Zaštita podataka 
Drago nam je, da se zanimate za naše poduzeće. Zaštita podataka od posebnog je značaja za upravljanje 17 Minute Languages. Korištenje internetskih stranica od 17 Minute Languages moguće je bez naznaka osobnih podataka; međutim, ako subjekt podataka želi koristiti posebne usluge poduzeća putem naše web stranice, obrada osobnih podataka može postati neophodna. Ako je obrada osobnih podataka neophodna i ne postoji zakonska osnova za takvu obradu, općenito tražimo suglasnost subjekta.
 
Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj nositelja podataka uvijek je u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i sukladna je specifičnoj zaštiti podataka, koji se primjenjuju na 17 Minute Languages. Putem ove odredbe o zaštite podataka, naša tvrtka nastoji informirati javnost o prirodi, opsegu i svrsi prikupljanja i obrade osobnih podataka. Nadalje, subjekt podataka je putem ove izjave o zaštiti podataka obaviješten o pravima, na koja ima pravo.
 
Kao kontrolor, 17 Minute Languages implementirao je brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala najpotpunija zaštita osobnih podataka obrađenih putem ove web stranice. Međutim, prijenosi podataka temeljeni na Internetu mogu načelno imati sigurnosne rupe pa apsolutna zaštita možda neće biti zajamčena. Iz tog razloga, svaki subjekt podataka može slobodno prenositi osobne podatke putem alternativnih sredstava, npr. Putem telefona.
 
Definicije
 
Deklaracija o zaštiti podataka od 17 Minute Languages temelji se na izrazima koje koristi europski zakonodavac za donošenje Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka trebala bi biti čitljiva i razumljiva za široku javnost, kao i na naše klijente i poslovne partnere. Kako bismo to osigurali, želimo najprije objasniti terminologiju, koja se koristi.
 
U ovoj izjavi o zaštiti podataka koristimo, između ostalog, sljedeće izraze:
 
a) Osobni podaci
 
Osobni podaci podrazumijevaju sve podatke, koji se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu ("subjekt podataka"). Identificirana fizička osoba je ona, koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebice pozivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, online identifikator ili jedan ili više čimbenika specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.
 
b) Subjekt podataka
 
Subjekt podataka je svaka fizička osoba identificirana ili prepoznatljiva, čije osobne podaci obrađuje kontrolor odgovoran za obradu.
 
c) Obrada
 
Obrada je svaka radnja ili skup postupaka, koji se obavljaju na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka, bilo da se radi o automatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pretraživanje, objavljivanje prijenosom, širenjem ili na drugi način stavljanjem na raspolaganje, poravnavanjem ili kombinacijom, ograničavanjem, brisanjem ili uništenjem.
 
d) Ograničenje obrade
 
Ograničenje obrade označava pohranjene osobne podatke s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.
 
e) Profiliranje
 
Profiliranje znači bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka, koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata, koji se odnose na fizičku osobu, posebno za analizu ili predviđanje aspekata, koji se odnose na radno mjesto fizičke osobe na poslu, ekonomskoj situaciji, zdravlju, osobnim preferencijama, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili pokreta.
 
f) Pseudonimizacija
 
Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na takav način, da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom predmetu podataka bez korištenja dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije vode odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo, da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi.
 
g) Kontrolor ili regulator odgovoran za obradu
 
Kontrolor ili kontrolor odgovoran za obradu je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo, koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; ako su svrhe i sredstva takve obrade određeni zakonom Unije ili države članice, kontrolor ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu biti predviđeni zakonima Unije ili države članice.
 
h) Procesor
 
Procesor je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo, koje obrađuje osobne podatke u ime kontrolora.
 

 
i) Primatelj
 
Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo, kojoj se otkrivaju osobni podaci, bez obzira na to jesu li treća strana ili ne. Međutim, javne vlasti, koje mogu primiti osobne podatke u okviru određenog ispitivanja u skladu s pravom Unije ili države članice, ne smatraju se primateljima; obrada takvih podataka od strane tih javnih tijela mora biti u skladu s važećim pravilima o zaštiti podataka u skladu s namjenama prerade.
 
j) Treća strana
 
Treća strana je fizička ili pravna osoba, javni organ, agencija ili tijelo koje nije predmet subjekta, kontrolora, procesora ili osoba, koje su pod izravnim nadzorom nadređenog ili procesora ovlaštene za obradu osobnih podataka.
 
k) Suglasnost
 
Suglasnost subjektu podataka je svako slobodno dana, specifična, informirana i nedvosmislena naznaka želje subjekta podataka, kojom on, izjavom ili jasnim afirmativnim radnjama, označava suglasnost za obradu osobnih podataka, koji se odnose na njega ,
 
2. Naziv i adresa kontrolora
 
Kontrolor za potrebe Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), ostalih zakona o zaštiti podataka, koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i ostalih odredbi vezanih uz zaštitu podataka je: 17 Minute Languages, Udo Gollub, Kühbachstr. 9, 81543 München, Njemačka, Telefon: + 49-89-52033479, Email: https://www.17-minute-languages.com/hr/faq, Web stranica: www.17-minute-languages.com
 
3. Kolačići
 
Internetske stranice 17 Minute Languages koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke pohranjene u računalnom sustavu putem internetskog preglednika.
 
Mnoge internetske stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića jedinstven je identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova, putem kojeg se internetske stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku, u kojem je pohranjen kolačić. To omogućava posjećenim internetskim stranicama i poslužiteljima, da razlikuju pojedinačne preglednike od drugih internet preglednika, koji sadrže druge kolačiće. Poseban internetski preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID-a kolačića.
 
Korištenjem kolačića, 17 Minute Languages može korisnicima ove web stranice pružiti više user-friendly usluga, koje ne bi bile moguće bez postavke kolačića.
 
Pomoću kolačića informacije i ponude na našoj web stranici mogu se optimirati s korisnikom na umu. Kolačići nam dopuštaju, kao što smo već spomenuli, prepoznati naše korisnike web stranice. Svrha ovog prepoznavanja jest olakšavanje korisnicima da iskoriste našu web stranicu. Korisnik web stranice, koji koristi kolačiće, npr., Ne mora unositi pristupne podatke svaki put kad pristupi web stranici, jer to preuzima web mjesto, a kolačić se stoga pohranjuje na računalni sustav korisnika. Drugi primjer je kolačić košarice za kupnju u online trgovini. Online trgovina pamti članke, koje je kupac stavio u virtualnu košaricu za kupnju putem kolačića.
 
Subjekt podataka može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i stoga može trajno uskratiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim popularnim internetskim preglednicima. Ako subjekt podataka deaktivira postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, sve funkcije na našoj web stranici možda neće biti potpuno korisne.
 
4. Prikupljanje općih podataka i podataka
 
Web stranica 17 Minute Languages prikuplja niz općih podataka i informacije ili automatizirani sustav poziva web stranicu. Ovi opći podaci i informacije pohranjeni su u datotekama dnevnika poslužitelja. Prikupljeni su (1) tipovi i inačice preglednika, (2) operativni sustav, koji koristi pristupni sustav, (3) web stranicu, s koje pristupni sustav dopire do našeg web mjesta (tzv. Preporuke), (4) (5) datum i vrijeme pristupa internetskim stranicama, (6) adresu internetskog protokola (IP adresa), (7) davatelja internetskih usluga pristupnog sustava, i (8) sve druge slične podatke i informacije, koje se mogu koristiti u slučaju napada na naše informacijske tehnologije.
 
Kada koristite ove opće podatke i informacije, 17 Minute Languages ne donosi zaključke o predmetu podataka. Umjesto toga, ove informacije su potrebne kako bi (1) pravilno isporučili sadržaj naše web stranice, (2) optimirali sadržaj naših web stranica, kao i oglas, (3) osigurali dugoročnu održivost naših informatičkih tehnologija i web tehnologije , i (4) pružili tijelima nadležnim za provođenje zakona informacije potrebne za kazneni progon u slučaju cyber-napada. Stoga, 17 Minute Languages analizira anonimno prikupljene podatke i podatke statistički, s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka našeg poduzeća, te osiguranja optimalne razine zaštite osobnih podataka, koje obrađujemo. Anonimni podaci datoteka zapisnika poslužitelja pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka, koje daje subjekt podataka.
 
5. Prijava na našu web stranicu
 
Subjekt podataka ima mogućnost registracije na web stranici kontrolora s naznakom osobnih podataka. Koji osobni podaci se prenose kontroleru, određuje odgovarajuća ulazna maska, ​​koja se koristi za registraciju. Osobni podaci, koje unese podnositelj podataka, prikupljaju se i pohranjuju isključivo za unutarnju upotrebu od strane kontrolora i za vlastite svrhe. Upravitelj može zatražiti prijenos na jedan ili više procesora (npr. Paket usluga), koji također koriste osobne podatke za unutarnju namjenu, koja se može pripisati kontroloru.
 
Registriranjem na internetsku stranicu kontrolora, pohranjuje se i IP adresa - koju dodjeljuje davatelj internetskih usluga (ISP) i koji koristi datum subjekta i vrijeme registracije. Čuvanje ovih podataka odvija se u pozadini, da je to jedini način da se spriječi zlouporaba naših usluga i, ako je potrebno, omogućimo istragu počinjenih prekršaja. U mjeri, u kojoj je pohranjivanje tih podataka potrebno za osiguranje kontrolera. Ti se podaci ne prenose trećim stranama, osim ako postoji zakonska obveza prijenosa podataka, ili ako prijenos služi svrsi kaznenog progona.
 
Registracija subjekta podataka, uz dobrovoljnu naznaku osobnih podataka, namijenjena je omogućiti kontroloru, da ponudi predmetne sadržaje ili usluge podataka, koji se mogu ponuditi samo registriranim korisnicima zbog prirode predmeta. Registrirane osobe mogu u bilo kojem trenutku promijeniti osobne podatke navedene tijekom registracije ili ih potpuno izbrisati iz zapisa podataka kontrolora.
 
Kontrolor podataka mora u svakom trenutku dati informacije po zahtjevu svakom subjektu podataka o tome, koji su osobni podaci pohranjeni o nositelju podataka. Osim toga, kontrolor podataka će ispraviti ili brisati osobne podatke na zahtjev ili naznaku subjekta za podatke, pod uvjetom, da ne postoje zakonske obveze pohrane. Skupina zaposlenika kontrolora dostupna je nositelju podataka u tom pogledu kao kontakt osobe.
 
6. Pretplata na naše biltene
 
Na web stranici 17 Minute Languages korisnici dobivaju priliku da se pretplate na newsletter naše tvrtke. Materijal za unos upotrijebljen u tu svrhu određuje, koji se osobni podaci prenose, kao i kada je newsletter zatražen od kontrolora.
 
17 Minute Languages redovito obavještava svoje klijente i poslovne partnere putem newslettera o ponudama poduzeća. Oglašivač može primiti samo bilten poduzeća ako (1) subjekt podataka ima valjanu adresu e-pošte i (2) registraciju podataka za dostavu newslettera. E-mail potvrde bit će poslane na e-mail adresu registriranu od strane nositelja podataka po prvi puta za dostavu newslettera iz pravnih razloga u postupku dvostrukog uključivanja. Ova potvrda e-pošte se koristi za dokazivanje, je li vlasnik adrese e-pošte kao nositelj podataka dozvoljen za primanje biltena.
 
Pri registraciji za newsletter pohranjujemo i IP adresu računalnog sustava, kojeg dodjeljuje davatelj internetskih usluga (ISP), a koristi ga subjekt podataka u vrijeme registracije, kao i datum i vrijeme registracije. Prikupljanje tih podataka nužno je za razumijevanje (moguće) zloupotrebe adrese e-pošte nekog subjekta kasnije, te stoga služi kao svrha pravne zaštite kontrolora.
 
Osobni podaci prikupljeni u sklopu prijave za newsletter koristit će se samo za slanje našeg newslettera. Osim toga, pretplatnici na newsletter mogu se obavijestiti putem e-maila, ako je to potrebno za rad službe za newsletter ili registriranu registraciju, jer to može biti slučaj u slučaju izmjena ponude za newsletter, ili u slučaju promjene tehničkih okolnosti. Neće biti prijenosa osobnih podataka prikupljenih putem newsletter usluge trećim stranama. Subjekt podataka u bilo kojem trenutku može prekinuti pretplatu na naš newsletter. Dopuštenje za pohranu osobnih podataka, koje je podnositelj podataka dao za dostavu newslettera, može biti ukinut u bilo kojem trenutku. U svrhu ukidanja suglasnosti, u svakom newsletteru nalazi se odgovarajuća veza. Također se može otkazati pretplata na newsletter u bilo kojem trenutku izravno na web stranici kontrolora, ili tako da se to komunicira kontroloru na drugačiji način.
 
7. Newsletter-praćenje
 
Bilten od 17 Minute Languages sadrži takozvani pikseli za praćenje. Piksel za praćenje minijaturna je element ugrađena u takve e-poruke, koja se šalju u HTML formatu, kako bi omogućili snimanje i analizu dnevnika. To omogućuje statističku analizu uspjeha ili neuspjeha internetskih marketinških kampanja. Na temelju ugrađenog piksela za praćenje, 17 Minute Languages može vidjeti, je li i kada je poduzetnik otvorio e-poštu i koje su veze u poruci e-pošte pozvali subjekti podataka.
 
Takvi osobni podaci prikupljeni u pikselima za praćenje sadržani u biltenu pohranjuju i analiziraju kontrolor kako bi optimirali isporuku newslettera, kao i prilagodili sadržaj budućih biltena čak i na interese ispitanika. Ovi osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama. Subjekti podataka u bilo kojem trenutku imaju pravo opozvati odgovarajuću zasebnu izjavu o suglasnosti koja je izdana dvostrukim uključivanjem. Nakon opoziva, kontrolor će izbrisati ove osobne podatke. 17 Minute Languages automatski poima povlačenje iz primitka newslettera kao opoziv.
 
8. Mogućnost kontaktiranja preko web stranice
 
Web stranica sa 17 Minute Languages sadrži informacije, koje omogućuju brzi elektronički kontakt s našim poduzećem, kao i izravnu komunikaciju s nama, što također uključuje i opću adresu tzv. Elektronske pošte (e-mail adresu). Ako se subjekt podataka stupi u kontakt s kontrolorom putem e-pošte ili putem obrasca za kontakt, osobni podaci, koje je podnio subjekt podataka, automatski se pohranjuju. Takvi osobni podaci, koje dragovoljno podnesu nositelj podataka kontroloru podataka, čuvaju se radi obrade ili kontaktiranja nositelja podataka. Nema prijenosa tih osobnih podataka trećim stranama.
 
9. Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka
 
Kontrolor podataka obrađuje i pohranjuje osobne podatke podnositelja podataka samo za vrijeme, koje je potrebno za postizanje svrhe skladištenja ili ako je to dopušteno od strane europskog zakonodavca ili drugih zakonodavaca u zakonima ili propisima, kojima je tajnik predmet do.
 
Ako svrha skladištenja nije primjenjiva ili ako istekne razdoblje skladištenja, koje propisuje europski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, osobni se podaci rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtjevima.
 
10. Prava nositelja podataka
 
a) Pravo potvrde
 
Svaki subjekt podataka ima pravo dodijeliti od kontrolora potvrdu da li se obrađuju osobni podaci o njemu ili ne. Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo potvrde, on može, u bilo kojem trenutku, kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora.
 
b) Pravo pristupa
 
Svaki subjekt podataka ima pravo dodijeliti od kontrolora slobodne informacije o njegovim ili njezinim osobnim podacima, koji su pohranjeni u bilo kojem trenutku i kopiji tih podataka. Nadalje, europske direktive i propisi dodjeljuju podacima pristup sljedećim informacijama:
svrhe prerade;
kategorije osobnih podataka u pitanju;
primatelji ili kategorije primatelja, kojima su ili će biti otkriveni osobni podaci, posebno primatelji u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
gdje je to moguće, predviđeno razdoblje, za koje će se pohraniti osobni podaci ili, ako nije moguće, kriterije, koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja;
postojanje prava zatražiti od kontrolora ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka o predmetu podataka ili prigovor na takvu obradu;
postojanje prava na podnošenje žalbe nadzornom tijelu;
gdje osobni podaci nisu prikupljeni od nositelja podataka, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;
postojanje automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje, navedeno u članku 22. stavcima 1. i 4. GDPR-a i, barem u tim slučajevima, značajne informacije o logici, koja je uključena, kao i značaj i predviđene posljedice takve obrade za nositelja podataka.
 
Nadalje, subjekt podataka ima pravo dobiti informacije o tome, prenose li se osobni podaci u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. Ako je to slučaj, nositelj podataka ima pravo biti obaviješten o odgovarajućim zaštitnim sredstvima, koji se odnose na prijenos.
 
Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo pristupa, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora.
 
c) pravo na ispravak
 
Svaki subjekt podataka ima pravo, da europski zakonodavac pribavi od kontrolora, bez nepotrebnog odgađanja, ispravljanje netočnih osobnih podataka o njemu. Uzimajući u obzir svrhe obrade, subjekt podataka ima pravo na popunjavanje nepotpunih osobnih podataka, uključujući i dodatnu izjavu.
 
Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora.
 
d) Pravo na brisanje (Pravo na zaborav)
 
Svaki subjekt podataka ima pravo dodijeliti od kontrolora brisanje osobnih podataka, koji se odnose na njega bez nepotrebnog kašnjenja, a kontrolor je dužan izbrisati osobne podatke bez nepotrebnog kašnjenja, ako jedan od sljedećih razloga vrijedi, pod uvjetom da obrada nije neophodna:
Osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe, za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni.
Subjekt podataka povlači pristanak, na koji se ta obrada temelji na članku 6. stavku 1. GDPR-a ili točki (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a, i ako nema drugog pravnog temelja za obradu.
Subjekt podataka je predmet obrade u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a i nema pretjeranih legitimnih razloga za preradu, ili je podnositelj prigovora preradi na temelju članka 21. stavka 2. GDPR-a.
Osobni su podaci protupravno obrađeni.
Osobni podaci se moraju izbrisati radi poštivanja zakonske obveze u zakonu Unije ili države članice, kojoj je tajnik podvrgnut.
Osobni podaci prikupljeni su u odnosu na ponudu usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. GDPR-a.
 
Ako se primijeni jedan od gore navedenih razloga, a subjekt podataka želi zatražiti brisanje osobnih podataka pohranjenih na 17 Minute Languages, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora. Zaposlenik od 17 Minute Languages mora odmah osigurati, da se zahtjev za brisanje odmah ispuni.
 
Ako je kontrolor javno objavio osobne podatke i dužan je brisati osobne podatke sukladno članku 17. stavku 1., kontrolor, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe, poduzima razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge kontrolore, koji obrađuju osobne podatke, koje je podnositelj zahtjeva zatražio od tih kontrolora da brišu sve veze, kopije ili replikacije tih osobnih podataka, sve dok obrada nije potrebna. Djelatnici 17 Minute Languages u pojedinačnim slučajevima uredit će potrebne mjere.
 
e) Pravo ograničenja obrade
 
Svaki subjekt podataka ima pravo da europski zakonodavac pribavi od kontrolora ograničenje obrade ako se primjenjuje jedno od sljedećeg:
Subjekt podataka je osporio točnost osobnih podataka, u razdoblju, koje je omogućilo kontroloru, da provjeri točnost osobnih podataka.
Obrada je nezakonita, a nositelj podataka se protivi brisanju osobnih podataka i zahtjeva umjesto ograničenja njihove uporabe.
Kontrolor više ne treba osobne podatke u svrhu obrade, ali ih podnositelj zahtjeva traži za uspostavljanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.
Subjekt podataka je prigovorio preradi na temelju članka 21. stavka 1. DPP-a u tijeku provjere jesu li legitimni razlozi kontrolora nadjačali one podnositelja podataka.
 
Ako se jedan od gore navedenih uvjeta ispuni, a subjekt podataka želi zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka pohranjenih na 17 Minute Languages, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora. Djelatnik 17 Minute Languages će organizirati ograničenje obrade.
 
f) Pravo na prijenos podataka
 
Svaki subjekt podataka ima pravo dodijeliti europski zakonodavac, da primi osobne podatke o njemu, koji je dostavljen kontroloru, u strukturiranom, uobičajenom i strogo čitljivom obliku. On ili ona ima pravo prenijeti te podatke drugom kontroloru bez ometanja kontrolora, na koji su dostavljeni osobni podaci, pod uvjetom da se obrada temelji na suglasnosti iz članka 6. stavka 1. točke (a) GDPR ili točka (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a ili na temelju ugovora iz članka 6. stavka 1. točke (b) članka GDPR-a, a obrada se obavlja automatiziranim sredstvima, obrada nije neophodna za obavljanje zadaća obavljenih u javnom interesu ili u obavljanju službene ovlasti upravi kontrolora.
 
Nadalje, u ostvarivanju njegovog prava na prenosivost podataka sukladno članku 20. stavku 1. GDPR-a, subjekt podataka ima pravo, da se osobni podaci izravno prenesu od jednog kontrolora do drugog, ako je to tehnički izvedivo i ako to ne utječe nepovoljno na prava i slobode drugih.
 
Da bi se ostvarilo pravo na prenosivost podataka, subjekt podataka može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika od 17 Minute Languages.
 
g) Pravo na prigovor
 
Svaki subjekt podataka ima pravo da europskim zakonodavcem iz bilo kojeg razloga prigovori, iz razloga, koji se odnose na njegovu ili njezinu osobitu situaciju, obradu osobnih podataka, koji se odnose na njega, a koji se temelje na točkama (e) ili (f) članka 6. stavka 1. GDPR-a. To se također odnosi na profiliranje na temelju tih odredbi.
 
17 Minute Languages više neće obrađivati ​​osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako ne možemo dokazati opravdane legitimne razloge za obradu, koji nadjačavaju interese, prava i slobode subjekta podataka, ili za uspostavu, vježbu ili obranu pravni zahtjeva.
 
Ako 17 Minute Languages obrađuje osobne podatke za izravne marketinške svrhe, subjekt podataka ima pravo prigovoriti u bilo kojem trenutku za obradu osobnih podataka o njemu ili njegovoj osobi za takav marketing. To se odnosi na profiliranje u onoj mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim marketingom. Ako se predmet podataka suprotstavlja 17 Minute Languages na obradu u svrhu izravnog marketinga, 17 Minute Languages više neće obrađivati ​​osobne podatke za te svrhe.
 
Osim toga, subjekt podataka ima pravo, iz razloga, koji se odnose na njegovu ili njezinu konkretnu situaciju, prigovoriti obradi osobnih podataka o njemu od strane 17 Minute Languages u svrhu znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe sukladno članku 89. (1) GDPR-a, osim ako je obrada neophodna za obavljanje zadaće obavljenih iz razloga od javnog interesa.
 
Da bi se ostvarilo pravo na prigovor, subjekt podataka može se obratiti bilo kojem zaposleniku od 17 Minute Languages. Osim toga, subjekt podataka je slobodan u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, i bez obzira na Direktivu 2002/58 / EZ, da koristi svoje pravo na prigovor automatskim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.
 
h) Automatizirano individualno donošenje odluka, uključujući profiliranje
 
Svaki subjekt podataka ima pravo dodijeliti europski zakonodavac da ne bude podvrgnut odluci, koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja proizvodi pravne učinke u vezi s njim ili na sličan način značajno utječe na nju, sve dok odluka (1) nije nužna za sklapanje ili izvršavanje ugovora između nositelja podataka i kontrolora podataka, ili (2) nije ovlašten zakonom Unije ili države članice, kojoj je taj subjekt podvrgnut i koji također propisuje poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu prava i slobode i legitimnih interesa predmeta subjekta, ili (3) ne temelji se na eksplicitnom pristanku nositelja podataka.
 
Ako je odluka (1) neophodna za sklapanje ili izvršenje ugovora između nositelja podataka i kontrolora podataka, ili (2) temelji se na izričitoj suglasnosti subjekta, 17 Minute Languages provodi odgovarajuće mjere zaštititi prava i slobode i legitimne interese subjekta podataka, barem pravo na dobivanje ljudske intervencije od strane kontrolora, izraziti svoje stajalište i osporiti odluku.
 
Ako subjekt podataka želi ostvariti prava, koja se tiču ​​automatiziranog individualnog odlučivanja, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika od 17 Minute Languages.
 
i) pravo na povlačenje suglasnosti za zaštitu podataka
 
Svaki subjekt podataka ima pravo da europski zakonodavac odobri povlačenje svojeg pristanka na obradu svojih osobnih podataka u bilo kojem trenutku.
 
Ako subjekt podataka želi ostvariti pravo na povlačenje suglasnosti, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika od 17 Minute Languages.
 
11. Zaštita podataka za prijave i postupke prijave
 
Kontrolor podataka prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva i saradnika (affiliate) u svrhu obrade prijave. Obrada se također može provesti elektronskim putem. To je slučaj, osobito, ako podnositelj zahtjeva ili saradnika dostavlja odgovarajuće prijave dokumenata putem elektronske pošte ili putem web obrasca na web stranici kontroloru. Ako kontrolor podataka sklapa ugovor o radu s podnositeljem zahtjeva ili saradnikom, dostavljeni podaci bit će pohranjeni u svrhu obrade radnog odnosa u skladu sa zakonskim zahtjevima. Ako kontrolor nije sklopio ugovor o radu s podnositeljem prijave ili saradnikom, prijave se automatski brišu dva mjeseca nakon obavijesti o odluci odbijanja, pod uvjetom da se nikakvi drugi legitimni interesi kontrolora ne protive brisanju. Drugi legitimni interes za ovaj odnos je npr. Teret dokazivanja u postupku prema Zakonu o općem tretmanu (AGG).
 
12. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Facebooka
 
Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao komponente poduzeća Facebook. Facebook je društvena mreža.
 
Društvena mreža mjesto je društvenih sastanaka na Internetu, mrežne zajednice koja obično omogućuje korisnicima međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili omogućiti internetskoj zajednici pružanje osobnih ili poslovnih informacija. Facebook omogućuje korisnicima društvene mreže da uključe stvaranje privatnih profila, učitavanje fotografija i mrežu putem zahtjeva prijatelja.
 
Operativna tvrtka Facebook je Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Američke Države. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade, kontrolor je Facebook Ireland Ltd., 4 trg Grand Canal, luka Grand Canal, Dublin 2, Irska.
 
Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja kontrolor i na kojem je integrirana Facebook komponenta (Facebook plug-in), web preglednik na informacijskom sustavu predmeta podataka je automatski traži preuzimanje prikaza odgovarajuće Facebook komponente iz Facebooka putem Facebook komponente. Pregled svih Facebook dodataka može se pristupiti pod https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijekom ovog tehničkog postupka Facebook je upoznat s time što je određeni sub-site naše web stranice posjetio subjekt podataka.
 
Ako je osoba istovremeno prijavljena na Facebooku, Facebook za cijelo vrijeme trajanja boravka na našem internetskom mjestu detektira svaki poziv naše web stranice od strane nositelja podataka i koje određene pod-stranice naše internetske stranice je posjetio nositelj podataka. Ti se podaci prikupljaju putem Facebook komponente i povezani su s odgovarajućim Facebook računom subjekta. Ako korisnik klikne na jedan od gumba Facebooka, koji su integrirani u našu web stranicu, npr. Tipka "slično" ili ako subjekt podnosi komentar, tada Facebook podudara ove podatke s osobnim Facebook korisničkim računom subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke.
 
Facebook uvijek prima, putem Facebook komponente, informacije o posjetu našoj web stranici od strane subjekta podataka, kad god se osoba podataka prijavljuje istovremeno na Facebooku tijekom poziva na našu web stranicu. To se događa neovisno o tome pokreće li se korisnik podataka na Facebook komponentu ili ne. Ako takav prijenos podataka na Facebook nije poželjan za subjekt podataka, on ili ona to može spriječiti tako, da se odjavi s računa na Facebooku prije nego što se uputi na našu web stranicu.
 
Smjernica za zaštitu podataka, koju je objavio Facebook, dostupna na https://facebook.com/about/privacy/, pruža informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebooka. Osim toga, objašnjava se, koje postavke Facebook nudi, kako bi zaštitio privatnost predmeta podataka. Osim toga, dostupne su različite opcije konfiguracije, kako bi se omogućilo uklanjanje prijenosa podataka na Facebook. Ovu aplikaciju može koristiti subjekt podataka, kako bi se uklonio prijenos podataka na Facebook.
 
13. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi usluge Google Analytics (s funkcijom anonimizacije)
 
Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao komponentu usluge Google Analytics (s funkcijom anonimnosti). Google Analytics usluga je web analytics. Web-analiza prikuplja i analizira podatke o ponašanju posjetitelja web-lokacija. Usluga web analize prikuplja, između ostalog, podatke o web stranici, s koje je osoba došla (tzv. Referrer), koje su pod-stranice bile posjećene ili koliko je često i za koje vrijeme pregledana pod-stranica. Web-analiza se uglavnom koristi za optimizaciju web stranice i za provođenje analize troškova i koristi internet oglašavanja.
 
Operator komponente usluge Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Države.
 
Za web analitiku putem usluge Google Analytics kontrolor koristi aplikaciju "_gat. _anonymizeIp". Ovom aplikacijom Google skraćuje IP adresu internetske veze predmeta podataka i anonimizira se prilikom pristupa našim web stranicama iz države članice Europske unije ili druge države ugovornice na Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru.
 
Svrha komponente usluge Google Analytics jest analizirati prometa na našoj web stranici. Google prikuplja prikupljene podatke i informacije, između ostalog, kako bi procijenio upotrebu naše web stranice i pružio online izvještaje, koji prikazuju aktivnosti na našim web stranicama i pružaju druge usluge vezane uz korištenje naše internetske stranice za nas.
 
Google Analytics postavlja kolačić na sustav informacijske tehnologije ispitanika. Definicija kolačića je gore objašnjena. Postavljanjem kolačića Google može analizirati upotrebu naše web stranice. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja kontrolor i na kojem je integrirana komponenta usluge Google Analytics, internetski preglednik na informacijskom sustavu nositelja podataka automatski će slati podatke putem Komponenta usluge Google Analytics u svrhu oglašavanja na mreži i namire povjerenstava Googleu. Tijekom ovog tehničkog postupka poduzeće Google stječe znanja o osobnim podacima, kao što je IP adresa nositelja podataka, koja Googleu, između ostalog, služi za razumijevanje podrijetla posjetitelja i klikova,i naknadno stvaranje nagodbe.
 
Kolačić se koristi za pohranjivanje osobnih podataka, kao što su vrijeme pristupa, mjesto s kojeg je pristup napravljen i učestalost posjeta naših web stranica od strane nositelja podataka. Svakim posjetom na našem Internet stranicama, takvi osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa, koji koristi subjekt podataka, prenijet će se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovi osobni podaci pohranjuju Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.
 
Subjekt podataka može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog web preglednika i time trajno uskraćivati ​​postavljanje kolačića. Takvo prilagođavanje korištenim internetskim preglednikom također bi spriječilo Google Analytics postavljanje kolačića na informacijsku tehnologiju predmetnog subjekta. Osim toga, kolačići, koje Google Analytics već upotrebljava mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.
 
Osim toga, subjekt podataka ima mogućnost prigovora na zbirku podataka, koje generira Google Analytics, koji se odnosi na upotrebu ove web stranice, kao i obradu ovih podataka od strane Googlea i mogućnost da se spriječi takav. U tu svrhu, subjekt podataka mora preuzeti dodatni preglednik putem veze https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak preglednika govori Google Analyticsu putem JavaScript-a, da se svi podaci i informacije o posjetima internetskih stranica ne prenose u Google Analytics. Instalacija dodataka preglednika smatra se Googleovim prigovorom. Ako je informacijski sustav subjekta kasnije izbrisan, formatiran ili novo instaliran, subjekt podataka mora ponovno instalirati dodatke preglednika kako bi onemogućio Google Analytics. Ako je dodatni preglednik deinstalirao subjekt podataka ili bilo koja druga osoba, koja se može pripisati svojoj nadležnosti ili je onemogućena, moguće je izvršiti ponovnu instalaciju ili ponovno aktiviranje dodataka preglednika.
 
Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka od Googlea mogu se preuzeti na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us. hTML. Google Analytics dodatno se objašnjava u sljedećoj vezi https://www.google.com/analytics/.
 
14. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi Googleova ponovnog marketinga
 
Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao usluge Google Remarketing. Google Remarketing je značajka programa Google AdWords, koja tvrtki omogućuje prikazivanje oglasa korisnicima interneta, koji su prethodno boravili na internetskoj stranici tvrtke. Integracija Googleovog ponovnog marketinga stoga omogućuje tvrtki stvaranje korisničkih oglašavanja i time prikazuje relevantne oglase zainteresiranim korisnicima interneta.
 
Operativna tvrtka usluge Google Remarketing je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.
 
Svrha Googleovog ponovnog marketinga je umetanje oglašavanja relevantnih za interes. Google Remarketing omogućuje nam prikazivanje oglasa na Google mreži ili na drugim web stranicama, koje se temelje na individualnim potrebama i odgovaraju interesima korisnika interneta.
 
Google Remarketing postavlja kolačić na informacijski sustav podataka subjekta. Definicija kolačića je gore objašnjena. Postavljanjem kolačića Google omogućuje prepoznavanje posjetitelja naše web stranice ako poziva uzastopne web stranice, koje su također članovi Googleove oglašavačke mreže. Svakim pozivom na internetsku stranicu, na kojoj je usluga integrirana u Googleovu ponovnom marketingu, web pretraživač podataka predmeta se automatski identificira s Googleom. Tijekom ovog tehničkog postupka Google prima osobne podatke, kao što je IP adresa ili ponašanje korisnika surfanja, koje Google koristi, između ostalog, za umetanje relevantnih oglasa.
 
Kolačić se koristi za pohranjivanje osobnih podataka, npr. Internetske stranice, koju je posjetio subjekt podataka. Svaki put kad posjetimo naše internetske stranice, osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa, koji koristi subjekt podataka, prenose se Googleu u Sjedinjene Američke Države. Ovi osobni podaci pohranjuju Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.
 
Subjekt podataka može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog web preglednika i time trajno uskraćivati ​​postavljanje kolačića. Takva prilagodba korištenim internetskim preglednikom također bi spriječila Googleu postavljanje kolačića na informacijsku tehnologiju predmetnog subjekta. K tome, kolačići, koje su Google već upotrebljavali, mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.
 
Osim toga, subjekt podataka ima mogućnost prigovora na oglašavanje na temelju interesa od strane Googlea. U tu svrhu, subjekt podataka mora pozvati vezu na www.google.de/settings/ads i unijeti željene postavke na svaki internetski preglednik, koji koristi subjekt podataka.
 
Daljnje informacije i stvarne odredbe o zaštiti podataka Googlea mogu se preuzeti na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
 
15. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju usluge Google+
 
Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao gumb Google+ kao komponentu. Google+ je takozvana društvena mreža. Društvena mreža društveno je mjesto susreta na Internetu, mrežne zajednice, koja obično omogućuju korisnicima međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili omogućiti internetskoj zajednici pružanje osobnih ili poslovnih informacija. Google+ korisnicima društvene mreže omogućuje, da stvaraju privatne profile, prenose fotografije i mrežu putem zahtjeva za prijatelje.
 
Operativna tvrtka Google+ je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.
 
Svakim pozivom do jedne od pojedinačnih stranica ove web stranice, kojima upravlja kontrolor i na kojem je integriran gumb Google+, internetski preglednik na informacijskom sustavu nositelja podataka automatski preuzima prikaz odgovarajućeg Gumb Google+ Googlea putem odgovarajuće komponente gumba Google+. Tijekom ovog tehničkog postupka, Google je svjestan, koje je konkretne podstranice naše web stranice posjetio subjekt podataka. Detaljnije informacije o Google+ dostupne su pod https://developers.google.com/+/.
 
Ako se osoba podataka istovremeno prijavi na Google+, Google prepoznaje svaki poziv naše web-lokacije od strane nositelja podataka i tijekom cijelog trajanja svog boravka na našem internetskom mjestu, koje su određene podstranice naše Internetske stranice posjetili nositelji podataka. Te se informacije prikupljaju putem gumba Google+ i Google to podudara s odgovarajućim Google+ računom povezanim s podanikom podataka.
 
Ako korisnik na klikne gumb Google+, koji je integriran na našu web-lokaciju i time daje preporuku za Google+ 1, Google ih dodjeljuje osobnom računu korisnika usluge Google+ za predmet korisnika i pohranjuje osobne podatke. Google pohranjuje preporuku Google+ 1 o predmetu podataka, što ga čini dostupnim javnosti u skladu s uvjetima i uvjetima, koje je nositelj podataka prihvatio u tom smislu. Nakon toga, preporuka Google+ 1, koju je nositelj podataka na ovoj web stranici donio zajedno s drugim osobnim podacima, kao što je naziv Google+ računa, koji koristi subjekt podataka, i pohranjena fotografija, pohranjuje se i obrađuje na drugim Googleovim uslugama, kao što je tražilica rezultate Google tražilica, Google račun nositelja podataka ili na drugim mjestima, npr. na internetskim stranicama ili u odnosu na oglase. Google također može povezati posjet ovoj web stranici s ostalim osobnim podacima pohranjenim na Googleu. Google dalje bilježi ove osobne podatke s ciljem poboljšanja ili optimizacije različitih Googleovih usluga.
 
Putem gumba Google+ Google prima informacije, koji su posjetitelji posjetili našu web-lokaciju, ako je korisnik podataka u vrijeme poziva na našu web-lokaciju bio prijavljen na Google+. To se događa neovisno o tome klikne li korisnik ili ne na gumb Google+.
 
Ako subjekt podataka ne želi prenijeti osobne podatke Googleu, on ili ona mogu spriječiti takav prijenos odjavljivanjem iz svog Google+ računa prije nego što pozove našu web stranicu.
 
Daljnje informacije i odredbe o zaštiti podataka Googlea mogu se preuzeti na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Dodatne reference s Googlea o gumbu Google+ 1 možete dobiti na https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.
 
16. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju programa Google AdWords
 
Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao Google AdWords. Google AdWords usluga je za oglašavanje na internetu, koja oglašavaču omogućuje postavljanje oglasa u rezultate Google tražilice i Googleovu oglašavačku mrežu. Google AdWords dopušta oglašavaču da unaprijed definira određene ključne riječi, pomoću kojih se oglas samo prikazuje na Googleovim rezultatima pretraživanja, kada korisnik koristi tražilicu za pronalaženje rezultata pretraživanja, koji se odnose na ključne riječi. U Google oglašivačkoj mreži, oglasi se distribuiraju na relevantnim web stranicama pomoću automatskog algoritma, uzimajući u obzir prethodno definirane ključne riječi.
 
Operativna tvrtka Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.
 
Svrha Google AdWordsa je promocija naše web stranice, uključivanjem relevantnog oglašavanja na web stranice trećih strana i rezultata tražilice Google tražilice i umetanje oglašavanja treće strane na našu web stranicu.
 
Ako subjekt podataka dosegne našu web stranicu putem Google oglasa, na sustav informacijske tehnologije predmeta podataka, šalje se kolačić konverzije putem Googlea. Definicija kolačića je gore objašnjena. Kolačić konverzije gubi valjanost nakon 30 dana i ne koristi se za identifikaciju subjekta podataka. Ako kolačić nije istekao, kolačić za konverziju koristi se za provjeru jesu li na našoj web stranici bile pozvane određene podstranice, npr. Košaricu za kupnju iz sustava trgovine na mreži. Kroz kolačić za konverziju Google i kontrolor mogu razumjeti, je li osoba koja je došla do AdWords oglasa na našoj web stranici generirala prodaju, odnosno izvršila ili poništila prodaju robe.
 
Google upotrebljava podatke i informacije prikupljene korištenjem kolačića za pretvorbu, kako bi stvorio statistiku posjete našoj web stranici. Ove statistike posjeta koriste se, kako bi se utvrdio ukupan broj korisnika, koji su posluženi putem AdWords oglasa, kako bi utvrdili uspjeh ili neuspjeh svakog AdWords oglasa i optimizirali AdWords oglase u budućnosti. Ni naša tvrtka ni drugi Google AdWords oglašavači ne dobivaju informacije od Googlea, koje bi mogle identificirati podatke.
 
Kolačić pretvorbe pohranjuje osobne podatke, npr. Internetske stranice, koje je posjetio subjekt podataka. Svaki put kad posjetimo naše internetske stranice, osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa, koji koristi subjekt podataka, prenose se Googleu u Sjedinjene Američke Države. Ovi osobni podaci pohranjuju Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.
 
Subjekt podataka može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića na našoj web stranici, kao što je gore navedeno, pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i time trajno uskraćivati ​​postavljanje kolačića. Takva postavka korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Google, da stavlja kolačić za pretvorbu u informacijsku tehnologiju predmetnog subjekta. Osim toga, kolačić, koji je postavio Google AdWords, može se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.
 
Subjekt podataka ima mogućnost prigovora na oglas temeljen na interesu Googlea. Stoga, subjekt podataka mora pristupiti svakom pregledniku upotrebom veze www.google.de/settings/ads i postaviti željene postavke.
 
Daljnje informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka Googlea mogu se preuzeti na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
 
17. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju usluge YouTube
 
Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao komponente YouTubea. YouTube je internetski portal za videozapise, koji izdavačima videozapisa omogućuje besplatno postavljanje videoisječaka i drugih korisnika, što također pruža besplatan pregled i komentiranje na njih. YouTube Vam omogućuje objavljivanje svih vrsta videozapisa, tako da putem internetskog portala možete pristupiti punim filmovima i televizijskim emisijama, kao i glazbenim videozapisima, prikolicama i videozapisima, koje korisnici izrađuju.
 
Poslovna tvrtka YouTubea je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. YouTube, LLC je podružnica tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.
 
Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja kontrolor i na kojem je integrirana komponenta YouTube (YouTube video), automatski se traži internetski preglednik na informacijskom sustavu nositelja podataka za preuzimanje prikaza odgovarajuće komponente usluge YouTube. Dodatne informacije o YouTubeu možete dobiti pod https://www.youtube.com/yt/about/hr/. Tijekom ovog tehničkog postupka, YouTube i Google stječu znanje o tome, koju je konkretna podstranica naše web stranice posjetio nositelj podataka.
 
Ako je korisnik podataka prijavljen na usluzi YouTube, YouTube prepoznaje svaki poziv na podstranicu, koja sadrži videozapis na usluzi YouTube, i koju određenu podskupinu našeg internetskog mjesta posjećuje subjekt podataka. Te informacije prikupljaju YouTube i Google i dodjeljuju se odgovarajućem YouTube računu subjekta.
 
YouTube i Google primat će informacije putem YouTube komponente, koje naše web stranice je subjekt podataka posjetio, ako je podnositelj podataka u vrijeme poziva na našu web stranicu prijavljen na YouTubeu; to se događa neovisno o tome hoće li osoba kliknuti na YouTube videozapis ili ne. Ako takav prijenos tih informacija na YouTube i Google nije poželjan za subjekta podataka, isporuka se može spriječiti ako se osoba podataka odjavi s vlastitog računa na usluzi YouTube prije nego što je poziv na našu web stranicu napravljen.
 
Odredbe o zaštiti podataka usluge YouTube dostupne na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane YouTubea i Googlea.
 
18.1 Način plaćanja: odredbe o zaštiti podataka o korištenju PayPala kao procesora plaćanja
 
Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao komponente PayPala. PayPal je on-line pružatelj platnih usluga. Plaćanja se obrađuju putem tzv. PayPal računa, koji predstavljaju virtualne privatne ili poslovne račune. PayPal je također u mogućnosti obraditi virtualna plaćanja putem kreditnih kartica, kada korisnik nema PayPal račun. PayPal račun se upravlja putem e-mail adrese, zbog čega nema klasičnih računa. PayPal omogućuje pokretanje online plaćanja trećim stranama ili primanje uplata. PayPal također prihvaća funkcije povjerenika i nudi usluge zaštite od kupaca.
 
Europski operater PayPal-a je PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, Luksemburg.
 
Ako subjekt podataka odabere "PayPal" kao opciju plaćanja u online trgovini tijekom procesa naručivanja, automatski prenosimo podatke na PayPal. Odabirom ove mogućnosti plaćanja, subjekt podataka pristaje na prijenos osobnih podataka potrebnih za obradu plaćanja.
 
Osobni podaci, koji se prenose PayPalu obično su ime, prezime, adresa, adresa e-pošte, IP adresa, telefonski broj, broj mobilnog telefona ili drugi podaci potrebni za obradu plaćanja. Obrada ugovora o kupoprodaji također zahtijeva takve osobne podatke, koji su povezani s odgovarajućim nalogom.
 
Prijenos podataka usmjeren je na obradu plaćanja i sprečavanje prijevara. Kontrolor će prenijeti osobne podatke na PayPal, osobito ako se daju legitimni interesi za prijenos. PayPal će prenijeti osobne podatke između PayPala i kontrolora za obradu podataka agencijama kreditiranja. Ovaj prijenos je namijenjen provjeri identiteta i kreditne sposobnosti.
 
PayPal će, ako je potrebno, prenijeti osobne podatke svojim podružnicama, pružateljima usluga ili kooperantima u mjeri, u kojoj je to potrebno radi ispunjavanja ugovornih obveza ili podataka, koji će se obrađivati ​​u poretku.
 
Subjekt podataka ima mogućnost opozvati pristanak za obradu osobnih podataka u bilo koje doba od PayPala. Oduzimanje neće imati nikakvog utjecaja na osobne podatke, koji se moraju obrađivati, koristiti ili prenositi u skladu s (ugovornom) obradom plaćanja.
 
Primjenjive odredbe o zaštiti podataka od PayPala mogu se preuzeti pod https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.
 
18.2 Način plaćanja: Odredbe o zaštiti podataka o korištenju Stripea kao procesora za plaćanje
 
Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao komponente Stripea. Ako odaberete Stripe kao način plaćanja, plaćanje se obrađuje putem davatelja usluga platnog prometa Stripe Payments Europe Ltd., Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Irska, kojemu ćemo poslati vaše podatke kao dio informacije, koje ste dobili tijekom procesa naručivanja zajedno s informacijama o narudžbi (ime, adresa, broj računa, bankovni broj, ako je primjenjivo: broj kreditne kartice, iznos računa, valuta i transakcijski broj).
 
Vaši će se podaci prosljeđivati samo u svrhu obrade plaćanja kod pružatelja usluga platnog prometa Stripe Payments Europe Ltd ..
 
Primjenjive odredbe o zaštiti podataka od Stripe Payments Europe mogu se preuzeti pod https://stripe.com/de/terms
 
19. Pravna osnova za obradu
 
Članak 6 (1) lit. GDPR služi kao pravna osnova za obradu poslova, za koje smo dobili suglasnost za određenu svrhu prerade. Ako je obrada osobnih podataka nužna za obavljanje ugovora, na koji je podnositelj podataka pristao, kao što je primjerice, kada su radnje obrade potrebne za isporuku dobara ili pružanje bilo koje druge usluge, obrada je vrijedeća na temelju članka 6. stavka 1. točka b GDPR. Isto vrijedi i za takve poslove obrade, koji su neophodni za izvršavanje predugovornih mjera, primjerice u slučaju upita o našim proizvodima ili uslugama. Ako je naša tvrtka podložna zakonskoj obvezi, prema kojoj je potrebna obrada osobnih podataka, kao što je za ispunjavanje poreznih obveza, onda se obrada temelji na čl. 6 (1) lit. c GDPR. U rijetkim slučajevima obrada osobnih podataka može biti neophodna, kako bi se zaštitili vitalni interesi nositelja podataka ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako je posjetitelj ozlijeđen u našoj tvrtki, a njegovo ime, dob, podatke o zdravstvenom osiguranju ili druge vitalne informacije trebalo bi proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada će obrada biti temeljena na čl. 6 (1) lit. d GDPR. Konačno, operacije prerade mogu se temeljiti na članku 6. stavku 1. lit. f GDPR. Ova pravna osnova služi za obradu poslova, koji nisu obuhvaćeni bilo kojom, od gore navedenih, pravnih osnova, ako je obrada neophodna u svrhu legitimnih interesa, koje provodi naša tvrtka ili treća strana, osim ako su takvi interesi nadjačani interesima ili temeljnim pravima i slobodama nositelja podataka, koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Posebno su dopuštene takve obrade, budući da ih je europski zakonodavac posebno spomenuo. Smatrao je da se može pretpostaviti legitiman interes, ako je subjekt podataka klijent kontrolora (Recital 47, Postupak 2 GDPR).
 
20. Legitimni interesi, koje provodi kontrolor ili treća osoba
 
Kada se obrada osobnih podataka temelji na članku 6. stavku 1. lit. Naš legitiman interes je, da obavljamo svoje poslovanje u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i dioničara.
 
21. Razdoblje za koje će se pohraniti osobni podaci
 
Kriteriji, koji se koriste za određivanje razdoblja skladištenja osobnih podataka, su odgovarajuće zakonsko zadržavanje. Nakon isteka tog razdoblja, odgovarajući podaci rutinski se brišu, sve dok više nije potrebno za izvršenje ugovora ili pokretanje ugovora.
 
22. Pružanje osobnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtjev; Zahtjev koji je neophodan za sklapanje ugovora; Obveza nositelja podataka za pružanje osobnih podataka; moguće posljedice neizvršavanja takvih podataka
 
Razjasnimo, da je pružanje osobnih podataka djelomice propisano zakonom (npr. Porezni propisi) ili može proizaći i iz ugovornih odredbi (npr. Informacije o ugovornom partneru). Ponekad može biti potrebno sklopiti ugovor, koji nam je podnio osobnim podacima, a nakon toga ih moramo obraditi. Subjekt podataka, primjerice, dužan nam je dati osobne podatke kada naša tvrtka potpiše ugovor s njim. Neizvršavanje osobnih podataka imalo bi posljedicu, da se ugovor s podnositeljem podataka nije mogao zaključiti. Prije nego se subjektu podataka daju na raspolaganje osobni podaci, subjekt podataka mora se prvo obratiti jednom od zaposlenika. Radnik pojašnjava nositelju podataka, da li je pružanje osobnih podataka propisano zakonom ili ugovorom ili je potrebno sklapanje ugovora, postoji li obveza pružanja osobnih podataka i posljedica ne davanja osobnih podataka na raspolaganje.
 
23. Postojanje automatiziranog odlučivanja
 
Kao odgovorna tvrtka ne koristimo automatsko odlučivanje ili profiliranje.