Taaltest Engels (Duur: 3 minuten)


Taaltest Engels Hoe goed spreek ik Engels?
Bepaal gratis online uw persoonlijke niveau van Engels met onze taaltest Engels!
 
U kent al wat Engels en wilt dit opfrissen of verdiepen?
Weet u niet welke taalcursus het meest bij u past?
 
In slechts drie minuten bent u daar achter.
De taaltest Engels is gebaseerd op Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.
Deze aanbevelingen van de Raad van Europa zullen u helpen om te beoordelen op welk niveau u Engels spreekt.
 
Uiteraard ontvangt u direct na afloop van de niveautest uw persoonlijke uitslag.
Wij geven u onmiddellijk tips en hulp over hoe u uw Engels nog kunt verbeteren.