”Lär dig förhandlingssäker business-spanska!”

 
Snabb, effektiv och rolig lärometod:
Första enkla konversationer på business-spanska är möjliga efter 3 timmar – flytande språkkunskaper efter 50 timmar – för PC, smartphones och surfplattor.
 
affärskurs spanska
lär dig affärs-spanska
Med den här spanska-affärsspråkkursen lär du dig allt som du behöver veta för ditt arbete på spanska eller i Spanien.
 
Du lär dig ord och uttryck som du verkligen har användning för i arbetslivet i Spanien.
 
Argumentera och diskutera framgångsrikt på spanska.
Lär dig att formulera och yttra din åsikt på spanska.
Genom den här kursen kan du aktivt deltaga på varje möte även på spanska.
 
Genom den unika lärometoden för långtidsminnet kan du snabbt och bekvämt lära dig det kompletta ordförrådet för kursen business-spanska.
 
Sök jobb på spanska.
Du lär dig ett praktiskt och omfattande vokabulär för att kunna göra det perfekta intrycket.
 
Du lär dig hur man skriver affärsbrev på spanska.
 
Den här onlinekursen kan du använda i 10 år!
 

 

Kurspaketet för business-spanska innehåller:


affärs-spanska för nybörjare
affärs-spanska för nybörjare
 • Tre kompletta kurser för spanska affärsspråk:
  1. Grundkunskaper inom affärs-spanska (Affärsspråk del 1)
  2. Jobbansökan och arbeta i Spanien (Affärsspråk del 2)
  3. Kommunikationskurs för affärslivet i Spanien (Affärsspråk del 3)
 • Du lär dig 2,000 omfattande business-ord.
  Kursen innehåller ett stort urval av 1,300 användbara meningar och uttryck.
  Här behandlas de viktigaste situationerna i yrkeslivet.
  Med den här affärs-kursen uppnår du på fem månader nivån B2, C1 & C2 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).
 • Du lär dig snabbt och effektivt:
  Programmet ger dig varje dag nya intressanta övningar och uppgifter.
 • Med hjälp utav den enastående lärometoden för långtidsminnet från 17 Minute Languages kommer du snabbt och effektivt att lära dig business-spanska.
  Och du behöver bara träna och öva 17 minuter per dag!
 • Besök vårt community för lärande från 17 Minute Languages!
  I din språkkurs finns ett trevligt och intressant forum:
  Där kan du chatta med andra personer som lär sig ett nytt språk.
  Du kan prata om språk eller knyta nya kontakter.
 • Den nyaste versionen: Spanska-affärskursen aktualiserades komplett 2024.
  Programmet är oberoende av ett visst datasystem:
  För Windows / Linux / Mac OS / iPhone / iPad / Android Smartphones / Android Tablets / Windows Tablets.
  Det här är en internetbaserad kurs.
  Du lär dig online, och behöver därför inte installera något för att kunna använda kursen.
  Du kan börja använda programmet med en gång!

 
spanska för yrkeslivet

 

Spanska affärskurs del I:
Grundkunskaper för yrket


Den här kursen i affärsspanska innehåller:
Bestämma möte med kollegor, chefer eller kunder:
I den här grundkursen i affärsspråk lär du dig ord och uttryck för hur du utan problem kan bestämma möten och göra upp tider på spanska.
Dessutom lär du dig hur du på ett hövligt och professionellt sätt bekräftar en förfrågan för möte samt hur du kan skjuta upp ett möte för senare.
 
Fyll i formulär och blanketter på spanska:
Framförallt när det handlar om att fylla i formulär på spanska behöver man ett omfattande ordförråd för fackspråk.
I den här kursen hittar du ett stort ordförråd inom affärsområdet.
 
Viktigt ordförråd för möten och konferenser:
I den här kursen lär du dig att presentera dagordningen för ett möte och att skriva protokoll på spanska.
Du lär dig även att flytande formulera och yttra din egen åsikt i en diskussion.
I sådana diskussioner är det ofta mycket viktigt att ha ett tillräckligt stort ordförråd för att kunna yttra och stå för sin egen åsikt på ett hövligt sätt.
 
Vardag inom varje arbete: påpeka och lösa problem:
Hur påpekar man ett problem?
Hur kan man formulera en lösning på problemet?
Hur kan man organisera arbetsfördelningen?
 
Skriv professionell e-post på spanska:
Hur formulerar jag det personliga tilltalet i mitt brev eller e-post?
Hur tar jag korrekt avsked i ett e-mail?
Vad är en bra början på ett affärsmässigt e-mail? Hur kan jag inleda mitt e-mail?
Hur kan jag skriva en korrekt notis om frånvaro i mitt e-postprogram på spanska?
I den här kursen hittar du omfattande förslag på formuleringar till e-post som har hämtats direkt ur yrkeslivet.
 
Small-Talk på spanska:
Det finns många situationer där man måste kunna föra small-talks med kollegor, chefer eller kunder, som inte handlar om affärsteman.
I den här kursen i affärsspråk lär du dig att kompetent föra small-talks på spanska.
Med den färdigheten kan du på ett suveränt och professionellt sätt representera din firma.
Utöver det behandlar vi teman som det ofta pratas om:
Väder, sport, fritid, konst, kultur och familj.
Dessutom lär du dig ett ordförråd för hur du hövligt kan presentera dig själv och andra, samt hur du kan ta emot gäster på spanska och ställa hövliga frågor på spanska.
 
Leta information till ett visst tema:
Du lär dig att dela ut arbetsuppdrag för efterforskningar samt att kunna presentera dina resultat efter en efterforskning.
Du lär dig även att hitta lösningar på eventuella problem.
 
Formulera beställningar:
I den här grundkursen lär du dig att på spanska formulera beställningar och hur man antar ett erbjudande eller själv anger ett erbjudande hos en potentiell kund.
Du får dessutom veta hur man på spanska bör förhålla sig vid eventuella leveransproblem.
 
Användbara hänvisningar till att skriva affärsbrev på spanska:
Lär dig vilket passande och korrekt tilltal du kan använda dig av i ett affärsbrev på spanska.
Dessutom ger vi tips om hur du kan inleda en brevtext:
Vi visar förslag på korrekta inledningar och första meningar till affärsbrev på spanska.
Du hittar många mönster-fraser för hur du kan beskriva ditt ärende.
 
På ett förhandlingssäkert sätt föra telefonsamtal på spanska:
I den här business-kursen lär du dig hur man korrekt för telefonsamtal på spanska, hur man presenterar sig och hur man kan fråga efter någon.
Du får idéer och förslag på hur du kan formulera ditt ärende på korrekt affärs-spanska.
Dessutom lär du dig naturligtvis även användbara fraser för hur man på ett hövligt sätt tar avsked från sin samtalspartner.
Därutöver visar vi dig hur du på ett professionellt sätt kan prata in ditt meddelande på din telefonsvarare..
 
Med grundkursen i business-språk del I lär du dig snabbt att prata spanska förhandlingssäkert.
Du lär dig mer än 500 textrader och 700 ord.

 
språkkurs yrkesverksamhet-spanska

 

Spanska affärskurs del II:
Söka jobb och arbeta i utlandet


Vill du söka ett jobb i Spanien?
Vill du jobba för en spansk firma?
Men du vet inte riktigt hur och var du kan börja för att nå dit?
 
Allt det och mycket mer får du lära dig i affärskursen II för spanska inom ämnesområdet ”Söka jobb och arbeta utomlands”.
 
Den här kursen innehåller en intensiv och verklighetsnära träning för nybörjare, men även en grundligt strukturerad snabbhänvisning till att slå upp ord och uttryck för personer som lär sig spanska på avancerad nivå.
 
Genom den här spanska businesskursen lär du dig mer än 300 textrader och talesätt och mer än 650 ord.
 
Dessa teman innehåller affärskursen "arbeta utomlands":
Läs och förstå platsannonser på spanska:
Om du letar efter ett arbete i Spanien eller om du vill arbeta för en spansk firma måste du börja med att läsa platsannonserna.
För att du ska kunna förstå platsannonserna hittar du i den här kursen ett stort ordförråd och omfattande exempelmeningar ur praktiken.
 
Hur skriver man CV på spanska?
Håller du på att skriva ditt CV på spanska?
I den här kursen hittar du härför nödvändiga ord och talesätt.
 
Hjälp att formulera det personliga brevet:
Vill du begrunda varför just du passar perfekt för den här tjänsten?
Vill du kunna formulera dina kvalifikationer, din motivation och ditt intresse för den här tjänsten?
I den här kursen lär du dig många viktiga och typiska meningar och fraser för att skriva personligt brev på spanska.
 
Ansökan om en praktikplats i Spanien:
Du får många hänvisningar och tips om hur du skriver din ansökan på spanska.
Du får berätta varför du är intresserad av en praktikplats i utlandet.
Dessutom hittar du hänvisningar om hur man läser platsannonser för lediga praktikplatser:
 1. Vad kräver firman från dig?
 2. Vad förväntas av dig?
 3. Vad erbjuder firman?

 
Självsäker inför anställningsintervjun:
Din arbetsansökan visade sig vara framgångsrik och du buds in till en anställningsintervju:
Med stor sannolikhet kommer samtalet att föras på spanska.
Med den här spanska-kursen i affärsspråk kan du omfattande förbereda dig för den situationen.
Vi visar vilka frågor som ofta ställs under sådana samtal.
Samtidigt hänvisar vi om hur du kan svara på dessa frågor.
 
Anställningsintervjun gick vägen och snart kan du börja ditt nya jobb?
För att underlätta din start i den nya firman har vi sammanställt ännu fler användbara och nödvändiga ord och fraser på spanska:
 
Organisation och struktur i en spansk firma:
När du börjar arbeta på en ny firma finns det framförallt de första dagarna mycket nytt att lära.
Vi underlättar din start och orientering på den nya spanska firman:
I den här businesskursen hittar du många spanska ord och fraser som kommer att göra det lättare att lära känna och förstå den nya organisationen och de nya strukturerna.
 
Vokabulär för beskrivning av kontorsinredning och kontorsutrustning:
Vi har sammanställt en mycket hjälpsam lektion till temat ”Kontorsinredning och Kontorsutrustning”.
Kan du översätta uttryck som ”kontorsstol”, ”häftapparat”, ”stämpeldyna” eller ”kopieringspapper” till spanska?
 
Spanska ordförråd och fraser inom ämnesområdet ”Arbeta på PC”:
Varje person som yrkesmässigt arbetar på dator behöver solide grundkunskaper och ett stort ordförråd inom detta tema.
Du lär dig ett essentiellt vokabulär för hård- och mjukvaror.
I den här kursen lär du dig hur man beskriver datorproblem på spanska och hur man formulerar arbetsuppgifter till kollegor.

 
spanska för arbete och yrke

 

Spanska affärskurs del III:
Omfattande kommunikationskunskap på spanska för varje situation i yrkeslivet


Den tredje delen av spanska-affärskursen är en omfattande och verklighetsnära språkkurs för att träna på dina yrkesmässiga kommunikationsfärdigheter.
 
Du lär dig mer än 480 textrader och mer än 760 ord.
Vokabulär och fraser för alla som arbetar inom service för en firma:
Här lär du dig ord och uttryck som du kommer ha stor användning av under din dagliga kundkontakt på spanska.
 
Lär dig att argumentera riktigt och korrekt på spanska:
Om du vill komma långt i yrkeslivet är det viktigt att kunna formulera och på ett hövligt sätt yttra din mening på spanska.
Du lär dig dessutom hur du kan utvärdera utsagor från andra personer samt hur du själv kan reagera på kritik.
 
Allt viktigt som berör möten på spanska:
Är det en central del i ditt yrkesliv att ha möten på spanska?
Då kommer du hitta många behjälpliga ord och fraser i den här kursen som absolut kommer att förbereda dig inför dig nästa möte.
Du lär dig att på ett korrekt sätt kunna yttra din mening på spanska och att förklara och presentera den aktuella statusen för projekt och uppgifter.
 
Framgångsrikt försäljande på spanska:
I den här kursen får du tips och information om hur du på ett korrekt och tilltalande sätt kan sköta kundkontakt på spanska.
Du lär dig hur du på ett framgångsrikt sätt kan presentera en produkts positiva egenskaper och hur du kan beskriva produkten.
 
Fackspråk och vokabulär för att organisera och genomföra ett projekt på spanska:
Den här kursen hjälper dig att perfekt kunna gestalta arbete i team eller projektarbete.
Du lär dig omfattande ord och uttryck som hjälper dig att organisera och planera ett projekt och att klara upp och delegera viktiga arbetsuppgifter.
Dessutom lär du dig ord och uttryck som är specifika för antingen medarbetare eller för projektledare.
 
En lyckad och framgångsrik affärsmiddag i Spanien:
Ibland kan en affärsmiddag avgöra om ett uppdrag eller projekt är framgångsrikt eller misslyckat.
För att du ska vara bra förberedd inför sådana situationer har vi sammanställt en lista med ord och uttryck på spanska som ofta används under sådana situationer.
Dessutom lär du dig hur man tar emot gästerna på restaurangen och hur man beställer drycker och mat på spanska.
 
På affärsresa i Spanien:
I den här kursen hittar du hänvisningar och tips angående organisationen för din resa till Spanien.
Även för inresan och vistelsen i landet har vi sammanställt användbara ord och fraser.
 
Reagera korrekt vid klagomål och uppmaningar:
Ska du bearbeta ett klagomål, eller ska du själv skriva ett klagomål eller uppmaning för din firma?
I den här kommunikationskursen hittar du ett stort ordförråd och omfattande fraser inom detta område.
Även om du arbetar på firmans kundserviceavdelning och bearbetar klagomål från en kund, hittar du i den här kursen många tips, hänvisningar och råd för hur du kan formulera dig korrekt på spanska.
 
Lär dig att hålla presentationer på spanska!
En relevant färdighet i den yrkesmässiga vardagen är att kunna hålla övertygande och tilltalande presentationer inom alla möjliga ämnesområden.
I det här avsnittet av kommunikationskursen får du hänvisningar om hur du kan bygga upp, inleda och avsluta ett föredrag eller en presentation.
Vi ger dig tips och hänvisningar om hur du kan visa och presentera dina resultat på spanska.
Dessutom hittar du exempel ur praktiken för hur du kan ge feedback till en kollegas föredrag eller presentation.
 
Bra att veta inom temat "mässa och besök på mässa i Spanien":
Här behandlas ord och uttryck om hur man anmäler sig till en mässa och hur man bokar och organiserar ett stånd på en mässa i Spanien.
Dessutom lär du dig ett omfattande urval av ord och uttryck som kan användas vid specifika samtal på mässan.
 
affärs-spanska med framgång

 

Realistisk och autentisk spanska – inspelat från personer som talar spanska som modersmål


Alla texter och ord i de tre spanska-kurserna för affärsspråk spelades in av professionella personer som naturligtvis har spanska som modersmål.
På så sätt lär du dig ett autentiskt språk, med den riktiga betoningen på orden och i meningarna.
 
Du kan lyssna på varje ord eller mening från varje lektion så många gånger du vill!
 
Inom alla lärometoder och test spelas orden och även fraserna upp automatiskt, om du vill.
 

 
affärs-spanska från 17 Minute Languages

 

De vetenskapligt baserade lärometoderna från 17 Minute Languages


Det är inte alltid lätt att lära sig ett nytt språk: Det händer ofta att man glömmer det som man en gång lärt sig.
 
Anta till exempel att du nu lär dig fem ord – imorgon kommer du förmodligen bara minnas två av dem!
Det problemet har arbetsgruppen för utveckling från 17 Minute Languages bearbetat med hjälp utav omfattande didaktisk kunskap, erfarenhet ur praktiken och påhittighet.
Efter tio år av utvecklingsarbete kan vi nu presentera ett läroprogram som man verkligen lär sig något med.
 
Innovativ men samtidigt solid, anpassad efter lärandets komplexitet och ändå lätt att förstå – det är konceptet för den här spanska-kursen för affärsspråk.
 
Vårt program är anpassat utefter aktuella forskningsresultat från vetenskapen om lärande.
Inom detta forskningsområde kunde man påvisa, att den mänskliga hjärnan kan komma ihåg ord bättre om de är sorterade i kategorier.
På grund av det är allt innehåll i den här kursen sorterat efter teman och ämnesområden.
För att optimera din inlärningsprocess är även innehållet i de olika kategorierna logiskt uppbyggt.
 
Andra studier inom det här området har påvisat att man lär sig som bäst om man alltid lär sig sju ord åt gången.
Sju är det optimala antalet, eftersom det sju ord sparas bättre i hjärnan.
På grund utav det visar alltid programmet sju ord samtidigt i ordlistorna till de olika övningarna.

 
 
 
Du skyddas alltid av vår återbetalningsgaranti
 
Du skyddas alltid av vår återbetalningsgaranti:
 
Testa språkkursen utan risk.
Om du inte är helt nöjd återbetalar vi 100% av betalsumman.
Inga om och men.

 

Värdet av att kunna tala ett nytt språk:

I en studie från 2017 frågades 1071 personer vilket värde de skulle sätta på att kunna tala ett nytt språk flytande.
Medelvärdet bland alla svarande var 27.500 SEK.
 
Tidningen ”The Economist” har till och med räknat ut hur mycket mer du i genomsnitt skulle tjäna under din karriär om du talade ytterligare ett språk: 739.700 SEK (64 000 euro).

 

Välj din kurs här:

   Säker beställning:

 
 
Pengarna tillbaka-garanti:
Du kan avbryta ditt köp när som helst under de första 31 dagarna och få pengarna tillbaka.
 
 
Du får tillgång till programvaran som en onlinekurs:
 • Du kan börja lära dig direkt!
 • Du behöver inte installera något utan lär helt dig online.
 • Onlinekursen fungerar i Windows, Mac OS och Linux samt på iPhone, iPad och Android-smartphones -och -surfplattor.
 • Onlinekursen är tillgänglig i 10 år.
 • Du kan avbryta ditt köp när som helst under de första 31 dagarna och få pengarna tillbaka.
 • Över 540 000 personer har redan lärt sig ett nytt språk via 17 Minute Languages.
 • Alla priser inkluderar moms.

Den här kursen är inte som andra språkkurser


snabba framsteg

Snabba framsteg:

Du kommer snabbt att bygga upp ett ordförråd och uppleva att det kan vara roligt och enkelt att lära sig spanska.
programvaran

Programvaran:

Vi publicerade programvaran för första gången år 2002.
Vi uppdaterar och utvecklar programmet kontinuerligt för att ta fram nya och förbättrade funktioner inspirerade av de önskemål som våra användare har.
dagliga uppgifter

Dagliga uppgifter:

Varierande dagliga uppgifter och ett stort utbud på lärometoder hjälper dig att fokusera på din inlärning.
inlärningsmetoden

Unika inlärningsmetoden:

Med den unika lärometoden för långtidsminnet lär du dig spanska rekordsnabbt.
inga prenumerationer

Inga prenumerationer:

Din får tillgång till din kurs i 10 år och betalar bara en gång.
Community

17 Minute Languages Community:

I vår Community kan du träffa andra elever och få lärotips och knyta kontakter.