Bra att veta om vietnamesiska

Det vietnamesiska språket

vietnamesiska språket

Vietnamesiska (tiếng Việt) hör till den astroasiatiska språkfamiljen.
 
Således tillhör Vietnamesiska språkgruppen mon-khmer.
Det största andra mon-khmer-språket är khmer, som talas i Kambodja.
Därtill finns det en rad andra olika minoritetsspråk från denna språkgrupp, som talas i Myanmar (Burma), Indien, Laos och Malaysia.

Vietnamesiska är inte besläktat med kinesiska.
Trots det härstammar ungefär en tredjedel av det totala vietnamesiska ordförrådet från kinesiska lånord, och för flera hundra år sedan skrevs vietnamesiska med anpassade kinesiska skrivtecken.
Sedan reformerades den vietnamesiska skriften, och man bytte då till det latinska alfabetet.

Det vietnamesiska alfabetet

Idag skrivs vietnamesiska med det latinska alfabetet.
På grund av de speciella uttalen i vietnamesiska har man utökat och anpassat det latinska alfabetet med en del diakritiska tecken.
Med hjälp av dessa små tecken kan man uttrycka de olika tonlägena i det vietnamesiska språket.

Skrivningen av det vietnamesiska språket med det latinska alfabetet utvecklades av europeiska missionärer redan på 1600-talet.
Sedan början av den franska kolonialtiden på 1800-talet främjades denna skrift ännu mer.
Men även efter att Vietnam blev självständigt bibehölls det latinska alfabetet och är idag den officiella skriften.

Vill du höra hur man säger ABC på vietnamesiska?

lyssna på vietnamesiska ABC

Vi har bett en person som talar vietnamesiska som modersmål att spela in det vietnamesiska alfabetet!
 
Klicka på ”Play”- knappen om du vill höra hur man uttalar det vietnamesiska alfabetet.

Vietnamesiska – ett tonspråk

Vietnamesiska är ett så kallat tonspråk, där tonläget och uttalet av ett ord är avgörande för ordets betydelse.
 
Sammanlagt finns det inom vietnamesiska sex olika toner, vilka framställs med egna diaktritiska tecken.
Här är några exempel på hur betydelsen av ett ord förändras och vad som är de karakteristiska egenskaperna av de olika uttalen:

Vietnamesiska – ett tonspråk

ma (spöke): medel, oförändrad ton
(men): fallande ton
(mamma): stigande ton
mạ (ung ris-planta): fallande och avbrytande ton
mả (grav): först fallande ton, sedan åter stigande
(häst): stigande och avbrytande ton

Det vietnamesiska språkets utbredning

Ungefär 84 miljoner människor talar vietnamesiska som modersmål.
 
Majoriteten av dessa personer, nästan 70 miljoner, lever i den Socialistiska Republiken Vietnam.
 
Där talar även mer än tio miljoner människor vietnamesiska som andra språk, men talar till vardags även andra språk som thai, khmer, kinesiska eller inhemska språk.
 
Framför allt på grund av de båda senaste krigen inom nuvarande Vietnam, Indokina-kriget (1946-54) och Vietnamkriget (1964-75), av rädsla för politisk förföljelse samt på grund av utbyten mellan olika socialistiska partner-stater har flera miljoner vietnameser emigrerat ut ur Vietnam under de senaste årtiondena, och är nu fördelade i hela världen.
Framförallt bor det många vietnameser i Nordamerika, Australien och Västeuropa.

Vill du lära dig mer om det vietnamesiska språket?

Här har vi sammanställt en lista med intressanta hemsidor om vietnamesiska.


 

 
Lära sig med associationsmetoden
- - - - -
Världens skrifter:
- - - - -
Det grekiska alfabetet
- - - - -
Det kyrilliska alfabetet
- - - - -
Det singalesiska alfabetet
- - - - -
Det thailändska skriften
- - - - -
Världens språk:
- - - - -
Vad veta om det bosniska språket?
- - - - -
Egyptiska / Egyptisk arabiska
- - - - -
Lär dig engelska:
Falska vänner!

- - - - -
Bra att veta om det koreanska språket
- - - - -
Om det kurdiska språket
- - - - -
Vi vill berätta mer
om språket nepali

- - - - -
Bra att veta om det polska språket
- - - - -
Bra att veta om: Rumänska
- - - - -
Vad borde man veta om det ryska språket?
- - - - -
Om det singalesiska språket
- - - - -
Skillnader mellan spanska i Spanien och Sydamerika
- - - - -
Bra att veta om det thailändska språket
- - - - -
Tunisiska / Tunisisk arabiska
- - - - -
Lär dig tyska:
Se upp för falska vänner!

- - - - -
Lär dig tyska:
Traditioner på Oktoberfest

- - - - -
Lär dig tyska:
Plugga i Tyskland

- - - - -
Bra att veta om vietnamesiska
- - - - -
God Jul! på ...
världens olika språk

- - - - -