Finska Verb

Finska verb delas in i olika verbtyper beroende på ändelsen i infinitiv samt hur infinitivformen förändras för att bilda verbstammen.
Om du tar bort ändelsen får du infinitivformen. Detta är de fem vanligaste verbtyperna:

Verbtyp
Exempel verb
Infinitiv-former
I:
Vokal + «a/ä»
lukea (läsa)
luke-
II:
Dubbel vokal/ Diftong + «da/dä»
syödä (äta)
syö-
III:
Konsonant + Konsonant + «a/ä»
tulla (komma)
tul-
IV:
Vokal + t + «a/ä»
tavata (träffa)
tava-
V:
it + «a/ä»
tarvita (behöva)
tarv-

Tempusformer

Tempusformer används för att beskriva handlingar och tillstånd i nutid, dåtid och framtid. Presens på finska: I dag och i morgon (Nutid)

Presens används för att beskriva handlingar som sker här och nu.
På finska används presens även för att tala om framtiden.
Verbet böjs med personändelser.

Verbtyp
-ändelse
Exempel (säger)
1. Person Sg.:
-n
(minä) sanon
2. Person Sg.:
-t
(sinä) sanot
3. Person Sg.:
föregående vokal förlängs
(hän) sanoo
1. Person Pl.:
-mme
(me) sanomme
2. Person Pl.:
-tte
(te) sanotte
3. Person Pl.:
-vat, -vät
(he) sanovat

📓 Regel: Infinitivform + ändelse

💬 Exempel:
juokset - du springer
osaatte - ni kan
harkitsemme - vi funderar

Oregelbundna verb:

  • olla (vara):
    (minä) olen, (sinä) olet, hän / se on, (me) olemme, (te) olette, he / ne ovat
  • nähdä (se):
    näen, näet, näkee, näemme, näette, näkevät
  • tehdä (göra):
    teen, teet, tekee, teemme, teette, tekevät


Imperativ

Imperativ uttrycker en uppmaning.
📓 Regel: Imperativ Singular: 1. Pers. Sg. utan n

💬 Exempel:
Lue! - Läs!
Tule! - Kom!

📓 Regel Imperativ Plural: Infinitivform (I, II, III) eller infinitiv utan a (IV, V) + -kaa eller -kää

💬 Exempel:
Lukekaa! - Läs!
Syökää! - Ät!

 

”Med min språkkurs har jag lärt mig finska så mycket snabbare än jag någonsin trodde var möjligt – på bara 17 minuter per dag!”

 
Snabb, effektiv och rolig inlärning:
Håll enkla konversationer på finska efter 3 timmar – flytande språkkunskaper efter 50 timmar – för PC, smartphones och surfplattor.
 
lär dig finska
 
Lär dig finska »

 
På de här sätten skiljer sig vår finskakurs från andra språkkurser:
Rekommenderad inlärningstid: bara 17 minuter per dag.
När som helst – var som helst – på vilken enhet som helst.
Med vår prisbelönta metod för inlärning till långtidsminnet kommer du aldrig att glömma den finska du lärt dig igen.
Med den nya Superlearning-tekniken har du ha lättare att ta in kunskap och gör framsteg 32% snabbare.
Kursen ger dig automatiskt rätt övningar varje dag och ser till att du håller dig till kursplanen.
Det får det att kännas som att du lär dig finska på ett rent magiskt sätt.
De varierande inlärningsmetoderna gör kursen både rolig och framgångsrik och motiverar dig att fortsätta lära dig finska varje dag.

Lär dig finska nu »

 
 

 

Gratis finska-testversion

 
Prova kursen och se själv hur du lär dig finska mycket snabbare än du trodde var möjligt.