Finska språktest (längd: 3 minuter)


Finska Språktest Hur bra pratar jag finska?
Med vårt språktest kan du utan kostnad ta reda på din personliga finska språknivå!
 
Kan du redan finska lite grann och vill nu friska upp eller fördjupa dina språkkunskaper?
Men du vet inte vilken språkkurs som har den rätta nivån för dig?
 
Det får du veta om 3 minuter.
Språktestet för finska orienterar sig efter den gemensamma europeiska referensramen för språk.
Dessa rekommendationer från Europarådet hjälper dig att fastställa vilken språknivå du har för finska.
 
Självklart får du direkt efter testet veta vilken språknivå du befinner dig på.
Vi hjälper dig gärna om du vill förbättra dina finskakunskaper.
  1. Det här testet är helt anonymt.
  2. Dina personliga uppgifter sparas inte.
  3. Du får ditt resultat direkt efter språktestet.
  4. Du måste inte ange någon e-mailadress eller personliga uppgifter.