“400 tweetalige verhalen voor cursisten Mexicaans:
De perfecte teksten om Mexicaans te leren”

tweetalige verhalen Mexicaans en Nederlands
 • Door het lezen van de verschillende teksten krijgt u een diepgaand begrip van de Mexicaanse taal.
  Het is het perfecte oefenmateriaal om Mexicaans als uw moedertaal te begrijpen en het absoluut vloeiend te kunnen spreken.
 • U zult in staat zijn om veelvoorkomende zinnen en alledaags taalgebruik te begrijpen, wat essentieel is voor een vloeiend taalgebruik.
 • De meer dan 400 teksten zijn ontwikkeld door taalkundigen die een grondig inzicht hebben in de behoeften van cursisten Mexicaans.
 • De verhalen bevatten meer dan 5.000 zinnen in het Mexicaans en in het Nederlands, die 6 boeken van elk 200 pagina's zouden vullen als ze zouden worden uitgeprint.
 • U kunt de teksten in elke browser lezen.
  Ook kunt u kiezen of u de zinnen in het Mexicaans en in het Nederlands achter elkaar wilt lezen.
  U hebt tevens de optie om de Mexicaanse of de Nederlandse zinnen te verbergen:
  U ziet dan alleen de vertaling als u erop tikt of klikt.

Grote verscheidenheid aan teksten:

Deze 400 teksten zijn een mix van onderwerpen en stijlen om u het volledige spectrum van de Mexicaanse taal te laten zien:
150 korte verhalen in het Mexicaans en in het Nederlands
Wilt u uw woordenschat vergroten?
Deze collectie biedt meer dan 150 korte verhalen over specifieke onderwerpen.
oefen grammatica Mexicaans met teksten in het Mexicaans
Wilt u uw grammatica oefenen?
In meer dan 100 collecties van zinnen kunt u een onderwerp uit de Mexicaanse grammatica oefenen.
alledaagse dialoogteksten in het Mexicaans en in het Nederlands
Wilt u het alledaags Mexicaans begrijpen?
Verdiep u in 150 levensechte gesprekken die u inzicht geven in uiteenlopende situaties.
Door de grote verscheidenheid aan teksten leert u het Mexicaans in al zijn variaties en nuances kennen.
 

Maak u het Mexicaans eigen met teksten voor beginners, gevorderden en professionals:

De 400 tweetalige teksten zijn een goed doordacht leermiddel dat speciaal is ontwikkeld om uw taalvaardigheid te verbeteren.
 
De teksten zijn in 6 taalniveaus (A1, A2, B1, B2, C1 en C2) ingedeeld. U hebt de optie om alle zinnen weer te geven of de vertalingen in het Nederlands te verbergen, zodat u deze alleen ziet als u erop tikt of klikt.
 
Zo houdt u controle over uw leeractiviteiten en kunt u uw vaardigheden voortdurend ontwikkelen.
teksten in het Mexicaans op alle leerniveaus
 

Doelgericht leren eenvoudig gemaakt:

Een interactieve, klikbare inhoudsopgave maakt navigeren eenvoudiger en zorgt ervoor dat u direct naar de onderwerpen kunt springen die u het meest interesseren.
 
Of u zich nu wilt concentreren op een specifiek onderwerp of gewoon wilt bladeren door de verscheidenheid aan teksten – dit boek past zich aan uw individuele leerstijl aan.
interactief e-book Mexicaans Nederlands
 

Leren in kleine beetjes:

Het beste eraan?
U hoeft niet uren achtereen te lezen en te leren.
De teksten zijn zo ontworpen dat u elke tekst in slechts drie minuten kunt lezen.
 
U kunt dus elke dag in kleine stapjes leren – perfect voor een drukke agenda of voor wie tussendoor wil leren.
Mexicaanse teksten in overzichtelijke leereenheden
 

Pas de teksten perfect aan uw leerniveau aan:

Bent u net begonnen met Mexicaans leren?
Dan raden we u aan om eerst een zin in het Mexicaans te lezen en dan naar het Nederlandse equivalent te kijken.
De Nederlandse vertaling kan verborgen worden zodat u ongestoord kunt nadenken over de betekenis van de zin.
 
Hebt u al een meer gevorderd niveau bereikt?
In dat geval kunt u het beste beginnen met de zin in het Nederlands en de Mexicaanse versie verbergen.
Dit geeft u de tijd om na te denken over hoe u deze zin in het Mexicaans zou vertalen.
Mexicaanse teksten voor beginners en gevorderden
 

Onbeperkt lezen op elk apparaat:

U zult niet snel zonder leesmateriaal komen te zitten – uitgeprint zouden de teksten 6 boeken van elk 200 pagina's vullen.
 
U kunt de teksten lezen in elke browser – op een pc, tablet of smartphone.
teksten Mexicaans lezen voor pc, tablet, smartphone
 

Zo kunt u snel vooruitgang boeken:

 • Als u meer dan 600 Mexicaanse woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op A1-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 1.300 Mexicaanse woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op A2-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 2.100 Mexicaanse woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op B1-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 3.000 Mexicaanse woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op B2-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 4.000 Mexicaanse woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op C1-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 5.000 Mexicaanse woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op C2-niveau, totdat u alles begrijpt.
Met meer dan 1.000 zinnen per leerniveau zult u niet snel zonder lesmateriaal komen te zitten.
hoeveel Mexicaanse woorden voor de verschillende leerniveaus
 

Test de teksten

Als u een voorproefje wilt van deze unieke leerervaring, lees dan de demoversie van de teksten (met 20 van de 400 teksten):
Dit geeft u inzicht in de structuur en kwaliteit van de geleverde teksten.
 
 
demoversie tweetalige teksten Mexicaans Nederlands teksten A1 in het Mexicaans lezen teksten in het Mexicaans en in het Nederlands lezen tekst Mexicaans A2 teksten Mexicaans B1 B2 gratis lezen
 
Tweetalige verhalen (demoversie)
Alle 400 verhalen bestellen »
 
           
 
       
 
 
  1.   
Comprar helado
IJs kopen
   
Es un día caluroso de verano.
   
Het is een hete zomerdag.
   
Un niño va a la heladería.
   
Een jongen gaat naar de ijssalon.
   
Él quiere comprar un helado.
   
Hij wil een ijsje kopen.
   
Ve muchos sabores diferentes.
   
Hij ziet veel verschillende smaken.
   
Chocolate, vainilla, fresa y más.
   
Chocolade, vanille, aardbei en meer.
   
No puede decidirse.
   
Hij kan niet kiezen.
   
Pide un consejo a la vendedora.
   
Hij vraagt de verkoopster om advies.
   
Ella le recomienda el sabor de mango.
   
Ze beveelt de mangosmaak aan.
   
Lo prueba y le gusta.
   
Hij probeert het en hij vindt het lekker.
   
Compra el helado de mango.
   
Hij koopt het mango-ijs.
   
Está feliz con su elección.
   
Hij is blij met zijn keuze.
   
Va a casa y disfruta de su helado.
   
Hij gaat naar huis en geniet van zijn ijsje.
   
Es un día hermoso.
   
Het is een mooie dag.
  2.   
Frases de nivel A1 para el uso de verbos en tiempo presente
Zinnen van niveau A1 over het gebruik van werkwoorden in de tegenwoordige tijd
   
Estoy comiendo una manzana.
   
Ik eet een appel.
   
Vas a la escuela.
   
Je gaat naar school.
   
Él bebe agua.
   
Hij drinkt water.
   
Ella duerme.
   
Ze slaapt.
   
Nosotros jugamos fútbol.
   
We voetballen.
   
Ustedes leen un libro.
   
Jullie lezen een boek.
   
Ellos bailan.
   
Ze dansen.
   
Estoy viendo una película.
   
Ik kijk naar een film.
   
Cantas una canción.
   
Je zingt een lied.
   
Él cocina la comida.
   
Hij kookt het eten.
   
Ella nada.
   
Zij zwemt.
   
Nosotros reímos.
   
Wij lachen.
   
Ustedes corren.
   
Jullie rennen.
   
Ellos estudian.
   
Zij studeren.
   
Yo dibujo.
   
Ik teken.
   
Tú hablas.
   
Jij spreekt.
   
Él escribe.
   
Hij schrijft.
   
Ella escucha música.
   
Zij luistert naar muziek.
   
Nosotros manejamos un auto.
   
Wij rijden auto.
   
Ustedes bailan.
   
Jullie dansen.
  3.   
Conversación: Saluda a alguien que conoces
Conversatie: Iemand begroeten die je kent
   
Hola Pedro, ¿cómo estás?
   
Hallo Peter, hoe gaat het met je?
   
Hace mucho que no te veo.
   
Ik heb je al een tijdje niet gezien.
   
¿Tuviste un buen día?
   
Heb je een goede dag?
   
¿Cómo estuvo tu fin de semana?
   
Hoe was je weekend?
   
¿Qué hiciste?
   
Wat heb je gedaan?
   
¿Estuvo bien?
   
Was het leuk?
   
Es un gusto verte.
   
Het is fijn je te zien.
   
Espero con ansias nuestro próximo encuentro.
   
Ik kijk uit naar onze volgende ontmoeting.
   
¡Nos vemos más tarde!
   
Tot later!
  1.   
Adoptar un estilo de vida más saludable
Een gezondere levensstijl aannemen
   
Mehmet siempre comía pizza y comida rápida.
   
Mehmet at altijd pizza en fastfood.
   
Pero ahora quiere comer de forma más saludable.
   
Maar nu wil hij gezonder eten.
   
Va al mercado y compra verduras y frutas.
   
Hij gaat naar de markt en koopt groenten en fruit.
   
Cocina en casa y ya no come comida rápida.
   
Hij kookt thuis en eet geen fastfood meer.
   
Mehmet también comienza a hacer deporte.
   
Mehmet begint ook met sporten.
   
Va al gimnasio.
   
Hij gaat naar de sportschool.
   
Corre una hora cada día.
   
Hij loopt elke dag een uur.
   
Se siente mejor y tiene más energía.
   
Hij voelt zich beter en heeft meer energie.
   
Sus amigos notan el cambio.
   
Zijn vrienden merken de verandering.
   
Dicen: "¡Mehmet, te ves bien!"
   
Ze zeggen: "Mehmet, je ziet er goed uit."
   
Mehmet está feliz con su nuevo estilo de vida.
   
Mehmet is blij met zijn nieuwe levensstijl.
   
Él dice: "Me siento más saludable y más fuerte."
   
Hij zegt: "ik voel me gezonder en sterker".
   
Mehmet ha adoptado un estilo de vida más saludable y está feliz.
   
Mehmet heeft een gezondere levensstijl aangenomen en is gelukkig.
  2.   
Oraciones A2 para la aplicación de pronombres personales en diferentes contextos
A2 zinnen die het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden in verschillende contexten illustreren
   
Ella cocina pasta a menudo porque ama Italia.
   
Zij kookt vaak pasta, omdat ze van Italië houdt.
   
Lo encontramos en el parque y pasamos un buen rato.
   
We hebben hem in het park ontmoet en een geweldige tijd gehad.
   
Pueden visitarnos cuando quieran.
   
Jullie zijn van harte welkom om ons te komen bezoeken.
   
¿Puedo ayudarte a encontrar el libro?
   
Kan ik je helpen het boek te vinden?
   
Están viendo una película en el cine.
   
Zij kijken een film in de bioscoop.
   
A él le gusta su sombrero porque es colorido.
   
Hij vindt haar hoed leuk, omdat die kleurrijk is.
   
Ella sale a pasear con su perro.
   
Zij is aan het wandelen met haar hond.
   
Hemos planeado un viaje a Grecia.
   
Wij hebben een reis naar Griekenland gepland.
   
¿Me puedes pasar la sal, por favor?
   
Kun je me alsjeblieft het zout geven?
   
Él repara su auto porque ella no puede.
   
Hij repareert haar auto, omdat ze dat niet kan.
   
Les gusta su trabajo porque es creativo.
   
Ze houden van hun werk omdat het creatief is.
   
¿Puedo traerle (formal) un vaso de agua?
   
Mag ik u een glas water brengen?
   
Él le da una rosa cada día.
   
Hij geeft haar elke dag een roos.
   
Vienen a nuestra casa mañana.
   
Ze komen morgen naar ons toe.
   
¿Puedes entregarle el mensaje?
   
Kun je hem het bericht doorgeven?
   
Ella nos cuenta una historia divertida.
   
Ze vertelt ons een grappig verhaal.
   
Siempre son bienvenidos.
   
Jullie zijn altijd welkom.
   
¿Puedo darte el libro?
   
Mag ik je het boek geven?
   
Él les escribe una carta.
   
Hij schrijft hen een brief.
   
Ella me dio un regalo.
   
Ze heeft me een cadeau gegeven.
  3.   
Conversación: Discusión sobre tu rutina diaria y lo que haces durante el día
Conversatie: Een gesprek over je dagelijkse routine en wat je overdag doet
   
Me despierto todas las mañanas a las siete.
   
Ik word elke ochtend om zeven uur wakker.
   
Después, me lavo los dientes y me ducho.
   
Daarna poets ik mijn tanden en douche ik.
   
Desayuno y tomo café para empezar el día.
   
Ik ontbijt en drink koffie om de dag te beginnen.
   
Luego, me voy al trabajo y trabajo hasta las cinco.
   
Dan ga ik naar het werk en werk tot vijf uur.
   
Después del trabajo, voy al gimnasio.
   
Na het werk ga ik naar de sportschool.
   
Normalmente cocino mi cena y luego veo televisión.
   
Ik kook meestal mijn avondeten en kijk dan televisie.
   
Antes de dormir, leo un libro.
   
Voor het slapengaan lees ik een boek.
   
Generalmente me acuesto alrededor de las diez.
   
Ik ga meestal rond tien uur naar bed.
   
Esa es mi rutina diaria.
   
Dat is mijn dagelijkse routine.
  1.   
Planificación y ejecución de un proyecto de renovación del hogar
Planning en uitvoering van een huisrenovatieproject
   
Me llamo Sarah y vivo en Seattle.
   
Ik heet Sarah en ik woon in Seattle.
   
Mi pasión es renovar casas antiguas.
   
Mijn passie is het renoveren van oude huizen.
   
Recientemente compré una vieja casa victoriana.
   
Onlangs kocht ik een oud Victoriaans huis.
   
Estaba en mal estado, pero vi potencial.
   
Het was in slechte staat, maar ik zag potentieel.
   
Empecé a planificar la renovación.
   
Ik begon met het plannen van de renovatie.
   
Primero, hice una lista de los trabajos necesarios.
   
Allereerst maakte ik een lijst van de noodzakelijke werkzaamheden.
   
Luego, comencé a buscar artesanos.
   
Toen ben ik op zoek gegaan naar vakmensen.
   
No fue fácil encontrar a las personas adecuadas.
   
Het was niet makkelijk om de juiste mensen te vinden.
   
Pero no me rendí y finalmente encontré un equipo maravilloso.
   
Maar ik gaf niet op en uiteindelijk vond ik een geweldig team.
   
Comenzamos a renovar la casa.
   
We begonnen het huis te renoveren.
   
Fue mucho trabajo, pero enfrentamos el desafío.
   
Het was veel werk, maar we gingen de uitdaging aan.
   
Todos los días veía mejoras y fue muy gratificante.
   
Elke dag zag ik verbeteringen en het gaf veel voldoening.
   
Finalmente, la casa estuvo lista y me sentí orgullosa de lo que habíamos logrado.
   
Uiteindelijk was het huis klaar en ik was trots op wat we hadden bereikt.
   
La vieja casa victoriana ahora es un hogar hermoso.
   
Het oude Victoriaanse huis was nu een prachtig thuis.
   
Fue un proceso largo y agotador, pero valió la pena.
   
Het was een lang en vermoeiend proces, maar het was het waard.
   
Estoy emocionada por comenzar mi próximo proyecto de renovación.
   
Ik kijk ernaar uit om aan mijn volgende renovatieproject te beginnen.
  2.   
Frases B1 que demuestran el uso correcto de pronombres posesivos
B1 zinnen die het juiste gebruik van bezittelijke voornaamwoorden laten zien
   
Tu amabilidad es lo que más valoro de ti.
   
Jouw vriendelijkheid is wat ik het meest waardeer aan jou.
   
Su antigua casa tiene un encanto especial.
   
Hun oude huis heeft een bijzondere charme.
   
Su forma de escribir es muy única.
   
Zijn manier van schrijven is zeer uniek.
   
Nuestra abuela nos dejó este collar.
   
Onze grootmoeder heeft ons deze ketting nagelaten.
   
Su entusiasmo por el arte es contagioso.
   
Zijn enthousiasme voor kunst is aanstekelijk.
   
Ese es su restaurante favorito en la ciudad.
   
Dat is haar favoriete restaurant in de stad.
   
Tu honestidad es admirable.
   
Jouw eerlijkheid is bewonderenswaardig.
   
Nuestra casa tiene una vista hermosa del mar.
   
Ons huis heeft een prachtig uitzicht op de zee.
   
Su creatividad es realmente impresionante.
   
Haar creativiteit is echt indrukwekkend.
   
Su padre tiene una gran biblioteca.
   
Haar vader heeft een grote bibliotheek.
   
Mi amigo perdió sus llaves.
   
Mijn vriend heeft zijn sleutels verloren.
   
Su maestra es muy estricta.
   
Haar lerares is heel streng.
   
Tu hermano tiene un excelente sentido del humor.
   
Jouw broer heeft een geweldig gevoel voor humor.
   
Este es nuestro nuevo auto.
   
Dit is onze nieuwe auto.
   
Sus zapatos son muy elegantes.
   
Haar schoenen zijn zeer stijlvol.
   
Mi padre construyó esta mesa él mismo.
   
Mijn vader heeft deze tafel zelf gebouwd.
   
Su gato es muy lindo.
   
Haar kat is erg schattig.
   
Tu madre cocina excelentemente.
   
Jouw moeder kookt uitstekend.
   
Sus hermanos y hermanas son muy deportistas.
   
Zijn broers en zussen zijn erg sportief.
   
Esa es su película favorita.
   
Dat is haar favoriete film.
  3.   
Conversación: Discusión sobre tus películas y series de televisión favoritas, incluyendo géneros y actores
Conversatie: Een gesprek over je favoriete films en tv-series, inclusief genres en acteurs
   
¿Qué tipo de películas y series de televisión prefieres ver?
   
Welk soort films en tv-series kijk je het liefst?
   
Me gustan mucho las películas de ciencia ficción y aventuras.
   
Ik hou erg van sciencefiction en avonturenfilms.
   
¿Tienes un actor o actriz favorito(a)?
   
Heb je een favoriete acteur of actrice?
   
Sí, soy un gran fan de Leonardo DiCaprio.
   
Ja, ik ben een grote fan van Leonardo DiCaprio.
   
¿Qué serie de televisión recomiendas más?
   
Welke tv-serie raad je het meeste aan?
   
Recomiendo "Stranger Things", la serie es muy emocionante.
   
Ik raad 'Stranger Things' aan, de serie is erg spannend.
   
¿Cuál es tu película favorita de todos los tiempos?
   
Wat is je favoriete film aller tijden?
   
Mi película favorita es "El Padrino".
   
Mijn favoriete film is 'The Godfather'.
   
También me gustan los documentales, especialmente los que tratan sobre la naturaleza y el medio ambiente.
   
Ik hou ook van documentaires, vooral die over natuur en milieu.
  1.   
Trabajo pionero para el avance en tecnologías de energía renovable
Baanbrekend werk voor de doorbraak in hernieuwbare energietechnologieën
   
Soy Zainab, una científica ingeniosa de Kuala Lumpur, Malasia.
   
Ik ben Zainab, een vindingrijke wetenschapper uit Kuala Lumpur, Maleisië.
   
Mi visión es proveer al mundo con energía sostenible desarrollando nuevas tecnologías.
   
Mijn visie is om de wereld van duurzame energie te voorzien door nieuwe technologieën te ontwikkelen.
   
Un día descubrí una forma de producir celdas solares de manera más eficiente y menos costosa.
   
Op een dag ontdekte ik een manier om zonnecellen efficiënter en goedkoper te produceren.
   
Esto facilitaría el acceso a la energía limpia para muchas personas en el mundo.
   
Dit zou de toegang tot schone energie voor veel mensen over de hele wereld vergemakkelijken.
   
Sin embargo, el trabajo fue desafiante y requirió muchos años de intensa investigación y desarrollo.
   
Het werk was echter uitdagend en vergde vele jaren van intensief onderzoek en ontwikkeling.
   
Tras innumerables experimentos y mejoras, logramos llevar la tecnología a la madurez del mercado.
   
Na talloze experimenten en verbeteringen, slaagden we erin de technologie marktrijp te maken.
   
El avance llegó cuando una gran compañía de energía mostró interés en nuestra tecnología.
   
De doorbraak kwam toen een groot energiebedrijf interesse toonde in onze technologie.
   
Invertieron en nuestra empresa y nos ayudaron a aumentar la producción.
   
Ze investeerden in ons bedrijf en hielpen ons de productie te verhogen.
   
Nuestras fuentes de energía renovable se utilizaron en todo el mundo y contribuyeron a reducir las emisiones de carbono.
   
Onze hernieuwbare energiebronnen werden wereldwijd gebruikt en droegen bij aan de vermindering van koolstofemissies.
   
Hoy estoy orgullosa de haber contribuido a hacer del mundo un lugar mejor.
   
Vandaag ben ik trots dat ik heb bijgedragen aan een betere wereld.
   
Pero el viaje no se detiene aquí.
   
Maar de reis eindigt niet hier.
   
Estoy decidido a seguir desarrollando tecnologías innovadoras que mejoren nuestras vidas y protejan nuestro planeta.
   
Ik ben vastbesloten om door te gaan met het ontwikkelen van innovatieve technologieën die ons leven verbeteren en onze planeet beschermen.
  2.   
Oraciones B2 que destacan el papel de los pronombres demostrativos
B2 zinnen over de rol van aanwijzende voornaamwoorden
   
Esos árboles que ves al fondo tienen varios siglos de antigüedad.
   
Die bomen die je op de achtergrond ziet, zijn eeuwen oud.
   
Esa pintura que está colgada en la esquina es del Renacimiento.
   
Dit schilderij dat in de hoek hangt, stamt uit de Renaissance.
   
Estos libros aquí son la base de mi investigación.
   
Deze boeken hier vormen de basis voor mijn onderzoek.
   
Esas aves allá en la jaula son especies raras.
   
Die vogels daar in de kooi zijn zeldzame soorten.
   
Estas flores que plantaste han florecido maravillosamente.
   
Deze bloemen die je geplant hebt, zijn prachtig in bloei gekomen.
   
Esas esculturas allá son del siglo XVIII.
   
Die beelden daar zijn uit de 18e eeuw.
   
Esta ciudad en la que vivo tiene una rica historia.
   
Deze stad waar ik woon heeft een rijke geschiedenis.
   
Ese hombre allá es un escritor famoso.
   
Die man daar is een bekende schrijver.
   
Esa montaña que ves es la más alta de la región.
   
Die berg die je ziet, is de hoogste in de regio.
   
Esta historia que cuentas es fascinante.
   
Dit verhaal dat je vertelt, is fascinerend.
   
Esas nubes allá presagian una tormenta.
   
Die wolken daar kondigen een storm aan.
   
Este puente que estamos cruzando fue construido en el siglo pasado.
   
Deze brug die we oversteken, is in de vorige eeuw gebouwd.
   
Ese poema que recitaste me ha tocado profundamente.
   
Dit gedicht dat je voordroeg, heeft me diep geraakt.
   
Ese río que vimos ayer es muy conocido.
   
Die rivier die we gisteren hebben gezien, is erg beroemd.
   
Esas palabras que dijiste se quedan conmigo.
   
Deze woorden die je zei blijven me bij.
   
Ese barco allá es muy antiguo.
   
Dat schip daar is heel oud.
   
Este manzano aquí fue plantado por mi abuelo.
   
Deze appelboom hier is door mijn grootvader geplant.
   
Esa canción que ella canta es muy bella.
   
Dat lied dat zij zingt, is erg mooi.
   
Esta experiencia que has adquirido es muy valiosa.
   
Deze ervaring die je hebt opgedaan, is zeer waardevol.
   
Esa montaña que se ve a lo lejos es un destino popular para caminatas.
   
Die berg die in de verte te zien is, is een populaire wandelbestemming.
  3.   
Conversación: Comparte tus aventuras de viaje y discute sobre encuentros culturales
Conversatie: Deel je reisavonturen en discussieer over culturele ontmoetingen
   
Durante mi viaje a Tailandia, me encontré con una fascinante mezcla de tradición y modernidad.
   
Tijdens mijn reis naar Thailand kwam ik een fascinerende mix van traditie en moderniteit tegen.
   
¿Alguna vez has visitado los fascinantes templos de Angkor en Camboya?
   
Hebt u ooit de fascinerende tempels van Angkor in Cambodja bezocht?
   
La hospitalidad de la gente en Japón me impresionó profundamente.
   
De gastvrijheid van de mensen in Japan heeft diepe indruk op me gemaakt.
   
¿Qué experiencias culturales excepcionales has tenido en tus viajes?
   
Welke uitzonderlijke culturele ervaringen heeft u op uw reizen gehad?
   
La impresionante arquitectura de Dubái es un verdadero deleite para los ojos.
   
De adembenemende architectuur in Dubai is een ware traktatie voor de ogen.
   
¿Has experimentado las únicas tradiciones culinarias de la India?
   
Heeft u de unieke culinaire tradities in India ervaren?
   
Mi caminata a través de la selva tropical peruana fue una verdadera aventura.
   
Mijn wandeling door het Peruaanse regenwoud was een echt avontuur.
   
¿Qué países has visitado que han tenido un impacto profundo en ti?
   
Welke landen heeft u bezocht die een diepgaande invloed op u hebben gehad?
   
El encuentro con los Maasai en Kenia fue una experiencia que cambió mi vida.
   
De ontmoeting met de Maasai in Kenia was een levensveranderende ervaring.
   
Viajar no solo nos abre los ojos, sino también el corazón a nuevas culturas.
   
Reizen opent niet alleen onze ogen, maar ook ons hart voor nieuwe culturen.
  1.   
Dirigir un proyecto de investigación pionero en ingeniería genética
Leiding geven aan een baanbrekend onderzoeksproject in genetische manipulatie
   
Marta, una genetista destacada en la vibrante ciudad de San Francisco, enfrentaba un desafío.
   
Marta, een uitstekende geneticus in de bruisende stad San Francisco, stond voor een uitdaging.
   
Ella dirigía un equipo de científicos en la realización de un proyecto de investigación de vanguardia sobre la modificación genética de plantas.
   
Ze leidde een team wetenschappers bij het uitvoeren van een geavanceerd onderzoeksproject naar genetische manipulatie van planten.
   
Intentaban modificar el trigo para que pudiera crecer en condiciones climáticas extremas.
   
Ze probeerden tarwe aan te passen zodat het kon groeien onder extreme klimaatomstandigheden.
   
Marta pasaba innumerables horas en el laboratorio, analizando secuencias genéticas y modificando genes.
   
Marta bracht ontelbare uren in het laboratorium door met het analyseren van genetische sequenties en het aanpassen van genen.
   
A pesar de los desafíos y la incertidumbre, siempre mantenía su optimismo y determinación.
   
Ondanks de uitdagingen en onzekerheid bleef ze altijd optimistisch en vastberaden.
   
Estaba firmemente convencida de que su trabajo tenía el potencial de cambiar el mundo y luchar contra el hambre y la pobreza.
   
Ze geloofde stellig dat haar werk het potentieel had om de wereld te veranderen en honger en armoede te bestrijden.
   
Marta y su equipo trabajaban incansablemente, siempre en busca del próximo avance.
   
Marta en haar team werkten onvermoeibaar, altijd op zoek naar de volgende doorbraak.
   
Superaban contratiempos, celebraban pequeñas victorias y aprendían constantemente.
   
Ze overwonnen tegenslagen, vierden kleine overwinningen en leerden voortdurend bij.
   
Después de años de investigación y numerosos experimentos, finalmente lograron un avance significativo.
   
Na jaren van onderzoek en talloze experimenten boekten ze uiteindelijk een belangrijke doorbraak.
   
Habían creado una variedad de trigo genéticamente modificada que podía prosperar en condiciones extremas.
   
Ze hadden een genetisch gemodificeerde tarwesoort gecreëerd die onder extreme omstandigheden kon gedijen.
   
Marta sintió una ola de orgullo y realización al ver el éxito de su trabajo.
   
Marta voelde een golf van trots en voldoening toen ze het succes van haar werk zag.
   
Su investigación tenía el potencial de ayudar a millones de personas y luchar contra el hambre en el mundo.
   
Haar onderzoek had het potentieel om miljoenen mensen te helpen en de honger in de wereld te bestrijden.
   
Estaba orgullosa de ser parte de un trabajo tan revolucionario que movía los límites de lo posible.
   
Ze was trots om deel uit te maken van zo'n baanbrekend werk dat de grenzen van het mogelijke verlegde.
   
Con un sentimiento de esperanza y optimismo, Marta miraba hacia el futuro, lista para los próximos desafíos que se presentarían en su camino.
   
Met een gevoel van hoop en optimisme keek Marta naar de toekomst, klaar voor de volgende uitdagingen die op haar pad zouden komen.
  2.   
Conversación: Hablar acerca de tus experiencias en roles de liderazgo y la gestión de equipos
Conversatie: Praten over je ervaringen in leiderschapsrollen en teammanagement
   
En mi rol como líder de equipo, rápidamente me di cuenta de que la comunicación efectiva es crucial.
   
In mijn rol als teamleider besefte ik al snel dat effectieve communicatie cruciaal is.
   
A veces es necesario tomar decisiones difíciles que afectan a todo el equipo.
   
Soms is het nodig om moeilijke beslissingen te nemen die het hele team beïnvloeden.
   
Era mi deber motivar al equipo mientras aseguraba que el trabajo se realizara de manera efectiva.
   
Het was mijn taak om het team te motiveren en tegelijkertijd te zorgen dat het werk effectief werd gedaan.
   
Aprendí que entender las fortalezas y debilidades individuales de cada miembro del equipo es crucial.
   
Ik heb geleerd dat het van groot belang is om de individuele sterke en zwakke punten van elk teamlid te begrijpen.
   
En ocasiones tuve que resolver conflictos dentro del equipo y encontrar un compromiso justo.
   
Soms moest ik conflicten binnen het team oplossen en een eerlijk compromis vinden.
   
El desarrollo de una cultura abierta y de apoyo fue una parte importante de mi filosofía de liderazgo.
   
Het ontwikkelen van een open en ondersteunende cultuur was een belangrijk deel van mijn leiderschapsfilosofie.
   
Valorar la contribución de cada individuo y fomentar la cohesión fueron claves para nuestro éxito.
   
Het waarderen van ieders bijdrage en het bevorderen van cohesie waren de sleutels tot ons succes.
   
También reconocí la necesidad de dar y recibir retroalimentación continua para promover el crecimiento y la mejora.
   
Ik heb ook het belang ingezien van het continu geven en ontvangen van feedback om groei en verbetering te bevorderen.
   
Mi experiencia me ha mostrado que liderar significa inspirar a otros para que den lo mejor de sí mismos.
   
Mijn ervaring heeft me geleerd dat leiderschap betekent dat je anderen inspireert om het beste van zichzelf te geven.
  1.   
Coordinación de una respuesta global a un ataque cibernético masivo en infraestructuras críticas
Coördinatie van een wereldwijde reactie op een massale cyberaanval op kritieke infrastructuren
   
Fue una noche tranquila y estrellada cuando mensajes de alerta ominosos comenzaron a aparecer en las pantallas de los centros de seguridad en todo el mundo.
   
Het was een stille en sterrenklare nacht, toen er op de schermen van beveiligingscentra over de hele wereld onheilspellende waarschuwingsberichten verschenen.
   
Soy Jin-ho, un analista de seguridad de red de alto nivel con sede en Seúl, y acababa de dejar mi taza de café cuando la primera señal de alerta empezó a parpadear en mi pantalla.
   
Ik ben Jin-ho, een hooggeplaatste netwerkbeveiligingsanalist gevestigd in Seoul, en ik had net mijn koffiekopje neergezet toen het eerste waarschuwingssignaal op mijn monitor begon te knipperen.
   
En cuestión de segundos, me quedó claro que no estábamos tratando con un incidente de seguridad común.
   
Binnen enkele seconden werd me duidelijk dat we hier niet te maken hadden met een alledaags beveiligingsincident.
   
Un actor no identificado estaba llevando a cabo un ataque altamente coordinado en infraestructuras críticas a nivel mundial.
   
Een ongeïdentificeerde actor voerde een strak gecoördineerde aanval uit op kritieke infrastructuren wereldwijd.
   
A medida que el alcance del ataque se volvía más claro, llamé a mis colegas en Tokio, Washington y Londres para coordinar un plan de respuesta global.
   
Terwijl de omvang van de aanval steeds duidelijker werd, belde ik mijn collega's in Tokio, Washington en Londen om een wereldwijd reactieplan te coördineren.
   
El desafío era sin precedentes, pero teníamos que concentrarnos en tomar el control de esta crisis global.
   
De uitdaging was ongekend, maar we moesten ons richten op het roer in handen nemen in deze wereldwijde crisis.
   
En medio del caos, establecimos contacto con expertos y gobiernos de todo el mundo para discutir los próximos pasos y coordinar una contramedida efectiva.
   
Te midden van de chaos legden we contact met experts en overheden van over de hele wereld om de volgende stappen te bespreken en een effectieve tegenmaatregel te coördineren.
   
Este ataque masivo subraya la necesidad de que los países trabajen juntos para hacer el ciberespacio más seguro.
   
Deze massale aanval benadrukt de noodzaak dat landen moeten samenwerken om de cyberspace veiliger te maken.
  2.   
Conversación: Intercambio de conocimientos especializados sobre diplomacia internacional y geopolítica
Conversatie: Uitwisseling van deskundige inzichten over internationale diplomatie en geopolitiek
   
La geopolítica es una disciplina compleja y dinámica que estudia la interacción del poder, el espacio y el tiempo a nivel global.
   
Geopolitiek is een complexe en dynamische discipline die de interactie van macht, ruimte en tijd op wereldschaal onderzoekt.
   
¿Cómo evaluaría usted el panorama geopolítico actual?
   
Hoe zou u het huidige geopolitieke landschap beoordelen?
   
Teniendo en cuenta las recientes tensiones y cambios geopolíticos, el mundo parece estar en constante cambio.
   
Gezien de recente spanningen en geopolitieke veranderingen lijkt de wereld onderhevig aan constante verandering.
   
¿Qué papel juega la diplomacia en este contexto en constante cambio?
   
Welke rol speelt diplomatie in deze voortdurend veranderende context?
   
La diplomacia actúa como una herramienta fundamental para fomentar el diálogo, resolver conflictos y mantener las relaciones internacionales.
   
Diplomatie fungeert als een fundamenteel instrument voor het bevorderen van dialoog, het oplossen van conflicten en het onderhouden van internationale betrekkingen.
   
¿Podría analizar un conflicto geopolítico actual y dar su opinión al respecto?
   
Kunt u een huidig geopolitiek conflict analyseren en uw beoordeling geven?
   
Las tensiones continuas entre las grandes potencias tienen el potencial de perturbar gravemente el equilibrio geopolítico.
   
De aanhoudende spanningen tussen de grootmachten hebben het potentieel om het geopolitieke evenwicht ernstig te verstoren.
   
¿Cómo podrían las medidas diplomáticas contribuir a aliviar tales tensiones?
   
Hoe zouden diplomatieke maatregelen kunnen bijdragen aan het verminderen van dergelijke spanningen?
   
A través de negociaciones constructivas y la voluntad de colaborar, los diplomáticos pueden sentar las bases para un futuro más pacífico.
   
Door constructieve onderhandelingen en de wil om samen te werken, kunnen diplomaten de basis leggen voor een vreedzamere toekomst.

Veelgestelde vragen
... over de tweetalige verhalen


Veelgestelde vragen
... over inhoud en navigatie


Veelgestelde vragen
... over het gebruik en aanpassen van de teksten


Veelgestelde vragen
... over leervorderingen


Veelgestelde vragen
... over bestellen en toegang


  Ik heb nog meer vragen


  Uw overige vragen beantwoorden we graag via ons klantenserviceportaal.
   
  Mexicaanse Nederlandse verhalen bestellen
   

Bestel hier uw Mexicaanse/Nederlandse verhalen:

 
 
U bent beschermd door onze geldteruggarantie
 
U bent beschermd door onze geldteruggarantie:
 
Test de taalcursus zonder enig risico.
Als u niet volledig tevreden bent, betalen wij u 100% van het aankoopbedrag terug.
Zonder mitsen en maren.

 

Dit is de waarde van het kunnen spreken van een nieuwe taal:

In een onderzoek uit 2017 gaven 1071 respondenten aan welke waarde het voor hen zou hebben als ze een nieuwe taal zouden kunnen spreken.
Als gemiddelde waarde werd € 2.381,-- genoemd.
 
Het tijdschrift “The Economist” berekende zelfs hoeveel meer men gemiddeld in de loop van de carrière verdient indien men een extra taal spreekt: € 64.000,--.

 

Kies hier uw cursus:

   Veilig bestellen:

 
 
Geldteruggarantie:
De eerste 31 dagen kunt u uw aankoop op elk moment annuleren en krijgt u uw geld terug.
 
 
 
U ontvangt de software als online cursus:
 • U kunt meteen beginnen met leren!
 • U hoeft niets te installeren, want u leert online.
 • De online cursus werkt onder Windows, onder Mac OS en onder Linux, op de iPhone en op Android smartphones, op de iPad en op Android tablets.
 • De online cursus kan 10 jaar lang worden gebruikt.
 • De eerste 31 dagen kunt u uw aankoop op elk moment annuleren en krijgt u uw geld terug.
 • Bij 17 Minute Languages hebben al meer dan 540.000 personen een nieuwe taal geleerd.
 • Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Deze cursus is anders dan andere taalcursussen:


snelle vorderingen

Snelle vorderingen:

U kunt van ons leersoftware verwachten, waarmee u in een adembenemend tempo Mexicaans kunt leren en bovendien veel plezier kunt beleven.
geavanceerde software

Geavanceerde software:

We hebben deze software voor het eerst uitgebracht in 2002.
Onze ontwikkelaars hebben het jaarlijks herzien en met liefde voor detail geperfectioneerd.
dagelijkse taken

Dagelijkse taken:

Gevarieerde dagelijkse taken en een enorme keuze aan leermethoden zullen u motiveren om elke dag verder te leren.
unieke leermethoden

Unieke leermethoden:

Door de, op het langetermijngeheugen gerichte, leermethode en de op u afgestemde dagelijkse taken, leert u in recordtijd Mexicaans.
geen abonnementsvorm

Geen abonnementsvorm:

Uw toegang is 10 jaar geldig, u betaalt er maar één keer voor.
leergemeenschap

De leergemeenschap van 17 Minute Languages:

Communiceer met medecursisten in onze leergemeenschap.