„Naučte se korejsky mnohem rychleji než s konvenčními metodami učení – a to denně jen během 17 minut“
 
Rychlá a vysoce efektivní metoda učení, která je zábavná:
První konverzace v korejštině bude možná po 3 hodinách – plynulé jazykové znalosti po 50 hodinách – pro počítač, smartphone a tablet.
 
 
Proto se tento kurz korejštiny liší od ostatních jazykových kurzů:
Doporučená doba výuky: pouze 17 minut denně.
Díky jedinečné metodě dlouhodobého učení paměti už nikdy korejštinu nezapomenete.
Všechna cvičení vám budou denně přesně specifikována:
Díky tomu se automaticky a velmi efektivně naučíte korejsky.
The course is designed to teach you Korean on autopilot.
Tyto různé metody zaručují zábavu a úspěch při učení a motivují vás k tomu, abyste se každý den učili korejsky.

 

Ty nejdůležitější slova v korejštině: 
Ahoj!
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
ano
Ne
ne
아니오
A-ni-o
děkuji
감사합니다
Gam-sa-ham-ni-da
prosím
천만에요
Cheon-man-e-yo
Promiňte, ...
실례합니다, ...
Sil-lyeo-ham-ni-da, ...
jedna
하나 (일)
Hana (Il)
 
dvě, dva
둘 (이)
Dul (I)
tři
셋 (삼)
Set (Sam)
čtyři
넷 (사)
Net (Sa)
pět
다섯 (오)
Da-seot (O)
šest
여섯 (육)
Yeo-seot (Yuk)
sedm
일곱 (칠)
Il-gob (Chil)
osm
여덟 (팔)
Yeo-deol (Pal)
 
devět
아홉 (구)
A-hob (Gu)
deset
열 (십)
Yeol (Sib)
kolik?
얼마나?
Eol-ma-na?
s někým se seznámit
누군가를 알게 되다
un-gun-ga-reul al-ge doe-da
dovolená
휴가
Hyu-ga
jméno
이름
I-reum
dobré ráno
안녕하세요
An-nyeong-ha-se-yo
 
nahoře
Wi
dole
아래
A-rae
mladý, -á, -é
젊은
Jeol-meun
starý, -á, -é
늙은
Neul-geun
jedenáct
열하나 (십일)
Yeol-ha-na (Sip-il)
dvanáct
열둘 (십이)
Yeol-dul (Sip-i)
třináct
열셋 (십삼)
Yeol-set (Sip-sam)
 
čtrnáct
열넷 (십사)
Yeol-net (Sip-sa)
patnáct
열다섯 (십오)
Yeol-da-seot (Sip-o)
šestnáct
열여섯 (십육)
Yeol-yeo-seot (Sip-yuk)
sedmnáct
열일곱 (십칠)
Yeol-il-gop (Sip-chil)
osmnáct
열여덟 (십팔)
Yeol-yeo-deol (Sip-pal)
devatenáct
열아홉 (십구)
Yeol-a-hop (Sip-gu)
dvacet
스물 (이십)
Seu-mul (I-sip)
 
Efektivní metody učení:

Díky jedinečné metodě dlouhodobého učení paměti budete schopni pohodlně, plynule a ve velmi krátké době mluvit korejsky.
 
Různorodé každodenní úkoly a obrovský výběr učebních metod vás bude každý den motivovat k dalšímu učení.
 
V 17 Minute Languages-Insider-učební komunitě si můžete vyměňovat nápady s ostatními korejskými studenty a navazovat nová přátelství s podobně smýšlejícími lidmi.
 
Toto je součástí kurzu korejštiny:

 • S tímto základním kurzem korejštiny získáte základní slovní zásobu více než 1300 slov a rychle dosáhnete úrovně A1/A2 evropského referenčního rámce.
  Celková doba učení je pouze 21 hodin.
  Pokud si zvolíte kompletní balíček kurzu korejštiny, naučíte se dokonce více než 5000 slov a dosáhnete úrovně C1/C2.
 • Prostřednictvím nesčetných idiomů a dialogových textů se naučíte slova v jejich tematickém kontextu a v úplných větách.
 • Veškerou slovní zásobu a texty namluvili rodilí mluvčí v nahrávacím studiu.
  Tímto si od začátku zapamatujete jasnou výslovnost bez přízvuku a správný důraz.
 • K podrobné a prakticky orientované gramatice, obdržíte každý den nová cvičení, která doplní vaše jazykové znalosti.
 • Díky trénování sloves a tvoření vět budete moci brzy vytvářet vlastní věty a plynule komunikovat.
Multimediální software:

 • Pro Windows, Linux, MacOS, iPhone, Android-Smartphone, iPad tak jako i Android-tablety.
 • Nejnovější verze: základní kurz korejštiny byl v roce 2020 kompletně přepracován.
 • Víc než 540.000 prodaných jazykových kurzů.
 • 31 denní záruka vrácení peněz:
  Otestujte jazykový kurz bez rizika.
  Pokud nebudete zcela spokojeni, vrátíme vám 100% z kupní ceny.
 

Takto půjdete s korejštinou rychle kupředu:


Hledáte jazykový kurz, který můžete používat na všech svých zařízeních a který vás hravým, ale zároveň rychlým a efektivním způsobem seznámí s novým jazykem?
 
Tento jazykový kurz vám představí v optimálním čase – dle vaší úrovně učení – veškerý obsah.
 
Pokud si zvolíte základní kurz, naučíte se 1300 slov a dosáhnete úrovně A2.
S kompletním balíčkem se naučíte skoro 5000 slov a můžete dokonce dosáhnout úrovně C2.
 
Při každodenních úkolech budete nejprve číst a poslouchat slovní zásobu.
Opakování se provádí střídavě zmizením a znovuzobrazením překladu nebo výběrem multiplexu.
V následujících dnech budete opakovat nová slova tak často, že je nikdy nezapomenete.
Takto si formou hry zapamatujete překlad, správnou výslovnost a pravopis slov.
 
Slovíčka ale sama o sobě ještě netvoří jazyk, proto obdržíte ke slovům odpovídající texty ke čtení a poslechu ...
Pomocí trenéra pro stavbu vět budete také cvičit formování celých vět.
 
Abyste mohli tvořit správně slovesa, je do kurzu integrován trenér sloves, pomocí kterého budete moci procvičovat slovesné tvary.
 
A aby to bylo pro vás nejjednodušší, představíme vám automaticky veškerý obsah, takže budete moci od optimálního bodu pokračovat v učení.
Je jen na vás, zda budete studovat tři minuty nebo hodinu denně.
 
Kromě toho existuje mnoho prvků, které vás budou motivovat k dalšímu učení:
Takže pro každé naučené slovo existuje sofistikovaný bodový systém.
Čím déle se budete denně učit, tím více bodů za slovo získáte.
Pokud se budete učit několik dní bez přestávky, budete extra odměněni.
 
Po každé lekci se můžete porovnat s ostatními studenty a vyměnit si body za odměny – podobně jako u programu.
Na konci každého dne ve kterém se budete obzvlášť dlouho učit, na vás bude čekat nové překvapení.
Kromě toho budete motivováni k tomu, aby jste se učili ještě déle než předešlý den, protože i za toto získáte další cenné body a tím i více odměn.
 
Slovní zásoba je zobrazena obrázkem a byla nahrána v nahrávacím studiu profesionálními korejskými mluvčími – není použit žádný počítačový hlas jako u některých jiných poskytovatelů.
 
V naší studijní komunitě si také můžete vyměňovat nápady a najít studijního partnera.
 
Tento kurz je online kurz a můžete jej použít kdekoliv ve vašem počítači, na smartphonu nebo tabletu a kdykoliv změnit zařízení.
A poté, co jste se aktivně učili, si můžete spustit audio trenéra nových a dosud neznámých slov.
Mimo to si zopakujete a uslyšíte znovu českou a korejština slovní zásobu.
Díky tomu se vám slova více sjednotí.
 
Za krátkou dobu budete díky tomuto kurzu mluvit plynule korejsky.
Budete rozumět všem slovům a nikdy je nezapomenete.
Bude pro vás snadné tvořit celé věty a budete moci s radostí komunikovat v korejštině.


 

Tyto výhody budete mít, pokud absolvujete základní a pokročilý kurz:

Pracovně:

 • Zlepšíte své pracovní možnosti, protože budete hovořit a vyjednávat plynulou obchodní korejštinou.
 • Máte kdykoliv možnost pracovat v Koreji, buď ihned nebo později a to i v případě, že ve vašem oboru nastanou špatné doby.

Vztahy:

 • Flirtujte v korejštině a poznejte spoustu zajímavých lidí – možná i někoho na celý život!
 • Pokud budete ve vašem vztahu hovořit dvojjazyčně, bude vám chybět vaše vzájemná komunikace prostřednictvím dokonalé korejštiny.

Cestování:

 • Rozšiřte své obzory cestováním do Koreji, porozuměním všem lidem tam a schopností plynule komunikovat s místními obyvateli.

Volný čas:

 • Sledujte filmy a televizi v korejštině, jako by to byl váš mateřský jazyk.
 • Pro radost si přečtěte knihy v korejštině.

Zůstat duševně fit:

 • Vyšší úroveň vzdělávání zvyšuje kvalitu života a střední délku života.
 • Cvičte svůj mozek.
  Studie ukázaly, že studium jazyků ve stáří pomáhá předcházet demenci a Alzheimerově chorobě.

 
 

 

Metoda dlouhodobého učení paměti u 17 Minute Languages


Metoda dlouhodobého učení paměti v češtině se věnuje i nejnovějším poznatkům z výzkumu slovní zásoby.
 
Naučíte se v kurzu korejštiny od základu veškerou slovní zásobu, kterou si budete systematicky opakovat, dokud nebude uložena ve vaší dlouhodobé paměti.
Tím slovní zásobu nikdy v životě nezapomenete.
 
 
Každé slovo bude podle přesného rytmu opakovaně dotazováno:
 
 1. Nové slovo se bude tak dlouho opakovat, dokud ho nebudete ihned vědět.
 2. potom po dalších 2 dnech;
 3. potom po dalších 4 dnech;
 4. potom po dalších 8 dnech;
 5. a naposledy po dalších 16 dnech.

Pokud jste slovíčka pokaždé věděli, slovní zásobu tím nikdy v životě nezapomenete – je uschována ve vaší dlouhodobé paměti.
(Slovo, které jste mezitím zapomněli se opět ukáže na začátku opakovacího cvičení.)
 
Momocí této metody si v kurzu postupně zapamatujete všechna slovíčka.
Každý den se přidávají nová slovíčka a tím se rychle zvyšuje vaše slovní zásoba.

Denní úkoly k učení korejštiny: systém rychlého učení


Každodenní úkoly vás každou učební hodinu - podle vaší úrovně učení – provedou skrz všechny lekce vašeho jazykového kurzu.
Než se začnete učit, zvolte, jak dlouho se dnes chcete učit korejsky.
 
Software vypočítá před každou lekcí vaší přesnou úroveň znalostí a naučí vás veškerý obsah výuky jazykového kurzu jeden po druhém a v logické posloupnosti.
1
Slovní zásoba:
Pomocí řady inovativních testovacích metod se opakováním naučíte slovíčka v korejštiny, která zůstanou uložena ve vaší dlouhodobé paměti.
Tato slovíčka nikdy nezapomenete a budete je umět i když vás někdo v noci ze spánku probudí.
2
Texty, fráze a slovní obraty:
Prostřednictvím autentických hudebních textů a dialogů aplikujete slovní zásobu v celých větách a v tématickém kontextu.
Již velmi brzo budete moci číst v korejštině a sledovat originální korejské filmy.
3
Trenér stavby vět:
S pomocí trenéra stavby vět se naučíte formou hry tvořit věty v korejštině.
Program automaticky zkontroluje, zda máte pravdu.
Takto rychle získáte dobrý pocit a jistotu při skládání vět v korejštině.
4
Trenér sloves:
Slovesný systém je srdcem každého jazyka.
Zde se naučíte sdružovat nejdůležitejší slovesa, jejich stavbu a aplikaci času v korejštině.
5
Slova v dlouhodobé paměti:
Po dokončení denních úkolů vám ukážeme přehled všech slov, která jsou už ve vaší dlouhodobé paměti.
Tento seznam vám bude sloužit jako vizualizace dosavadního úspěchu, pro motivaci a opakování.
6
Doplnit slovíčka:
Zajímá vás určité téma, ale nenacházíte ve svém jazykovém kurzu slovní zásobu?
Žádný problém! Máte možnost si vložit vlastní slova a jejich překlad do korejštiny.
Tato slova se budou zobrazovat v denních úkolech stejně jako slova obsažena v kurzu.
7
Aby zůstaly každodenní úkoly zajímavé a inovativní, nebudou se tato různá učební témata řešit v samostatných blocích, ale budou prezentována smíšeným způsobem v souladu s tématem a úrovní vašeho učení.
Tímto zůstane vaše každodenní zkušenost zajímavá a bude vás nutit pokračovat v učení o několik minut déle.
 

Exkluzivní členství učební komunity 17 Minute Languages:


Po dokončení výukového dne máte možnost si svůj bodový zůstatek převést online.
Můžete se tímto porovnat s ostatními.
 
Zde můžete vidět aktuální výsledkovou tabulku všech osob, které převedly svůj učební bodový stav.
Podobně jako u věrnostního programu můžete získané body v kurzu uplatnit za více než 50 cenných odměn.
 
Čím více se naučíte, tím více odměn získáte!
Kromě toho si můžete vyměnovat zkušenosti s ostatními studenty v učící se komunitě 17 Minute Languages a navazovat nová přátelství s podobně smýšlejícími lidmi.
 
Najdete tam tandemového partnera či partnerku z Koreji a vzájemně se můžete podporovat a motivovat v učení.
 
Můžete také získat zajímavá přátelství s dalšími korejskými studenty a lidmi z Koreji.
 

 

Rozmanité a hravé učení:


Rozmanitost je alfa a omega při učení.
Abyste měli chuť pokračovat každý den v učení, naleznete ve svém jazykovém kurzu různé rozmanité a přitažlivé metody učení, vizualizace a bonusy.
Tento kurz vás bude každý den motivovat k učení, abyste mluvili velmi rychle korejsky.
1
Software vám představuje novou slovní zásobu podle sofistikovaného systému.
Budete si to tak často a tak dlouho opakovat, než si budete slovní zásobu pamatovat i když vás ve spánku vzbudí.
Učivo bude velmi rozmanité, i během opakování vám bude program zadávat stále nová slovíčka.
2
Rozmanité metody učení (přitažlivě ilustrovaná slovní zásoba, cvičení s více možnostmi výběru, odpovídající hry, překlady z a do cizího jazyka, diktát) zaručují, že se budete i na dále učit.
3
Získáváte body za veškerou slovní zásobu, kterou jste se naučili – a čím déle se budete učit, tím více bodů za ni získáte.
Body samozřejmě nemají samy o sobě žádnou hodnotu, pokud je nevyužijete.
Získané body lze proto postupně vyměnovat za cenné odměny.
4
Abychom vždy přesně věděli, jak rozsáhlé jsou vaše znalosti korejštiny, implementovali jsme do kurzu podrobné statistiky.
Zároveň se můžete srovnávat s ostatními studenty.
5
Slovesný systém je srdcem každého jazyka. Vyvinuli jsme pro vás trenéra sloves.
Tento tréningový program s vámi procvičí běžná slovesa ve všech jejich časech.
6
Autentické texty, které také namluvili profesionální řečníci se sympatickými hlasy, vám ukážou typické dialogy a situace, které doplnují vaše jazykové znalosti.
7
Ve všech jazykových kurzech jsme implementovali populární superlerningovou hudbu, díky které se můžete zcela uvolněně naučit nový jazyk.
(Samozřejmě se můžete učit i bez této hudby.)
8
Pro dokonalou relaxaci máte také po každém dni studia možnost provádět meditaci s průvodcem.
Tímto způsobem dokončíte každou učební lekci hluboce uvolněným způsobem.
9
Staňte se součástí vzdělávací partnerské skupiny:
Pokud budete chtít, můžete se spojit se svými učícími nebo tandemovými partnery ve studijních skupinách a společně se učit nový jazyk a vzájemně se podporovat a motivovat.
10
Znalost korejské gramatiky by samozřejmě neměla být opomíjena.
Kurz vás postupně seznámí se všemi důležitými pravidly týkajícími se jazyka a přiblíží vám gramatiku zábavnými cvičeními.
 

 

Naučte se korejštinu o 32,9% rychleji díky superlearningové hudbě


Vaše učení je urychleno superlearningovou meditační hudbou nové generace.
Uslyšíte hudbu, která vás hluboce uvolní.
 
Během krátkého okamžiku budete ve stavu naprosté soustředěnosti:
Budete naprosto klidní, zhluboka se nadechnete a plně se soustředíte na korejskou slovní zásobu.
 
Můžete se také soustředit na kurz korejštiny déle než bez superlearningové hudby, protože budete méně rozptylováni.
 
Do hudby byla integrována technologie tzv. binaurálních rytmů, která vám usnadní zapamatování slov.
 
Doporučujeme proto, abyste cvičili se sluchátky, protože teprve poté může hudba rozvinout svůj plný účinek.
 
Superlearningovou hudbu můžete používat také nezávisle na kurzu korejštiny, pokud se například zaměříte na svou práci.
 
A samozřejmě můžete superlearningovou hudbu kdykoli zapnout a vypnout, pokud byste se raději učili bez hudby.
 

Naučte se solidní základní slovní zásobu


Nejdůležitější věcí při výuce jazyků je slovní zásoba.
 
V základním kurzu korejštiny se naučíte solidní základní slovní zásobu.
 
Takto si zapamatujete nejdůležitější slova k následujícím tématům:
 
cestování autobusem, vlakem, letadlem – nákup jízdenek – autem na cestách – na čerpací stanici – rezervace letu – na letišti čas – v hotelu – organizování výletů – designový interiér – rodina – péče o děti – státy a kraje – často používaná přídavná jména jména a jejich formy nárůstu – dny v týdnu, měsíce a roční období – druhy sportu – nakupování – vaření – jména zvířat – škola a univerzita – zábava – navazování nových přátelství – večer v kině – napsat dopis – objednávky na internetu – řemesla – nejdůležitější slovesa a zájmena – ovoce a zelenina – jídlo – zeptejte se na cestu – Prohlídky památek – procházky po městě – návštěva muzea – kriminalita – oblečení – móda – komunikační dovednosti – Telefonování – pozdrav – zdvořilé slovní obraty – čísla – učit se počítat – doprava – chování v případě nehod – lidské tělo – zranění a nemoci – v lékárně – peníze – objednávání a placení v restauraci – Payer – čtení a porozumění jídelního lístku – předpověď počasí – Météo a mnoho dalšího !
 
Se základním kurzem korejštiny se naučíte celkem přes 1300 korejských slov a s kompletním balíčkem se dokonce můžete naučit 5000 korejských slov.

 

 

Různé dialogové texty a fráze:


Všechna slovní zásoba a texty dialogů byly zaznamenány v nahrávacím studiu korejskými rodilými mluvčími.
Hned od začátku se naučíte jasnou výslovnost bez přízvuku se správným důrazem.
 
Texty a fráze vytvořili lingvisté společně s rodilými mluvčími z Koreji.
Naučíte se skutečně hovorový jazyk a často používané výrazy.
 

Slovesný trenér vás rychle naučí všechny slovesné formy:


Slovesa jsou jádrem každého jazyka.
Pokud umíte správně rozpoznávat a formovat slovesa, tak jste se už naučili jednu z nejdůležitějších věcí v gramatice.
 
S vlastním slovesným trenérem se naučíte, spojovat nejčastěji používaná slovesa, stejně jako formovat a aplikovat časy v korejštině.
 
Pokud toto zvládnete, naučili jste se tímto základy korejské gramatiky: budete rozumět bez problémů logickému propojení vět a zvládat sebevědomě konverzovat v korejštině.
Trenér sloves vás v prvních dnech systematicky naučí všechna důležitá slovesa ve všech časech.
 
Tento software vás naučí nová slovesa a zopakuje již naučená slovesa v optimálním čase.
Na základě hravých cvičení, která na sebe navazují, to pro vás bude velmi snadné.
 
Slovesný trenér vás rychle naučí všechny slovesné formy:
 
mít
가지다
mám
나는 가지다
máš
당신은 가지다
그는 가지다
máme
우리는 가지다
máte
당신들은 가지다
mají
그들은 가지다
být
이다
jsem
나는 ~이다
jsi
당신은 ~이다
je
그는 ~이다
jsme
우리는 ~이다
jste
당신들은 ~이다
jsou
그들은 ~이다
jít
가다
jdu
나는 가다
jdeš
당신은 가다
jde
그는 가다
jdeme
우리는 가다
jdete
당신들은 가다
jdou
그들은 가다
moci
할 수 있다
můžu
나는 할 수 있다
můžeš
당신은 할 수 있다
může
그는 할 수 있다
můžeme
우리는 할 수 있다
můžete
당신들은 할 수 있다
mohou
그들은 할 수 있다
mohou
할 수 있으십니다
dělat
하다
dělám
나는 하다
děláš
당신은 하다
dělá
그는 하다
děláme
우리는 하다
děláte
당신들은 하다
dělají
그들은 하다
měl jsem
나는 가졌다
měl jsi
당신은 가졌다
měl
그는 가졌다
měli jsme
우리는 가졌다
měli
그들은 가졌다
byl jsem
나는 ~이었다
byl jsi
당신은 ~이었다
byl
그는 ~이었다
byli jsme
우리는 ~이었다
byli jste
당신들은 ~이었다
šel jsem
나는 갔다
šel jsi
당신은 갔다
šel
그는 갔다
šeli jsme
우리는 갔다
šeli jste
당신들은 갔다
šeli
그들은 갔다
dělal jsi
당신은 했다
dělal
그는 했다
dělali jsme
우리는 했다
dělali jste
당신들은 했다
dělali
그들은 했다
budu mít
나는 가질 것이다
budeš mít
당신은 가질 것이다
bude mít
그는 가질 것이다
budeme mít
우리는 가질 것이다
budete mít
당신들은 가질 것이다
budou mít
그들은 가질 것이다
budu
나는 ~가 될 것이다
budeš
당신은 ~가 될 것이다
bude
그는 ~가 될 것이다
budeme
우리는 ~가 될 것이다
budete
당신들은 ~가 될 것이다
budou
그들은 ~가 될 것이다
půjdu
나는 갈 것이다
půjdeš
당신은 갈 것이다
půjde
그는 갈 것이다
půjdeme
우리는 갈 것이다
půjdete
당신들은 갈 것이다
půjdou
그들은 갈 것이다
budu dělat
나는 할 것이다
budeš dělat
당신은 할 것이다
bude dělat
그는 할 것이다
budeme dělat
우리는 할 것이다
budete dělat
당신들은 할 것이다
budou dělat
그들은 할 것이다
Je ...?
...가 있나요 ?
Smím ...?
... 이어도 괜찮을까요?
Potřebuji ...
...를 원합니다
Kde je...?
...가 어디 있나요?
Co je ...?
...가 무엇인가요?
Co stojí ...?
...는 얼마인가요?
Chtěl bych ...
...를 가지길 원합니다
Můžes ...?
...를 할 수 있나요?
Můžete ...?
...를 할 수 있으신가요?
          

 

 

Profesionálně zhudebněné texty a slovní zásoba:


Všechna slova a texty byly nahrány rodilými mluvčími z Koreji.
Každé jednotlivé slovíčko a každý jednotlivý řádek textu lze poslouchat a opakovat tak často, jak je potřeba.
 
Na rozdíl od jiných poskytovatelů nejde o počítačový hlas, ale o profesionální hlasové nahrávky z nahrávacího studia.
Je možnosti učení a testování je, že lze také slovíčka a řádky v textu automaticky přehrát.
 
Tímto způsobem se naučíte jasnou výslovnost bez přízvuku se správným důrazem!
Aufnahmen

Online kurz pro všechna vaše zařízení: Laptop, tablet a smartphone


Kurz korejštiny můžete používat na všech svých zařízeních a přepínat mezi těmito zařízeními.
 
Procvičujte si korejštinu ráno v metru na vašem iPhonu nebo Android-chytrém telefonu.
V polední přestávce pokračujte na počítači nebo notebooku (ve Windows, Linus nebo Mac).
Večer se učte s iPadem, Windows nebo Android tabletem na gauči.
Využijte malých přestávek nebo čekací dobu ke vzdělávání: i 3 minuty se dají efektivně využít k zapamatování slovíček.
 
Kurz lze použít v jakýmkoli chytrém telefonu (Androidu, iPhonu), v každém tabletu (iPadu, Androidu oder Windows) a v každém počítači s Windows (10, 8, 7, Vista, XP), Linux nebo MacOS.
 
Díky tomuto online kurzu budete moci pokračovat s učivem přesně v místě, kde jste naposledy skončili – bez ohledu na zařízení.
 

 

Bonus: další audio trenér


Jako doplněk k vzdělávacímu softwaru získáte i korejského audio trenéra.
 
S audio trenérem získáte jednotky po 5 minutách, které můžete přehrát jednotlivě nebo pomocí funkce autoplay – ideálně, pokud nemáte volnou ruku.
Prohloubíte si to, co jste se naučili a naučíte se další nová slovíčka.
 
Můžete poslouchat korejského audio trenéra na svém mobilním telefonu nebo ho spustit na vašem počítači.
 
Aby jste si na slova ještě lépe vzpomněli, byla super learningová metoda zabudována do pozadí každé skladby.
S audio trenérem se naučíte korejsky mimochodem jednoduše posloucháním např.:
...při sportu nebo na kole
...za jízdy
...doma pohodlně na gauči
...ve vlaku nebo v autobusu
...mezi přestávkami nebo čekacími dobami

 

Často kladené otázky


Otázky...
k jazykovému kurzu


Otázky...
k softwaru od 17 Minute Languages


Otázky...
k objednání mého korejského jazykového kurzu


Mám další otázky ohledně korejského jazykového kurzu.


Napište nám e-mail, rádi vám odpovíme.
Naší zákaznickou podporu kontaktuje na této e-mailové adrese:

Rádi vám pomůžeme!  

 

 

 
P.S. Zde je ještě jednou shrnutí toho, co je součástí základního kurzu korejštiny:
 • Naučíte se víc než 1300 slovíček díky jedinečné učební metodě dlouhodobé paměti a získáte solidní základy korejské slovní zásoby.
  Pokud si vyberete kompletní balíček korejštiny, budete mít možnost se naučit více než 5000 slovíček.
 • Prostřednictvím nesčetných frází a textů se naučíte slova v jejich tématickém kontextu a v celých větách.
 • Díky podrobné gramatice, ke které každý den získáte nová cvičení, si doplníte vaše jazykové dovednosti.
 • Díky různým každodenním úkolům, vám budou zadávána všechna cvičení dle úrovně vašeho učení a tempa, aby se dosáhlo co nejvyšší efektivity učení.
 • Díky trenérovi sloves, který vám je k dispozici během každodenních úkolů, se naučíte v korejštině spojovat nejběžnější slovesa a používat časy.
 • S pomocí trenéra stavby vět se hravou formou naučíte strukturu vět v korejštině.
  Už brzy budete moci formovat v korejštině správně věty.
 • V učící učebníse komunitě 17 Minut Languages si můžete vyměňovat nápady a navazovat nová přátelství s dalšími vysoce motivovanými studenty vašeho cizího jazyka a rodilými mluvčími korejskou.
 • Efektivní učební metody přizpůsobené každému typu učení nabízejí obrovskou zábavu při učení.
 • Kurz nevyžaduje žádnou předchozí instalaci, je pro uživatele velmi snadný a tím i snadno použitelný pro laiky.
 • Nejnovější verze – základní kurz korejštiny byl kompletně přepracován v roce 2020.
 • Pro Windows / Linux / Mac OS / iPhone / Android-Smartphones / iPad / Android Tablet / Windows Tablet.
 
 
31 dní...
100%-garance vrácení peněz!
 
Otestujte si tento kurz bez rizika.
Pokud nebudete zcela spokojeni, vrátíme vám 100% z kupní ceny.
Bez řečí


Zde vyberte svůj kurz:

 


Kurz můžete zaplatit ihned po zadání objednávky.
Poté získáte ihned přístup k jazykovému kurzu a můžete se začít okamžitě učit.
Online kurz můžete využít po dobu 10 let.
 
Všechny ceny jsou včetně DPH.