“400 bilingual stories for Albanian learners:
The perfect texts to learn Albanian”

bilingual stories in Albanian and English
 • By reading the multitude of texts, you will gain a deep understanding of the Albanian language.
  It is the perfect practice material to understand Albanian like your own native language and to be able to speak it with absolute fluency.
 • You will be able to understand common phrases and everyday language, which is essential for fluency.
 • The 400+ texts have been created by linguists who have a deep understanding of the needs of Albanian learners.
 • The stories contain more than 5,000 sentences in Albanian, which would fill six books of 200 pages each if printed out.
 • You can read the texts in any browser.
  You can also choose whether you want to read the sentences in Albanian and English one after the other.
  You also have the option of hiding the sentences in Albanian or English: you will only see the translation when you tap or click on it.

Wide variety of texts:

These 400 texts combine a variety of topics and styles to present you the full spectrum of the Albanian language:
150 short stories in Albanian and English
Want to expand your vocabulary?
This collection offers more than 150 short stories on all kinds of interesting topics.
practise Albanian grammar with texts in Albanian
Want to practise your grammar?
In more than 100 collections of sentences, you can delve deeper into one topic from Albanian grammar.
everyday dialogue texts in Albanian and English
Do you want to understand everyday Albanian?
Immerse yourself in 150 real-life conversations that will give you the practical help you need in these situations.
Learn the subtleties and nuances of Albanian with all of these texts.
 

Master Albanian with texts for beginners, advanced learners and professionals:

The 400 bilingual texts are a well thought-out learning tool specially designed to improve your language skills.
 
The texts are organised according to 6 language levels (A1, A2, B1, B2, C1 and C2).
You have the option of displaying all sentences or hiding the translations in English so that you only see them when you tap or click on them.
 
This gives you control over your learning workload and allows you to progress continuously.
Albanian texts on all learning levels
 

Targeted learning made easy:

An interactive, clickable table of contents makes navigation easier and allows you to jump directly to the topics that interest you most.
 
Whether you want to concentrate on a specific subject area or simply browse through the variety of texts – this book adapts to your individual learning style.
interactive e-book Albanian-English
 

Learning in small bites:

The best thing about it?
You don't have to read and learn for hours at a time.
The texts are designed so that one text can be read in just three minutes.
 
So you can learn in small steps every day – perfect for a busy schedule or for those who want to learn in between.
Albanian texts in clearly organised learning units
 

Adapt the texts perfectly to your learning level:

Have you just started learning Albanian?
Then we recommend that you first read a sentence in Albanian and then look at its English equivalent.
The English translation can be hidden so that you can think about the meaning of the sentence without being disturbed.
 
Have you already reached a more advanced level?
In this case, it's best to start with the sentence in English and hide the Albanian version.
This will give you time to think about how you would translate this sentence into Albanian.
Albanian texts for beginners and advanced readers
 

Unlimited reading on any device:

You won't run out of reading material any time soon – if printed out, the texts would fill six books of 200 pages each.
 
You can read the texts on any browser – on your PC, tablet and smartphone.
reading texts Albanian for PC, tablet, smartphone
 

So you progress quickly:

 • If you have learnt more than 600 Albanian vocabulary words, keep reading the A1 level texts until you understand everything.
 • If you have learnt more than 1,300 Albanian words, read the A2 level texts until you understand everything.
 • If you have learnt more than 2,100 Albanian words, read the B1 level texts until you understand everything.
 • If you have learnt more than 3,000 Albanian words, read the level B2 texts until you understand everything.
 • If you have learnt more than 4,000 Albanian words, read the C1 level texts until you understand everything.
 • If you have learnt more than 5,000 Albanian words, read the level C2 texts until you understand everything.
With over 1,000 sentences per learning level, you won't run out of learning materials anytime soon.
how many Albanian words for different learning levels
 

Test the texts

If you want a taste of this unique learning experience, read the free trial version of the texts (with a sample 20 of the 400 texts):
This will give you an insight into the structure and quality of the texts provided.
 
 
free trial version bilingual texts Albanian/English read texts A1 in Albanian texts in Albanian and English text Albanian A2 read texts Albanian B1/B2 free of charge
 
Bilingual stories (free trial)
Order All 400 Stories »
 
           
 
       
 
 
  1.   
Blerje akulli
Buying ice cream
   
Është një ditë e nxehtë vere.
   
It's a hot summer day.
   
Një djalë shkon në dyqanin e akullit.
   
A boy goes to the ice cream shop.
   
Ai dëshiron të blejë një akull.
   
He wants to buy an ice cream.
   
Ai sheh shumë lloje të ndryshme.
   
He sees many different flavors.
   
Çokollatë, vanilje, luleshtrydhe dhe më shumë.
   
Chocolate, vanilla, strawberry, and more.
   
Ai nuk mund të vendosë.
   
He can't decide.
   
Ai i kërkon këshillë shitëses.
   
He asks the saleswoman for advice.
   
Ajo i rekomandon llojin e mango-s.
   
She recommends the mango flavor.
   
Ai e provon dhe i pëlqen.
   
He tries it and he likes it.
   
Ai blen akullin e mango-s.
   
He buys the mango ice cream.
   
Ai është i lumtur me zgjedhjen e tij.
   
He is happy with his choice.
   
Ai shkon në shtëpi dhe shijon akullin e tij.
   
He goes home and enjoys his ice cream.
   
Është një ditë e bukur.
   
It's a beautiful day.
  2.   
Fjalitë e nivelit A1 për përdorimin e veprave në kohën e tashme
A1 level sentences demonstrating the use of verbs in the present tense
   
Unë ha një mollë.
   
I am eating an apple.
   
Ti shkon në shkollë.
   
You are going to school.
   
Ai pi ujë.
   
He is drinking water.
   
Ajo fle.
   
She is sleeping.
   
Ne luajmë futboll.
   
We are playing football.
   
Ju lexoni një libër.
   
You are reading a book.
   
Ata kërcejnë.
   
They are dancing.
   
Unë shoh një film.
   
I am watching a movie.
   
Ti këndon një këngë.
   
You are singing a song.
   
Ai gatuan ushqimin.
   
He is cooking the meal.
   
Ajo noton.
   
She swims.
   
Ne qeshim.
   
We laugh.
   
Ju vraponi.
   
You (plural) run.
   
Ata studiojnë.
   
They study.
   
Unë vizatoj.
   
I draw.
   
Ti flet.
   
You speak.
   
Ai shkruan.
   
He writes.
   
Ajo dëgjon muzikë.
   
She listens to music.
   
Ne vozisim makinën.
   
We drive a car.
   
Ju vallezojnë.
   
You are dancing.
  3.   
Bisedë: Përshëndetni dikë që e njihni
Conversation: Greet someone you know
   
Përshëndetje Peter, si je?
   
Hello Peter, how are you?
   
Nuk të kam parë prej shumë kohë.
   
I haven't seen you for a long time.
   
Ke pasur një ditë të mirë?
   
Are you having a good day?
   
Si ishte fundjava jote?
   
How was your weekend?
   
Çfarë ke bërë?
   
What did you do?
   
A ishte e bukur?
   
Was it nice?
   
Është kënaqësi të të shoh.
   
It's nice to see you.
   
Pres me padurim takimin tonë të ardhshëm.
   
I look forward to our next meeting.
   
Shihemi më vonë!
   
See you later!
  1.   
Të marrësh një stil jetese më të shëndetshëm
Adopt a healthier lifestyle
   
Mehmet gjithmonë ka ngrënë pica dhe ushqim të shpejtë.
   
Mehmet has always eaten pizza and fast food.
   
Por tani ai dëshiron të hajë më shëndetshëm.
   
But now he wants to eat healthier.
   
Ai shkon në treg dhe blen perime dhe fruta.
   
He goes to the market and buys vegetables and fruit.
   
Ai gatuan në shtëpi dhe nuk hënë më ushqim të shpejtë.
   
He cooks at home and doesn't eat fast food anymore.
   
Mehmet fillon gjithashtu të bëjë sport.
   
Mehmet also starts exercising.
   
Ai shkon në palestër.
   
He goes to the gym.
   
Ai vrapon çdo ditë një orë.
   
He runs for an hour every day.
   
Ai ndihet më mirë dhe ka më shumë energji.
   
He feels better and has more energy.
   
Shokët e tij vërejnë ndryshimin.
   
His friends notice the change.
   
Ata thonë: "Mehmet, dukesh mirë!"
   
They say: "Mehmet, you look good!"
   
Mehmet është i lumtur me stilin e tij të ri të jetesës.
   
Mehmet is happy with his new lifestyle.
   
Ai thotë: "Ndihem më i shëndetshëm dhe më i fortë."
   
He says: "I feel healthier and stronger."
   
Mehmet ka marrë një mënyrë jetese më të shëndetshme dhe është i lumtur.
   
Mehmet has adopted a healthier lifestyle and is happy.
  2.   
Fjali A2 që tregojnë përdorimin e ndajfoljeve personale në kontekste të ndryshme
A2 sentences illustrating the use of personal pronouns in various contexts
   
Ajo gatuan shpesh pasta sepse e do Italinë.
   
She often cooks pasta because she loves Italy.
   
Ne e takuam atë në park dhe kaluam një kohë të mrekullueshme.
   
We met him in the park and had a great time.
   
Ju mund të na vizitoni kur të doni.
   
You are welcome to visit us.
   
Mund të të ndihmoj të gjejësh librin?
   
Can I help you find the book?
   
Ata shikojnë një film në kinema.
   
They are watching a movie in the cinema.
   
Asaj i pëlqen kapele e saj sepse është me ngjyra.
   
He likes her hat because it is colorful.
   
Ajo shëtit me qenin e saj.
   
She is walking with her dog.
   
Ne kemi planifikuar një udhëtim në Greqi.
   
We have planned a trip to Greece.
   
Mund të më japesh kripën, të lutem?
   
Could you please pass me the salt?
   
Ai i rregullon makinën sepse ajo nuk mundet.
   
He is fixing her car because she can't.
   
Ata e duan punën e tyre sepse është kreative.
   
They love their job because it is creative.
   
Mund të ju sjell një gotë ujë?
   
Can I bring you (formal) a glass of water?
   
Ai i jep asaj një trëndafil çdo ditë.
   
He gives her a rose every day.
   
Ata do të vijnë tek ne nesër.
   
They are coming to us tomorrow.
   
Mund t'ia përcjellësh mesazhin?
   
Can you deliver the message to him?
   
Ajo na tregon një histori të qeshur.
   
She tells us a funny story.
   
Ju jeni gjithmonë të mirëpritur.
   
You are always welcome.
   
Mund të të jap librin?
   
Can I give you the book?
   
Ai u shkruan atyre një letër.
   
He writes them a letter.
   
Ajo më ka dhënë një dhuratë.
   
She gave me a gift.
  3.   
Bisedë: Diskutim mbi rutinën tuaj të përditshme dhe çfarë bëni gjatë ditës
Conversation: Discussion about your daily routine and what you do during the day
   
Çdo mëngjes zgjohem në orën shtatë.
   
I wake up every morning at seven o'clock.
   
Më pas, laj dhëmbët dhe bëj dush.
   
Then, I brush my teeth and take a shower.
   
Ha mengjes dhe pi kafe për të filluar ditën.
   
I have breakfast and drink coffee to start the day.
   
Më pas, shkoj në punë dhe punoj deri në orën pesë.
   
Then I go to work and work until five o'clock.
   
Pas punës, shkoj në palestër.
   
After work, I go to the gym.
   
Zakonisht gatuaj darkën dhe shikoj televizion.
   
I usually cook my dinner and then watch TV.
   
Para se të fle, lexoj një libër.
   
Before going to bed, I read a book.
   
Zakonisht shkoj për të fjetur rreth orës dhjetë.
   
I usually go to bed around ten o'clock.
   
Kjo është rutina ime e përditshme.
   
This is my daily routine.
  1.   
Planifikimi dhe zbatimi i një projekti të renovimit të shtëpisë
Planning and implementing a home renovation project
   
Emri im është Sarah dhe jetoj në Seattle.
   
My name is Sarah and I live in Seattle.
   
Pasioni im është të rikthej shtëpitë e vjetra.
   
My passion is renovating old houses.
   
Së fundmi kam blerë një shtëpi viktoriane të vjetër.
   
I recently bought an old Victorian house.
   
Ishte në një gjendje të keqe, por pashë potencial.
   
It was in a bad condition, but I saw potential.
   
Fillova të planifikoj rikthimin e saj.
   
I started planning the renovation.
   
Fillimisht, kam bërë një listë me punët e nevojshme.
   
First, I made a list of necessary works.
   
Më pas fillova të kërkoj për mjeshtër.
   
Then, I started looking for craftsmen.
   
Nuk ishte e lehtë të gjeje njerëzit e duhur.
   
It wasn't easy to find the right people.
   
Por nuk dhashë dorë dhe në fund gjetëm një ekip të mrekullueshëm.
   
But I didn't give up and finally found a great team.
   
Filluam të rikthejmë shtëpinë.
   
We began to renovate the house.
   
Kishim shumë punë por e pranuam sfidën.
   
It was a lot of work, but we took up the challenge.
   
Çdo ditë shihja përmirësime dhe ishte shumë e kënaqshme.
   
Every day, I saw improvements and it was very fulfilling.
   
Më në fund, shtëpia ishte gati dhe isha krenare për atë që kishim arritur.
   
Finally, the house was finished, and I was proud of what we had accomplished.
   
Shtëpia viktoriane e vjetër tani është një shtëpi e bukur.
   
The old Victorian house was now a beautiful home.
   
Ishte një proces i gjatë dhe i lodhshëm, por ia vlejti.
   
It was a long and exhausting process, but it was worth it.
   
Pres me padurim të filloj projektin tim të radhës për rikthim.
   
I am looking forward to starting my next renovation project.
  2.   
Fjalitë B1 që demonstrojnë përdorimin e duhur të pronoreve pronësore
B1 sentences demonstrating the correct use of possessive pronouns
   
Mirësjellja jote është ajo që vlerësoj më shumë te ti.
   
Your kindness is what I appreciate most about you.
   
Shtëpia e tyre e vjetër ka një çarm të veçantë.
   
Your old house has a special charm.
   
Mënyra e tij e shkrimit është shumë unike.
   
His way of writing is very unique.
   
Gjyshja jonë na la këtë xhingël.
   
Our grandmother left us this necklace.
   
Entuziazmi i tij për artin është infektues.
   
His enthusiasm for art is infectious.
   
Ky është restoranti i saj i preferuar në qytet.
   
This is her favorite restaurant in the city.
   
Ndershmëria jote është e admirueshme.
   
Your honesty is admirable.
   
Shtëpia jonë ka një pamje të mrekullueshme mbi det.
   
Our house has a beautiful view of the sea.
   
Kreativiteti i saj është vërtet i jashtëzakonshëm.
   
Her creativity is really impressive.
   
Babai i saj ka një bibliotekë të madhe.
   
Her father has a large library.
   
Mikja im ka humbur çelësat e tij.
   
My friend lost his keys.
   
Mësuesja e saj është shumë e ashpër.
   
Her teacher is very strict.
   
Vëllai yt ka një ndjenjë të shkëlqyer për humor.
   
Your brother has a great sense of humor.
   
Kjo është makinë e re e jonë.
   
This is our new car.
   
Këpucët e saj janë shumë elegante.
   
Her shoes are very stylish.
   
Babai im ndërtoi këtë tavolinë vetë.
   
My father built this table himself.
   
Maceja e saj është shumë e ëmbël.
   
Her cat is very cute.
   
Nëna jote gatuan shkëlqyeshëm.
   
Your mother cooks excellently.
   
Vëllezërit dhe motrat e tij janë shumë sportivë.
   
His siblings are very athletic.
   
Ky është filmi i saj i preferuar.
   
This is her favorite movie.
  3.   
Bisedë: Diskutim rreth filmave dhe serialeve tuaja të preferuara, duke përfshirë zhanret dhe aktorët
Conversation: Discussion about your favorite movies and TV series, including genres and actors
   
Cili lloj filmash dhe serialesh tëlevizive pëlqeni më shumë të shikoni?
   
What kind of movies and TV series do you prefer to watch?
   
Mua më pëlqen shumë shkenca-fiksion dhe filmat e aventurave.
   
I really like science fiction and adventure movies.
   
Keni ndonjë aktor ose aktore të preferuar?
   
Do you have a favorite actor or actress?
   
Po, jam shumë i madh fans i Leonardo DiCaprio.
   
Yes, I am a big fan of Leonardo DiCaprio.
   
Cilën serial televiziv rekomandoni më shumë?
   
Which TV series do you recommend the most?
   
Unë rekomandoj "Stranger Things", seria është shumë e emocionueshme.
   
I recommend 'Stranger Things', the series is very exciting.
   
Cili është filmi juaj i preferuar ndër kohët?
   
What is your all-time favorite movie?
   
Filmi im i preferuar është "Babai".
   
My favorite movie is 'The Godfather'.
   
Mua më pëlqejnë edhe filmat dokumentar, sidomos ata që trajtojnë natyrën dhe mjedisin.
   
I also like documentaries, especially those that deal with nature and environment.
  1.   
Punë pioneere për përçimin në teknologjitë e energjisë së rinovueshme
Pioneering work for the breakthrough in renewable energy technologies
   
Unë jam Zainab, një shkencëtare krijuese nga Kuala Lumpur, Malajzia.
   
I am Zainab, an inventive scientist from Kuala Lumpur, Malaysia.
   
Vizioni im është të furnizoj botën me energji të qëndrueshme duke zhvilluar teknologji të reja.
   
My vision is to power the world with sustainable energy by developing new technologies.
   
Një ditë zbulova një mënyrë për të prodhuar qeliza diellore më efikase dhe më të lira.
   
One day, I discovered a way to manufacture solar cells more efficiently and cost-effectively.
   
Kjo do të lehtësonte qasjen në energjinë e pastër për shumë njerëz në botë.
   
This would make access to clean energy easier for many people around the world.
   
Megjithatë, puna ishte sfiduese dhe kërkoi shumë vite kërkimi dhe zhvillimi intensiv.
   
However, the work was challenging and required many years of intense research and development.
   
Pas eksperimenteve të shumta dhe përmirësimeve arritëm të sjellim teknologjinë në gatishmëri për treg.
   
After countless experiments and improvements, we were able to bring the technology to market maturity.
   
Përçimi erdhi kur një kompani e madhe energjie tregoi interes për teknologjinë tonë.
   
The breakthrough came when a major energy company showed interest in our technology.
   
Ata investuan në kompaninë tonë dhe na ndihmuan të rrisnim prodhimin.
   
They invested in our company and helped us increase production.
   
Burimet tona të energjisë së rinovueshme u përdorën në të gjithë botën dhe kontribuan në uljen e emetimeve të karbonit.
   
Our renewable energy sources were used worldwide and contributed to reducing carbon emissions.
   
Sot jam krenare që kam ndihmuar në bërjen e botës një vend më të mirë.
   
Today, I am proud to have contributed to making the world a better place.
   
Por udhëtimi nuk përfundon këtu.
   
But the journey doesn't end here.
   
Jam e vendosur të vazhdoj të zhvilloj teknologji inovative që do të përmirësojnë jetën tonë dhe do të mbrojnë planetin tonë.
   
I am determined to continue developing innovative technologies that improve our lives and protect our planet.
  2.   
Fjalitë B2 në lidhje me rolin e ndajfoljeve treguese
B2 sentences on the role of demonstrative pronouns
   
Ato pemë që sheh në sfond janë shumë shekullore.
   
Those trees that you see in the background are several centuries old.
   
Ky pikturë që varet në kënd është nga Rilindja.
   
This painting hanging in the corner originates from the Renaissance.
   
Këto libra këtu janë baza e hulumtimit tim.
   
These books here form the foundation for my research.
   
Ato zogj që janë atje në kafaz janë lloje të rralla.
   
Those birds over there in the cage are rare species.
   
Këto lule që ke mbjellë kanë lulëzuar mrekullisht.
   
These flowers that you planted bloomed wonderfully.
   
Ato skulptura atje janë nga shekulli i 18-të.
   
Those sculptures over there are from the 18th century.
   
Ky qytet, në të cilin jetoj, ka një histori të pasur.
   
This city where I live has a rich history.
   
Ai njeri atje është një shkrimtar i njohur.
   
That man over there is a famous writer.
   
Ky mal që sheh është më i larti në këtë rajon.
   
This mountain you see is the highest in the region.
   
Kjo histori që tregon është shumë e mahnitshme.
   
This story you are telling is fascinating.
   
Ata re që janë atje paralajmërojnë një stuhinë.
   
Those clouds there announce a storm.
   
Kjo urë që po kalojmë është ndërtuar në shekullin e kaluar.
   
This bridge we are crossing was built last century.
   
Ky poezi që ke recituar më ka prekur thellësisht.
   
This poem you recited has deeply touched me.
   
Kjo lumë që pamë dje është shumë e njohur.
   
That river we saw yesterday is very famous.
   
Këto fjalë që ke thënë mbeten me mua.
   
These words you said stay with me.
   
Ai anije atje është shumë e vjetër.
   
That ship out there is very old.
   
Ky mollëz aty është mbjellë nga gjyshi im.
   
This apple tree here was planted by my grandfather.
   
Kjo këngë që ajo po këndon është shumë e bukur.
   
That song she sings is very beautiful.
   
Kjo përvojë që ke fituar është shumë e vlefshme.
   
This experience you had is very valuable.
   
Ky mal që shihet nga larg është një destinacion i preferuar për të ecën në mal.
   
That mountain seen in the distance is a popular hiking destination.
  3.   
Bisedë: Shpërndani aventurat tuaja të udhëtimit dhe diskutoni për takimet kulturore
Conversation: Share your travel adventures and discuss cultural encounters
   
Gjatë udhëtimit tim në Tajlandë, takova një përzierje të mahnitshme të traditës dhe modernitetit.
   
During my trip to Thailand, I encountered a fascinating mix of tradition and modernity.
   
A keni vizituar ndonjëherë tempujt e mahnitshëm të Angkorit në Kambodxhë?
   
Have you ever visited the fascinating temples of Angkor in Cambodia?
   
Mikpritja e njerëzve në Japoni më ka impresionuar shumë.
   
The hospitality of the people in Japan deeply impressed me.
   
Cilat përvoja kulturore të jashtëzakonshme keni pasur gjatë udhëtimeve tuaja?
   
What extraordinary cultural experiences have you had on your travels?
   
Arkitektura frymëmarrëse në Dubai është një shikim i vërtetë për sytë.
   
The breathtaking architecture in Dubai is a feast for the eyes.
   
A keni përjetuar traditat kulinarike unike të Indisë?
   
Have you experienced the unique culinary traditions of India?
   
Ecja ime përmes pyjeve tropikale të Perusë ishte një aventurë e vërtetë.
   
My trek through the Peruvian rainforest was a real adventure.
   
Cilat shtete keni vizituar që kanë pasur një ndikim të thellë mbi ju?
   
Which countries have you visited that had a profound impact on you?
   
Takimi me Maasai në Kenia ishte një përvojë që ndryshon jetën.
   
Meeting the Maasai in Kenya was a life-changing experience.
   
Udhëtimet jo vetëm që na hapin sytë, por edhe zemrën për kulture të reja.
   
Traveling not only opens our eyes but also our hearts to new cultures.
  1.   
Drejtimi i një projekti kërkimor udhërrëfyese në gjenetikë
Leading a groundbreaking research project in genetic engineering
   
Marta, një gjenetiste e shquar në qytetin e gjallë të San Franciskos, ishte përballur me një sfidë.
   
Marta, an outstanding geneticist in the vibrant city of San Francisco, was faced with a challenge.
   
Ajo udhëhoqi një ekip shkencëtarësh në kryerjen e një projekti kërkimor për ndryshimin gjenetik të bimëve.
   
She led a team of scientists in conducting a cutting-edge research project on genetic modification of plants.
   
Ata po përpiqeshin të ndryshonin grurin në mënyrë që të mund të rritej në kushte klimatike ekstreme.
   
They were trying to modify wheat so that it could grow in extreme climate conditions.
   
Marta kaloi orë të pafundme në laborator, duke analizuar sekuencat gjenetike dhe duke modifikuar gjenet.
   
Marta spent countless hours in the lab, analyzing genetic sequences and modifying genes.
   
Pavarësisht sfidave dhe pasigurisë, ajo mbajti gjithmonë optimizmin dhe vendosmërinë e saj.
   
Despite the challenges and uncertainty, she always kept her optimism and determination.
   
Ajo besonte me forcë se puna e saj kishte potencialin për të ndryshuar botën dhe për të luftuar urinë dhe varfërinë.
   
She firmly believed that her work had the potential to change the world and combat hunger and poverty.
   
Marta dhe ekipi i saj punuan pa pushim, gjithmonë në kërkim të arritjes së ardhshme.
   
Marta and her team worked tirelessly, always in search of the next breakthrough.
   
Ata kapërcyen pengesat, festuan fitoret e vogla dhe mësuan vazhdimisht.
   
They overcame setbacks, celebrated small victories, and constantly learned.
   
Pas viteve të hulumtimit dhe eksperimenteve të panumërta, ata arritën në fund një arritje të rëndësishme.
   
After years of research and countless experiments, they finally achieved a significant breakthrough.
   
Ata kishin krijuar një lloj gruri të modifikuar gjenetikisht që mund të lulente në kushte ekstreme.
   
They had created a genetically modified wheat variety that could thrive in extreme conditions.
   
Marta ndjeu një dallgë krenarie dhe përmbushje kur pa suksesin e punës së saj.
   
Marta felt a wave of pride and fulfillment as she saw the success of her work.
   
Kërkimet e saj kishin potencialin për të ndihmuar miliona njerëz dhe për të luftuar urinë në botë.
   
Her research had the potential to help millions of people and combat world hunger.
   
Ajo ishte krenare që ishte pjesë e një pune të tillë revolucionare që shtyn kufijtë e të mundurit.
   
She was proud to be part of such groundbreaking work that pushed the boundaries of the possible.
   
Me një ndjenjë shprese dhe optimizmi, Marta shikonte drejt së ardhmes, e gatshme për sfidat e ardhshme që do t'i dilnin para.
   
With a sense of hope and optimism, Marta looked to the future, ready for the next challenges that would come her way.
  2.   
Bisedë: Të flasësh për përvojat e tua në role udhëheqëse dhe menaxhim ekipesh
Conversation: Discussing your experiences in leadership roles and team management
   
Në rolin tim si udhëheqës ekipi, shpejt e kuptova se komunikimi efektiv është kyç.
   
In my role as team leader, I quickly realized that effective communication is crucial.
   
Ndonjëherë është e nevojshme të marrësh vendime të vështira që ndikojnë në të gjithë ekipin.
   
Sometimes it is necessary to make difficult decisions that affect the entire team.
   
Ishte detyra ime të motivoja ekipin dhe në të njëjtën kohë të siguroja që puna të kryhej në mënyrë efektive.
   
It was my job to motivate the team while ensuring that the work gets done effectively.
   
Mësova se të kuptosh fuqitë dhe dobësitë individuale të çdo anëtari të ekipit është thelbësore.
   
I learned that understanding the individual strengths and weaknesses of each team member is of great importance.
   
Ndonjëherë më ka dashur të zgjidhja konflikte brenda ekipit dhe të gjeja një kompromis të drejtë.
   
Sometimes I had to resolve conflicts within the team and find a fair compromise.
   
Zhvillimi i një kulture të hapur dhe mbështetëse ishte një pjesë kyçe e filozofisë sime udhëheqëse.
   
Developing an open and supportive culture was an important part of my leadership philosophy.
   
Vlerësimi i kontributeve të secilit individ dhe nxitja e bashkimit ishin çelësi i suksesit tonë.
   
Appreciating each individual's contribution and fostering cohesion were keys to our success.
   
Gjithashtu kam kuptuar nevojën për të dhënë dhe marrë feedback të vazhdueshëm për të nxitur rritjen dhe përmirësimin.
   
I also recognized the need to give and receive continuous feedback to promote growth and improvement.
   
Përvoja ime më ka treguar se udhëheqja do të thotë t’i frymëzosh të tjerët të japin më të mirën e tyre.
   
My experience has shown me that leadership means inspiring others to give their best.
  1.   
Koordinimi i një përgjigjeje globale ndaj një sulmi kibernetik masiv mbi infrastrukturat kritike
Coordination of a global response to a massive cyber attack on critical infrastructures
   
Ishte një natë e qetë dhe me yje, kur mesazhe të keqardhura paralajmëruese filluan të shfaqen në ekranet e qendrave të sigurisë në mbarë botën.
   
It was a quiet and starlit night when ominous warning messages began to appear on the screens of security centers around the world.
   
Unë jam Jin-ho, një analist i lartë i sigurisë së rrjetit me bazë në Seoul, dhe sapo kisha vënë filxhanin e kafesë time kur sinjali i parë i alarmit filloi të shkëlqente në ekranin tim.
   
I am Jin-ho, a high-ranking network security analyst based in Seoul, and I had just set down my coffee cup when the first warning signal started flashing on my monitor.
   
Brenda pak sekondash më u bë e qartë se nuk ishim duke u përballur me një incident të zakonshëm të sigurisë.
   
Within a few seconds, it became clear to me that we were not dealing with an everyday security incident here.
   
Një aktor i paindentifikuar kishte ndërmarrë një sulm të koordinuar mirë ndaj infrastrukturave kritike në të gjithë botën.
   
An unidentified actor was conducting a highly coordinated attack on critical infrastructures worldwide.
   
Ndërsa përmasa e sulmit bëhej gjithnjë e më e qartë, unë i thirra kolegët e mi në Tokio, Uashington dhe Londër për të koordinuar një plan reagimi global.
   
As the scope of the attack became more and more clear, I called my colleagues in Tokyo, Washington, and London to coordinate a global response plan.
   
Sfida ishte e paprecedent, por duhej të përqendroheshim në marrjen e drejtimit në këtë krizë globale.
   
The challenge was unprecedented, but we had to focus on taking the helm in this global crisis.
   
Mes kaosit, u lidhëm me ekspertë dhe qeveri në të gjithë botën për të diskutuar hapat e ardhshëm dhe për të koordinuar një masë të efektshme kundër.
   
Amid the chaos, we connected with experts and governments around the world to discuss the next steps and coordinate an effective countermeasure.
   
Ky sulm masiv thekson nevojën që shtetet të punojnë së bashku për të bërë hapësirën kibernetike më të sigurt.
   
This massive attack underscores the need for countries to work together to make cyberspace safer.
  2.   
Bisedë: Shkëmbimi i ekspertizave mbi diplomacinë ndërkombëtare dhe gjeopolitikën
Conversation: Exchange of expert insights on international diplomacy and geopolitics
   
Gjeopolitika është një disiplinë komplekse dhe dinamike që eksploron ndërveprimin e fuqisë, hapësirës dhe kohës në një shkallë globale.
   
Geopolitics is a complex and dynamic discipline that examines the interaction of power, space, and time on a global scale.
   
Si do të vlerësonit peizazhin gjeopolitik aktual?
   
How would you assess the current geopolitical landscape?
   
Duke marrë parasysh tensionet e fundit dhe ndryshimet gjeopolitike, bota duket të jetë në një ndryshim të vazhdueshëm.
   
Considering recent tensions and geopolitical changes, the world seems to be subject to constant change.
   
Cila është roli i diplomacisë në këtë kontekst që ndryshon vazhdimisht?
   
What role does diplomacy play in this constantly changing context?
   
Diplomacia vepron si një mjet themelor për të nxitur dialogun, zgjidhjen e konflikteve dhe mbajtjen e marrëdhënieve ndërkombëtare.
   
Diplomacy serves as a fundamental tool for promoting dialogue, resolving conflicts, and maintaining international relations.
   
Mund të analizoni një konflikt gjeopolitik aktual dhe të jepni vlerësimin tuaj për të?
   
Could you analyze a current geopolitical conflict and give your assessment?
   
Tensionet e vazhdueshme mes fuqive të mëdha kanë potencialin për të trazuar seriozisht ekuilibrin gjeopolitik.
   
The ongoing tensions between the major powers have the potential to seriously disrupt the geopolitical balance.
   
Si mund të ndihmojnë masat diplomatike në zbutjen e këtyre tensioneve?
   
How could diplomatic measures contribute to easing such tensions?
   
Përmes negociatave konstruktive dhe vullnetit për bashkëpunim, diplomatët mund të vendosin themelet për një të ardhme më paqësore.
   
Through constructive negotiations and a willingness to cooperate, diplomats can lay the foundation for a more peaceful future.

Frequently asked questions
... about the bilingual stories


Frequently asked questions
... about content and navigation


Frequently asked questions
... on using and customising the texts


Frequently asked questions
... about learning progress


Frequently asked questions
... about ordering and access


  I have further questions


  We will be happy to answer any further questions you may have in our customer support portal.
   
  order Albanian-English stories
   

Order your Albanian-English stories here:


 
money-back guarantee
 
You are protected by our money-back guarantee:
 
Test the language course without any risk.
If you are not completely satisfied, we will refund 100% of the purchase price.
No questions asked.

 

Select your course here:

   Secure Order:

 
 
Money-back guarantee:
You can cancel your purchase at any time during the first 31 days and get a full refund of your money.
 
 
You will receive the software as an online course:
 • Begin learning right away!
 • You don't have to install anything, you learn online.
 • The online course works with Windows, Mac OS and Linux, on iPhone and Android smartphones, on iPad and Android tablets.
 • Access to the online course is valid for 10 years.
 • You can cancel your purchase at any time during the first 31 days and get your money back.
 • More than 540,000 people have become fluent in a new language thanks to 17 Minute Languages.
 • All prices include VAT.

What distinguishes this language course from others?


rapid progress

Rapid progress:

This software program will make learning Albanian fun and easy in breathtaking time.
software

Sophisticated software:

We first released this software in 2002.
Our team of developers carefully updates it every year, focusing intently on the details.
daily tasks

Diverse daily assignments:

Varied daily tasks and a huge selection of learning methods will motivate you to continue learning every day.
unique learning methods

Unique learning methods:

With the long-term memory learning method and daily tasks tailored to you, you will learn Albanian in record time.
no subscription

No subscription model:

Your access is valid for 10 years, you only pay once.
exclusive learning community

Exclusive learning community:

Connect with similarly interested individuals in our learning community.