Vad borde man veta om det ryska språket?

Det ryska språket

ryska språket

Ryska är ett slaviskt språk och är närmast besläktat med det ukrainska och vitryska språket.
Dessa tre språk bildar tillsammans gruppen östslaviska språk.
 
Ryska är det i särklass mest spridda av alla slaviska språk:
Mer än 160 miljoner människor talar ryska som modersmål.
Dessutom talar ungefär 120 miljoner människor ryska som andraspråk.

Vid sidan av den Ryska federationen lever de flesta rysktalande människor i de andra länderna från forna Sovjetunionen, framförallt i Ukraina (med omkring elva miljoner personer som har ryska som modersmål), i Kazakstan (sex miljoner) samt i Baltikum och Vitryssland.
Dessutom undervisades ryska som första andraspråk i skolan i länderna som tillhörde Warszawapakten.
Efter östblockets fall år 1989 ersattes dock ryska ganska snabbt av engelskan som första andraspråk i dessa länder.

Dessutom finns det utanför forna Sovjetunionen stora rysktalande samhällen i en del västeuropeiska länder samt i Nordamerika, Australien och Israel.

Men även inom den internationella politiken har det ryska språket minskat i betydelse jämfört med tidigare under Sovjetunionens tid.
På så vis förlorade ryskan i och med förfallet av de före detta handels-, finans- och militärförbunden även sin funktion som kommunikationsspråk mellan förbundsländerna.
 
På senaste tiden har dock det ryska språket fått större betydelse inom andra områden.
Genom den finansiella uppgången i Ryssland har det ryska språket återvunnit mycket av sin betydelse inom den globala finans- och turismsektorn samt inom handel med lyxvaror.
 
Kanske känner du någon på jobbet eller i din omgivning som talar ryska som modersmål, som du kan överraska med dina ryskakunskaper?

Inflytande från andra språk

På senaste tiden har engelskan haft det största inflytandet på det ryska språket.
 
När du lär dig ryska kommer du därför stöta på många ord som härstammar från engelskan, men som har integrerats i det ryska språket som lånord.
Inom teknik och många andra områden inom samhällslivet kommer du därför stöta på ord som låter bekanta, vilket göra det lättare att förstå orden.

Ryska skriver man med det kyrilliska alfabetet

Som du säkert redan vet skrivs ryska med det kyrilliska alfabetet.
För att du lättare ska lära dig denna skrift hittar du i våra språkkurser alltid även en omskrivning av ordet med de latinska bokstäverna.

Vill du lära dig det kyrilliska alfabetet?
 
Vi har förberett en artikel om den kyrilliska skriften för dig.
Här hittar du ett arbetsblad för att lära dig det kyrilliska alfabetet:
Detta arbetsbladet kan du ladda ned och skriva ut.

Vill du lära dig mer om det ryska språket?

Vad roligt att du är så intresserad av det ryska språket!
Gärna tipsar vi om var du kan läsa ännu mer om det här temat.