“400 tweetalige verhalen voor cursisten Frans:
De perfecte teksten om Frans te leren”

tweetalige verhalen Frans en Nederlands
 • Door het lezen van de verschillende teksten krijgt u een diepgaand begrip van de Franse taal.
  Het is het perfecte oefenmateriaal om Frans als uw moedertaal te begrijpen en het absoluut vloeiend te kunnen spreken.
 • U zult in staat zijn om veelvoorkomende zinnen en alledaags taalgebruik te begrijpen, wat essentieel is voor een vloeiend taalgebruik.
 • De meer dan 400 teksten zijn ontwikkeld door taalkundigen die een grondig inzicht hebben in de behoeften van cursisten Frans.
 • De verhalen bevatten meer dan 5.000 zinnen in het Frans en in het Nederlands, die 6 boeken van elk 200 pagina's zouden vullen als ze zouden worden uitgeprint.
 • U kunt de teksten in elke browser lezen.
  Ook kunt u kiezen of u de zinnen in het Frans en in het Nederlands achter elkaar wilt lezen.
  U hebt tevens de optie om de Franse of de Nederlandse zinnen te verbergen:
  U ziet dan alleen de vertaling als u erop tikt of klikt.

Grote verscheidenheid aan teksten:

Deze 400 teksten zijn een mix van onderwerpen en stijlen om u het volledige spectrum van de Franse taal te laten zien:
150 korte verhalen in het Frans en in het Nederlands
Wilt u uw woordenschat vergroten?
Deze collectie biedt meer dan 150 korte verhalen over specifieke onderwerpen.
oefen grammatica Frans met teksten in het Frans
Wilt u uw grammatica oefenen?
In meer dan 100 collecties van zinnen kunt u een onderwerp uit de Franse grammatica oefenen.
alledaagse dialoogteksten in het Frans en in het Nederlands
Wilt u het alledaags Frans begrijpen?
Verdiep u in 150 levensechte gesprekken die u inzicht geven in uiteenlopende situaties.
Door de grote verscheidenheid aan teksten leert u het Frans in al zijn variaties en nuances kennen.
 

Maak u het Frans eigen met teksten voor beginners, gevorderden en professionals:

De 400 tweetalige teksten zijn een goed doordacht leermiddel dat speciaal is ontwikkeld om uw taalvaardigheid te verbeteren.
 
De teksten zijn in 6 taalniveaus (A1, A2, B1, B2, C1 en C2) ingedeeld. U hebt de optie om alle zinnen weer te geven of de vertalingen in het Nederlands te verbergen, zodat u deze alleen ziet als u erop tikt of klikt.
 
Zo houdt u controle over uw leeractiviteiten en kunt u uw vaardigheden voortdurend ontwikkelen.
teksten in het Frans op alle leerniveaus
 

Doelgericht leren eenvoudig gemaakt:

Een interactieve, klikbare inhoudsopgave maakt navigeren eenvoudiger en zorgt ervoor dat u direct naar de onderwerpen kunt springen die u het meest interesseren.
 
Of u zich nu wilt concentreren op een specifiek onderwerp of gewoon wilt bladeren door de verscheidenheid aan teksten – dit boek past zich aan uw individuele leerstijl aan.
interactief e-book Frans Nederlands
 

Leren in kleine beetjes:

Het beste eraan?
U hoeft niet uren achtereen te lezen en te leren.
De teksten zijn zo ontworpen dat u elke tekst in slechts drie minuten kunt lezen.
 
U kunt dus elke dag in kleine stapjes leren – perfect voor een drukke agenda of voor wie tussendoor wil leren.
Franse teksten in overzichtelijke leereenheden
 

Pas de teksten perfect aan uw leerniveau aan:

Bent u net begonnen met Frans leren?
Dan raden we u aan om eerst een zin in het Frans te lezen en dan naar het Nederlandse equivalent te kijken.
De Nederlandse vertaling kan verborgen worden zodat u ongestoord kunt nadenken over de betekenis van de zin.
 
Hebt u al een meer gevorderd niveau bereikt?
In dat geval kunt u het beste beginnen met de zin in het Nederlands en de Franse versie verbergen.
Dit geeft u de tijd om na te denken over hoe u deze zin in het Frans zou vertalen.
Franse teksten voor beginners en gevorderden
 

Onbeperkt lezen op elk apparaat:

U zult niet snel zonder leesmateriaal komen te zitten – uitgeprint zouden de teksten 6 boeken van elk 200 pagina's vullen.
 
U kunt de teksten lezen in elke browser – op een pc, tablet of smartphone.
teksten Frans lezen voor pc, tablet, smartphone
 

Zo kunt u snel vooruitgang boeken:

 • Als u meer dan 600 Franse woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op A1-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 1.300 Franse woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op A2-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 2.100 Franse woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op B1-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 3.000 Franse woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op B2-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 4.000 Franse woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op C1-niveau, totdat u alles begrijpt.
 • Als u meer dan 5.000 Franse woorden hebt geleerd, lees dan de teksten op C2-niveau, totdat u alles begrijpt.
Met meer dan 1.000 zinnen per leerniveau zult u niet snel zonder lesmateriaal komen te zitten.
hoeveel Franse woorden voor de verschillende leerniveaus
 

Test de teksten

Als u een voorproefje wilt van deze unieke leerervaring, lees dan de demoversie van de teksten (met 20 van de 400 teksten):
Dit geeft u inzicht in de structuur en kwaliteit van de geleverde teksten.
 
 
demoversie tweetalige teksten Frans Nederlands teksten A1 in het Frans lezen teksten in het Frans en in het Nederlands lezen tekst Frans A2 teksten Frans B1 B2 gratis lezen
 
Tweetalige verhalen (demoversie)
Alle 400 verhalen bestellen »
 
           
 
       
 
 
  1.   
Acheter de la glace
IJs kopen
   
C'est une chaude journée d'été.
   
Het is een hete zomerdag.
   
Un garçon va à la glacerie.
   
Een jongen gaat naar de ijssalon.
   
Il veut acheter une glace.
   
Hij wil een ijsje kopen.
   
Il voit beaucoup de différentes sortes.
   
Hij ziet veel verschillende smaken.
   
Chocolat, vanille, fraise et plus.
   
Chocolade, vanille, aardbei en meer.
   
Il ne peut pas se décider.
   
Hij kan niet kiezen.
   
Il demande conseil à la vendeuse.
   
Hij vraagt de verkoopster om advies.
   
Elle lui recommande la variété de mangue.
   
Ze beveelt de mangosmaak aan.
   
Il l'essaye et il l'aime.
   
Hij probeert het en hij vindt het lekker.
   
Il achète la glace à la mangue.
   
Hij koopt het mango-ijs.
   
Il est content de son choix.
   
Hij is blij met zijn keuze.
   
Il rentre à la maison et savoure sa glace.
   
Hij gaat naar huis en geniet van zijn ijsje.
   
C'est une belle journée.
   
Het is een mooie dag.
  2.   
Phrases de niveau A1 illustrant l'utilisation des verbes au présent
Zinnen van niveau A1 over het gebruik van werkwoorden in de tegenwoordige tijd
   
Je mange une pomme.
   
Ik eet een appel.
   
Tu vas à l'école.
   
Je gaat naar school.
   
Il boit de l'eau.
   
Hij drinkt water.
   
Elle dort.
   
Ze slaapt.
   
Nous jouons au football.
   
We voetballen.
   
Vous lisez un livre.
   
Jullie lezen een boek.
   
Ils dansent.
   
Ze dansen.
   
Je regarde un film.
   
Ik kijk naar een film.
   
Tu chantes une chanson.
   
Je zingt een lied.
   
Il prépare le repas.
   
Hij kookt het eten.
   
Elle nage.
   
Zij zwemt.
   
Nous rions.
   
Wij lachen.
   
Vous courez.
   
Jullie rennen.
   
Ils étudient.
   
Zij studeren.
   
Je dessine.
   
Ik teken.
   
Tu parles.
   
Jij spreekt.
   
Il écrit.
   
Hij schrijft.
   
Elle écoute de la musique.
   
Zij luistert naar muziek.
   
Nous conduisons une voiture.
   
Wij rijden auto.
   
Vous dansez.
   
Jullie dansen.
  3.   
Conversation: Saluer quelqu'un que vous connaissez
Conversatie: Iemand begroeten die je kent
   
Salut Pierre, comment vas-tu?
   
Hallo Peter, hoe gaat het met je?
   
Je ne t'ai pas vu depuis longtemps.
   
Ik heb je al een tijdje niet gezien.
   
As-tu passé une bonne journée?
   
Heb je een goede dag?
   
Comment était ton week-end?
   
Hoe was je weekend?
   
Qu'est-ce que tu as fait?
   
Wat heb je gedaan?
   
C'était bien?
   
Was het leuk?
   
C'est agréable de te voir.
   
Het is fijn je te zien.
   
J'ai hâte de notre prochaine rencontre.
   
Ik kijk uit naar onze volgende ontmoeting.
   
À plus tard!
   
Tot later!
  1.   
Adopter un mode de vie plus sain
Een gezondere levensstijl aannemen
   
Mehmet a toujours mangé des pizzas et des fast-foods.
   
Mehmet at altijd pizza en fastfood.
   
Mais maintenant, il veut manger plus sainement.
   
Maar nu wil hij gezonder eten.
   
Il va au marché et achète des légumes et des fruits.
   
Hij gaat naar de markt en koopt groenten en fruit.
   
Il cuisine à la maison et ne mange plus de fast-food.
   
Hij kookt thuis en eet geen fastfood meer.
   
Mehmet commence aussi à faire du sport.
   
Mehmet begint ook met sporten.
   
Il va à la salle de sport.
   
Hij gaat naar de sportschool.
   
Il court une heure chaque jour.
   
Hij loopt elke dag een uur.
   
Il se sent mieux et a plus d'énergie.
   
Hij voelt zich beter en heeft meer energie.
   
Ses amis remarquent le changement.
   
Zijn vrienden merken de verandering.
   
Ils disent : "Mehmet, tu as l'air bien !"
   
Ze zeggen: "Mehmet, je ziet er goed uit."
   
Mehmet est heureux avec son nouveau mode de vie.
   
Mehmet is blij met zijn nieuwe levensstijl.
   
Il dit : "Je me sens plus en bonne santé et plus fort."
   
Hij zegt: "ik voel me gezonder en sterker".
   
Mehmet a adopté un mode de vie plus sain et est heureux.
   
Mehmet heeft een gezondere levensstijl aangenomen en is gelukkig.
  2.   
Phrases A2 illustrant l'utilisation des pronoms personnels dans divers contextes
A2 zinnen die het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden in verschillende contexten illustreren
   
Elle cuisine souvent des pâtes parce qu'elle aime l'Italie.
   
Zij kookt vaak pasta, omdat ze van Italië houdt.
   
Nous l'avons rencontré au parc et avons passé un bon moment.
   
We hebben hem in het park ontmoet en een geweldige tijd gehad.
   
Vous pouvez nous rendre visite si vous voulez.
   
Jullie zijn van harte welkom om ons te komen bezoeken.
   
Puis-je t'aider à trouver le livre?
   
Kan ik je helpen het boek te vinden?
   
Ils regardent un film au cinéma.
   
Zij kijken een film in de bioscoop.
   
Il aime son chapeau parce qu'il est coloré.
   
Hij vindt haar hoed leuk, omdat die kleurrijk is.
   
Elle se promène avec son chien.
   
Zij is aan het wandelen met haar hond.
   
Nous avons prévu un voyage en Grèce.
   
Wij hebben een reis naar Griekenland gepland.
   
Pourrais-tu me passer le sel, s'il te plaît?
   
Kun je me alsjeblieft het zout geven?
   
Il répare sa voiture parce qu'elle ne peut pas le faire.
   
Hij repareert haar auto, omdat ze dat niet kan.
   
Ils aiment leur travail car il est créatif.
   
Ze houden van hun werk omdat het creatief is.
   
Puis-je vous apporter un verre d'eau?
   
Mag ik u een glas water brengen?
   
Il lui offre une rose chaque jour.
   
Hij geeft haar elke dag een roos.
   
Ils viennent chez nous demain.
   
Ze komen morgen naar ons toe.
   
Peux-tu lui transmettre le message?
   
Kun je hem het bericht doorgeven?
   
Elle nous raconte une histoire drôle.
   
Ze vertelt ons een grappig verhaal.
   
Vous êtes toujours les bienvenus.
   
Jullie zijn altijd welkom.
   
Puis-je te donner le livre?
   
Mag ik je het boek geven?
   
Il leur écrit une lettre.
   
Hij schrijft hen een brief.
   
Elle m'a donné un cadeau.
   
Ze heeft me een cadeau gegeven.
  3.   
Conversation: Discussion sur votre routine quotidienne et ce que vous faites pendant la journée
Conversatie: Een gesprek over je dagelijkse routine en wat je overdag doet
   
Je me réveille tous les matins à sept heures.
   
Ik word elke ochtend om zeven uur wakker.
   
Ensuite, je me brosse les dents et je me douche.
   
Daarna poets ik mijn tanden en douche ik.
   
Je prends mon petit-déjeuner et je bois du café pour commencer la journée.
   
Ik ontbijt en drink koffie om de dag te beginnen.
   
Ensuite, je vais travailler et je travaille jusqu'à cinq heures.
   
Dan ga ik naar het werk en werk tot vijf uur.
   
Après le travail, je vais à la salle de sport.
   
Na het werk ga ik naar de sportschool.
   
Je prépare généralement mon dîner et ensuite je regarde la télévision.
   
Ik kook meestal mijn avondeten en kijk dan televisie.
   
Avant de dormir, je lis un livre.
   
Voor het slapengaan lees ik een boek.
   
Je vais généralement me coucher vers dix heures.
   
Ik ga meestal rond tien uur naar bed.
   
C'est ma routine quotidienne.
   
Dat is mijn dagelijkse routine.
  1.   
Planification et exécution d'un projet de rénovation domiciliaire
Planning en uitvoering van een huisrenovatieproject
   
Je m'appelle Sarah et j'habite à Seattle.
   
Ik heet Sarah en ik woon in Seattle.
   
Ma passion est de rénover les vieilles maisons.
   
Mijn passie is het renoveren van oude huizen.
   
J'ai récemment acheté une vieille maison victorienne.
   
Onlangs kocht ik een oud Victoriaans huis.
   
Elle était en mauvais état, mais j'y voyais du potentiel.
   
Het was in slechte staat, maar ik zag potentieel.
   
J'ai commencé à planifier la rénovation.
   
Ik begon met het plannen van de renovatie.
   
J'ai d'abord dressé une liste des travaux nécessaires.
   
Allereerst maakte ik een lijst van de noodzakelijke werkzaamheden.
   
Ensuite, j'ai commencé à chercher des artisans.
   
Toen ben ik op zoek gegaan naar vakmensen.
   
Il n'a pas été facile de trouver les bonnes personnes.
   
Het was niet makkelijk om de juiste mensen te vinden.
   
Mais je n'ai pas abandonné et j'ai finalement trouvé une équipe formidable.
   
Maar ik gaf niet op en uiteindelijk vond ik een geweldig team.
   
Nous avons commencé à rénover la maison.
   
We begonnen het huis te renoveren.
   
C'était beaucoup de travail, mais nous avons relevé le défi.
   
Het was veel werk, maar we gingen de uitdaging aan.
   
Chaque jour, je voyais des améliorations et c'était très gratifiant.
   
Elke dag zag ik verbeteringen en het gaf veel voldoening.
   
Finalement, la maison était prête et j'étais fière de ce que nous avions accompli.
   
Uiteindelijk was het huis klaar en ik was trots op wat we hadden bereikt.
   
L'ancienne maison victorienne était maintenant une belle maison.
   
Het oude Victoriaanse huis was nu een prachtig thuis.
   
C'était un processus long et épuisant, mais cela en valait la peine.
   
Het was een lang en vermoeiend proces, maar het was het waard.
   
J'ai hâte de commencer mon prochain projet de rénovation.
   
Ik kijk ernaar uit om aan mijn volgende renovatieproject te beginnen.
  2.   
Phrases B1 démontrant l'utilisation correcte des pronoms possessifs
B1 zinnen die het juiste gebruik van bezittelijke voornaamwoorden laten zien
   
Ta gentillesse est ce que j'apprécie le plus chez toi.
   
Jouw vriendelijkheid is wat ik het meest waardeer aan jou.
   
Leur ancienne maison a un charme particulier.
   
Hun oude huis heeft een bijzondere charme.
   
Sa façon d'écrire est très unique.
   
Zijn manier van schrijven is zeer uniek.
   
Notre grand-mère nous a laissé ce collier.
   
Onze grootmoeder heeft ons deze ketting nagelaten.
   
Son enthousiasme pour l'art est contagieux.
   
Zijn enthousiasme voor kunst is aanstekelijk.
   
C'est son restaurant préféré en ville.
   
Dat is haar favoriete restaurant in de stad.
   
Ton honnêteté est admirable.
   
Jouw eerlijkheid is bewonderenswaardig.
   
Notre maison a une vue magnifique sur la mer.
   
Ons huis heeft een prachtig uitzicht op de zee.
   
Sa créativité est vraiment impressionnante.
   
Haar creativiteit is echt indrukwekkend.
   
Son père a une grande bibliothèque.
   
Haar vader heeft een grote bibliotheek.
   
Mon ami a perdu ses clés.
   
Mijn vriend heeft zijn sleutels verloren.
   
Son enseignante est très stricte.
   
Haar lerares is heel streng.
   
Ton frère a un excellent sens de l'humour.
   
Jouw broer heeft een geweldig gevoel voor humor.
   
C'est notre nouvelle voiture.
   
Dit is onze nieuwe auto.
   
Ses chaussures sont très élégantes.
   
Haar schoenen zijn zeer stijlvol.
   
Mon père a construit cette table lui-même.
   
Mijn vader heeft deze tafel zelf gebouwd.
   
Son chat est très mignon.
   
Haar kat is erg schattig.
   
Ta mère cuisine excellente.
   
Jouw moeder kookt uitstekend.
   
Ses frères et sœurs sont très sportifs.
   
Zijn broers en zussen zijn erg sportief.
   
C'est son film préféré.
   
Dat is haar favoriete film.
  3.   
Conversation: Discussion de vos films et séries télévisées préférés, y compris les genres et les acteurs
Conversatie: Een gesprek over je favoriete films en tv-series, inclusief genres en acteurs
   
Quel type de films et de séries télévisées préférez-vous regarder?
   
Welk soort films en tv-series kijk je het liefst?
   
J'aime beaucoup les films de science-fiction et d'aventure.
   
Ik hou erg van sciencefiction en avonturenfilms.
   
Avez-vous un acteur ou une actrice préféré(e)?
   
Heb je een favoriete acteur of actrice?
   
Oui, je suis un grand fan de Leonardo DiCaprio.
   
Ja, ik ben een grote fan van Leonardo DiCaprio.
   
Quelle série télévisée recommandez-vous le plus?
   
Welke tv-serie raad je het meeste aan?
   
Je recommande ''Stranger Things'', la série est très excitante.
   
Ik raad 'Stranger Things' aan, de serie is erg spannend.
   
Quel est votre film préféré de tous les temps?
   
Wat is je favoriete film aller tijden?
   
Mon film préféré est ''Le Parrain''.
   
Mijn favoriete film is 'The Godfather'.
   
J'aime aussi les documentaires, surtout ceux qui traitent de la nature et de l'environnement.
   
Ik hou ook van documentaires, vooral die over natuur en milieu.
  1.   
Le travail de pionnier pour la percée des technologies d'énergie renouvelable
Baanbrekend werk voor de doorbraak in hernieuwbare energietechnologieën
   
Je suis Zainab, une scientifique ingénieuse de Kuala Lumpur, en Malaisie.
   
Ik ben Zainab, een vindingrijke wetenschapper uit Kuala Lumpur, Maleisië.
   
Ma vision est de fournir le monde en énergie durable en développant de nouvelles technologies.
   
Mijn visie is om de wereld van duurzame energie te voorzien door nieuwe technologieën te ontwikkelen.
   
Un jour, j'ai découvert une façon de produire des cellules solaires de manière plus efficace et moins coûteuse.
   
Op een dag ontdekte ik een manier om zonnecellen efficiënter en goedkoper te produceren.
   
Cela faciliterait l'accès à l'énergie propre pour de nombreuses personnes dans le monde.
   
Dit zou de toegang tot schone energie voor veel mensen over de hele wereld vergemakkelijken.
   
Cependant, le travail était difficile et a nécessité de nombreuses années de recherche et de développement intensifs.
   
Het werk was echter uitdagend en vergde vele jaren van intensief onderzoek en ontwikkeling.
   
Après d'innombrables expériences et améliorations, nous avons réussi à amener la technologie à maturité pour le marché.
   
Na talloze experimenten en verbeteringen, slaagden we erin de technologie marktrijp te maken.
   
La percée est arrivée quand une grande société d'énergie a montré de l'intérêt pour notre technologie.
   
De doorbraak kwam toen een groot energiebedrijf interesse toonde in onze technologie.
   
Ils ont investi dans notre entreprise et nous ont aidés à augmenter la production.
   
Ze investeerden in ons bedrijf en hielpen ons de productie te verhogen.
   
Nos sources d'énergie renouvelable ont été utilisées dans le monde entier et ont contribué à réduire les émissions de carbone.
   
Onze hernieuwbare energiebronnen werden wereldwijd gebruikt en droegen bij aan de vermindering van koolstofemissies.
   
Aujourd'hui, je suis fière d'avoir contribué à rendre le monde meilleur.
   
Vandaag ben ik trots dat ik heb bijgedragen aan een betere wereld.
   
Mais le voyage ne s'arrête pas là.
   
Maar de reis eindigt niet hier.
   
Je suis déterminée à continuer de développer des technologies innovantes qui amélioreront notre vie et protégeront notre planète.
   
Ik ben vastbesloten om door te gaan met het ontwikkelen van innovatieve technologieën die ons leven verbeteren en onze planeet beschermen.
  2.   
Phrases B2 mettant en évidence le rôle des pronoms démonstratifs
B2 zinnen over de rol van aanwijzende voornaamwoorden
   
Ces arbres que tu vois en arrière-plan sont plusieurs fois centenaires.
   
Die bomen die je op de achtergrond ziet, zijn eeuwen oud.
   
Ce tableau qui est accroché dans le coin vient de la Renaissance.
   
Dit schilderij dat in de hoek hangt, stamt uit de Renaissance.
   
Ces livres ici sont la base de mes recherches.
   
Deze boeken hier vormen de basis voor mijn onderzoek.
   
Ces oiseaux là-bas dans la cage sont des espèces rares.
   
Die vogels daar in de kooi zijn zeldzame soorten.
   
Ces fleurs que tu as plantées ont magnifiquement fleuri.
   
Deze bloemen die je geplant hebt, zijn prachtig in bloei gekomen.
   
Ces sculptures là-bas datent du XVIIIe siècle.
   
Die beelden daar zijn uit de 18e eeuw.
   
Cette ville dans laquelle je vis a une histoire riche.
   
Deze stad waar ik woon heeft een rijke geschiedenis.
   
Cet homme là-bas est un écrivain célèbre.
   
Die man daar is een bekende schrijver.
   
Cette montagne que tu vois est la plus haute de la région.
   
Die berg die je ziet, is de hoogste in de regio.
   
Cette histoire que tu racontes est fascinante.
   
Dit verhaal dat je vertelt, is fascinerend.
   
Ces nuages là-bas annoncent une tempête.
   
Die wolken daar kondigen een storm aan.
   
Ce pont que nous traversons a été construit au siècle dernier.
   
Deze brug die we oversteken, is in de vorige eeuw gebouwd.
   
Ce poème que tu as récité m'a profondément touché.
   
Dit gedicht dat je voordroeg, heeft me diep geraakt.
   
Cette rivière que nous avons vue hier est très connue.
   
Die rivier die we gisteren hebben gezien, is erg beroemd.
   
Ces mots que tu as dits restent avec moi.
   
Deze woorden die je zei blijven me bij.
   
Ce bateau là-bas est très ancien.
   
Dat schip daar is heel oud.
   
Ce pommier ici a été planté par mon grand-père.
   
Deze appelboom hier is door mijn grootvader geplant.
   
Cette chanson qu'elle chante est très belle.
   
Dat lied dat zij zingt, is erg mooi.
   
Cette expérience que tu as acquise est très précieuse.
   
Deze ervaring die je hebt opgedaan, is zeer waardevol.
   
Cette montagne que l'on voit au loin est une destination de randonnée populaire.
   
Die berg die in de verte te zien is, is een populaire wandelbestemming.
  3.   
Conversation: Partagez vos aventures de voyage et discutez de rencontres culturelles
Conversatie: Deel je reisavonturen en discussieer over culturele ontmoetingen
   
Lors de mon voyage en Thaïlande, j'ai rencontré un mélange fascinant de tradition et de modernité.
   
Tijdens mijn reis naar Thailand kwam ik een fascinerende mix van traditie en moderniteit tegen.
   
Avez-vous déjà visité les fascinants temples d'Angkor au Cambodge?
   
Hebt u ooit de fascinerende tempels van Angkor in Cambodja bezocht?
   
L'hospitalité des gens au Japon m'a profondément impressionné.
   
De gastvrijheid van de mensen in Japan heeft diepe indruk op me gemaakt.
   
Quelles expériences culturelles exceptionnelles avez-vous vécues lors de vos voyages?
   
Welke uitzonderlijke culturele ervaringen heeft u op uw reizen gehad?
   
L'architecture époustouflante de Dubaï est un véritable régal pour les yeux.
   
De adembenemende architectuur in Dubai is een ware traktatie voor de ogen.
   
Avez-vous expérimenté les traditions culinaires uniques de l'Inde?
   
Heeft u de unieke culinaire tradities in India ervaren?
   
Ma randonnée dans la forêt tropicale péruvienne a été une véritable aventure.
   
Mijn wandeling door het Peruaanse regenwoud was een echt avontuur.
   
Quels sont les pays que vous avez visités qui ont eu un impact profond sur vous?
   
Welke landen heeft u bezocht die een diepgaande invloed op u hebben gehad?
   
Rencontrer les Maasaï au Kenya a été une expérience qui change la vie.
   
De ontmoeting met de Maasai in Kenia was een levensveranderende ervaring.
   
Les voyages nous ouvrent non seulement les yeux, mais aussi le cœur à de nouvelles cultures.
   
Reizen opent niet alleen onze ogen, maar ook ons hart voor nieuwe culturen.
  1.   
Diriger un projet de recherche de pointe en génie génétique
Leiding geven aan een baanbrekend onderzoeksproject in genetische manipulatie
   
Marta, une généticienne exceptionnelle dans la ville vibrante de San Francisco, était confrontée à un défi.
   
Marta, een uitstekende geneticus in de bruisende stad San Francisco, stond voor een uitdaging.
   
Elle dirigeait une équipe de scientifiques dans la réalisation d'un projet de recherche de pointe sur la modification génétique des plantes.
   
Ze leidde een team wetenschappers bij het uitvoeren van een geavanceerd onderzoeksproject naar genetische manipulatie van planten.
   
Ils essayaient de modifier le blé pour qu'il puisse pousser dans des conditions climatiques extrêmes.
   
Ze probeerden tarwe aan te passen zodat het kon groeien onder extreme klimaatomstandigheden.
   
Marta passait d'innombrables heures en laboratoire à analyser des séquences génétiques et à modifier des gènes.
   
Marta bracht ontelbare uren in het laboratorium door met het analyseren van genetische sequenties en het aanpassen van genen.
   
Malgré les défis et l'incertitude, elle a toujours gardé son optimisme et sa détermination.
   
Ondanks de uitdagingen en onzekerheid bleef ze altijd optimistisch en vastberaden.
   
Elle était fermement convaincue que son travail avait le potentiel de changer le monde et de lutter contre la faim et la pauvreté.
   
Ze geloofde stellig dat haar werk het potentieel had om de wereld te veranderen en honger en armoede te bestrijden.
   
Marta et son équipe ont travaillé sans relâche, toujours à la recherche de la prochaine percée.
   
Marta en haar team werkten onvermoeibaar, altijd op zoek naar de volgende doorbraak.
   
Ils ont surmonté les revers, célébré les petites victoires et constamment appris.
   
Ze overwonnen tegenslagen, vierden kleine overwinningen en leerden voortdurend bij.
   
Après des années de recherche et d'innombrables expériences, ils ont finalement réalisé une percée majeure.
   
Na jaren van onderzoek en talloze experimenten boekten ze uiteindelijk een belangrijke doorbraak.
   
Ils avaient créé une variété de blé génétiquement modifiée qui pouvait prospérer dans des conditions extrêmes.
   
Ze hadden een genetisch gemodificeerde tarwesoort gecreëerd die onder extreme omstandigheden kon gedijen.
   
Marta a ressenti une vague de fierté et d'accomplissement en voyant le succès de son travail.
   
Marta voelde een golf van trots en voldoening toen ze het succes van haar werk zag.
   
Ses recherches avaient le potentiel d'aider des millions de personnes et de lutter contre la faim dans le monde.
   
Haar onderzoek had het potentieel om miljoenen mensen te helpen en de honger in de wereld te bestrijden.
   
Elle était fière de faire partie d'un tel travail révolutionnaire qui repoussait les limites du possible.
   
Ze was trots om deel uit te maken van zo'n baanbrekend werk dat de grenzen van het mogelijke verlegde.
   
Avec un sentiment d'espoir et d'optimisme, Marta regardait vers l'avenir, prête pour les prochains défis qui se présenteraient sur son chemin.
   
Met een gevoel van hoop en optimisme keek Marta naar de toekomst, klaar voor de volgende uitdagingen die op haar pad zouden komen.
  2.   
Conversation: Parler de vos expériences dans des rôles de leadership et la gestion d'équipe
Conversatie: Praten over je ervaringen in leiderschapsrollen en teammanagement
   
Dans mon rôle de chef d'équipe, j'ai rapidement réalisé que la communication efficace est cruciale.
   
In mijn rol als teamleider besefte ik al snel dat effectieve communicatie cruciaal is.
   
Parfois, il est nécessaire de prendre des décisions difficiles qui affectent toute l'équipe.
   
Soms is het nodig om moeilijke beslissingen te nemen die het hele team beïnvloeden.
   
C'était mon devoir de motiver l'équipe tout en assurant que le travail soit effectué efficacement.
   
Het was mijn taak om het team te motiveren en tegelijkertijd te zorgen dat het werk effectief werd gedaan.
   
J'ai appris que comprendre les forces et faiblesses individuelles de chaque membre de l'équipe est crucial.
   
Ik heb geleerd dat het van groot belang is om de individuele sterke en zwakke punten van elk teamlid te begrijpen.
   
Parfois, j'ai dû résoudre des conflits au sein de l'équipe et trouver un compromis équitable.
   
Soms moest ik conflicten binnen het team oplossen en een eerlijk compromis vinden.
   
Développer une culture ouverte et de soutien a été une partie importante de ma philosophie de leadership.
   
Het ontwikkelen van een open en ondersteunende cultuur was een belangrijk deel van mijn leiderschapsfilosofie.
   
L'appréciation de la contribution de chacun et le renforcement de la cohésion ont été la clé de notre succès.
   
Het waarderen van ieders bijdrage en het bevorderen van cohesie waren de sleutels tot ons succes.
   
J'ai aussi reconnu la nécessité de donner et de recevoir des retours d'information continus pour favoriser la croissance et l'amélioration.
   
Ik heb ook het belang ingezien van het continu geven en ontvangen van feedback om groei en verbetering te bevorderen.
   
Mon expérience m'a montré que le leadership consiste à inspirer les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes.
   
Mijn ervaring heeft me geleerd dat leiderschap betekent dat je anderen inspireert om het beste van zichzelf te geven.
  1.   
Coordination d'une réponse mondiale à une cyberattaque massive sur les infrastructures critiques
Coördinatie van een wereldwijde reactie op een massale cyberaanval op kritieke infrastructuren
   
C'était une nuit calme et étoilée lorsque des messages d'alerte sinistres ont commencé à apparaître sur les écrans des centres de sécurité à travers le monde.
   
Het was een stille en sterrenklare nacht, toen er op de schermen van beveiligingscentra over de hele wereld onheilspellende waarschuwingsberichten verschenen.
   
Je suis Jin-ho, un analyste de sécurité réseau de haut niveau basé à Séoul, et je venais de poser ma tasse de café lorsque le premier signal d'alerte a commencé à clignoter sur mon écran.
   
Ik ben Jin-ho, een hooggeplaatste netwerkbeveiligingsanalist gevestigd in Seoul, en ik had net mijn koffiekopje neergezet toen het eerste waarschuwingssignaal op mijn monitor begon te knipperen.
   
En quelques secondes, il est devenu clair pour moi que nous n'avions pas affaire à un incident de sécurité ordinaire.
   
Binnen enkele seconden werd me duidelijk dat we hier niet te maken hadden met een alledaags beveiligingsincident.
   
Un acteur non identifié menait une attaque hautement coordonnée sur des infrastructures critiques à travers le monde.
   
Een ongeïdentificeerde actor voerde een strak gecoördineerde aanval uit op kritieke infrastructuren wereldwijd.
   
Alors que l'ampleur de l'attaque devenait de plus en plus claire, j'ai appelé mes collègues à Tokyo, Washington et Londres pour coordonner un plan de réponse mondial.
   
Terwijl de omvang van de aanval steeds duidelijker werd, belde ik mijn collega's in Tokio, Washington en Londen om een wereldwijd reactieplan te coördineren.
   
Le défi était sans précédent, mais nous devions nous concentrer sur la prise de contrôle dans cette crise mondiale.
   
De uitdaging was ongekend, maar we moesten ons richten op het roer in handen nemen in deze wereldwijde crisis.
   
Au milieu du chaos, nous avons établi des contacts avec des experts et des gouvernements à travers le monde pour discuter des prochaines étapes et coordonner une contre-mesure efficace.
   
Te midden van de chaos legden we contact met experts en overheden van over de hele wereld om de volgende stappen te bespreken en een effectieve tegenmaatregel te coördineren.
   
Cette attaque massive souligne la nécessité pour les pays de travailler ensemble pour rendre le cyberespace plus sûr.
   
Deze massale aanval benadrukt de noodzaak dat landen moeten samenwerken om de cyberspace veiliger te maken.
  2.   
Conversation: Partage d'expertises sur la diplomatie internationale et la géopolitique
Conversatie: Uitwisseling van deskundige inzichten over internationale diplomatie en geopolitiek
   
La géopolitique est une discipline complexe et dynamique qui examine l'interaction du pouvoir, de l'espace et du temps à l'échelle mondiale.
   
Geopolitiek is een complexe en dynamische discipline die de interactie van macht, ruimte en tijd op wereldschaal onderzoekt.
   
Comment évalueriez-vous le paysage géopolitique actuel?
   
Hoe zou u het huidige geopolitieke landschap beoordelen?
   
Compte tenu des récentes tensions et changements géopolitiques, le monde semble être en constante évolution.
   
Gezien de recente spanningen en geopolitieke veranderingen lijkt de wereld onderhevig aan constante verandering.
   
Quel rôle joue la diplomatie dans ce contexte en constante évolution?
   
Welke rol speelt diplomatie in deze voortdurend veranderende context?
   
La diplomatie agit comme un outil fondamental pour favoriser le dialogue, résoudre les conflits et maintenir les relations internationales.
   
Diplomatie fungeert als een fundamenteel instrument voor het bevorderen van dialoog, het oplossen van conflicten en het onderhouden van internationale betrekkingen.
   
Pouvez-vous analyser un conflit géopolitique actuel et donner votre évaluation?
   
Kunt u een huidig geopolitiek conflict analyseren en uw beoordeling geven?
   
Les tensions persistantes entre les grandes puissances ont le potentiel de perturber gravement l'équilibre géopolitique.
   
De aanhoudende spanningen tussen de grootmachten hebben het potentieel om het geopolitieke evenwicht ernstig te verstoren.
   
Comment les mesures diplomatiques pourraient-elles contribuer à atténuer de telles tensions?
   
Hoe zouden diplomatieke maatregelen kunnen bijdragen aan het verminderen van dergelijke spanningen?
   
Par des négociations constructives et une volonté de coopération, les diplomates peuvent jeter les bases d'un avenir plus pacifique.
   
Door constructieve onderhandelingen en de wil om samen te werken, kunnen diplomaten de basis leggen voor een vreedzamere toekomst.

Veelgestelde vragen
... over de tweetalige verhalen


Veelgestelde vragen
... over inhoud en navigatie


Veelgestelde vragen
... over het gebruik en aanpassen van de teksten


Veelgestelde vragen
... over leervorderingen


Veelgestelde vragen
... over bestellen en toegang


  Ik heb nog meer vragen


  Uw overige vragen beantwoorden we graag via ons klantenserviceportaal.
   
  Franse Nederlandse verhalen bestellen
   

Bestel hier uw Franse/Nederlandse verhalen:

 
 
U bent beschermd door onze geldteruggarantie
 
U bent beschermd door onze geldteruggarantie:
 
Test de taalcursus zonder enig risico.
Als u niet volledig tevreden bent, betalen wij u 100% van het aankoopbedrag terug.
Zonder mitsen en maren.

 

Dit is de waarde van het kunnen spreken van een nieuwe taal:

In een onderzoek uit 2017 gaven 1071 respondenten aan welke waarde het voor hen zou hebben als ze een nieuwe taal zouden kunnen spreken.
Als gemiddelde waarde werd € 2.381,-- genoemd.
 
Het tijdschrift “The Economist” berekende zelfs hoeveel meer men gemiddeld in de loop van de carrière verdient indien men een extra taal spreekt: € 64.000,--.

 

Kies hier uw cursus:

   Veilig bestellen:

 
 
 
 
U ontvangt de software als online cursus:
 • U kunt meteen beginnen met leren!
 • U hoeft niets te installeren, want u leert online.
 • De online cursus werkt onder Windows, onder Mac OS en onder Linux, op de iPhone en op Android smartphones, op de iPad en op Android tablets.
 • De online cursus kan 10 jaar lang worden gebruikt.
 • Bij 17 Minute Languages hebben al meer dan 540.000 personen een nieuwe taal geleerd.
 • Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Deze cursus is anders dan andere taalcursussen:


snelle vorderingen

Snelle vorderingen:

U kunt van ons leersoftware verwachten, waarmee u in een adembenemend tempo Frans kunt leren en bovendien veel plezier kunt beleven.
geavanceerde software

Geavanceerde software:

We hebben deze software voor het eerst uitgebracht in 2002.
Onze ontwikkelaars hebben het jaarlijks herzien en met liefde voor detail geperfectioneerd.
dagelijkse taken

Dagelijkse taken:

Gevarieerde dagelijkse taken en een enorme keuze aan leermethoden zullen u motiveren om elke dag verder te leren.
unieke leermethoden

Unieke leermethoden:

Door de, op het langetermijngeheugen gerichte, leermethode en de op u afgestemde dagelijkse taken, leert u in recordtijd Frans.
geen abonnementsvorm

Geen abonnementsvorm:

Uw toegang is 10 jaar geldig, u betaalt er maar één keer voor.
leergemeenschap

De leergemeenschap van 17 Minute Languages:

Communiceer met medecursisten in onze leergemeenschap.