“400 tweetalige verhalen voor cursisten Koreaans:
De perfecte teksten om Koreaans te leren”

tweetalige verhalen Koreaans en Nederlands
 • Door het lezen van de verschillende teksten krijgt u een diepgaand begrip van de Koreaanse taal.
  Het is het perfecte oefenmateriaal om Koreaans als uw moedertaal te begrijpen en het absoluut vloeiend te kunnen spreken.
 • U zult in staat zijn om veelvoorkomende zinnen en alledaags taalgebruik te begrijpen, wat essentieel is voor een vloeiend taalgebruik.
 • De meer dan 400 teksten zijn ontwikkeld door taalkundigen die een grondig inzicht hebben in de behoeften van cursisten Koreaans.
 • De verhalen bevatten meer dan 5.000 zinnen in het Koreaans en in het Nederlands, die 6 boeken van elk 200 pagina's zouden vullen als ze zouden worden uitgeprint.
 • U kunt de teksten in elke browser lezen.
  Ook kunt u kiezen of u de zinnen in het Koreaans en in het Nederlands achter elkaar wilt lezen.
  U hebt tevens de optie om de Koreaanse of de Nederlandse zinnen te verbergen:
  U ziet dan alleen de vertaling als u erop tikt of klikt.

Grote verscheidenheid aan teksten:

Deze 400 teksten zijn een mix van onderwerpen en stijlen om u het volledige spectrum van de Koreaanse taal te laten zien:
150 korte verhalen in het Koreaans en in het Nederlands
Wilt u uw woordenschat vergroten?
Deze collectie biedt meer dan 150 korte verhalen over specifieke onderwerpen.
oefen grammatica Koreaans met teksten in het Koreaans
Wilt u uw grammatica oefenen?
In meer dan 100 collecties van zinnen kunt u een onderwerp uit de Koreaanse grammatica oefenen.
alledaagse dialoogteksten in het Koreaans en in het Nederlands
Wilt u het alledaags Koreaans begrijpen?
Verdiep u in 150 levensechte gesprekken die u inzicht geven in uiteenlopende situaties.
Door de grote verscheidenheid aan teksten leert u het Koreaans in al zijn variaties en nuances kennen.
 

Maak u het Koreaans eigen met teksten voor beginners, gevorderden en professionals:

De 400 tweetalige teksten zijn een goed doordacht leermiddel dat speciaal is ontwikkeld om uw taalvaardigheid te verbeteren.
 
De teksten zijn in 6 taalniveaus (A1, A2, B1, B2, C1 en C2) ingedeeld. U hebt de optie om alle zinnen weer te geven of de vertalingen in het Nederlands te verbergen, zodat u deze alleen ziet als u erop tikt of klikt.
 
Zo houdt u controle over uw leeractiviteiten en kunt u uw vaardigheden voortdurend ontwikkelen.
teksten in het Koreaans op alle leerniveaus
 

Doelgericht leren eenvoudig gemaakt:

Een interactieve, klikbare inhoudsopgave maakt navigeren eenvoudiger en zorgt ervoor dat u direct naar de onderwerpen kunt springen die u het meest interesseren.
 
Of u zich nu wilt concentreren op een specifiek onderwerp of gewoon wilt bladeren door de verscheidenheid aan teksten – dit boek past zich aan uw individuele leerstijl aan.
interactief e-book Koreaans Nederlands
 

Leren in kleine beetjes:

Het beste eraan?
U hoeft niet uren achtereen te lezen en te leren.
De teksten zijn zo ontworpen dat u elke tekst in slechts drie minuten kunt lezen.
 
U kunt dus elke dag in kleine stapjes leren – perfect voor een drukke agenda of voor wie tussendoor wil leren.
Koreaanse teksten in overzichtelijke leereenheden
 

Pas de teksten perfect aan uw leerniveau aan:

Bent u net begonnen met Koreaans leren?
Dan raden we u aan om eerst een zin in het Koreaans te lezen en dan naar het Nederlandse equivalent te kijken.
De Nederlandse vertaling kan verborgen worden zodat u ongestoord kunt nadenken over de betekenis van de zin.
 
Hebt u al een meer gevorderd niveau bereikt?
In dat geval kunt u het beste beginnen met de zin in het Nederlands en de Koreaanse versie verbergen.
Dit geeft u de tijd om na te denken over hoe u deze zin in het Koreaans zou vertalen.
Koreaanse teksten voor beginners en gevorderden
 

Onbeperkt lezen op elk apparaat:

U zult niet snel zonder leesmateriaal komen te zitten – uitgeprint zouden de teksten 6 boeken van elk 200 pagina's vullen.
 
U kunt de teksten lezen in elke browser – op een pc, tablet of smartphone.
teksten Koreaans lezen voor pc, tablet, smartphone
 

Zo kunt u snel vooruitgang boeken:

 • Als u meer dan 600 Koreaanse woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op A1-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 1.300 Koreaanse woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op A2-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 2.100 Koreaanse woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op B1-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 3.000 Koreaanse woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op B2-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 4.000 Koreaanse woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op C1-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 5.000 Koreaanse woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op C2-niveau, totdat u alles begrijpt.
Met meer dan 1.000 zinnen per leerniveau zult u niet snel zonder lesmateriaal komen te zitten.
hoeveel Koreaanse woorden voor de verschillende leerniveaus
 

Test de teksten

Als u een voorproefje wilt van deze unieke leerervaring, lees dan de demoversie van de teksten (met 20 van de 400 teksten):
Dit geeft u inzicht in de structuur en kwaliteit van de geleverde teksten.
 
 
demoversie tweetalige teksten Koreaans Nederlands teksten A1 in het Koreaans lezen teksten in het Koreaans en in het Nederlands lezen tekst Koreaans A2 teksten Koreaans B1 B2 gratis lezen
 
Tweetalige verhalen (demoversie)
Alle 400 verhalen bestellen »
 
           
 
       
 
 
  1.   
아이스크림 사기
IJs kopen
   
더운 여름 날이다.
   
Het is een hete zomerdag.
   
소년이 아이스크림 가게로 간다.
   
Een jongen gaat naar de ijssalon.
   
그는 아이스크림을 사고 싶어한다.
   
Hij wil een ijsje kopen.
   
그는 많은 다양한 종류를 본다.
   
Hij ziet veel verschillende smaken.
   
초콜릿, 바닐라, 딸기 등등.
   
Chocolade, vanille, aardbei en meer.
   
그는 결정할 수 없다.
   
Hij kan niet kiezen.
   
그는 판매원에게 조언을 구한다.
   
Hij vraagt de verkoopster om advies.
   
그녀는 그에게 망고 품종을 추천한다.
   
Ze beveelt de mangosmaak aan.
   
그는 맛보고 좋아한다.
   
Hij probeert het en hij vindt het lekker.
   
그는 망고 아이스크림을 산다.
   
Hij koopt het mango-ijs.
   
그는 자신의 선택에 만족한다.
   
Hij is blij met zijn keuze.
   
그는 집으로 돌아가서 아이스크림을 즐긴다.
   
Hij gaat naar huis en geniet van zijn ijsje.
   
좋은 날이다.
   
Het is een mooie dag.
  2.   
현재 시제 동사 사용에 관한 A1 레벨 문장
Zinnen van niveau A1 over het gebruik van werkwoorden in de tegenwoordige tijd
   
나는 사과를 먹는다.
   
Ik eet een appel.
   
너는 학교에 간다.
   
Je gaat naar school.
   
그는 물을 마신다.
   
Hij drinkt water.
   
그녀는 잔다.
   
Ze slaapt.
   
우리는 축구를 한다.
   
We voetballen.
   
당신들은 책을 읽는다.
   
Jullie lezen een boek.
   
그들은 춤을 춘다.
   
Ze dansen.
   
나는 영화를 본다.
   
Ik kijk naar een film.
   
너는 노래를 부른다.
   
Je zingt een lied.
   
그는 음식을 요리한다.
   
Hij kookt het eten.
   
그녀는 수영한다.
   
Zij zwemt.
   
우리는 웃는다.
   
Wij lachen.
   
너희들은 달린다.
   
Jullie rennen.
   
그들은 공부한다.
   
Zij studeren.
   
나는 그린다.
   
Ik teken.
   
너는 말한다.
   
Jij spreekt.
   
그는 쓴다.
   
Hij schrijft.
   
그녀는 음악을 듣는다.
   
Zij luistert naar muziek.
   
우리는 자동차를 운전한다.
   
Wij rijden auto.
   
너희들은 춤춘다.
   
Jullie dansen.
  3.   
아는 사람을 인사하십시오
Conversatie: Iemand begroeten die je kent
   
안녕 피터, 어떻게 지내?
   
Hallo Peter, hoe gaat het met je?
   
오랫동안 널 못 봤어.
   
Ik heb je al een tijdje niet gezien.
   
좋은 하루 보냈어?
   
Heb je een goede dag?
   
주말은 어땠어?
   
Hoe was je weekend?
   
뭐했어?
   
Wat heb je gedaan?
   
좋았어?
   
Was het leuk?
   
널 보니 좋다.
   
Het is fijn je te zien.
   
다음 만남을 기대할게.
   
Ik kijk uit naar onze volgende ontmoeting.
   
나중에 봐!
   
Tot later!
  1.   
더 건강한 생활 습관을 채택하다
Een gezondere levensstijl aannemen
   
메흐메트는 항상 피자와 패스트푸드를 먹었습니다.
   
Mehmet at altijd pizza en fastfood.
   
하지만 이제 그는 더 건강하게 먹고 싶어합니다.
   
Maar nu wil hij gezonder eten.
   
그는 시장에 가서 야채와 과일을 삽니다.
   
Hij gaat naar de markt en koopt groenten en fruit.
   
그는 집에서 요리하고 더 이상 패스트푸드를 먹지 않습니다.
   
Hij kookt thuis en eet geen fastfood meer.
   
메흐메트는 또한 운동을 시작합니다.
   
Mehmet begint ook met sporten.
   
그는 헬스장에 갑니다.
   
Hij gaat naar de sportschool.
   
그는 매일 한 시간씩 달립니다.
   
Hij loopt elke dag een uur.
   
그는 자신이 더 좋아지고 에너지가 더 많아졌다고 느낍니다.
   
Hij voelt zich beter en heeft meer energie.
   
그의 친구들은 변화를 눈치챕니다.
   
Zijn vrienden merken de verandering.
   
그들은 말합니다: "메흐메트, 너 정말 잘 생겼어!"
   
Ze zeggen: "Mehmet, je ziet er goed uit."
   
메흐메트는 그의 새로운 생활 방식에 만족합니다.
   
Mehmet is blij met zijn nieuwe levensstijl.
   
그는 말했다: "나는 더 건강해지고 더 강해진 것 같아."
   
Hij zegt: "ik voel me gezonder en sterker".
   
메흡은 더 건강한 생활 방식을 채택했고 행복하다.
   
Mehmet heeft een gezondere levensstijl aangenomen en is gelukkig.
  2.   
A2 문장은 다양한 맥락에서 인칭 대명사의 사용을 보여준다
A2 zinnen die het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden in verschillende contexten illustreren
   
그녀는 이탈리아를 좋아하기 때문에 자주 파스타를 요리한다.
   
Zij kookt vaak pasta, omdat ze van Italië houdt.
   
우리는 공원에서 그를 만났고 멋진 시간을 보냈다.
   
We hebben hem in het park ontmoet en een geweldige tijd gehad.
   
우리를 찾아오셔도 좋습니다.
   
Jullie zijn van harte welkom om ons te komen bezoeken.
   
내가 그 책을 찾는데 도와줄 수 있을까요?
   
Kan ik je helpen het boek te vinden?
   
그들은 영화관에서 영화를 본다.
   
Zij kijken een film in de bioscoop.
   
그는 그녀의 모자를 좋아한다, 왜냐하면 그것이 다채롭기 때문이다.
   
Hij vindt haar hoed leuk, omdat die kleurrijk is.
   
그녀는 그녀의 개와 산책을 한다.
   
Zij is aan het wandelen met haar hond.
   
우리는 그리스로의 여행을 계획했다.
   
Wij hebben een reis naar Griekenland gepland.
   
나에게 소금을 좀 줄 수 있을까요?
   
Kun je me alsjeblieft het zout geven?
   
그는 그녀의 자동차를 수리한다, 왜냐하면 그녀가 할 수 없기 때문이다.
   
Hij repareert haar auto, omdat ze dat niet kan.
   
그들은 그들의 일을 좋아한다, 왜냐하면 그것이 창의적이기 때문이다.
   
Ze houden van hun werk omdat het creatief is.
   
제가 당신께 물 한 잔 가져다 드릴까요?
   
Mag ik u een glas water brengen?
   
그는 그녀에게 매일 장미꽃을 준다.
   
Hij geeft haar elke dag een roos.
   
그들은 내일 우리에게 온다.
   
Ze komen morgen naar ons toe.
   
그에게 그 메시지를 전해 줄 수 있을까요?
   
Kun je hem het bericht doorgeven?
   
그녀는 우리에게 웃긴 이야기를 한다.
   
Ze vertelt ons een grappig verhaal.
   
여러분은 언제나 환영입니다.
   
Jullie zijn altijd welkom.
   
이 책을 너에게 줄까요?
   
Mag ik je het boek geven?
   
그는 그들에게 편지를 쓴다.
   
Hij schrijft hen een brief.
   
그녀는 나에게 선물을 주었다.
   
Ze heeft me een cadeau gegeven.
  3.   
일상에 대한 대화: 일상 루틴과 하루 동안 무엇을 하는지에 대한 토론
Conversatie: Een gesprek over je dagelijkse routine en wat je overdag doet
   
나는 매일 아침 7시에 일어난다.
   
Ik word elke ochtend om zeven uur wakker.
   
그 다음에 이를 닦고 샤워를 한다.
   
Daarna poets ik mijn tanden en douche ik.
   
아침식사를 하고 커피를 마셔서 하루를 시작한다.
   
Ik ontbijt en drink koffie om de dag te beginnen.
   
그런 다음 일하러 가고 5시까지 일한다.
   
Dan ga ik naar het werk en werk tot vijf uur.
   
일 후에 헬스장에 간다.
   
Na het werk ga ik naar de sportschool.
   
보통 저녁을 요리하고 그 다음에 텔레비전을 본다.
   
Ik kook meestal mijn avondeten en kijk dan televisie.
   
잠자기 전에 책을 읽는다.
   
Voor het slapengaan lees ik een boek.
   
보통 10시쯤에 침대에 든다.
   
Ik ga meestal rond tien uur naar bed.
   
이것이 나의 일상 루틴이다.
   
Dat is mijn dagelijkse routine.
  1.   
집 개조 프로젝트 계획 및 실행
Planning en uitvoering van een huisrenovatieproject
   
제 이름은 사라이고 시애틀에 살고 있습니다.
   
Ik heet Sarah en ik woon in Seattle.
   
나는 오래된 집을 리모델링하는 것이 취미입니다.
   
Mijn passie is het renoveren van oude huizen.
   
최근에 나는 오래된 빅토리아 스타일의 집을 샀습니다.
   
Onlangs kocht ik een oud Victoriaans huis.
   
그것은 상태가 좋지 않았지만, 나는 잠재력을 봤습니다.
   
Het was in slechte staat, maar ik zag potentieel.
   
나는 리모델링 계획을 세우기 시작했습니다.
   
Ik begon met het plannen van de renovatie.
   
먼저 필요한 작업의 목록을 만들었습니다.
   
Allereerst maakte ik een lijst van de noodzakelijke werkzaamheden.
   
그 다음에 나는 장인들을 찾기 시작했습니다.
   
Toen ben ik op zoek gegaan naar vakmensen.
   
올바른 사람들을 찾는 것은 쉽지 않았습니다.
   
Het was niet makkelijk om de juiste mensen te vinden.
   
하지만 나는 포기하지 않았고, 결국 훌륭한 팀을 찾았습니다.
   
Maar ik gaf niet op en uiteindelijk vond ik een geweldig team.
   
우리는 집 리모델링을 시작했습니다.
   
We begonnen het huis te renoveren.
   
많은 일이었지만, 우리는 도전을 받아들였습니다.
   
Het was veel werk, maar we gingen de uitdaging aan.
   
매일 나는 개선 사항을 보았고, 그것은 매우 흡족스러웠습니다.
   
Elke dag zag ik verbeteringen en het gaf veel voldoening.
   
결국 집이 완성되었고, 나는 우리가 이룬 것에 자랑스러웠습니다.
   
Uiteindelijk was het huis klaar en ik was trots op wat we hadden bereikt.
   
오래된 빅토리아 스타일의 집은 이제 아름다운 집이 되었습니다.
   
Het oude Victoriaanse huis was nu een prachtig thuis.
   
긴 과정이었고 힘들었지만, 그것은 가치가 있었습니다.
   
Het was een lang en vermoeiend proces, maar het was het waard.
   
나는 다음 리모델링 프로젝트를 시작하는 것을 기대하고 있습니다.
   
Ik kijk ernaar uit om aan mijn volgende renovatieproject te beginnen.
  2.   
소유 대명사의 올바른 사용을 보여주는 B1 문장들
B1 zinnen die het juiste gebruik van bezittelijke voornaamwoorden laten zien
   
당신의 친절함은 나에게서 당신을 가장 중요하게 생각하는 것이다.
   
Jouw vriendelijkheid is wat ik het meest waardeer aan jou.
   
그들의 오래된 집은 특별한 매력이 있다.
   
Hun oude huis heeft een bijzondere charme.
   
그의 쓰기 스타일은 매우 독특하다.
   
Zijn manier van schrijven is zeer uniek.
   
우리 할머니는 이 목걸이를 우리에게 남겼다.
   
Onze grootmoeder heeft ons deze ketting nagelaten.
   
그의 예술에 대한 열정은 전염성이 있다.
   
Zijn enthousiasme voor kunst is aanstekelijk.
   
그것은 도시에서 그녀의 가장 좋아하는 레스토랑이다.
   
Dat is haar favoriete restaurant in de stad.
   
당신의 정직함은 대단히 존경스럽다.
   
Jouw eerlijkheid is bewonderenswaardig.
   
우리 집은 바다를 향해 아름다운 전망을 가지고 있다.
   
Ons huis heeft een prachtig uitzicht op de zee.
   
그녀의 창조성은 정말로 인상적이다.
   
Haar creativiteit is echt indrukwekkend.
   
그녀의 아버지는 큰 도서관을 가지고 있다.
   
Haar vader heeft een grote bibliotheek.
   
나의 친구는 그의 열쇠를 잃어버렸다.
   
Mijn vriend heeft zijn sleutels verloren.
   
그녀의 선생님은 매우 엄격하다.
   
Haar lerares is heel streng.
   
당신의 형제는 훌륭한 유머 감각을 가지고 있다.
   
Jouw broer heeft een geweldig gevoel voor humor.
   
이것은 우리의 새 차다.
   
Dit is onze nieuwe auto.
   
그녀의 신발은 매우 세련되었다.
   
Haar schoenen zijn zeer stijlvol.
   
나의 아버지는 이 탁자를 직접 만들었다.
   
Mijn vader heeft deze tafel zelf gebouwd.
   
그녀의 고양이는 매우 귀엽다.
   
Haar kat is erg schattig.
   
당신의 어머니는 훌륭하게 요리한다.
   
Jouw moeder kookt uitstekend.
   
그의 형제들은 매우 운동을 잘한다.
   
Zijn broers en zussen zijn erg sportief.
   
그것은 그녀의 가장 좋아하는 영화다.
   
Dat is haar favoriete film.
  3.   
회화: 당신이 가장 좋아하는 영화와 텔레비전 프로그램에 대한 토론, 장르와 배우를 포함하여
Conversatie: Een gesprek over je favoriete films en tv-series, inclusief genres en acteurs
   
어떤 종류의 영화와 텔레비전 시리즈를 가장 좋아하십니까?
   
Welk soort films en tv-series kijk je het liefst?
   
저는 과학 판타지와 모험 영화를 매우 좋아합니다.
   
Ik hou erg van sciencefiction en avonturenfilms.
   
가장 좋아하는 배우나 배우가 있나요?
   
Heb je een favoriete acteur of actrice?
   
네, 저는 레오나르도 디카프리오의 큰 팬입니다.
   
Ja, ik ben een grote fan van Leonardo DiCaprio.
   
가장 추천하는 텔레비전 시리즈는 무엇인가요?
   
Welke tv-serie raad je het meeste aan?
   
저는 '스트레인저 씽스'를 추천합니다, 그 시리즈는 매우 흥미롭습니다.
   
Ik raad 'Stranger Things' aan, de serie is erg spannend.
   
당신의 역사상 가장 좋아하는 영화는 무엇인가요?
   
Wat is je favoriete film aller tijden?
   
제가 가장 좋아하는 영화는 '대부'입니다.
   
Mijn favoriete film is 'The Godfather'.
   
나도 다큐멘터리를 좋아하며, 특히 자연과 환경과 관련된 것을 좋아합니다.
   
Ik hou ook van documentaires, vooral die over natuur en milieu.
  1.   
재생 에너지 기술에 대한 돌파구를 위한 선구적인 작업
Baanbrekend werk voor de doorbraak in hernieuwbare energietechnologieën
   
저는 말레이시아 쿠알라룸푸르 출신의 발명가 과학자, 자이나브입니다.
   
Ik ben Zainab, een vindingrijke wetenschapper uit Kuala Lumpur, Maleisië.
   
내 비전은 새로운 기술을 개발하여 세계에 지속 가능한 에너지를 제공하는 것입니다.
   
Mijn visie is om de wereld van duurzame energie te voorzien door nieuwe technologieën te ontwikkelen.
   
어느 날, 태양전지를 더 효율적이고 저렴하게 제조하는 방법을 발견했습니다.
   
Op een dag ontdekte ik een manier om zonnecellen efficiënter en goedkoper te produceren.
   
이것은 전 세계 많은 사람들에게 깨끗한 에너지에 대한 접근을 용이하게 할 것입니다.
   
Dit zou de toegang tot schone energie voor veel mensen over de hele wereld vergemakkelijken.
   
그러나 작업은 도전적이었고 많은 연구와 개발의 년들을 필요로 했습니다.
   
Het werk was echter uitdagend en vergde vele jaren van intensief onderzoek en ontwikkeling.
   
수없이 많은 실험과 개선 끝에 기술을 시장 성숙도에 도달시키는 데 성공했습니다.
   
Na talloze experimenten en verbeteringen, slaagden we erin de technologie marktrijp te maken.
   
큰 에너지 회사가 우리 기술에 관심을 보였을 때 돌파구가 왔습니다.
   
De doorbraak kwam toen een groot energiebedrijf interesse toonde in onze technologie.
   
그들은 우리 회사에 투자하고 생산을 늘리는 데 도움을 주었습니다.
   
Ze investeerden in ons bedrijf en hielpen ons de productie te verhogen.
   
우리의 재생 에너지 원은 전 세계에서 사용되었고 탄소 배출량을 줄이는 데 기여했습니다.
   
Onze hernieuwbare energiebronnen werden wereldwijd gebruikt en droegen bij aan de vermindering van koolstofemissies.
   
오늘날 나는 세계를 더 나은 장소로 만드는 데 기여했다는 것에 자랑스럽게 생각합니다.
   
Vandaag ben ik trots dat ik heb bijgedragen aan een betere wereld.
   
여행은 여기서 끝나지 않습니다.
   
Maar de reis eindigt niet hier.
   
저는 우리의 삶을 향상시키고 우리의 행성을 보호할 혁신적인 기술을 계속 개발하기로 결심했습니다.
   
Ik ben vastbesloten om door te gaan met het ontwikkelen van innovatieve technologieën die ons leven verbeteren en onze planeet beschermen.
  2.   
지시 대명사의 역할에 관한 B2 문장들
B2 zinnen over de rol van aanwijzende voornaamwoorden
   
너가 배경에서 보는 그 나무들은 수세기 동안 존재했습니다.
   
Die bomen die je op de achtergrond ziet, zijn eeuwen oud.
   
모서리에 걸려 있는 그 그림은 르네상스 시대의 것입니다.
   
Dit schilderij dat in de hoek hangt, stamt uit de Renaissance.
   
여기 있는 이 책들은 내 연구의 기초입니다.
   
Deze boeken hier vormen de basis voor mijn onderzoek.
   
새장 안에 있는 저 새들은 희귀한 종입니다.
   
Die vogels daar in de kooi zijn zeldzame soorten.
   
너가 심은 이 꽃들은 화려하게 피었습니다.
   
Deze bloemen die je geplant hebt, zijn prachtig in bloei gekomen.
   
저기 있는 그 조각상들은 18세기의 것입니다.
   
Die beelden daar zijn uit de 18e eeuw.
   
나가 사는 이 도시는 풍부한 역사를 가지고 있습니다.
   
Deze stad waar ik woon heeft een rijke geschiedenis.
   
저기 있는 그 남자는 유명한 작가입니다.
   
Die man daar is een bekende schrijver.
   
네가 보는 이 산은 이 지역에서 가장 높은 산입니다.
   
Die berg die je ziet, is de hoogste in de regio.
   
너가 이야기하는 이 이야기는 매우 흥미롭습니다.
   
Dit verhaal dat je vertelt, is fascinerend.
   
저기 있는 그 구름들은 폭풍을 예고합니다.
   
Die wolken daar kondigen een storm aan.
   
우리가 건너고 있는 이 다리는 지난 세기에 지어졌습니다.
   
Deze brug die we oversteken, is in de vorige eeuw gebouwd.
   
네가 낭송한 이 시는 나를 깊게 감동시켰습니다.
   
Dit gedicht dat je voordroeg, heeft me diep geraakt.
   
우리가 어제 본 그 강은 매우 유명합니다.
   
Die rivier die we gisteren hebben gezien, is erg beroemd.
   
네가 한 말, 그것은 나에게 남아 있습니다.
   
Deze woorden die je zei blijven me bij.
   
저기 바깥의 그 배는 매우 오래되었습니다.
   
Dat schip daar is heel oud.
   
여기 있는 이 사과나무는 내 할아버지가 심었습니다.
   
Deze appelboom hier is door mijn grootvader geplant.
   
그녀가 부르는 그 노래는 매우 아름답습니다.
   
Dat lied dat zij zingt, is erg mooi.
   
네가 얻은 이 경험은 매우 귀중합니다.
   
Deze ervaring die je hebt opgedaan, is zeer waardevol.
   
멀리서 볼 수 있는 그 산은 인기 있는 등산 목적지입니다.
   
Die berg die in de verte te zien is, is een populaire wandelbestemming.
  3.   
대화: 여행의 모험을 나누고 문화적 만남에 대해 이야기하십시오
Conversatie: Deel je reisavonturen en discussieer over culturele ontmoetingen
   
내가 태국을 여행할 때, 전통과 현대성의 매력적인 혼합을 만났다.
   
Tijdens mijn reis naar Thailand kwam ik een fascinerende mix van traditie en moderniteit tegen.
   
당신은 캄보디아의 앙코르의 매력적인 사원을 방문한 적이 있나요?
   
Hebt u ooit de fascinerende tempels van Angkor in Cambodja bezocht?
   
일본 사람들의 환대는 나를 깊게 감동시켰다.
   
De gastvrijheid van de mensen in Japan heeft diepe indruk op me gemaakt.
   
여행 중에 어떤 특별한 문화적 경험을 하셨나요?
   
Welke uitzonderlijke culturele ervaringen heeft u op uw reizen gehad?
   
두바이의 놀라운 건축물은 진정한 눈의 향연이다.
   
De adembenemende architectuur in Dubai is een ware traktatie voor de ogen.
   
당신은 인도의 독특한 요리 전통을 경험해보셨나요?
   
Heeft u de unieke culinaire tradities in India ervaren?
   
페루의 열대우림을 걷는 것은 진정한 모험이었다.
   
Mijn wandeling door het Peruaanse regenwoud was een echt avontuur.
   
어떤 나라를 방문하셨는데, 그곳이 당신에게 큰 영향을 미쳤나요?
   
Welke landen heeft u bezocht die een diepgaande invloed op u hebben gehad?
   
케냐의 마사이족을 만나는 것은 삶을 바꾸는 경험이었다.
   
De ontmoeting met de Maasai in Kenia was een levensveranderende ervaring.
   
여행은 우리의 눈뿐만 아니라 새로운 문화에 대한 마음도 열어줍니다.
   
Reizen opent niet alleen onze ogen, maar ook ons hart voor nieuwe culturen.
  1.   
유전 공학에서 획기적인 연구 프로젝트를 이끌다
Leiding geven aan een baanbrekend onderzoeksproject in genetische manipulatie
   
활기찬 샌프란시스코의 탁월한 유전학자인 마르타는 도전 앞에 섰다.
   
Marta, een uitstekende geneticus in de bruisende stad San Francisco, stond voor een uitdaging.
   
그녀는 식물의 유전자 변경에 대한 첨단 연구 프로젝트를 수행하는 과학자 팀을 이끌었다.
   
Ze leidde een team wetenschappers bij het uitvoeren van een geavanceerd onderzoeksproject naar genetische manipulatie van planten.
   
그들은 극한 기후 조건에서 자라도록 밀을 변경하려고 시도했다.
   
Ze probeerden tarwe aan te passen zodat het kon groeien onder extreme klimaatomstandigheden.
   
마르타는 연구실에서 무수한 시간을 보내며 유전자 시퀀스를 분석하고 유전자를 수정했다.
   
Marta bracht ontelbare uren in het laboratorium door met het analyseren van genetische sequenties en het aanpassen van genen.
   
도전과 불확실성에도 불구하고 그녀는 항상 그녀의 낙관주의와 결단력을 유지했다.
   
Ondanks de uitdagingen en onzekerheid bleef ze altijd optimistisch en vastberaden.
   
그녀는 그녀의 작업이 세계를 바꾸고 기아와 빈곤과 싸울 잠재력이 있다고 확실히 믿었다.
   
Ze geloofde stellig dat haar werk het potentieel had om de wereld te veranderen en honger en armoede te bestrijden.
   
마르타와 그녀의 팀은 지칠 줄 모르게 일했으며 항상 다음 돌파구를 찾았다.
   
Marta en haar team werkten onvermoeibaar, altijd op zoek naar de volgende doorbraak.
   
그들은 타격을 극복하고 작은 승리를 기념하며 계속 배웠다.
   
Ze overwonnen tegenslagen, vierden kleine overwinningen en leerden voortdurend bij.
   
연구와 무수히 많은 실험 년 후에 그들은 결국 중요한 돌파구를 이루었다.
   
Na jaren van onderzoek en talloze experimenten boekten ze uiteindelijk een belangrijke doorbraak.
   
그들은 극한 조건에서 번성할 수 있는 유전자 변형 밀 종을 창조했다.
   
Ze hadden een genetisch gemodificeerde tarwesoort gecreëerd die onder extreme omstandigheden kon gedijen.
   
마르타는 그녀의 작업의 성공을 보면서 자부
   
Marta voelde een golf van trots en voldoening toen ze het succes van haar werk zag.
   
희망과 낙관주의의 감정으로, 마르타는 미래를 바라보며 그녀의 길에 나타날 다음 도전을 준비했다.
   
Met een gevoel van hoop en optimisme keek Marta naar de toekomst, klaar voor de volgende uitdagingen die op haar pad zouden komen.
  2.   
리더십 역할 및 팀 관리에 대한 경험에 대해 대화하기
Conversatie: Praten over je ervaringen in leiderschapsrollen en teammanagement
   
팀 리더로서 나는 효과적인 커뮤니케이션이 결정적임을 빨리 깨달았다.
   
In mijn rol als teamleider besefte ik al snel dat effectieve communicatie cruciaal is.
   
때때로, 전체 팀에 영향을 주는 어려운 결정을 내려야 한다.
   
Soms is het nodig om moeilijke beslissingen te nemen die het hele team beïnvloeden.
   
나의 임무는 팀을 동기부여하면서 작업이 효과적으로 수행되도록 하는 것이었다.
   
Het was mijn taak om het team te motiveren en tegelijkertijd te zorgen dat het werk effectief werd gedaan.
   
팀 멤버 각각의 개인적인 장점과 약점을 이해하는 것이 중요하다는 것을 배웠다.
   
Ik heb geleerd dat het van groot belang is om de individuele sterke en zwakke punten van elk teamlid te begrijpen.
   
때로는 팀 내의 갈등을 해결하고 공정한 타협을 찾아야 했다.
   
Soms moest ik conflicten binnen het team oplossen en een eerlijk compromis vinden.
   
개방적이고 지원적인 문화를 발전시키는 것은 나의 리더십 철학의 중요한 부분이었다.
   
Het ontwikkelen van een open en ondersteunende cultuur was een belangrijk deel van mijn leiderschapsfilosofie.
   
각각의 기여를 가치 있게 여기고 응집력을 강화하는 것이 우리의 성공의 핵심이었다.
   
Het waarderen van ieders bijdrage en het bevorderen van cohesie waren de sleutels tot ons succes.
   
성장과 개선을 촉진하기 위해 지속적인 피드백을 주고 받는 필요성도 인식했다.
   
Ik heb ook het belang ingezien van het continu geven en ontvangen van feedback om groei en verbetering te bevorderen.
   
나의 경험은 리더십이 다른 사람들에게 그들이 할 수 있는 최선을 다하게 영감을 주는 것임을 보여주었다.
   
Mijn ervaring heeft me geleerd dat leiderschap betekent dat je anderen inspireert om het beste van zichzelf te geven.
  1.   
중요 인프라에 대한 대규모 사이버 공격에 대한 글로벌 반응 조정
Coördinatie van een wereldwijde reactie op een massale cyberaanval op kritieke infrastructuren
   
보안 센터의 화면 전체에 불길한 경고 메시지가 나타나기 시작했을 때 조용하고 별이 빛나는 밤이었다.
   
Het was een stille en sterrenklare nacht, toen er op de schermen van beveiligingscentra over de hele wereld onheilspellende waarschuwingsberichten verschenen.
   
나는 서울에 기반을 둔 고급 네트워크 보안 분석가 Jin-ho이며, 경고 신호가 내 모니터에 깜빡이기 시작했을 때 커피잔을 내려놓았다.
   
Ik ben Jin-ho, een hooggeplaatste netwerkbeveiligingsanalist gevestigd in Seoul, en ik had net mijn koffiekopje neergezet toen het eerste waarschuwingssignaal op mijn monitor begon te knipperen.
   
몇 초만에 이것이 평범한 보안 사건이 아님을 깨달았다.
   
Binnen enkele seconden werd me duidelijk dat we hier niet te maken hadden met een alledaags beveiligingsincident.
   
식별되지 않은 행위자가 전 세계의 중요 인프라에 대한 고도로 조정된 공격을 수행했다.
   
Een ongeïdentificeerde actor voerde een strak gecoördineerde aanval uit op kritieke infrastructuren wereldwijd.
   
공격의 범위가 점점 뚜렷해지자 나는 도쿄, 워싱턴, 런던의 동료들에게 전화하여 글로벌 대응 계획을 조정했다.
   
Terwijl de omvang van de aanval steeds duidelijker werd, belde ik mijn collega's in Tokio, Washington en Londen om een wereldwijd reactieplan te coördineren.
   
도전은 전례 없었지만, 이 글로벌 위기에서 지휘권을 잡아야 할 중요성에 집중해야 했다.
   
De uitdaging was ongekend, maar we moesten ons richten op het roer in handen nemen in deze wereldwijde crisis.
   
혼돈 속에서 전 세계의 전문가들과 정부와 연락하여 다음 단계를 논의하고 효과적인 대응책을 조정했다.
   
Te midden van de chaos legden we contact met experts en overheden van over de hele wereld om de volgende stappen te bespreken en een effectieve tegenmaatregel te coördineren.
   
이런 대규모 공격은 국가들이 사이버공간을 더 안전하게 만들기 위해 협력해야 함을 강조한다.
   
Deze massale aanval benadrukt de noodzaak dat landen moeten samenwerken om de cyberspace veiliger te maken.
  2.   
대화: 국제 외교 및 지정학에 대한 전문 지식 공유
Conversatie: Uitwisseling van deskundige inzichten over internationale diplomatie en geopolitiek
   
지정학은 권력, 공간, 그리고 시간의 글로벌 수준에서의 상호작용을 조사하는 복잡하고 동적인 학문입니다.
   
Geopolitiek is een complexe en dynamische discipline die de interactie van macht, ruimte en tijd op wereldschaal onderzoekt.
   
현재의 지정학적 풍경을 어떻게 평가하시겠습니까?
   
Hoe zou u het huidige geopolitieke landschap beoordelen?
   
최근의 긴장과 지정학적 변화를 고려할 때, 세계는 지속적인 변화에 있어보입니다.
   
Gezien de recente spanningen en geopolitieke veranderingen lijkt de wereld onderhevig aan constante verandering.
   
이 지속적으로 변하는 맥락에서 외교의 역할은 무엇입니까?
   
Welke rol speelt diplomatie in deze voortdurend veranderende context?
   
외교는 대화를 촉진하고, 갈등을 해결하며, 국제 관계를 유지하는 기본 도구로 기능합니다.
   
Diplomatie fungeert als een fundamenteel instrument voor het bevorderen van dialoog, het oplossen van conflicten en het onderhouden van internationale betrekkingen.
   
현재의 지정학적 갈등을 분석하고 평가를 내릴 수 있습니까?
   
Kunt u een huidig geopolitiek conflict analyseren en uw beoordeling geven?
   
대국간의 지속적인 긴장은 지정학적 균형을 심각하게 방해할 잠재력이 있습니다.
   
De aanhoudende spanningen tussen de grootmachten hebben het potentieel om het geopolitieke evenwicht ernstig te verstoren.
   
외교적 조치는 어떻게 이러한 긴장을 완화하는데 기여할 수 있습니까?
   
Hoe zouden diplomatieke maatregelen kunnen bijdragen aan het verminderen van dergelijke spanningen?
   
건설적인 협상과 협력의 의지를 통해 외교관들은 더 평화로운 미래의 기반을 마련할 수 있습니다.
   
Door constructieve onderhandelingen en de wil om samen te werken, kunnen diplomaten de basis leggen voor een vreedzamere toekomst.

Veelgestelde vragen
... over de tweetalige verhalen


Veelgestelde vragen
... over inhoud en navigatie


Veelgestelde vragen
... over het gebruik en aanpassen van de teksten


Veelgestelde vragen
... over leervorderingen


Veelgestelde vragen
... over bestellen en toegang


  Ik heb nog meer vragen


  Uw overige vragen beantwoorden we graag via ons klantenserviceportaal.
   
  Koreaanse Nederlandse verhalen bestellen
   

Bestel hier uw Koreaanse/Nederlandse verhalen:

 
 
U bent beschermd door onze geldteruggarantie
 
U bent beschermd door onze geldteruggarantie:
 
Test de taalcursus zonder enig risico.
Als u niet volledig tevreden bent, betalen wij u 100% van het aankoopbedrag terug.
Zonder mitsen en maren.

 

Dit is de waarde van het kunnen spreken van een nieuwe taal:

In een onderzoek uit 2017 gaven 1071 respondenten aan welke waarde het voor hen zou hebben als ze een nieuwe taal zouden kunnen spreken.
Als gemiddelde waarde werd € 2.381,-- genoemd.
 
Het tijdschrift “The Economist” berekende zelfs hoeveel meer men gemiddeld in de loop van de carrière verdient indien men een extra taal spreekt: € 64.000,--.

 

Kies hier uw cursus:

   Veilig bestellen:

 
 
Geldteruggarantie:
De eerste 31 dagen kunt u uw aankoop op elk moment annuleren en krijgt u uw geld terug.
 
 
 
U ontvangt de software als online cursus:
 • U kunt meteen beginnen met leren!
 • U hoeft niets te installeren, want u leert online.
 • De online cursus werkt onder Windows, onder Mac OS en onder Linux, op de iPhone en op Android smartphones, op de iPad en op Android tablets.
 • De online cursus kan 10 jaar lang worden gebruikt.
 • De eerste 31 dagen kunt u uw aankoop op elk moment annuleren en krijgt u uw geld terug.
 • Bij 17 Minute Languages hebben al meer dan 540.000 personen een nieuwe taal geleerd.
 • Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Deze cursus is anders dan andere taalcursussen:


snelle vorderingen

Snelle vorderingen:

U kunt van ons leersoftware verwachten, waarmee u in een adembenemend tempo Koreaans kunt leren en bovendien veel plezier kunt beleven.
geavanceerde software

Geavanceerde software:

We hebben deze software voor het eerst uitgebracht in 2002.
Onze ontwikkelaars hebben het jaarlijks herzien en met liefde voor detail geperfectioneerd.
dagelijkse taken

Dagelijkse taken:

Gevarieerde dagelijkse taken en een enorme keuze aan leermethoden zullen u motiveren om elke dag verder te leren.
unieke leermethoden

Unieke leermethoden:

Door de, op het langetermijngeheugen gerichte, leermethode en de op u afgestemde dagelijkse taken, leert u in recordtijd Koreaans.
geen abonnementsvorm

Geen abonnementsvorm:

Uw toegang is 10 jaar geldig, u betaalt er maar één keer voor.
leergemeenschap

De leergemeenschap van 17 Minute Languages:

Communiceer met medecursisten in onze leergemeenschap.