Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsrecht


U heeft het recht een met ons gesloten overeenkomst binnen 31 dagen zonder opgave van redenen te annuleren.
De annuleringstermijn duurt 31 dagen vanaf de dag waarop u de toegangsgegevens voor uw online cursus heeft ontvangen.
Om uw annuleringsrecht aan te wenden, dient u ons (17 Minute Languages, Udo Gollub, Kühbachstraße 9, 81543 München, Duitsland, Tel. +49(0)89-85638841) door middel van een heldere kennisgeving (de snelste manier is het gebruik van het retourformulier) op de hoogte te stellen van uw beslissing dit contract te ontbinden.

Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt.

Annulering van een bestelling (zonder betaling)


U heeft een product besteld, maar nog niet betaald?
Open de e-mail met de orderbevestiging.
Aan het einde van de e-mail vindt u de keuzemogelijkheid om uw bestelling snel en gemakkelijk met één klik te annuleren.

Een bestelling annuleren (na betaling)


U heeft een product besteld, betaald en uw toegangsgegevens ontvangen?
U kunt uw bestelling snel en eenvoudig annuleren door het retourformulier in te vullen.

Gevolgen van de annulering


Indien u deze overeenkomst ontbindt, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw ontbinding van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen.
Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen.
Deze terugbetaling wordt u in geen geval in rekening gebracht.

Na de terugbetaling wordt de toegang tot uw taalcursus gedeactiveerd, kunt u niet verder leren en doet u geen taalkennis op.
Bovendien worden alle uitbreidingen op de cursus, zoals partnertoegang en polyglotuitbreidingen, terugbetaald, geblokkeerd en verwijderd.
Alle toegangen en leerstanden gaan daardoor ook voorgoed verloren.

Einde van de annuleringsvoorwaarden