Världens skrifter:
Det grekiska alfabetet

grekiska alfabetet

I den här artikeln vill vi presentera en mycket spännande skrift, som har en otroligt lång historia: Det grekiska alfabetet.
 
Det grekiska alfabetet är en vidareutveckling av det feniciska alfabetet, och har idag 24 olika tecken.
Grekiska skrivs från vänster till höger, precis som vårt latinska alfabet.
Det feniciska alfabetet bestod bara av 22 konsonanter, och saknade alltså vokaler.
Det feniciska alfabetet skrevs från höger till vänster.

Den feniciska skriften är den äldsta bokstavsskriften i Europa och började användas redan på 1000-talet före Kristus.
Det alfabetet är föregångaren till det grekiska och det arameiska alfabetet, vilka grundas på den feniciska skriften.
Det arameiska alfabetet utgör i sin tur grunden till det hebreiska och arabiska alfabetet.
På så sätt utgör det feniciska alfabetet grunden till nästan alla dagens alfabet.
 
Det grekiska alfabetet har en betydande skillnad jämfört med det feniciska: i det grekiska alfabetet finns det inte bara tecken för konsonanter, utan även för vokaler.
Detta skiljer det grekiska alfabetet från till exempel det hebreiska eller arabiska alfabetet.
På så sätt var det grekiska alfabetet det första alfabetet som även innehöll tecken för vokaler.
 
Inom arabiska och hebreiska används idag fortfarande en så kallade konsonantskrift, där vokalerna inte alltid finns med i texten.

Ortografi och uttal av det grekiska alfabetet

Det grekiska alfabetet har nästan inte förändrats alls sedan det utvecklades för flera hundra år sedan.
Tack vare det skrivs dagens moderna nygrekiska med samma alfabet som användes redan inom den klassiska grekiskan under antiken.
Endast ett par diakritiska tecken har förändrats eller försvunnit från den moderna grekiskan.
 
Här är en översikt över det grekiska alfabetet:

Det grekiska alfabetet
Bokstav Namn
(klassisk grekiska)
Namn
(nygrekiska)
Transkription
(klassisk grekiska)
Transkription
(nygrekiska)
A, α Alpha (ἄλφα) álfa (άλφα) a a, αι=e
B, β Beta (βῆτα) víta (βήτα) b v
Γ, γ Gamma (γάμμα) gáma (γάμμα) g g, γγ=ng, γκ=ng, γχ=nch, γξ=nx
Δ, δ Delta (δέλτα) délta (δέλτα) d d
Ε, ε Epsilon (ἔψιλον) épsilon (έψιλον) e e, försvinner framför ι
Ζ, ζ Zeta (ζῆτα) zíta (ζήτα) z z
Η, η Eta (ἦτα) íta (ήτα) ē i
Θ, θ Theta (θῆτα) thíta (θήτα) th th
Ι, ι Iota (ἰῶτα) ióta (ιώτα) i i
Κ, κ Kappa (κάππα) kápa (κάππα) k k
Λ, λ Lambda (λάμβδα) lámda (λάμδα) l l
Μ, μ My (μῦ) mi (μι) m m
Ν, ν Ny (νῦ) ni (νι) n n
Ξ, ξ Xi (ξῖ) xi (ξι) x x
Ο, ο Omikron (ὄμικρον) ómikron (όμικρον) o o, försvinner framför ι
Π, π Pi (πῖ) pi (πι) p p, μπ=mb
Ρ, ρ Rho (ῥῶ) ro (ρω) r(h) r
Σ, σ eller ς Sigma (σίγμα) sígma (σίγμα) s s
Τ, τ Tau (ταῦ) taf (ταυ) t t, ντ=nd
Υ, υ Ypsilon (ὔψιλον) ýpsilon (ύψιλον) y y, efter vokal v eller f
Φ, φ Phi (φῖ) fi (φι) ph f
Χ, χ Chi (χῖ) chi (χι) ch ch
Ψ, ψ Psi (ψῖ) psi (ψι) ps ps
Ω, ω Omega (ὠμέγα) oméga (ωμέγα) ō o

Som sagt har det grekiska alfabetet knappt ändrats alls fram tills idag.
På grund utav det skrivs många ord inom nygrekiska och klassisk grekiska nästan exakt likadant, dock skiljer de sig starkt ifrån varandra i uttalet.
Det beror på att de språkliga förändringarna inom det grekiska språket bara har påverkat det talade språket, men inte skriften.

Lär dig skriva det grekiska alfabetet:

Vill du lära dig att skriva det grekiska alfabetet?
Vi hjälper dig gärna!

skriva grekiska alfabetet

Vi har sammanställt ett arbetsblad med skrivövningar för det grekiska alfabetet.
Detta arbetsblad kan du ladda ner och skriva ut som PDF utan kostnad.
 
Ha så roligt när du lär dig det grekiska alfabetet!

Klassisk grekiska

Det klassiska grekiska alfabetet var det första alfabetet med tecken för vokaler.
I det alfabetet fanns det ganska klara regler angående uttal och rättskrivning.
Genom användandet av diftonger (en vokal som representerar två olika toner) i det klassiska grekiska alfabetet var det möjligt att använda tolv olika ljud för vokaler, trots att alfabetet bara innehöll sju olika vokaltecken.
 
Ursprungligen spreds den klassiska grekiskan i Medelhavsområdet genom Atens stormakt och dess attiska sjöförbund.
Senare under Alexander den Store och därefter i det romerska riket, spred sig grekiskan i hela den antika världen som vetenskapligt språk.

Nygrekiska

grekiska alfabetet

Det nygrekiska alfabetet har till skillnad från det klassiska alfabetet endast fem vokaler.
Till skillnad från andra språk är accentueringen av orden i nygrekiska avgörande för ett ords betydelse.
Den betonade vokalen markeras i grekiska med en accent.
 
Uttalar man ett ord med fel accentuering, alltså med fel betoning, förstår ofta inte modersmålstalare vad det är man vill säga.
Ordet „nómos“ (νόμος = lag) skiljer sig från ordet „nomós“ (νομός = område) endast genom betoningen av orden.
 
Dagens nygrekiska innehåller många lånord, bland annat från turkiska, italienska och franska.
Till skillnad från den klassiska grekiskan, kan man i nygrekiska mycket lätt kombinera olika ord och bilda nya ord.

Transkribera det grekiska alfabetet till det latinska alfabetet

Det nygrekiska språket har till skillnad från klassisk grekiska bara fem vokaler.
Jämfört med andra språk är den korrekta accentueringen av orden i nygrekiska avgörande för ordets betydelse.
Den betonade vokalen markeras i nygrekiska med en accent.
 
För transkriptionen från klassisk grekiska till det latinska alfabetet finns det väl etablerade regler, som endast innehåller få avvikelser, t.ex. vid bokstäverna "ω" (Omega) och "ο" (Omikron).
 
När nygrekiska ska transkriberas till det latinska alfabetet finns det däremot ingen universell standardform.
En del orienterar sig utefter hur språket skrivs, andra utefter hur orden uttalas i nygrekiska.

Vill du läsa mer om det grekiska alfabetet?

Vad roligt att du är så intresserad av det grekiska alfabetet!
Här har vi sammanställt några intressanta webbsidor om det grekiska alfabetet: