Världens olika skrifter:
Det kyrilliska alfabetet

I den här artikeln vill vi presentera ett skriftsystem som är starkt representerat i stora delar av östra Europa och i norra Asien:
det kyrilliska alfabetet.

kyrilliska alfabetet

Namnet på det här alfabetet härstammar från den slaviska aposteln Kyrill, som tillsammans med helgonet Method(ius) bedrev den kristliga missionen av de slaviska folken på 900-talet.
Kyrill ska under den tiden ha utvecklat en skrift som ses som föregångaren till dagens kyrilliska skrift.
 
Den kyrilliska skriften är precis som det latinska alfabetet (som du läser just nu), en vidareutveckling av det klassiska grekiska alfabetet.
 
I många slaviska länder är det kyrilliska alfabetet standard. Dessutom finns det många icke-slaviska språk som grundas och skrivs på det kyrilliska alfabetet.

Dessa språk skriver man med det kyrilliska alfabetet

De största och mest spridda språken som skrivs med det kyrilliska alfabetet är:

  • Bulgariska
  • Kazakstanska
  • Kirgiziska
  • Makedonska
  • Mongoliska
  • Ryska
  • Serbiska
  • Tjetjenska
  • Ukrainska
  • Vitryska

Det finns olika versioner av det kyrilliska alfabetet

I den kyrilliska skriften finns det ofta en del skillnader, beroende på inom vilket språk och i vilket land det används.
 
Det beträffar främst uttalet av enskilda bokstäver samt användandet av ytterligare bokstäver för att uttrycka och skriva alla ljud i språket.

Ett exempel:
Det kyrilliska alfabetet i Ryssland

Nedan är det kyrilliska alfabetet som används i det ryska språket.
Ryska är det största och mest talade utav alla språken som skrivs med det kyrilliska alfabetet.

Det ryska kyrilliska alfabetet
Bokstav Uttal Bokstav Uttal Bokstav Uttal
А а [ah] К к [k] Х х [kh]
Б б [b] Л л [l] Ц ц [ts]
В в [v] М м [m] Ч ч [tj]
Г г [g] Н н [n] Ш ш [sj]
Д д [d] О о [o] Щ щ [sjtj]
Е е [je] П п [p] Ъ ъ [*]
Ё ё [jå] Р р [r] Ы ы [i]
Ж ж [zj] С с [s] Ь ь [*]
З з [z] Т т [t] Э э [ä]
И и [i] У у [o] Ю ю [jo]
Й й [j] Ф ф [f] Я я [ja]

*Anmärkning:
Dessa bokstäver uttalas inte, utan markerar att den föregående konsonanten uttalas hårt respektive mjukt.
Efterföljande vokaler uttalas med ett extra ”j”.

Lär dig skriva det kyrilliska alfabetet

Vill du lära dig att skriva det kyrilliska alfabetet?
Vi hjälper dig gärna!

lär kyrilliska alfabetet

Vi har sammanställt ett arbetsblad med skrivövningar för det kyrilliska alfabetet.
Detta arbetsblad kan du ladda ner och skriva ut som PDF utan kostnad.
 
Ha så roligt när du lär dig det kyrilliska alfabetet!

Skulle du vilja veta mer om det kyrilliska alfabetet?

Här har vi sammanställt ett par intressanta webbsidor: