Om oss


Vår adress och firmateckning (leverantörsbeteckning):
 
17 Minute Languages
Udo Gollub
Kühbachstr. 9
81543 München, Tyskland
 
VAT-nummer (USt-ID): DE185758125
 
Ansvarig enligt §5 Abs. 1 TMG, §55 Abs. 2 RStV und V.i.S.d.P:
(§5 kapitel 1 Tele-och medielagen (Telemediengesetz, TMG), §55 kapitel 2 Statliga etermedieavtalet (Rundfunkstaatsvertrag, RStV) och ansvarig enligt presslagen (Verantwortlich im Sinne des Presserechts, V.i.S.d.P))
Udo Gollub (se adress ovan)

 
Kundservice/ Kontakt:
  • Har du fortfarande frågor?
    Besök vårt supportcenter.
    Där har vi gett dig en hel del information.
    Vårt supportteam hjälper dig gärna. Om din fråga inte besvaras där hittar du ett kontaktformulär som du kan använda för att skicka din fråga till oss.
  • Vårt telefonnummer är: +49-89-52033479, vi rekommenderar dock att du kontaktar oss via e-mail, då vi därigenom har möjlighet svara mer utförligt.

Tvistlösning online:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online. Plattformen finns på följande webbplats: ec.europa.eu/consumers/odr.

Rättsligt meddelande:
Alla beskrivningar, tips, webbsidor, program, grafik, material etc. har skapats efter bästa kunskap och testats med omsorg. Trots detta kan fel inte helt uteslutas. Därför tar vi inget ansvar för eventuella fel eller följdskador som uppstår i samband med användning, utförande, tillhandahållande, prestanda av dessa beskrivningar, tips, webbsidor, program, grafik, material på våra webbsidor.
Ansvarsfriskrivning: Trots noggrann kontroll av innehållet tar vi inget ansvar för innehållet i externa länkar. Operatörerna av de länkade sidorna är ensamma ansvariga för deras innehåll. Eliminering av ett eventuellt intrång i äganderätten som utgår från oss får inte ske utan vårt samtycke. Vi tar inget ansvar för fel, tryck- och överföringsfel. Illustrationerna av varor på våra webbsidor är exempelillustrationer som kan skilja sig i utseende från de levererade varorna. Alla produkt- och varumärkesnamn är varumärken som tillhör respektive tillverkare.