Finska Kasus

Substantiv, adjektiv och räkneord böjs i kasus med olika ändelser.
I svenskan använder man prepositioner.

📓 Kasus används för att:

  • uttrycka plats eller riktning
  • för att identifiera subjektet (vem) och objektet (vad)
  • uttrycka om en handling är avslutad eller pågående

Man kan säga att partitiv står på ena sidan och nominativ och genitiv på den andra.
I singular används nominativ och i plural genitiv.

💡 Egentligen behöver du bara känna till reglerna för att använda partitivet, eftersom partitivet oftast "vinner".

📓 Repitition: Nominativ / Partitiv / Genitiv

  • Nominativ Singular: Grundform
  • Nominativ Plural: Böjningsstamm + «t»
  • Partitiv Singular: Grundform + «a/ä» (kort vokal) eller «ta/tä» (lång vokal) eller «tta/ttä» (ord med «e»)
  • Partitiv Plural: Grundform + i + «a/ä» eller «ta/tä»
  • Genitiv Singular: Böjningsstamm + «n»
  • Genitiv Plural: Böjningsstamm + i + «-en, -den/-tten» eller «-ten»
Akkusativ finns bara i samband med pronomen!

Partitiv
Partitiv
Obestämd mängd, delobjekt Bestämd mängd, totalobjekt
Minä syön kakkua. – Jag äter kaka. (en bit) Minä syön kakun. – Jag äter kakan. (hela)
Predikativ (betecknar oftast ett ämne eller ngt. abstrakt)
Predikativ: Nominativ
Kahvi on makeaa. – Kaffet är sött. Hän on aina väsynyt. – Hen är alltid trött
Kontinuerliga handlingar
Avslutade handlingar
Ahkera oppilas tekee läksyjä. – Den flitiga eleven gör sina läxor. Ahkera oppilas teki läksyt. – Den flitiga eleven har gjort sin läxa.
Nekande meningar
bejakande meningar
Minulla ei ole autoa. – Jag har ingen bil. Minulla on auto. – Jag har en bil.
2 eller fler, eller för mängder
inte mer än 1
kaksi tyttöä – två flickor yksi koira – en hund

 

”Med min språkkurs har jag lärt mig finska så mycket snabbare än jag någonsin trodde var möjligt – på bara 17 minuter per dag!”

 
Snabb, effektiv och rolig inlärning:
Håll enkla konversationer på finska efter 3 timmar – flytande språkkunskaper efter 50 timmar – för PC, smartphones och surfplattor.
 
lär dig finska
 
Lär dig finska »

 
På de här sätten skiljer sig vår finskakurs från andra språkkurser:
Rekommenderad inlärningstid: bara 17 minuter per dag.
När som helst – var som helst – på vilken enhet som helst.
Med vår prisbelönta metod för inlärning till långtidsminnet kommer du aldrig att glömma den finska du lärt dig igen.
Med den nya Superlearning-tekniken har du ha lättare att ta in kunskap och gör framsteg 32% snabbare.
Kursen ger dig automatiskt rätt övningar varje dag och ser till att du håller dig till kursplanen.
Det får det att kännas som att du lär dig finska på ett rent magiskt sätt.
De varierande inlärningsmetoderna gör kursen både rolig och framgångsrik och motiverar dig att fortsätta lära dig finska varje dag.

Lär dig finska nu »

 
 

 

Gratis finska-testversion

 
Prova kursen och se själv hur du lär dig finska mycket snabbare än du trodde var möjligt.