Inlärning 2.0:
Så kan du förkorta din tid för språkinlärning med två tredjedelar

lära sig med associationsmetoden

Med associationsmetoden kommer du lära dig ord betydligt mycket snabbare än när du bara pluggar in glosor.
 
Nedan får du reda på hur denna metoden fungerar i detalj, med många stödjande och visualiserande exempel.
 
Associationsmetoden kan kombineras med andra lärometoder.
I flera test som vi genomfört kunde vi fastställa att våra testdeltagare lärde sig mellan 30 och 50 nya ord per timme med hjälp av associationsmetoden.
Inlärningstiden per ord förkortades således med omkring 50 till 70 procent.

Hur fungerar associationsmetoden?

Med associationsmetoden föreställer du dig en bild av varje nytt ord som du lär dig.
Den här bilden ska bestå av en association, alltså en förknippning, mellan ordet på svenska och det nya ordet som du ska lära dig.

Exempel: En person som har svenska som modersmål lär sig ett ord på engelska:
bil – car
Tänk på en bil som har ett badkar på taket.
Eller tänk på en bil som det sitter en trollkarl på.

Associationsmetoden kommer du bara behöva de första två till tre dagarna.
Sedan kommer orden automatiskt att hamna i ditt långtidsminne utan att du behöver tänka på dina associationer till orden.

Man måste öva lite för att kunna lära sig med associationer
 
Du behöver inte mycket fantasi för att använda associationsmetoden och associationerna måste inte vara alltför kreativa.
Ju mer du lär dig, desto lättare kommer det blir för dig att komma på nya associationer och bilder.

Vårt tips: Så hittar du den passande associationen

Tips: Så hittar du den passande associationen

Ofta kommer du inte kunna komma på en bra association till ordet med en gång.
Därför hittar du här en lista med olika möjligheter för hur du kan hitta den passande minnesregeln.
 
Vårt förslag: Så hittar du en association för ord med flera stavelser:
Om ordet består av flera stavelser, dela då upp det i flera delar och kom ihåg en kedja med olika föremål.
Här är det inte så viktigt att hitta en exakt motsvarighet.
Du behöver bara en bild med några hållpunkter så att du minns det egentliga ordet snabbt.
Ju bättre och naturligare associationerna är, desto lättare kommer du komma igår orden!

 1. Tänk på för- och efternamn på vänner, bekanta, kändisar och filmhjältar.
 2. Tänk på städer, länder, religioner
  Använd namn på orter in dina associationer om du kan föreställa dig en bild av orten.
  Alltså antingen om du har varit där eller om du har sett ett foto eller en film om orten.
 3. Tänk på minnesmärken och monument
 4. Tänk på olika firmor
 5. Varje person känner till flera hundra olika namn på firmor.
  Namn på firmor är ofta nyskapelser av ett namn som annars inte finns i det normala ordförrådet.
  På grund av det utvidgar det dina möjligheter enormt att hitta ord som låter likadant.
 6. Tänk på bokstäver och tal
 7. Tänk på färger
 8. Tänk på dialekter
  Om du talar en dialekt som har ett motsvarande ord som det ord du lär dig, använd då detta ordet som association.
 9. Tänk på förkortningar
 10. Tänk på omvända saker för korta ord
  Om du inte kommer på en association för korta ord, uttala då ordet baklänges.
  Om det finns ett motsvarande föremål som uttalas så, föreställ dig då det föremålet uppochned.
 11. Abstrakta ord
  Den här lärometoden fungerar mycket bra för alla ord som du kan föreställa dig en bild av.
  När du vill komma ihåg abstrakta ord är det bra att göra en minnesregel för ordet.
  Minnesregeln måste inte vara originell utan kan betyda nonsens.
  Huvudsaken är att du minns orden med hjälp av minnesregeln!
 12. Tänk på synonymer
  Om du känner till ett ord som antingen uttalas eller skrivs så som det nya ordet, tänk då på det ordet.
 13. Minnesregler i det främmande språket
  Om du redan kan några ord på det nya språket är det ofta lättare att komma på minnesregler på det främmande språket.
  Så hittar du oftast snabbare exakta motsvarigheter.
 14. Hjälpmeningar
  Bilda i nödfall en hjälpmening. Det är visserligen inte lika bra som en association, men du lär dig betydligt mycket snabbare än genom att bara plugga glosor.
 15. Minnesregler i andra språk som du redan kan
  Om du kan flera språk så kan du även bilda dina minnesregler på andra språk.
  Men glöm då inte att markera vilket språk regeln gäller för.
 16. Om du inte kommer på något
  Ibland kommer du inte komma på en passande association.
  Dela då upp ordet i sina olika stavelser och bilda en minnesregel med hjälp av stavelserna.
 17. Använd humoristiska associationer
  Ju konstigare en association är desto bättre:
  Hjärnan minns framför allt konstiga saker bäst.
  Om du till exempel går förbi en fårhjord så kommer du glömma den ganska snart.
  Men är ett lila får med i hjorden så kommer du förmodligen minnas det resten av livet.
 18. Dubbla associationer
  För särskilt svåra ord eller för ord som uttalas annorlunda än de skrivs kan du komma ihåg en dubbel association:
  Föreställ dig ordet i mitten och tänk på två olika associationer om vardera sida om ordet.
  På samma sätt kan du göra om du vill minnas både hur ordet skrivs och hur det uttalas.
  Föreställ dig då en association för ordets stavelse på vänster sida om ordet och en association för uttalet på höger sida.

När kan du glömma associationerna igen?

Associationerna är bara nödvändiga de första två till tre dagarna.
Sedan kommer orden automatiskt att hamna i ditt långtidsminne.
Senast på den tredje dagen kommer du inte längre att behöva tänka på associationen först utan på ordet.

Det är en fråga om övning! Testa att lära dig ord med associationer

För de första 50 till 100 orden har de flesta problem att direkt komma på passande associationer för orden.
Men det är en fråga om övning:
Redan efter kort tid kommer du direkt komma på hjälpsamma minnesregler som du inte kommer glömma.

associationsmetoden skeptisk

Är du fortfarande skeptisk?
 
Om du är skeptiskt till huruvida den här inlärningsmetoden fungerar, testa då att lära dig 20 ord med associationer och sedan 20 ord utan.
 
Och ta tiden för hur lång tid du behöver för vardera lärometod.
 
Förhör sedan dig själv dagen efter och skriv upp hur många av orden som du fortfarande minns.

Så har vi omsatt associationsmetoden i språkkurserna från 17 Minute Languages

När du lär dig språk med 17 Minute Languages så upprepar du efter sju ord de sju föregående orden.
Så kan du bättre komma ihåg det du lärt dig, för sju ord är den ideala läroenheten.
Du måste dessutom för varje nytt ord som du lär dig ange ordet korrekt två gånger innan läroenheten är avslutad.
 
Med hjälp av lärometoden för långtidsminnet sparas alla ord som du lär dig i ditt långtidsminne.
Under fem dagar måste du ange ett ord korrekt innan det tas bort ur läroenheten igen.
Du upprepar inte orden under fem dagar i rad, utan pausen mellan upprepningarna fördubblas mellan varje upprepning:
Den första upprepningen av ett ord är dagen efter att du lärt dig ordet, sedan efter två dagar, den tredje upprepningen är efter fyra dagar och så vidare.
Endast genom upprepning kan du vara säker på att du aldrig kommer glömma ordet igen.


 

 
Lära sig med associationsmetoden
- - - - -
Världens skrifter:
- - - - -
Det grekiska alfabetet
- - - - -
Det kyrilliska alfabetet
- - - - -
Det singalesiska alfabetet
- - - - -
Det thailändska skriften
- - - - -
Världens språk:
- - - - -
Vad veta om det bosniska språket?
- - - - -
Egyptiska / Egyptisk arabiska
- - - - -
Lär dig engelska:
Falska vänner!

- - - - -
Bra att veta om det koreanska språket
- - - - -
Om det kurdiska språket
- - - - -
Vi vill berätta mer
om språket nepali

- - - - -
Bra att veta om det polska språket
- - - - -
Bra att veta om: Rumänska
- - - - -
Vad borde man veta om det ryska språket?
- - - - -
Om det singalesiska språket
- - - - -
Skillnader mellan spanska i Spanien och Sydamerika
- - - - -
Bra att veta om det thailändska språket
- - - - -
Tunisiska / Tunisisk arabiska
- - - - -
Lär dig tyska:
Se upp för falska vänner!

- - - - -
Lär dig tyska:
Traditioner på Oktoberfest

- - - - -
Lär dig tyska:
Plugga i Tyskland

- - - - -
Bra att veta om vietnamesiska
- - - - -
God Jul! på ...
världens olika språk

- - - - -