“400 tweetalige verhalen voor cursisten Russisch:
De perfecte teksten om Russisch te leren”

tweetalige verhalen Russisch en Nederlands
 • Door het lezen van de verschillende teksten krijgt u een diepgaand begrip van de Russische taal.
  Het is het perfecte oefenmateriaal om Russisch als uw moedertaal te begrijpen en het absoluut vloeiend te kunnen spreken.
 • U zult in staat zijn om veelvoorkomende zinnen en alledaags taalgebruik te begrijpen, wat essentieel is voor een vloeiend taalgebruik.
 • De meer dan 400 teksten zijn ontwikkeld door taalkundigen die een grondig inzicht hebben in de behoeften van cursisten Russisch.
 • De verhalen bevatten meer dan 5.000 zinnen in het Russisch en in het Nederlands, die 6 boeken van elk 200 pagina's zouden vullen als ze zouden worden uitgeprint.
 • U kunt de teksten in elke browser lezen.
  Ook kunt u kiezen of u de zinnen in het Russisch en in het Nederlands achter elkaar wilt lezen.
  U hebt tevens de optie om de Russische of de Nederlandse zinnen te verbergen:
  U ziet dan alleen de vertaling als u erop tikt of klikt.

Grote verscheidenheid aan teksten:

Deze 400 teksten zijn een mix van onderwerpen en stijlen om u het volledige spectrum van de Russische taal te laten zien:
150 korte verhalen in het Russisch en in het Nederlands
Wilt u uw woordenschat vergroten?
Deze collectie biedt meer dan 150 korte verhalen over specifieke onderwerpen.
oefen grammatica Russisch met teksten in het Russisch
Wilt u uw grammatica oefenen?
In meer dan 100 collecties van zinnen kunt u een onderwerp uit de Russische grammatica oefenen.
alledaagse dialoogteksten in het Russisch en in het Nederlands
Wilt u het alledaags Russisch begrijpen?
Verdiep u in 150 levensechte gesprekken die u inzicht geven in uiteenlopende situaties.
Door de grote verscheidenheid aan teksten leert u het Russisch in al zijn variaties en nuances kennen.
 

Maak u het Russisch eigen met teksten voor beginners, gevorderden en professionals:

De 400 tweetalige teksten zijn een goed doordacht leermiddel dat speciaal is ontwikkeld om uw taalvaardigheid te verbeteren.
 
De teksten zijn in 6 taalniveaus (A1, A2, B1, B2, C1 en C2) ingedeeld. U hebt de optie om alle zinnen weer te geven of de vertalingen in het Nederlands te verbergen, zodat u deze alleen ziet als u erop tikt of klikt.
 
Zo houdt u controle over uw leeractiviteiten en kunt u uw vaardigheden voortdurend ontwikkelen.
teksten in het Russisch op alle leerniveaus
 

Doelgericht leren eenvoudig gemaakt:

Een interactieve, klikbare inhoudsopgave maakt navigeren eenvoudiger en zorgt ervoor dat u direct naar de onderwerpen kunt springen die u het meest interesseren.
 
Of u zich nu wilt concentreren op een specifiek onderwerp of gewoon wilt bladeren door de verscheidenheid aan teksten – dit boek past zich aan uw individuele leerstijl aan.
interactief e-book Russisch Nederlands
 

Leren in kleine beetjes:

Het beste eraan?
U hoeft niet uren achtereen te lezen en te leren.
De teksten zijn zo ontworpen dat u elke tekst in slechts drie minuten kunt lezen.
 
U kunt dus elke dag in kleine stapjes leren – perfect voor een drukke agenda of voor wie tussendoor wil leren.
Russische teksten in overzichtelijke leereenheden
 

Pas de teksten perfect aan uw leerniveau aan:

Bent u net begonnen met Russisch leren?
Dan raden we u aan om eerst een zin in het Russisch te lezen en dan naar het Nederlandse equivalent te kijken.
De Nederlandse vertaling kan verborgen worden zodat u ongestoord kunt nadenken over de betekenis van de zin.
 
Hebt u al een meer gevorderd niveau bereikt?
In dat geval kunt u het beste beginnen met de zin in het Nederlands en de Russische versie verbergen.
Dit geeft u de tijd om na te denken over hoe u deze zin in het Russisch zou vertalen.
Russische teksten voor beginners en gevorderden
 

Onbeperkt lezen op elk apparaat:

U zult niet snel zonder leesmateriaal komen te zitten – uitgeprint zouden de teksten 6 boeken van elk 200 pagina's vullen.
 
U kunt de teksten lezen in elke browser – op een pc, tablet of smartphone.
teksten Russisch lezen voor pc, tablet, smartphone
 

Zo kunt u snel vooruitgang boeken:

 • Als u meer dan 600 Russische woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op A1-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 1.300 Russische woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op A2-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 2.100 Russische woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op B1-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 3.000 Russische woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op B2-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 4.000 Russische woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op C1-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 5.000 Russische woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op C2-niveau, totdat u alles begrijpt.
Met meer dan 1.000 zinnen per leerniveau zult u niet snel zonder lesmateriaal komen te zitten.
hoeveel Russische woorden voor de verschillende leerniveaus
 

Test de teksten

Als u een voorproefje wilt van deze unieke leerervaring, lees dan de demoversie van de teksten (met 20 van de 400 teksten):
Dit geeft u inzicht in de structuur en kwaliteit van de geleverde teksten.
 
 
demoversie tweetalige teksten Russisch Nederlands teksten A1 in het Russisch lezen teksten in het Russisch en in het Nederlands lezen tekst Russisch A2 teksten Russisch B1 B2 gratis lezen
 
Tweetalige verhalen (demoversie)
Alle 400 verhalen bestellen »
 
           
 
       
 
 
  1.   
Купить мороженое
IJs kopen
   
Это жаркий летний день.
   
Het is een hete zomerdag.
   
Мальчик идет в магазин мороженого.
   
Een jongen gaat naar de ijssalon.
   
Он хочет купить мороженое.
   
Hij wil een ijsje kopen.
   
Он видит много разных сортов.
   
Hij ziet veel verschillende smaken.
   
Шоколад, ваниль, клубника и другие.
   
Chocolade, vanille, aardbei en meer.
   
Он не может решить.
   
Hij kan niet kiezen.
   
Он спрашивает совета у продавщицы.
   
Hij vraagt de verkoopster om advies.
   
Она рекомендует ему манговый сорт.
   
Ze beveelt de mangosmaak aan.
   
Он пробует его и ему нравится.
   
Hij probeert het en hij vindt het lekker.
   
Он покупает манговое мороженое.
   
Hij koopt het mango-ijs.
   
Он доволен своим выбором.
   
Hij is blij met zijn keuze.
   
Он идет домой и наслаждается своим мороженым.
   
Hij gaat naar huis en geniet van zijn ijsje.
   
Это хороший день.
   
Het is een mooie dag.
  2.   
Предложения уровня А1 по использованию глаголов в настоящем времени
Zinnen van niveau A1 over het gebruik van werkwoorden in de tegenwoordige tijd
   
Я ем яблоко.
   
Ik eet een appel.
   
Ты идешь в школу.
   
Je gaat naar school.
   
Он пьет воду.
   
Hij drinkt water.
   
Она спит.
   
Ze slaapt.
   
Мы играем в футбол.
   
We voetballen.
   
Вы читаете книгу.
   
Jullie lezen een boek.
   
Они танцуют.
   
Ze dansen.
   
Я смотрю фильм.
   
Ik kijk naar een film.
   
Ты поешь песню.
   
Je zingt een lied.
   
Он готовит еду.
   
Hij kookt het eten.
   
Она плавает.
   
Zij zwemt.
   
Мы смеемся.
   
Wij lachen.
   
Вы бежите.
   
Jullie rennen.
   
Они учатся.
   
Zij studeren.
   
Я рисую.
   
Ik teken.
   
Ты говоришь.
   
Jij spreekt.
   
Он пишет.
   
Hij schrijft.
   
Она слушает музыку.
   
Zij luistert naar muziek.
   
Мы водим машину.
   
Wij rijden auto.
   
Вы танцуете.
   
Jullie dansen.
  3.   
Разговор: Приветствуйте кого-то, кого вы знаете
Conversatie: Iemand begroeten die je kent
   
Привет, Петр, как дела?
   
Hallo Peter, hoe gaat het met je?
   
Я давно тебя не видел.
   
Ik heb je al een tijdje niet gezien.
   
У тебя хороший день?
   
Heb je een goede dag?
   
Как прошли выходные?
   
Hoe was je weekend?
   
Что ты делал?
   
Wat heb je gedaan?
   
Это было хорошо?
   
Was het leuk?
   
Рад видеть тебя.
   
Het is fijn je te zien.
   
Жду нашей следующей встречи.
   
Ik kijk uit naar onze volgende ontmoeting.
   
Увидимся позже!
   
Tot later!
  1.   
Принять более здоровый образ жизни
Een gezondere levensstijl aannemen
   
Мехмет всегда ел пиццу и фаст-фуд.
   
Mehmet at altijd pizza en fastfood.
   
Но теперь он хочет питаться более здоровой пищей.
   
Maar nu wil hij gezonder eten.
   
Он идет на рынок и покупает овощи и фрукты.
   
Hij gaat naar de markt en koopt groenten en fruit.
   
Он готовит дома и больше не ест фаст-фуд.
   
Hij kookt thuis en eet geen fastfood meer.
   
Мехмет также начинает заниматься спортом.
   
Mehmet begint ook met sporten.
   
Он ходит в спортзал.
   
Hij gaat naar de sportschool.
   
Он бегает каждый день в течение часа.
   
Hij loopt elke dag een uur.
   
Он чувствует себя лучше и у него больше энергии.
   
Hij voelt zich beter en heeft meer energie.
   
Его друзья замечают изменения.
   
Zijn vrienden merken de verandering.
   
Они говорят: "Мехмет, ты выглядишь хорошо!"
   
Ze zeggen: "Mehmet, je ziet er goed uit."
   
Мехмет счастлив со своим новым образом жизни.
   
Mehmet is blij met zijn nieuwe levensstijl.
   
Он говорит: "Я чувствую себя более здоровым и сильным."
   
Hij zegt: "ik voel me gezonder en sterker".
   
Мехмет принял более здоровый образ жизни и он счастлив.
   
Mehmet heeft een gezondere levensstijl aangenomen en is gelukkig.
  2.   
А2 предложения о применении личных местоимений в различных контекстах
A2 zinnen die het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden in verschillende contexten illustreren
   
Она часто готовит пасту, потому что она любит Италию.
   
Zij kookt vaak pasta, omdat ze van Italië houdt.
   
Мы встретили его в парке и провели замечательное время.
   
We hebben hem in het park ontmoet en een geweldige tijd gehad.
   
Вы всегда можете навестить нас.
   
Jullie zijn van harte welkom om ons te komen bezoeken.
   
Могу я помочь тебе найти книгу?
   
Kan ik je helpen het boek te vinden?
   
Они смотрят фильм в кинотеатре.
   
Zij kijken een film in de bioscoop.
   
Ему нравится ее шляпа, потому что она цветная.
   
Hij vindt haar hoed leuk, omdat die kleurrijk is.
   
Она гуляет со своей собакой.
   
Zij is aan het wandelen met haar hond.
   
Мы планировали поездку в Грецию.
   
Wij hebben een reis naar Griekenland gepland.
   
Можешь ли ты мне, пожалуйста, передать соль?
   
Kun je me alsjeblieft het zout geven?
   
Он ремонтирует её машину, потому что она не может этого сделать.
   
Hij repareert haar auto, omdat ze dat niet kan.
   
Они любят свою работу, потому что она творческая.
   
Ze houden van hun werk omdat het creatief is.
   
Могу ли я принести Вам стакан воды?
   
Mag ik u een glas water brengen?
   
Он дарит ей розу каждый день.
   
Hij geeft haar elke dag een roos.
   
Они придут к нам завтра.
   
Ze komen morgen naar ons toe.
   
Можешь ли ты передать ему это сообщение?
   
Kun je hem het bericht doorgeven?
   
Она рассказывает нам забавную историю.
   
Ze vertelt ons een grappig verhaal.
   
Вы всегда добро пожаловать.
   
Jullie zijn altijd welkom.
   
Могу ли я дать тебе эту книгу?
   
Mag ik je het boek geven?
   
Он пишет им письмо.
   
Hij schrijft hen een brief.
   
Она дала мне подарок.
   
Ze heeft me een cadeau gegeven.
  3.   
Разговор: О вашем повседневном режиме и о том, что вы делаете в течение дня
Conversatie: Een gesprek over je dagelijkse routine en wat je overdag doet
   
Я просыпаюсь каждое утро в семь часов.
   
Ik word elke ochtend om zeven uur wakker.
   
После этого я чищу зубы и принимаю душ.
   
Daarna poets ik mijn tanden en douche ik.
   
Я завтракаю и пью кофе, чтобы начать день.
   
Ik ontbijt en drink koffie om de dag te beginnen.
   
Затем я иду на работу и работаю до пяти часов.
   
Dan ga ik naar het werk en werk tot vijf uur.
   
После работы я иду в спортзал.
   
Na het werk ga ik naar de sportschool.
   
Обычно я готовлю ужин, а затем смотрю телевизор.
   
Ik kook meestal mijn avondeten en kijk dan televisie.
   
Перед сном я читаю книгу.
   
Voor het slapengaan lees ik een boek.
   
Обычно я ложусь спать около десяти часов.
   
Ik ga meestal rond tien uur naar bed.
   
Это моя ежедневная рутина.
   
Dat is mijn dagelijkse routine.
  1.   
Планирование и проведение проекта по ремонту дома
Planning en uitvoering van een huisrenovatieproject
   
Меня зовут Сара, и я живу в Сиэтле.
   
Ik heet Sarah en ik woon in Seattle.
   
Мое увлечение - реставрация старых домов.
   
Mijn passie is het renoveren van oude huizen.
   
Недавно я купила старый викторианский дом.
   
Onlangs kocht ik een oud Victoriaans huis.
   
Он был в плохом состоянии, но я видела потенциал.
   
Het was in slechte staat, maar ik zag potentieel.
   
Я начала планировать реставрацию.
   
Ik begon met het plannen van de renovatie.
   
Сначала я составила список необходимых работ.
   
Allereerst maakte ik een lijst van de noodzakelijke werkzaamheden.
   
Затем я начала искать ремесленников.
   
Toen ben ik op zoek gegaan naar vakmensen.
   
Найти правильных людей было непросто.
   
Het was niet makkelijk om de juiste mensen te vinden.
   
Но я не сдавалась и, в конце концов, нашла отличную команду.
   
Maar ik gaf niet op en uiteindelijk vond ik een geweldig team.
   
Мы начали реставрацию дома.
   
We begonnen het huis te renoveren.
   
Это была большая работа, но мы справились с вызовом.
   
Het was veel werk, maar we gingen de uitdaging aan.
   
Каждый день я видела улучшения, и это было очень приятно.
   
Elke dag zag ik verbeteringen en het gaf veel voldoening.
   
В конце концов дом был готов, и я гордилась тем, что мы достигли.
   
Uiteindelijk was het huis klaar en ik was trots op wat we hadden bereikt.
   
Старый викторианский дом теперь стал прекрасным домом.
   
Het oude Victoriaanse huis was nu een prachtig thuis.
   
Это был долгий и утомительный процесс, но это стоило того.
   
Het was een lang en vermoeiend proces, maar het was het waard.
   
Я с нетерпением жду начала моего следующего проекта по ремонту.
   
Ik kijk ernaar uit om aan mijn volgende renovatieproject te beginnen.
  2.   
B1 предложения, демонстрирующие правильное использование притяжательных местоимений
B1 zinnen die het juiste gebruik van bezittelijke voornaamwoorden laten zien
   
Твоя доброта - то, что я больше всего ценю в тебе.
   
Jouw vriendelijkheid is wat ik het meest waardeer aan jou.
   
Их старый дом имеет особый шарм.
   
Hun oude huis heeft een bijzondere charme.
   
Его стиль письма очень уникален.
   
Zijn manier van schrijven is zeer uniek.
   
Наша бабушка оставила нам это ожерелье.
   
Onze grootmoeder heeft ons deze ketting nagelaten.
   
Его энтузиазм по отношению к искусству заразителен.
   
Zijn enthousiasme voor kunst is aanstekelijk.
   
Это ее любимый ресторан в городе.
   
Dat is haar favoriete restaurant in de stad.
   
Твоя честность восхищает.
   
Jouw eerlijkheid is bewonderenswaardig.
   
Наш дом имеет прекрасный вид на море.
   
Ons huis heeft een prachtig uitzicht op de zee.
   
Ее креативность действительно впечатляет.
   
Haar creativiteit is echt indrukwekkend.
   
Ее отец имеет большую библиотеку.
   
Haar vader heeft een grote bibliotheek.
   
Мой друг потерял свои ключи.
   
Mijn vriend heeft zijn sleutels verloren.
   
Ее учительница очень строга.
   
Haar lerares is heel streng.
   
У твоего брата отличное чувство юмора.
   
Jouw broer heeft een geweldig gevoel voor humor.
   
Это наша новая машина.
   
Dit is onze nieuwe auto.
   
Ее обувь очень стильная.
   
Haar schoenen zijn zeer stijlvol.
   
Мой отец самостоятельно сделал этот стол.
   
Mijn vader heeft deze tafel zelf gebouwd.
   
Ее кот очень мил.
   
Haar kat is erg schattig.
   
Твоя мама отлично готовит.
   
Jouw moeder kookt uitstekend.
   
Его братья и сестры очень спортивны.
   
Zijn broers en zussen zijn erg sportief.
   
Это ее любимый фильм.
   
Dat is haar favoriete film.
  3.   
Разговор: Обсуждение ваших любимых фильмов и телевизионных сериалов, включая жанры и актеров
Conversatie: Een gesprek over je favoriete films en tv-series, inclusief genres en acteurs
   
Какие фильмы и телесериалы вы предпочитаете смотреть?
   
Welk soort films en tv-series kijk je het liefst?
   
Я очень люблю научную фантастику и приключенческие фильмы.
   
Ik hou erg van sciencefiction en avonturenfilms.
   
У вас есть любимый актер или актриса?
   
Heb je een favoriete acteur of actrice?
   
Да, я большой фанат Леонардо Ди Каприо.
   
Ja, ik ben een grote fan van Leonardo DiCaprio.
   
Какой телесериал вы бы посоветовали?
   
Welke tv-serie raad je het meeste aan?
   
Я рекомендую "Странные вещи", этот сериал очень увлекательный.
   
Ik raad 'Stranger Things' aan, de serie is erg spannend.
   
Какой ваш любимый фильм всех времен?
   
Wat is je favoriete film aller tijden?
   
Мой любимый фильм - "Крестный отец".
   
Mijn favoriete film is 'The Godfather'.
   
Мне также нравятся документальные фильмы, особенно те, которые касаются природы и окружающей среды.
   
Ik hou ook van documentaires, vooral die over natuur en milieu.
  1.   
Пионерская работа для прорыва в технологиях возобновляемой энергии
Baanbrekend werk voor de doorbraak in hernieuwbare energietechnologieën
   
Я Зейнаб, изобретательная ученая из Куала-Лумпура, Малайзия.
   
Ik ben Zainab, een vindingrijke wetenschapper uit Kuala Lumpur, Maleisië.
   
Моя видение - обеспечить мир устойчивой энергией, разрабатывая новые технологии.
   
Mijn visie is om de wereld van duurzame energie te voorzien door nieuwe technologieën te ontwikkelen.
   
Однажды я открыла способ производить солнечные батареи более эффективно и дешево.
   
Op een dag ontdekte ik een manier om zonnecellen efficiënter en goedkoper te produceren.
   
Это облегчит доступ к чистой энергии для многих людей в мире.
   
Dit zou de toegang tot schone energie voor veel mensen over de hele wereld vergemakkelijken.
   
Однако работа была сложной и требовала многих лет интенсивных исследований и разработок.
   
Het werk was echter uitdagend en vergde vele jaren van intensief onderzoek en ontwikkeling.
   
После бесчисленных экспериментов и улучшений нам удалось довести технологию до готовности к рынку.
   
Na talloze experimenten en verbeteringen, slaagden we erin de technologie marktrijp te maken.
   
Прорыв наступил, когда крупная энергетическая компания проявила интерес к нашей технологии.
   
De doorbraak kwam toen een groot energiebedrijf interesse toonde in onze technologie.
   
Они инвестировали в нашу компанию и помогли нам увеличить производство.
   
Ze investeerden in ons bedrijf en hielpen ons de productie te verhogen.
   
Наши источники возобновляемой энергии были внедрены по всему миру и способствовали снижению углеродных выбросов.
   
Onze hernieuwbare energiebronnen werden wereldwijd gebruikt en droegen bij aan de vermindering van koolstofemissies.
   
Сегодня я горжусь тем, что сделала вклад в то, чтобы сделать мир лучше.
   
Vandaag ben ik trots dat ik heb bijgedragen aan een betere wereld.
   
Но путешествие здесь не заканчивается.
   
Maar de reis eindigt niet hier.
   
Я решительно настроена продолжать разработку инновационных технологий, которые улучшат нашу жизнь и защитят нашу планету.
   
Ik ben vastbesloten om door te gaan met het ontwikkelen van innovatieve technologieën die ons leven verbeteren en onze planeet beschermen.
  2.   
B2 предложения о роли демонстративных местоимений
B2 zinnen over de rol van aanwijzende voornaamwoorden
   
Те деревья, которые ты видишь на заднем плане, несколько веков.
   
Die bomen die je op de achtergrond ziet, zijn eeuwen oud.
   
Эта картина, которая висит в углу, датируется эпохой Возрождения.
   
Dit schilderij dat in de hoek hangt, stamt uit de Renaissance.
   
Эти книги здесь - основа моих исследований.
   
Deze boeken hier vormen de basis voor mijn onderzoek.
   
Те птицы там в клетке - редкие виды.
   
Die vogels daar in de kooi zijn zeldzame soorten.
   
Эти цветы, которые ты посадил, прекрасно расцвели.
   
Deze bloemen die je geplant hebt, zijn prachtig in bloei gekomen.
   
Те скульптуры там - из 18-го века.
   
Die beelden daar zijn uit de 18e eeuw.
   
Этот город, в котором я живу, обладает богатой историей.
   
Deze stad waar ik woon heeft een rijke geschiedenis.
   
Тот человек там - известный писатель.
   
Die man daar is een bekende schrijver.
   
Эта гора, которую ты видишь, - самая высокая в регионе.
   
Die berg die je ziet, is de hoogste in de regio.
   
Эта история, которую ты рассказываешь, очень увлекательна.
   
Dit verhaal dat je vertelt, is fascinerend.
   
Те облака там предвещают шторм.
   
Die wolken daar kondigen een storm aan.
   
Этот мост, который мы пересекаем, был построен в прошлом веке.
   
Deze brug die we oversteken, is in de vorige eeuw gebouwd.
   
Это стихотворение, которое ты прочитал, глубоко меня тронуло.
   
Dit gedicht dat je voordroeg, heeft me diep geraakt.
   
Та река, которую мы видели вчера, очень известна.
   
Die rivier die we gisteren hebben gezien, is erg beroemd.
   
Эти слова, которые ты сказал, остаются со мной.
   
Deze woorden die je zei blijven me bij.
   
Тот корабль там очень старый.
   
Dat schip daar is heel oud.
   
Это яблоня здесь была посажена моим дедушкой.
   
Deze appelboom hier is door mijn grootvader geplant.
   
Та песня, которую она поет, очень красива.
   
Dat lied dat zij zingt, is erg mooi.
   
Этот опыт, который ты получил, очень ценный.
   
Deze ervaring die je hebt opgedaan, is zeer waardevol.
   
Та гора, которая видна вдали, - популярное место для пеших прогулок.
   
Die berg die in de verte te zien is, is een populaire wandelbestemming.
  3.   
Разговор: Поделитесь своими путешествиями и обсудите культурные встречи
Conversatie: Deel je reisavonturen en discussieer over culturele ontmoetingen
   
Во время моего путешествия в Таиланд я столкнулся с удивительным сочетанием традиций и современности.
   
Tijdens mijn reis naar Thailand kwam ik een fascinerende mix van traditie en moderniteit tegen.
   
Вы когда-нибудь посещали захватывающие храмы Ангкора в Камбодже?
   
Hebt u ooit de fascinerende tempels van Angkor in Cambodja bezocht?
   
Гостеприимство людей в Японии глубоко меня впечатлило.
   
De gastvrijheid van de mensen in Japan heeft diepe indruk op me gemaakt.
   
Какие у вас были необычные культурные впечатления во время ваших путешествий?
   
Welke uitzonderlijke culturele ervaringen heeft u op uw reizen gehad?
   
Поразительная архитектура Дубая - настоящая праздник для глаз.
   
De adembenemende architectuur in Dubai is een ware traktatie voor de ogen.
   
Вы испытали уникальные кулинарные традиции Индии?
   
Heeft u de unieke culinaire tradities in India ervaren?
   
Мое путешествие по перуанскому джунглям было настоящим приключением.
   
Mijn wandeling door het Peruaanse regenwoud was een echt avontuur.
   
Какие страны вы посетили, которые оказали глубокое влияние на вас?
   
Welke landen heeft u bezocht die een diepgaande invloed op u hebben gehad?
   
Встреча с масаи в Кении стала для меня опытом, меняющим жизнь.
   
De ontmoeting met de Maasai in Kenia was een levensveranderende ervaring.
   
Путешествия не только открывают нам глаза, но и сердце для новых культур.
   
Reizen opent niet alleen onze ogen, maar ook ons hart voor nieuwe culturen.
  1.   
Руководство передовым исследовательским проектом в области генной инженерии
Leiding geven aan een baanbrekend onderzoeksproject in genetische manipulatie
   
Марта, выдающийся генетик в живом городе Сан-Франциско, столкнулась с вызовом.
   
Marta, een uitstekende geneticus in de bruisende stad San Francisco, stond voor een uitdaging.
   
Она руководила командой ученых, проводящих передовой исследовательский проект по генетической модификации растений.
   
Ze leidde een team wetenschappers bij het uitvoeren van een geavanceerd onderzoeksproject naar genetische manipulatie van planten.
   
Они пытались изменить пшеницу так, чтобы она могла расти в экстремальных климатических условиях.
   
Ze probeerden tarwe aan te passen zodat het kon groeien onder extreme klimaatomstandigheden.
   
Марта проводила бесчисленные часы в лаборатории, анализируя генетические последовательности и модифицируя гены.
   
Marta bracht ontelbare uren in het laboratorium door met het analyseren van genetische sequenties en het aanpassen van genen.
   
Несмотря на вызовы и неопределенность, она всегда сохраняла свой оптимизм и решимость.
   
Ondanks de uitdagingen en onzekerheid bleef ze altijd optimistisch en vastberaden.
   
Она твердо верила, что ее работа имеет потенциал изменить мир и бороться с голодом и нищетой.
   
Ze geloofde stellig dat haar werk het potentieel had om de wereld te veranderen en honger en armoede te bestrijden.
   
Марта и ее команда упорно работали, всегда в поисках следующего прорыва.
   
Marta en haar team werkten onvermoeibaar, altijd op zoek naar de volgende doorbraak.
   
Они преодолевали трудности, отмечали малые победы и постоянно учились.
   
Ze overwonnen tegenslagen, vierden kleine overwinningen en leerden voortdurend bij.
   
После многих лет исследований и бесчисленных экспериментов они наконец-то добились значительного прорыва.
   
Na jaren van onderzoek en talloze experimenten boekten ze uiteindelijk een belangrijke doorbraak.
   
Они создали генетически модифицированный сорт пшеницы, который мог процветать в экстремальных условиях.
   
Ze hadden een genetisch gemodificeerde tarwesoort gecreëerd die onder extreme omstandigheden kon gedijen.
   
Марта испытала волну гордости и удовлетворения, когда увидела успех своей работы.
   
Marta voelde een golf van trots en voldoening toen ze het succes van haar werk zag.
   
Ее исследования имели потенциал помочь миллионам людей и бороться с голодом в мире.
   
Haar onderzoek had het potentieel om miljoenen mensen te helpen en de honger in de wereld te bestrijden.
   
Она гордилась тем, что стала частью такой прорывной работы, которая смещает границы возможного.
   
Ze was trots om deel uit te maken van zo'n baanbrekend werk dat de grenzen van het mogelijke verlegde.
   
С чувством надежды и оптимизма Марта смотрит в будущее, готовая к следующим вызовам, которые ей предстоит преодолеть.
   
Met een gevoel van hoop en optimisme keek Marta naar de toekomst, klaar voor de volgende uitdagingen die op haar pad zouden komen.
  2.   
Беседа: Обсуждение вашего опыта в лидерских ролях и управлении командой
Conversatie: Praten over je ervaringen in leiderschapsrollen en teammanagement
   
В своей роли лидера команды я быстро понял, что эффективная коммуникация крайне важна.
   
In mijn rol als teamleider besefte ik al snel dat effectieve communicatie cruciaal is.
   
Иногда необходимо принимать трудные решения, которые касаются всей команды.
   
Soms is het nodig om moeilijke beslissingen te nemen die het hele team beïnvloeden.
   
Моей задачей было мотивировать команду и одновременно обеспечивать эффективное выполнение работы.
   
Het was mijn taak om het team te motiveren en tegelijkertijd te zorgen dat het werk effectief werd gedaan.
   
Я понял, что понимание индивидуальных сильных и слабых сторон каждого члена команды очень важно.
   
Ik heb geleerd dat het van groot belang is om de individuele sterke en zwakke punten van elk teamlid te begrijpen.
   
Иногда мне приходилось разрешать конфликты внутри команды и находить справедливый компромисс.
   
Soms moest ik conflicten binnen het team oplossen en een eerlijk compromis vinden.
   
Создание открытой и поддерживающей культуры было важной частью моей философии лидерства.
   
Het ontwikkelen van een open en ondersteunende cultuur was een belangrijk deel van mijn leiderschapsfilosofie.
   
Ценность вклада каждого отдельного человека и поощрение солидарности были ключом к нашему успеху.
   
Het waarderen van ieders bijdrage en het bevorderen van cohesie waren de sleutels tot ons succes.
   
Я также понял необходимость постоянного обмена отзывами для стимулирования роста и улучшения.
   
Ik heb ook het belang ingezien van het continu geven en ontvangen van feedback om groei en verbetering te bevorderen.
   
Мой опыт показал мне, что лидерство означает вдохновлять других давать всё, на что они способны.
   
Mijn ervaring heeft me geleerd dat leiderschap betekent dat je anderen inspireert om het beste van zichzelf te geven.
  1.   
Координация глобального ответа на массовую кибератаку на критическую инфраструктуру
Coördinatie van een wereldwijde reactie op een massale cyberaanval op kritieke infrastructuren
   
Была тихая и звёздная ночь, когда на экранах центров безопасности по всему миру начали появляться зловещие предупреждения.
   
Het was een stille en sterrenklare nacht, toen er op de schermen van beveiligingscentra over de hele wereld onheilspellende waarschuwingsberichten verschenen.
   
Я - Чин-хо, старший аналитик в области сетевой безопасности из Сеула, и я только что поставил свой чашку кофе, когда на моем мониторе загорелся первый сигнал тревоги.
   
Ik ben Jin-ho, een hooggeplaatste netwerkbeveiligingsanalist gevestigd in Seoul, en ik had net mijn koffiekopje neergezet toen het eerste waarschuwingssignaal op mijn monitor begon te knipperen.
   
В течение нескольких секунд мне стало ясно, что мы имеем дело не с обычным инцидентом безопасности.
   
Binnen enkele seconden werd me duidelijk dat we hier niet te maken hadden met een alledaags beveiligingsincident.
   
Неидентифицированный актер осуществил высоко координированную атаку на критическую инфраструктуру по всему миру.
   
Een ongeïdentificeerde actor voerde een strak gecoördineerde aanval uit op kritieke infrastructuren wereldwijd.
   
По мере того как становился очевидным масштаб атаки, я позвонил своим коллегам в Токио, Вашингтоне и Лондоне, чтобы скоординировать глобальный план ответных действий.
   
Terwijl de omvang van de aanval steeds duidelijker werd, belde ik mijn collega's in Tokio, Washington en Londen om een wereldwijd reactieplan te coördineren.
   
Вызов был беспрецедентным, но мы должны были сосредоточиться на том, чтобы взять на себя контроль в этом глобальном кризисе.
   
De uitdaging was ongekend, maar we moesten ons richten op het roer in handen nemen in deze wereldwijde crisis.
   
Среди хаоса мы связались со специалистами и правительствами по всему миру, чтобы обсудить следующие шаги и координировать эффективные контрмеры.
   
Te midden van de chaos legden we contact met experts en overheden van over de hele wereld om de volgende stappen te bespreken en een effectieve tegenmaatregel te coördineren.
   
Эта массовая атака подчеркивает необходимость странам сотрудничать, чтобы сделать киберпространство безопаснее.
   
Deze massale aanval benadrukt de noodzaak dat landen moeten samenwerken om de cyberspace veiliger te maken.
  2.   
Беседа: Обмен экспертными мнениями о международной дипломатии и геополитике
Conversatie: Uitwisseling van deskundige inzichten over internationale diplomatie en geopolitiek
   
Геополитика - это сложная и динамичная дисциплина, исследующая взаимодействие власти, пространства и времени на глобальном уровне.
   
Geopolitiek is een complexe en dynamische discipline die de interactie van macht, ruimte en tijd op wereldschaal onderzoekt.
   
Как бы вы оценили текущую геополитическую обстановку?
   
Hoe zou u het huidige geopolitieke landschap beoordelen?
   
Учитывая недавние напряженности и геополитические изменения, мир кажется подвергшимся постоянным изменениям.
   
Gezien de recente spanningen en geopolitieke veranderingen lijkt de wereld onderhevig aan constante verandering.
   
Какую роль играет дипломатия в этом постоянно меняющемся контексте?
   
Welke rol speelt diplomatie in deze voortdurend veranderende context?
   
Дипломатия выступает основным инструментом для продвижения диалога, разрешения конфликтов и поддержания международных отношений.
   
Diplomatie fungeert als een fundamenteel instrument voor het bevorderen van dialoog, het oplossen van conflicten en het onderhouden van internationale betrekkingen.
   
Можете ли вы проанализировать текущий геополитический конфликт и выразить свое мнение по этому вопросу?
   
Kunt u een huidig geopolitiek conflict analyseren en uw beoordeling geven?
   
Непрекращающиеся напряжения между великими державами имеют потенциал серьезно нарушить геополитическое равновесие.
   
De aanhoudende spanningen tussen de grootmachten hebben het potentieel om het geopolitieke evenwicht ernstig te verstoren.
   
Как могут дипломатические меры способствовать снижению таких напряжений?
   
Hoe zouden diplomatieke maatregelen kunnen bijdragen aan het verminderen van dergelijke spanningen?
   
Путем конструктивных переговоров и желания сотрудничать дипломаты могут заложить основу для более мирного будущего.
   
Door constructieve onderhandelingen en de wil om samen te werken, kunnen diplomaten de basis leggen voor een vreedzamere toekomst.

Veelgestelde vragen
... over de tweetalige verhalen


Veelgestelde vragen
... over inhoud en navigatie


Veelgestelde vragen
... over het gebruik en aanpassen van de teksten


Veelgestelde vragen
... over leervorderingen


Veelgestelde vragen
... over bestellen en toegang


  Ik heb nog meer vragen


  Uw overige vragen beantwoorden we graag via ons klantenserviceportaal.
   
  Russische Nederlandse verhalen bestellen
   

Bestel hier uw Russische/Nederlandse verhalen:

 
 
U bent beschermd door onze geldteruggarantie
 
U bent beschermd door onze geldteruggarantie:
 
Test de taalcursus zonder enig risico.
Als u niet volledig tevreden bent, betalen wij u 100% van het aankoopbedrag terug.
Zonder mitsen en maren.

 

Dit is de waarde van het kunnen spreken van een nieuwe taal:

In een onderzoek uit 2017 gaven 1071 respondenten aan welke waarde het voor hen zou hebben als ze een nieuwe taal zouden kunnen spreken.
Als gemiddelde waarde werd € 2.381,-- genoemd.
 
Het tijdschrift “The Economist” berekende zelfs hoeveel meer men gemiddeld in de loop van de carrière verdient indien men een extra taal spreekt: € 64.000,--.

Kies hier uw cursus:


   Veilig bestellen:

 
 
Geldteruggarantie:
De eerste 31 dagen kunt u uw aankoop op elk moment annuleren en krijgt u uw geld terug.
 
 
 
U ontvangt de software als online cursus:
 • U kunt meteen beginnen met leren!
 • U hoeft niets te installeren, want u leert online.
 • De online cursus werkt onder Windows, onder Mac OS en onder Linux, op de iPhone en op Android smartphones, op de iPad en op Android tablets.
 • De online cursus kan 10 jaar lang worden gebruikt.
 • De eerste 31 dagen kunt u uw aankoop op elk moment annuleren en krijgt u uw geld terug.
 • Bij 17 Minute Languages hebben al meer dan 540.000 personen een nieuwe taal geleerd.
 • Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Deze cursus is anders dan andere taalcursussen:


snelle vorderingen

Snelle vorderingen:

U kunt van ons leersoftware verwachten, waarmee u in een adembenemend tempo Russisch kunt leren en bovendien veel plezier kunt beleven.
geavanceerde software

Geavanceerde software:

We hebben deze software voor het eerst uitgebracht in 2002.
Onze ontwikkelaars hebben het jaarlijks herzien en met liefde voor detail geperfectioneerd.
dagelijkse taken

Dagelijkse taken:

Gevarieerde dagelijkse taken en een enorme keuze aan leermethoden zullen u motiveren om elke dag verder te leren.
unieke leermethoden

Unieke leermethoden:

Door de, op het langetermijngeheugen gerichte, leermethode en de op u afgestemde dagelijkse taken, leert u in recordtijd Russisch.
geen abonnementsvorm

Geen abonnementsvorm:

Uw toegang is 10 jaar geldig, u betaalt er maar één keer voor.
leergemeenschap

De leergemeenschap van 17 Minute Languages:

Communiceer met medecursisten in onze leergemeenschap.