenten boekten ze uiteindelijk een belangrijke doorbraak.
   
Vytvořili geneticky modifikovaný druh pšenice, který mohl prosperovat v extrémních podmínkách.
   
Ze hadden een genetisch gemodificeerde tarwesoort gecreëerd die onder extreme omstandigheden kon gedijen.
   
Marta cítila vlnu hrdosti a naplnění, když viděla úspěch své práce.
   
Marta voelde een golf van trots en voldoening toen ze het succes van haar werk zag.
   
Její výzkum měl potenciál pomoci milionům lidí a bojovat proti světovému hladu.
   
Haar onderzoek had het potentieel om miljoenen mensen te helpen en de honger in de wereld te bestrijden.
   
Byla hrdá na to, že je součástí takové průkopnické práce, která posouvala hranice možného.
   
Ze was trots om deel uit te maken van zo'n baanbrekend werk dat de grenzen van het mogelijke verlegde.
   
S pocitem naděje a optimismu se Marta dívala do budoucnosti, připravená na další výzvy, které by se jí mohly postavit do cesty.
   
Met een gevoel van hoop en optimisme keek Marta naar de toekomst, klaar voor de volgende uitdagingen die op haar pad zouden komen.
  2.   
Hovor: Mluvit o vašich zkušenostech v vedoucích rolích a řízení týmů
Conversatie: Praten over je ervaringen in leiderschapsrollen en teammanagement
   
Ve své roli týmového vedoucího jsem rychle zjistil, že efektivní komunikace je klíčová.
   
In mijn rol als teamleider besefte ik al snel dat effectieve communicatie cruciaal is.
   
Někdy je nutné přijmout těžká rozhodnutí, která ovlivní celý tým.
   
Soms is het nodig om moeilijke beslissingen te nemen die het hele team beïnvloeden.
   
Byl to můj úkol motivovat tým a zároveň zajistit, že práce bude efektivně vykonána.
   
Het was mijn taak om het team te motiveren en tegelijkertijd te zorgen dat het werk effectief werd gedaan.
   
Naučil jsem se, že pochopení individuálních sil a slabostí každého člena týmu je velmi důležité.
   
Ik heb geleerd dat het van groot belang is om de individuele sterke en zwakke punten van elk teamlid te begrijpen.
   
Někdy jsem musel řešit konflikty uvnitř týmu a najít spravedlivý kompromis.
   
Soms moest ik conflicten binnen het team oplossen en een eerlijk compromis vinden.
   
Rozvíjení otevřené a podporující kultury byla důležitá součást mé filozofie vedení.
   
Het ontwikkelen van een open en ondersteunende cultuur was een belangrijk deel van mijn leiderschapsfilosofie.
   
Oceňování příspěvku každého jednotlivce a podpora soudržnosti byly klíčem k našemu úspěchu.
   
Het waarderen van ieders bijdrage en het bevorderen van cohesie waren de sleutels tot ons succes.
   
Také jsem pochopil potřebu dávat a dostávat neustálou zpětnou vazbu, aby se podpořil růst a zlepšení.
   
Ik heb ook het belang ingezien van het continu geven en ontvangen van feedback om groei en verbetering te bevorderen.
   
Mé zkušenosti mi ukázaly, že vedení znamená inspirovat ostatní, aby dali to nejlepší, co mohou.
   
Mijn ervaring heeft me geleerd dat leiderschap betekent dat je anderen inspireert om het beste van zichzelf te geven.
  1.   
Koordinace globální reakce na masivní kybernetický útok na kritickou infrastrukturu
Coördinatie van een wereldwijde reactie op een massale cyberaanval op kritieke infrastructuren
   
Byla to tichá a hvězdnatá noc, když na monitorech bezpečnostních center po celém světě začaly objevovat zlověstné výstražné zprávy.
   
Het was een stille en sterrenklare nacht, toen er op de schermen van beveiligingscentra over de hele wereld onheilspellende waarschuwingsberichten verschenen.
   
Jsem Jin-ho, vysoce postavený analytik síťové bezpečnosti se sídlem v Soulu, a právě jsem odložil svůj šálek kávy, když na mé obrazovce začal blikat první varovný signál.
   
Ik ben Jin-ho, een hooggeplaatste netwerkbeveiligingsanalist gevestigd in Seoul, en ik had net mijn koffiekopje neergezet toen het eerste waarschuwingssignaal op mijn monitor begon te knipperen.
   
Během několika sekund mi bylo jasné, že zde nemáme co do činění s běžným bezpečnostním incidentem.
   
Binnen enkele seconden werd me duidelijk dat we hier niet te maken hadden met een alledaags beveiligingsincident.
   
Neidentifikovaný aktér provedl vysoce koordinovaný útok na kritickou infrastrukturu po celém světě.
   
Een ongeïdentificeerde actor voerde een strak gecoördineerde aanval uit op kritieke infrastructuren wereldwijd.
   
Jak se rozsah útoku stával stále jasnějším, zavolal jsem svým kolegům v Tokiu, Washingtonu a Londýně, abych koordinoval globální reakční plán.
   
Terwijl de omvang van de aanval steeds duidelijker werd, belde ik mijn collega's in Tokio, Washington en Londen om een wereldwijd reactieplan te coördineren.
   
Výzva byla bezprecedentní, ale museli jsme se soustředit na převzetí kormidla v této globální krizi.
   
De uitdaging was ongekend, maar we moesten ons richten op het roer in handen nemen in deze wereldwijde crisis.
   
Uprostřed chaosu jsme navázali spojení s odborníky a vládami po celém světě, abychom prodiskutovali další kroky a koordinovali účinnou protiopatření.
   
Te midden van de chaos legden we contact met experts en overheden van over de hele wereld om de volgende stappen te bespreken en een effectieve tegenmaatregel te coördineren.
   
Tento masivní útok zdůrazňuje nutnost, že země musí spolupracovat, aby učinily kyberprostor bezpečnějším.
   
Deze massale aanval benadrukt de noodzaak dat landen moeten samenwerken om de cyberspace veiliger te maken.
  2.   
Konverzace: Sdílení odborných postřehů o mezinárodní diplomacii a geopolitice
Conversatie: Uitwisseling van deskundige inzichten over internationale diplomatie en geopolitiek
   
Geopolitika je složitá a dynamická disciplína, která zkoumá interakci moci, prostoru a času na globální úrovni.
   
Geopolitiek is een complexe en dynamische discipline die de interactie van macht, ruimte en tijd op wereldschaal onderzoekt.
   
Jak byste hodnotili současnou geopolitickou krajinu?
   
Hoe zou u het huidige geopolitieke landschap beoordelen?
   
Vzhledem k nedávným napětím a geopolitickým změnám se zdá, že svět je v neustálém pohybu.
   
Gezien de recente spanningen en geopolitieke veranderingen lijkt de wereld onderhevig aan constante verandering.
   
Jakou roli hraje diplomacie v tomto neustále se měnícím kontextu?
   
Welke rol speelt diplomatie in deze voortdurend veranderende context?
   
Diplomacie funguje jako základní nástroj pro podporu dialogu, řešení konfliktů a udržování mezinárodních vztahů.
   
Diplomatie fungeert als een fundamenteel instrument voor het bevorderen van dialoog, het oplossen van conflicten en het onderhouden van internationale betrekkingen.
   
Můžete analyzovat aktuální geopolitický konflikt a vyjádřit své hodnocení?
   
Kunt u een huidig geopolitiek conflict analyseren en uw beoordeling geven?
   
Stálá napětí mezi velmocemi mají potenciál vážně narušit geopolitickou rovnováhu.
   
De aanhoudende spanningen tussen de grootmachten hebben het potentieel om het geopolitieke evenwicht ernstig te verstoren.
   
Jak by diplomatická opatření mohla přispět ke snížení takového napětí?
   
Hoe zouden diplomatieke maatregelen kunnen bijdragen aan het verminderen van dergelijke spanningen?
   
Konstruktivními vyjednáváními a vůlí ke spolupráci mohou diplomati položit základy pro mírovější budoucnost.
   
Door constructieve onderhandelingen en de wil om samen te werken, kunnen diplomaten de basis leggen voor een vreedzamere toekomst.

Veelgestelde vragen
... over de tweetalige verhalen


Veelgestelde vragen
... over inhoud en navigatie


Veelgestelde vragen
... over het gebruik en aanpassen van de teksten


Veelgestelde vragen
... over leervorderingen


Veelgestelde vragen
... over bestellen en toegang


  Ik heb nog meer vragen


  Uw overige vragen beantwoorden we graag via ons klantenserviceportaal.
   
  Tsjechische Nederlandse verhalen bestellen
   

Bestel hier uw Tsjechische/Nederlandse verhalen:

 
 
U bent beschermd door onze geldteruggarantie
 
U bent beschermd door onze geldteruggarantie:
 
Test de taalcursus zonder enig risico.
Als u niet volledig tevreden bent, betalen wij u 100% van het aankoopbedrag terug.
Zonder mitsen en maren.

 

Dit is de waarde van het kunnen spreken van een nieuwe taal:

In een onderzoek uit 2017 gaven 1071 respondenten aan welke waarde het voor hen zou hebben als ze een nieuwe taal zouden kunnen spreken.
Als gemiddelde waarde werd € 2.381,-- genoemd.
 
Het tijdschrift “The Economist” berekende zelfs hoeveel meer men gemiddeld in de loop van de carrière verdient indien men een extra taal spreekt: € 64.000,--.

 

Kies hier uw cursus:

   Veilig bestellen:

 
 
Geldteruggarantie:
De eerste 31 dagen kunt u uw aankoop op elk moment annuleren en krijgt u uw geld terug.
 
 
 
U ontvangt de software als online cursus:
 • U kunt meteen beginnen met leren!
 • U hoeft niets te installeren, want u leert online.
 • De online cursus werkt onder Windows, onder Mac OS en onder Linux, op de iPhone en op Android smartphones, op de iPad en op Android tablets.
 • De online cursus kan 10 jaar lang worden gebruikt.
 • De eerste 31 dagen kunt u uw aankoop op elk moment annuleren en krijgt u uw geld terug.
 • Bij 17 Minute Languages hebben al meer dan 540.000 personen een nieuwe taal geleerd.
 • Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Deze cursus is anders dan andere taalcursussen:


snelle vorderingen

Snelle vorderingen:

U kunt van ons leersoftware verwachten, waarmee u in een adembenemend tempo Tsjechisch kunt leren en bovendien veel plezier kunt beleven.
geavanceerde software

Geavanceerde software:

We hebben deze software voor het eerst uitgebracht in 2002.
Onze ontwikkelaars hebben het jaarlijks herzien en met liefde voor detail geperfectioneerd.
dagelijkse taken

Dagelijkse taken:

Gevarieerde dagelijkse taken en een enorme keuze aan leermethoden zullen u motiveren om elke dag verder te leren.
unieke leermethoden

Unieke leermethoden:

Door de, op het langetermijngeheugen gerichte, leermethode en de op u afgestemde dagelijkse taken, leert u in recordtijd Tsjechisch.
geen abonnementsvorm

Geen abonnementsvorm:

Uw toegang is 10 jaar geldig, u betaalt er maar één keer voor.
leergemeenschap

De leergemeenschap van 17 Minute Languages:

Communiceer met medecursisten in onze leergemeenschap.