”Denna språkkurs har lärt mig amerikanska så mycket snabbare än jag någonsin trodde var möjligt – och det på bara 17 minuter per dag”

 
Snabb, effektiv och rolig lärometod:
Första enkla konversationer på amerikanska är möjliga efter 3 timmar – flytande språkkunskaper efter 50 timmar – för PC, smartphones och surfplattor!
 
lär dig amerikanska
Därför skiljer sig denna språkkurs från andra Amerikanskakurser:
17 minuter inlärning per dag.
Med den unika lärometoden för långtidsminnet kommer du aldrig att glömma bort Amerikanska igen.
Med superlearning-teknologin lär du dig Amerikanska 32% snabbare och kan koncentrera dig bättre, än med andra metoder.
Varje dag får du övningar som är anpassade till dina kunskaper.
På så sätt är din inlärning snabb och effektiv.
Lärometoderna kommer att motivera dig enormt att lära dig Amerikanska varje dag.
 

Lär dig här de viktigaste orden på amerikanska: 
Hej!
Hello!
Hej då!
Bye!
ja
yeah
nej
no
tack
thanks
Snälla
please
Ursäkta ...
Excuse me, ...
 
ett
one
två
two
tre
three
fyra
four
fem
five
sex
six
sju
seven
 
åtta
eight
nio
nine
tio
ten
hur mycket
How much?
lära känna någon
to get to know someone
semestern
vacation
namnet
name
 
God morgon.
Good morning!
God kväll.
Good evening!
uppe
above
nere
under
ung
young
gammal
old
elva
eleven
 
tolv
twelve
tretton
thirteen
fjorton
fourteen
femton
fifteen
sexton
sixteen
sjutton
seventeen
arton
eighteen
 
 
 
Effektiva inlärningsmetoder:

Med den unika lärometoden för långtidsminnet lär du dig Amerikanska på kort tid och och blir dessutom flytande på Amerikanska.
 
Varierande uppgifter och ett stort utbud på lärometoder hjälper dig att fokusera på din inlärning.
 
Med 17 Minute Languages insider-grupp kan du prata med andra som lär sig Amerikanska och hitta nya vänner.
 
Detta ingår i Amerikanska-kursen:

 • Med Amerikanska-kursen för nybörjare lär du dig 1300 ord och uppnår ganska snabbt språknivå A1/A2 enligt den europeiska referensramen för språk.
  Med vårt kompletta paket för Amerikanska, lär du dig över 5000 ord och uppnår språknivå C1/C2.
 • Med olika dialogtexter och fraser lär du dig ord i dess tematiska sammanhang och i hela meningar.
 • Amerikanska modersmåltsalare har spelat in alla ord och texter:
  Så förbättrar du redan från början ditt uttal och betonar orden med rätt accent.
 • Varje dag får du nya uppgifter som ökar ditt ordförråd och dina grammatik kunskaper.
 • Med hjälp av våra verb övningar kan du på kort tid skapa egna meningar och prata flytande.
Multimedia-programvara:

 • För Windows, Linux, Mac OS, iPhones, Android-smartphones, iPad och Android-tablets.
 • Över 540.000 sålda språkkurser.
 • Ny version: Amerikanska grundkursen har uppdaterats 2021.
 • 31 dagars pengarna tillbaka-garanti:
  Om du inte är 100% nöjd återbetalar vi hela inköpspriset.
 

Så lär du dig amerikanska snabbt:


Letar du efter en språkkurs som du kan använda på alla dina enheter och som är rolig, snabb och effektiv?
 
Denna språkkurs anpassar sig hela tiden efter ditt aktuella språknivå.
 
Med vår grundkurs lär du dig 1300 ord och uppnår språknivå A2. Med vårt kompletta paket lär du dig 5000 ord och uppnår till och med nivå C2.
 
Du kommer snabbt att bygga upp ett ordförråd, du kommer att läsa och höra orden och repetera dem med multiple choice eller översättnings övningar.
Om du inte kan översätta ett ord, kommer detta att repeteras tills du aldrig glömmer det igen.
Med den här metoden lär du dig ord på ett lekfullt sätt och kan dessutom rätt uttal och stavning.
 
Men enstaka ord bildar ännu inte ett språk och därför får du matchande texter att läsa och lyssna på.
Dessutom kommer du att lära dig hur du ska bygga meningar.
 
Och för att göra det enkelt för dig fortsätter du alltid på din nuvarande kunskapsnivå.
Oavsett om du lär dig tre minuter eller en timme om dagen. Det får du själv bestämma.
 
Dessutom finns det en hel del komponenter, som motiverar dig att lära sig mer:
Du kan till exempel samla poäng för varje inlärt ord.
Ju fler ord du lär dig om dagen, desto fler poäng får du.
Och om du fortsätter att plugga flera dagar i rad, kommer du att få extrapoäng.
 
När du har avslutat dina dagliga uppgifter, kan du jämföra dina poäng med poängen från andra elever.
Dessutom kan du använda dem till olika premier.
Och varje gång du lägger lite mer tid på språkinlärningen kommer du att belönas med en överraskning.
Dessutom kommer detta att motivera dig att lära sig ännu mer, eftersom du kommer att få värdefulla extrapoäng och därmed mer belöningar.
 
Om du har ett fotografiskt minne kommer våra fina illustrationer hjälpa dig med inlärningen, alla ljudinspelningar läses av professionella personer som har språket som modersmål – det är ingen datorröst.
 
I vår Community kan du träffa andra elever och få lärotips och knyta kontakter.
 
Du kan använda språkkursen på din smartphone, surfplatta och dator och till och med byta mellan enheterna.
Efter varje avslutad kurs, kan du med vår hörövning lyssna på alla ord som du inte kände till.
Orden kommer att repeteras på svenska och amerikanska.
Så lär du dig orden betydligt mycket snabbare.
 
På kort tid, kommer du att vara flytande på amerikanska
Du kommer att lära dig så många ord, som du aldrig kommer att glömma igen.
Du kommer att kunna bilda meningar och prata amerikanska på bara kort tid.
 
Beställ en Amerikanskakurs och börja med inlärningen »


 

Det finns otroligt många fördelar med att lära sig språk:


Du kan göra karriär!

 • Du kan förbättra dina chanser i yrkeslivet eftersom du nu kan prata amerikanska på en förhandlingssäker nivå.
 • Du är nu redo för att arbeta i USA när du vill.

Du kan lära känna intressanta personer!

 • Att lära sig ett nytt språk öppnar många dörrar till en ny värld.
  Du kommer att lära känna många nya och spännande personer!
  Vem vet: Kanske pratar din livs kärlek amerikanska?
 • Har du ett tvåspråkigt förhållande?
  Din partner kommer att vara stolt över dig om förbättrar din amerikanska!

Varje resa blir till en oförglömlig upplevelse!

 • Vidga din horisont genom att resa till USA.
  När du kan prata amerikanska kommer denna resa bli en oförglömlig upplevelse:
  Du kommer lära känna och förstå landet och dess folk mycket bättre.
 • När du kan prata amerikanska kommer du utan problem hitta rätt i USA:
  Du kan fråga efter information eller be invånarna om hjälp.

Få ut mer av din fritid!

 • Du kan se filmer på amerikanska!
 • Vilket nöje det är att läsa en bok på amerikanska!

Du tränar hjärnan!

 • Vetenskapliga studier har påvisat:
  Högre utbildning ger högre livskvalitet och förväntad livslängd.
 • Träna din hjärna och ditt sinne.
  Dessutom har vetenskapliga studier även påvisat att språkinlärning har en förebyggande effekt mot demens och alzheimers.

 

 

 

Lärometoden för långtidsminnet av 17 Minute Languages:
Språkinlärning som långsiktigt sparas i ditt minne


Lärometoden för långtidsminnet baseras på de mest aktuella forskningsrönen inom vetenskapen om lärande och ordinlärning.
 
Du lär dig hela kursens ordförråd och upprepar dem systematiskt tills de har sparats i ditt långtidsminne.
Med den här metoden kommer du aldrig att glömma dina inlärda Amerikanska ord.
 
 
Du lär dig ett nytt ord.
Ordet intas av programmet.
Nu börjar den systematiska upprepningen av det här ordet:
 
 1. Nästa dag måste du genast översätta det ordet korrekt.
 2. Nu väntar programmet 2 dagar.
  På den 3.e dagen upprepas ordet igen.
  Då kan du genast översätta det korrekt.
 3. Programmet väntar 4 dagar.
  På den 8.e dagen upprepas ordet igen.
 4. Programmet väntar 9 dagar.
  På den 17.e dagen måste du än en gång översätta orden korrekt.

Om du kunde ordet varje gång kommer du aldrig att glömma det igen!
Det finns nu för alltid i ditt långtidsminne.
(Bra att veta: Om du inte kan översätta ett ord under upprepningsperioden, börjar programmet om från början med upprepningen av ordet.)
 
Genom den här metoden lär du dig alla ord från den här amerikanska-kursen.
Varje dag tillkommer det nya ord.
Ditt ordförråd kommer att växa snabbt.

Lär dig Amerikanska med dagliga uppgifter:


De dagliga uppgifterna anpassar sig automatiskt utefter hastigheten - på din personla inlärning - och leder dig genom hela språkkursen.
Innan du börjar med inlärningen, bestämmer du själv hur länge du vill lära dig Amerikanska idag.
 
17 Minute language inlärningsmetod för långtidsminnet har följande upplägg:
1
Ord:
Du upprepar och lär dig Amerikanska ord tills du har sparat dem i ditt långtidsminne.
Du kommer aldrig att glömma orden igen.
2
Texter och fraser:
Med hjälp av texter och dialoger lär du dig hur du ska använda orden i ett tematiskt och autentiskt sammanhang.
Du kommer ganska fort att inse att du kan läsa Amerikanska böcker och förstå Amerikanska filmer.
3
Meningsbyggnad:
På ett enkelt och roligt sätt lär du dig hur du ska skapa Amerikanska meningar.
Programmet korrigerar dina meningar automatiskt.
Med den här metoden kommer du snabbt att få en språkkänsla för vad som är riktigt och hur du ska bilda Amerikanska meningar.
4
Verbövningar:
Verbsystemet är särskilt viktigt.
Du kommer att lära dig att konjugera de viktigaste Amerikanska verben och i vilka sammanhang de kan användas.
5
Långtidsminnet:
När du har slutfört de dagliga uppgifterna, ser du en lista med alla ord som befinner sig i ditt långtidsminne.
Listan hjälper dig att repetera orden och kommer säkert också att motivera dig.
6
Tillägg av ord:
Är du intresserad av ett visst ämne - men kan knappast hitta passande ord i din språkkurs?
Inga problem!
Om du vill kan du ange dina egna ord samt översättning på Amerikanska.
Dessa förfrågas sedan i de dagliga uppgifterna tillsammans med ordförrådet som redan finns i kursen.
7
Vi vill att de dagliga uppgifterna ska förbli spännande och innovativa, därför behandlas våra inlärningsämnen inte i separata block, utan anpassar sig efter din inlärningsnivå. Din dagliga inlärningsupplevelse förblir alltid intressant och gör att du vill fortsätta lära dig spåket.
8
Amerikanska-grammatik:
Med de dagliga uppgifterna kommer du även att lära dig språkets regler:
Språkkursen behandlar grundläggande begrepp inom Amerikanska grammatik och hjälper dig att förstå hur den ska användas.
 

 
 
 

Med 17 Minute Languages exklusiva insider-community:


Efter inlärningen är avslutat kan du överföra dina poäng online. Du behöver inte registrera dig.
 
Du kan jämföra dig med andra elever.
 
Här visas den aktuella topplistan av alla användare (alla språkkurser), som har överfört sina poäng.
Du kan använda dina poäng till olika värdefulla premier.
 
Varje gång du avslutar din inlärning, får du poäng som du kan använda till din nästa premie.
Med 17 Minute Languages insider-grupp kan du prata med andra elever som lär sig ett nytt språk och hitta nya vänner.
 
Du kanske hittar en tandempartner från USA.
Då kan ni stödja och motivera varandra i lärandet.
 
Dessutom lär du känna andra intressanta Amerikanska-elever och människor från USA.

 

 

Varierande och rolig inlärning:


Variation är viktig och håller dig motiverad.
Många pluggar och pluggar och upplever en frustration när de lär sig ett nytt språk.
Vi har skapat en språkkurs med varierande inlärningsmetoder, visualiseringar och premier.
Det har aldrig varit lättare att lära sig Amerikanska.
1
Ditt ordförråd kommer att växa snabbt med den här språkkursen.
Du repeterar orden tills du aldrig kommer att glömma dem igen.
Inlärningen förblir varierande, eftersom programmet anger nya ord mellan repetitionerna.
2
Med våra varierande inlärningsmetoder (passande illustrationer, multiple-choice-övningar, språklekar, översättningar, diktat) garanterar vi att din språkinlärning kommer att vara rolig.
3
För varje inlärt ord samlar du poäng, ju fler ord du lär dig om dagen, desto fler poäng får du.
Poängen kan du använda till att få värdefulla premier.
4
Vi har integrerad en detaljerad statistik, med den får du maximal kontroll över dina Amerikanska-språkkunskaper.
Dessutom kan du jämföra dig med andra elever.
5
Det är särskilt viktigt att behärska verbsystemet.
Med våra verbövningar, kommer du att lära dig att konjugera de viktigaste verben och i vilka sammanhang de kan användas.
6
Med hjälp av texter och dialoger lär du dig hur du ska använda orden i ett tematiskt sammanhang.
Alla ord och dialoger läses upp av personer som har språket som modersmål.
Så lär du dig ett autentiskt språk, så som det verkligen uttalas.
7
Superlearning-musiken hjälper dig att slappna av och du får en bättre fokus på din språkinlärning.
(Självklart kan du stänga av musiken.)
8
Nu kan du även lyssna på en guidad meditation för att varva ner en stund.
Så avslutar du varje studiedag djupt avslappnad.
9
Lära och utveckla språket tillsammans i grupp:
Om du vill kan du nätverka med andra elever som lär sig ett nytt språk och inom studiegruppen kan ni stödja och motivera varandra.
Du kanske till och med hittar en tandempartner.
10
Lär och utöka dina amerikanska grammatik kunskaper.
Steg för steg lär du dig alla viktiga grammatik regler.
Med enkla övningar lär du dig att förstå grammatiken.
 

 

Med superlearning-musiken lär du dig Amerikanska 32,9% snabbare


Lyssna på superlearning-meditationsmusiken och bli mer fokusserad.
Inlärningen blir effektivare och du kommer att känna dig helt avslappnad.
 
Inom kort kommer du vara helt lugn, andas djupt och kan koncentrera dig fullständigt på Amerikanska-orden.
 
Dessutom blir din inlärning av Amerikanska effektivare, eftersom du kommer att distraheras mindre.
 
"Binaural Beats" teknologin har integrerats i musiken vilket gör att man kan minnas orden bättre.
 
Vi rekommenderar ätt du använder kursen med hörlurar eftersom musiken först då når sin fulla effekt.
 
Du kan även använda superlearning-musiken när du inte använder Amerikanska-språkkursen, t.ex. om du behöver koncentrera dig på en uppgift på jobbet.
 
Superlearning-musiken kan du sätta på och stänga av ifall du hellre vill lära dig utan musik.

 

Ett omfattande och användbart ordförråd!

Det är mycket viktigt att lära sig många nya ord och glosor när man lär sig ett nytt språk.
 
Genom den här språkkursen får du ett stort och omfattande ordförråd.
Dessutom lär du dig många användbara och varierande ord.
 
Därmed kan du snart själv bygga upp och förstå meningar.
 
Du lär dig de viktigaste orden inom följande kategorier: Beställa på internet Handverk Laga mat – Organisera utflykter – Inredning – Biokväll – Skriva brev Tid – På hotellet – Frukt – Grönsaker – Handla mat Fråga efter vägen RundvandringStrosa genom stan – Besök i museum – Kommunikation – Prata i telefon – Beteende vid olyckor Pengar Beställa mat på restaurang och be om notan – Läsa och förstå matsedeln – Hälsningsfraser – Artighetsfraser – Betala Räkna på amerikanska Skola, högskola och universitetUnderhållning Att bli vänner Transport – Åka med buss, tåg, flygplan – Köpa biljetter – Åka bil – Vid bensinstationen – Boka en flygbiljett – På flygplatsen – Den mänskliga kroppen – Skador och sjukdomar På apoteket – Djur – Familj – Passa barn – Pronomen – De viktigaste verben – Länder – Brottslighet Kläder – Mode – Väderleksrapport Ofta förekommande adjektiv och dess böjningar Veckodagar, månader och årstiderSport – Inköp – Och mycket mer !
 
I den här kursen lär du dig mer än 1,300 ord.

 

Varierande dialoger och användbara talesätt:

Alla ord och dialoger talades in av personer som har amerikanska som modersmål.
Redan från början lär du dig ett klart uttal utan accent och med rätt betoning.
 
Texterna och fraserna utvecklades gemensamt av språkvetare och personer som har amerikansk engelska som modersmål.
Med den här kursen lär du dig att prata amerikanska, så som det verkligen uttalas i USA.
 
 
På semester
On Vacation
Peter är på semester. Han träffar Mary.
Peter is on vacation. He meets Mary.
Hej! Jag heter Peter.
Hello! My name is Peter.
Jag är tjugosex år gammal.
I am 26 years old.
Vad trevligt att träffas. Jag heter Mary.
Nice to meet you. My name is Mary.
Var kommer du ifrån?
Where are you from?
Från USA. Jag föddes i New York.
From the USA. I was born in New York.
 
På ett café
In a Café
Peter är hungrig och törstig.
Peter is hungry and thirsty.
Han går in på ett café och sätter sig vid ett ledigt bord.
He goes to a café and sits at a table.
Servitrisen går fram till honom.
A waitress comes to him.
Vad skulle du vilja du dricka?
What would you like to drink?
En kopp svart te och ett glas vatten, tack.
A black tea and a glass of water, please.
Skulle du vilja äta något också?
Would you also like something to eat?
 
Peters lägenhet
Peter's Apartment
Peter och Mary pratar om Peters lägenhet.
Peter and Mary speak about Peter's apartment.
Vad fint du har inrett rummen.
You furnished the rooms beautifully.
Tack vare de stora fönstren ser allt så ljust ut.
The big windows make everything appear bright.
Tack. Jag är väldigt glad att jag har hittat den här lägenheten.
Thanks. I am very happy that I found this apartment.
Det var inte alls så lätt.
It was not easy at all.
Jag skulle också hellre bo ensam i en lägenhet.
I would also rather have an apartment and live alone.
 
Brevet
The Letter
Peter skriver ett brev till sin bror.
Peter writes his brother a letter.
Käre bror,
Dear Brother,
Hur mår du? Jag har inte sett dig på så länge.
How are you? I haven't seen you for such a long time.
Jag hoppas att morfar mår bra. Är han frisk igen?
I hope that grandpa is doing well. Is he back in good health?
Jag har roliga nyheter för dig. Jag har träffat en tjej.
I have great news for you. I met someone.
Hon heter Mary och kommer från Los Angeles.
Her name is Mary and she comes from Los Angeles.
 
Hyra en bil
Renting a Car
Peter har bjuder hem Mary. Han vill att hon åker med till hans föräldrar.
Peter invited Mary. He would like Mary to come with him to his parents.
De hyr en bil för att åka dit.
They rent a car so they could drive there.
Peter slår numret till biluthyrningen.
Peter dials the number of the car rental office.
God dag. Jag skulle vilja hyra en bil för två veckor från nästa lördag.
Good afternoon. I would like to rent a car next Saturday for two weeks.
Har du en ledig bil under den tiden?
Do you have a car available for that time?
Du har tur. Under den här tidsperioden finns det två lediga bilar kvar.
You are lucky. There are still two cars available for that time.
 

Verbövningar – lär dig snabbt alla verbformer:


Verb är mycket viktigt i språket.
Om du kan känna igen och bilda nya verbformer, har du redan lärt dig en viktig del av grammatiken.
 
Lär dig att konjugera de mest använda Amerikanska verben och hur du ska böja dem i olika tempus.
 
Om du behärskar detta förstår du den logiska kopplingen av meningar och kan utan problem förstå och föra första konversationer på Amerikanska.
 
De första dagarna lär du dig systematiskt alla viktiga verbformer och tempus.
 
Här visas hur verb böjs på Amerikanska:
 
ha
to have
jag har
I have
du har
you have
han har
he has
vi har
we have
ni har
you have
de har
they have
vara
to be
jag är
I am
du är
you are
han är
he is
vi är
we are
ni är
you are
de är
they are
to go
jag går
I go
du går
you go
han går
he goes
vi går
we go
ni går
you go
de går
they go
kunna
can
jag kan
I can
du kan
you can
han kan
he can
vi kan
we can
ni kan
you can
de kan
they can
göra
to do
jag gör
I do
du gör
you do
han gör
he does
vi gör
we do
ni gör
you do
de gör
they do
jag hade
I had
du hade
you had
han hade
he had
vi hade
we had
de hade
they had
jag var
I was
du var
you were
han var
he was
vi var
we were
ni var
you were
jag gick
I went
du gick
you went
han gick
he went
vi gick
we went
ni gick
you went
de gick
they went
du gjorde
you did
han gjorde
he did
vi gjorde
we did
ni gjorde
you did
de gjorde
they did
jag ska ha
I will have
du ska ha
you will have
han ska ha
he will have
vi ska ha
we will have
ni ska ha
you will have
de ska ha
they will have
jag ska vara
I will be
du ska vara
you will be
han ska vara
he will be
vi ska vara
we will be
ni ska vara
you will be
de ska vara
they will be
jag ska gå
I will go
du ska gå
you will go
han ska gå
he will go
vi ska gå
we will go
ni ska gå
you will go
de ska gå
they will go
jag ska göra
I will do
du ska göra
you will do
han ska göra
he will do
vi ska göra
we will do
ni ska göra
you will do
de ska göra
they will do
Finns det...?
Is there ... ?
Får jag...?
May I ... ?
Jag behöver...
I need ...
Var är...?
Where is ... ?
Vad är...?
What is ... ?
Vad kostar...?
How much is ... ?
Jag skulle vilja ha...
I would like to have ...
Kan du...?
Can you ... ?
          

 

 

Onlinekursen kan användas på alla dina enheter: Laptop, surfplatta och smartphone


Använd onlinekursen i Amerikanska på alla dina enheter.
Du kan växla fram och tillbaka mellan dem.
 
Kursen kan användas på alla smartphones (Android, iPhone), alla surfplattor (iPad, Android eller Windows) och på alla datorer med Windows (10, 8, 7, Vista, XP), Linux eller Mac OS.
 
Onlinekursen sparar dina framsteg, du fortsätter med inlärningen där du slutade förra gången, oberoende av vilken enhet du använde.
På morgonen kan du lära dig Amerikanska i tunnelbanan på din iPhone eller Android-smartphone.
Under lunchen kan du fortsätta med kursen på din PC eller laptop (Windows, Linux eller Mac)).
På kvällen kan du sitta i soffan och lära dig Amerikanska på din iPad, Windows- eller Android-surfplatta.

Bonus: Hörövningar


Som extra till din Amerikanska språkkurs får du nu Amerikanska hörövningar.
 
Alla ljudfiler är maximalt 5 minuter långa.
Du kan lyssna på enstaka ord eller om du vill ha dina händer fria, kan du använda autoplay-funktionen.
Så kommer du att fördjupa dina ordkunskaper.
 
Du kan använda mobilen eller datorn för att lyssna på hörövningarna.
 
Superlearning-musiken spelas i bakgrunden och hjälper dig att fokusera på kursen under en längre tid.
Med hörövningarna lär du dig Amerikanska snabbare. Du kan lyssna på dem medan du...:
...tränar eller cyklar
...åker bil
...sitter på soffan
...åker buss eller tåg
...du väntar på någonting

 

Professionell uttalade av meningar och ord


Alla ord och texter uppläses av personer som har amerikanska som modersmål.
Du kan lyssna på alla 1,300 ord samt varenda textrad från de 42 dialogtexterna så många gånger du vill.
 
Textraderna och orden upprepas i de olika övningarna.
På så vis repeterar du ständigt det riktiga uttalet.
 
Du lär dig ett klart uttal, utan accent och med den riktiga betoningen på orden!
Aufnahmen

31 dagars pengarna tillbaka-garanti:


Om du inte är helt nöjd med din kurs kan du inom 31 dagar återlämna den och få 100% av köpsumman återbetalad.
Du behöver inte ange någon anledning varför du vill återlämna varan.
Öppet köp, helt enkelt!
 
Beställ en Amerikanskakurs nu »

 

Du får omedelbar tillgång till språkkursen:


Om du betalar med kreditkort eller Paypal, kommer du omedelbart att få tillgång till din online kurs.

 

Upptäck fler språk:

 
 • Lär dig brittisk engelska Vill du jämföra amerikansk engelska med brittisk engelska? Eller planerar du kanske att flytta till London? Eller vill du helt enkelt lära dig att prata "perfect proper British accent"? perfekt brittisk engelska? Då är denna språkkursen för brittisk engelska perfekt för dig!!
 • Lär dig franska - Franska är et världsspråk och talas av omkring 350 miljoner. Efter engelska är franska det mest studerade språket i världen.
 • Lär dig tyska och förbered dig inför din resa till Tyskland, Österrike eller Schweiz.
 • Lär dig spanska - ett världsspråk som talas som modersmål av ca. 570 miljoner människor!

Vanliga frågor (FAQ):


Vanliga frågor
... om språkkursen


Frågor om
... systemkrav


Frågor om
... beställningen.


Jag har fler frågor om Amerikanska-språkkursen!


Har du fortfarande frågor om din språkkurs?
Besök vårt supportcenter.
Där har vi gett dig en hel del information.
Vårt supportteam hjälper dig gärna.  

Så säger våra användare:


„Den är pedagogisk och av det jag tog del av väl utförd.“
   (Therese Olsson)
 
„Bra sätt att plugga ett språk med dom dagliga uppgifterna och 17 minuter.
Jag har lärt mig många ord.“

   (Kent Backman Erkki)
 
„Toppen att den utgår ifrån svenska!
Skönt att man kan välja själv varje dag hur länge man vill köra.
Kombinationen av lärmetoder funkar toppen! Musiken hjälper!
Jag har blivit väldigt positivt överraskad över hur mycket jag har lärt mig bara på några få dagar. Så kul och uppmuntrande!
Gillar verktyget, det funkar precis så bra som det behöver funka. Vissa mer avancerade appar har så mycket buggar. Den här känns stabil!“

   (Natalie Engdahl)
 
„Bra att det är inhemska som läser orden/texterna.“
   (Sylvia)
 
„Jag har inte använt denna kurs så värst länge men det jag har använt är kanon.
Det som jag tycker är det bästa är hur orden upprepas för att tillslut "fastna" i långtidsminnet.
Jag har lärt mig en massa nya ord på kort tid vilket jag nog inte skulle ha gjort om jag använde någon annan språkkurs.“

   (Per)
 
„Upprepningar. Känns möjligt att kunna lära sig ett nytt språk.“
   (Marianne Löfgren)
 
„Särskilt bra är att enkelt kunna lyssna till uttalet. Känner redan att jag kommit en bit på väg. “
   (Inge Svensson)
 

 
 
 
 
P.S.
En kort sammanfattnig om kursens innehåll – Amerikanska grundkurs:
 • Med vår Amerikanska-grundkurs lär du dig 1300 ord och med med vårt kompletta paket lär du dig till och med 5000 Amerikanska ord.
 • Med hjälp av dialogtexter och fraser lär du dig ord i dess tematiska sammanhang och i hela meningar.
 • Varje dag får du nya uppgifter som ökar ditt ordförråd och dina grammatik kunskaper.
 • Våra dagliga uppgifter är anpassade till dina språkkunskaper och ditt tempo.
  På så sätt blir din inlärning snabb och effektiv.
 • Med våra verbövningar, kommer du att lära dig att konjugera de viktigaste Amerikanska verben och i vilka sammanhang de ska användas.
 • På ett lekfullt sätt lär du dig med 17 Minute Languages att bygga Amerikanska meningar.
 • Med 17 Minute Languages insider-grupp kan du prata med andra som lär sig Amerikanska och hitta nya vänner.
 • Effektiv inlärning som anpassar sig efter ditt tempo.
 • Kursen behöver inte installeras.
  Den här Amerikanska språkkursen är väldigt användarvänlig.
 • Ny Version – År 2021 uppdaterades hela Amerikanska-grundkursen.
 • För Windows / Linux / Mac OS / iPhone/Android mobiler / iPad / Android surfplattor / Windows surfplattor.
 
 
Öppet köp i 31 dagar:
 
Om du inte är helt nöjd med din kurs kan du inom 31 dagar återlämna den och få 100% av köpsumman återbetalad.
Du behöver inte ange någon anledning varför du vill återlämna varan.
Öppet köp, helt enkelt!

 

Välj din kurs:

 
Språkkursen används online:
 • Du kan börja lära dig språket på en gång!
 • Du behöver inte installera någonting.
 • Kursen fungerar på Windows (10, 8, 7, Vista, XP), Mac OS och Linux, på iPhone och Android-mobiler, så som på iPad och Android-surfplattor.
 • Onlinekursen kan användas i 10 år.
 • Alla priser inkluderar moms.

   Säker beställning:

 
 
 
 
 

Den här kursen är inte som andra språkkurser


Fortschritte

Snabba framsteg:

Du kommer snabbt att bygga upp ett ordförråd och uppleva att det kan vara roligt och enkelt att lära sig Amerikanska.
Software

Programvaran:

Vi publicerade programvaran för första gången år 2002.
Vi uppdaterar och utvecklar programmet kontinuerligt för att ta fram nya och förbättrade funktioner inspirerade av de önskemål som våra användare har.
Tagesaufgaben

Dagliga uppgifter:

Varierande dagliga uppgifter och ett stort utbud på lärometoder hjälper dig att fokusera på din inlärning.
Lernmethoden

Unika inlärningsmetoden:

Med den unika lärometoden för långtidsminnet lär du dig Amerikanska rekordsnabbt.
Kundensupport

Premium-kundsupport:

Våra kunniga supportmedarbetare tar emot dina frågor och hjälper dig snabbt med svar på alla frågor och funderingar du kan ha.
Community

17 Minute Languages Community:

I vår Community kan du träffa andra elever och få lärotips och knyta kontakter.