Regulamin 
 • Polityka prywatności
   
  Nie udostępniamy osobom trzecim żadnych danych personalnych, adresowych czy numerów kont i kart kredytowych.
  Z naszych usług można korzystać również w dużym stopniu anonimowo.
   
  Zamówienia można anulować w każdej chwili poprzez klikniecie na udostępniony przez nas "link anulacji zamówienia", poprzez e-mail lub drogą pocztową.
   
  Po anulacji zamówienia wszystkie zebrane dane zostają automatycznie skasowane.
   
  Szczegóły zamówienia są dostępne do wglądu poprzez kliknięcie odpowiedniego linka, drogą mailową lub pocztową.
   
  W ramach serwisu stosowany jest plik cookie, który jest plikiem tymczasowym i przechowywany jest na dysku twardym komputera użytkownika przez maksymalnie trzy dni.
  Korzystanie z naszych stron internetowych jest równoznaczne ze zgoda na wykorzystanie plików cookies.
  Nasze cookies nie zawierają żadnych specyficznych informacji dotyczących użytkownika: sfera prywatna klienta jest chroniona.
  Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie akceptują pliki cookies.
  Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez użytkownika przeglądarki.
  Jeśli klient nie chce udostępnić swoich danych przez internet, może dokonać tego droga pocztową.
  Rezerwujemy sobie prawo do analizowania danych naszych klientów przez godnego zaufania partnera.

 •  
 • Po złożeniu zamówienia
   
  W przypadku braku zapłaty po złożeniu zamówienia rezerwujemy sobie prawo mailowego upomnienia, jak również powtórzenia tej czynności w razie nie uregulowania rachunku w określonym czasie.
  Po złożeniu zamówienia mamy prawo do wysłania mailowej ankiety dotyczącej zamówienia.
  Istnieje możliwość zrezygnowania z powyżej wymienionych e-maili.
   
  Zamówione produkty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu opłaty.
  Użytkownik nie musi spieszyć się z zapłatą i może w każdym momencie odstąpić od umowy zakupu.

 •  
 • Gwarancja i ograniczenie odpowiedzialności
   
  Jak długo nie zostaną ustalone inne uregulowania, termin gwarancji na wszystkie dostarczone przez nas produkty wynosi 24 miesiące.
  W przypadku wad dostarczonego produktu, do których zalicza się również brak obiecanych właściwości, mamy prawo uaktualnić produkt lub dostarczyć nowy.
  W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za utracone zarobki lub inne straty materialne zamawiającego.
  17 Minute Languages odpowiada w przypadku umyślnego działania lub poważnego zaniedbania.
  Odpowiedzialność w przypadku niewielkich zaniedbań obowiązuje tylko przy złamaniu warunków zawartych w umowie.
   
  17 Minute Languages odpowiada tylko do wysokości rachunku zawartego w umowie kupna.
  Jeśli zamówione produkty nie są już dostępne, wpłacona kwota zostanie zwrócona klientowi przelewem lub w postaci czeku.
  17 minute Languages nie przejmuje odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie szkody, jak i szkody powstałe w wyniku wszelkiego rodzaju awarii powstałych w wyniku wypadków losowych lub przeciążenia internetu i sieci.
  Klient przejmuje w pełni odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich prawnych zasad w trakcie użytkowania naszej oferty.
  Klient zwalnia 17 Minute Languages od wszelkiej odpowiedzialności prawnej wobec osób trzecich.
  17 minute Language odpowiada na roszczenia o odszkodowanie za szkody tylko w wypadku poważnego zaniedbania lub umyślnego działania.

 •  
 • Zwroty
   
  Zamówienie może być anulowane poprzez kliknięcie na odpowiedni link, drogą mailowa lub listownie.
   
  Z umowy kupna kursu online można wycofać się w ciągu 30 dni od zakupu.

 •  
 • Zwolnienie od odpowiedzialności
   
  Wszystkie opisy, porady, strony internetowe, programy, grafiki, materiały itp. zostały sporządzone starannie i zgodnie ze stanem wiedzy.
  Mimo to nie można całkowicie wykluczyć pomyłek.
  W związku z tym, nie odpowiadamy za możliwe błędy i pośrednie szkody związane z użytkowaniem, przygotowaniem i przydatnością tych opisów, porad i grafik na naszych stronach internetowych.
  Wyjaśnienie możliwego naruszenia praw autorskich z naszej strony odbywać się musi za naszą zgodą.
  Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki oraz błędy drukarskie i nadawcze.

 •  
 • Cennik
   
  Po zmianie cen w naszych sklepach online wszystkie dotychczasowe cenniki tracą ważność.

 •  
 • Ważność
   
  Regulamin obowiązuje od momentu złożenia zamówienia.
  Odstępstwa od warunków umowy nie są uwzględniane.

 •  
 • Zmiany w świadczonych usługach
   
  17 Minute Languages zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia dodatkowych, darmowych usług i wszelkie roszczenia klienta z tego tytułu nie będą uwzględniane.
  Ponadto 17 Minute Languages zastrzega sobie prawo do poszerzenia usług, zmian i dalszych popraw w jakości usług.

 •  
 • Pozostałe postanowienia
   
  Dla partnerów handlowych, osób prawnych prawa publicznego i w przypadku klientów niepodlegających jurysdykcji w Niemczech, wyłączną jurysdykcją jest Monachium/Niemcy.
  Obowiązuje niemieckie prawo.
  W przypadku utraty ważności jednego z punktów umowy, pozostałe uzgodnienia pozostają ważne.
  Budząca zastrzeżenia klauzula zostanie zastąpiona inną, odpowiadającą pierwotnej.

 •  
 • Nazwa i adres firmy
   
  Pełna nazwa i adres naszej firmy:
   
  17 Minute Languages
  Udo Gollub
  Kühbachstr. 9
  81543 Monachium, Niemcy
   
  USt-ID: DE185758125