Allmänna villkor


 1. Sekretesspolicy och privat
   
  Personuppgifter, så som adress, e-postadress, konto- och kreditkortsnummer skickas inte vidare till tredje part.
  Så långt det är möjlig kan du även använda våra tjänster anonymt.
   
  Beställningar kan alltid annulleras, antingen genom att klicka på en avboknings-länk som du får av oss, genom att e-posta oss eller per post.
   
  Om du avbeställer en vara raderas naturligtvis dina personuppgifter.
   
  Du kan alltid se dina beställningsuppgifter, antingen genom att klicka på en länk som du får av oss eller genom att e-posta oss eller per post.
   
  Vi använder oss utav cookies. När du besöker vår hemsida för första gången insätts en cookie som sparas av din browser på din hårddisk i max 3 dagar.
  Genom att använda vår webbsida accepterar du användningen av cookies.
  Våra cookies innehåller inga personliga uppgifter:
  Din privatsfär fortsätter att vara skyddad.
  Vanligtvis accepterar din browser automatiskt cookies, men du kan även ändra din browsers inställningar för att blockera cookies.
  Om du inte vill meddela oss dina uppgifter över internet kan du även göra det per post.
  Vi är berättigade att vidarebefordra våra kunduppgifter till pålitlig tredje part för analys.

 2.  
 3. Efter din beställning
   
  Om betalningen skulle utebli efter en beställning är vi berättigade att per e-post påminna dig om betalningen, och även att fortsätta att påminna dig om betalningen, om beloppet inte inbetalas inom en rimlig tidsram.
  Efter en beställning är vi berättigade att e-posta dig med en frågeenkät till din beställning.
  Du kan naturligtvis avstå från efterföljande e-post.
   
  Beställda varor skickas ut först när prisbeloppet för varan har inbetalats till oss.
  Du behöver inte stressa vid inbetalningen. Du kan även annullera din beställning när du vill.

 4.  
 5. Garanti och ansvar
   
  Det är en ettårsgaranti på alla våra produkter, såvida inga motstridande bestämmelser har gjorts.
  Om du skulle returnera en vara får du pengarna tillbaka. Vi ersätter även fraktavgiften.
  Var god och välj den billigaste frakten.
  Vid fel av produkten, till det räknas även fel av utlovade egenskaper av produkten, är vi skyldiga att förbättra den felaktiga produkten eller att ersätta de den.
   
  Vi ansvarar inte för skador som inte har uppstått på själva produkten.
  Framförallt ansvarar vi inte för förlorad vinst eller andra förmögenhetsskador för beställaren.
  17 Minute Languages bär ansvar i fall av grov vårdslöshet och uppsåt.
  Ansvaret vid mild vårdslöshet övertas endast vid bruten avtalsförpliktelse.
   
  17 Minute Languages ansvarar som högst för fakturabeloppet.
  Om enstaka produkter inte är möjliga att leverera, så återbetalar vi dig beloppet av varan antingen per check eller genom att överföra beloppet.
  17 Minute Languages övertar inget ansvar för direkta eller indirekta skador, inte heller för någon typ av följdskador eller driftstörningar, som uppstått genom våld eller genom internets- eller användningsrelaterad överbelastning.
  Kunden är själv helt ansvarig för att alla rättsliga föreskrifter och krav uppfylles under användning av våra tjänster.
  Kunden frisäger 17 Minute Languages krav från tredje part.
  17 Minute Languages ansvarar endast för skadeståndskrav om uppsåt eller grov vårdslöshet kan bevisas.

 6.  
 7. Ångerrätt och avbeställning
   
  Du kan annullera din beställning antingen genom att klicka på länken i e-mailet som är avsedd för det eller genom att skriva till oss, antingen per e-post eller per post.
   
  Ångerrätt för Dataprogram och dataminne (software på CD-ROM)
  Självklart kan du som kund åberopa din ångerrätt av CD-ROMEN om du meddelar oss detta inom ångerfristen som varar i 31 dagar efter att produktens prisbelopp har inbetalats och inkommit hos oss. Du får då dina pengar tillbaka.
  CD-ROMEN skall vara i sin originalförpackning och förseglingen får inte ha brutits upp.
   
  Om värdet för din beställning motsvarar 40 Euro eller mer återbetalar vi även leveranskostnaderna.
  Vid reklamation av defekt vara står vi för leveranskostnaden.
   
  Ångerrätt för onlineprogram
  Om du som kund vill åberopa din ångerrätt av varor som levereras online (onlineprogram eller direkt nedladdning) ska du meddela oss detta inom ångerfristen för onlinevaror som varar i 14 dagar efter att produktens prisbelopp har inbetalats och inkommit hos oss.

 8.  
 9. Ansvarsfriskrivning
   
  Alla beskrivningar, tips, webbsidor, program, grafiker, material etc. framställdes genom bästa kunskap och har noggrant testats.
  Trots det kan möjliga fel inte uteslutas helt.
  På grund utav det övertar vi inga garantier för möjliga fel eller följdskador som uppstår i sammanhang med användande, utförande, tillhandahållande, prestationer av denna beskrivningen, tips, webbsidor, program, grafiker och material som uppstår på våra webbsidor.
  Avlägsnandet av ett möjligtvis från oss utgående brytande av rättsligt skydd får inte avlägsnas utan vårt godkännande.
  För tryckfel och fel vid överförning åtar vi oss inget ansvar.
  Bilderna av våra produkter på vår hemsida är förslagsbilder. Utseendet av den levererade produkten kan avvika från bilden på hemsidan.
  Alla produkt- och märkesnamn är varumärken från producenten.

 10.  
 11. Priser
   
  Om varupriserna på vår webbsida skulle förändras, ogiltighetsförklaras alla andra tidigare prislistor.
  Alla priser inkluderar moms.

 12.  
 13. Gällande
   
  Vid tidpunkten av din beställning gäller endast den aktuella versionen av dessa allmänna villkor.
  Avvikande villkor accepteras inte.

 14.  
 15. Ändringar av tjänster
   
  Om 17 Minute Languages erbjuder ytterligare tjänster utan kostnad behåller de inställningarna av dessa tjänster, utan att kunden kan göra anspråk på dessa.
  Dessutom behåller 17 Minute Languages rätten att utöka, förändra och förbättra tjänsterna.

 16.  
 17. Övriga föreskrifter
   
  Om du är affärsman eller jurist för offentlig rätt, eller om din rättsbefogenhet inte befinner sig i Tyskland, gäller endast rättsbefogenheten i München/ Tyskland.
  Det gäller endast tysk rätt.
  Ifall en bestämmelse i det här avtalet är eller blir ogiltig, fortsätter alla andra bestämmelser att gälla.
  Den reklamerade klausulen ersätts då med en annan, vilken är mycket lik den ursprungliga.

 18.  
 19. Firmateckning och adress
   
  Vår fullständiga firmateckning och adress:
  17 Minute Languages
  Udo Gollub
  Kühbachstr. 9
  81543 München, Tyskland
   
  VAT-nr (USt-ID): DE185758125