Εκμάθηση 2.0:
Πώς μπορείτε να συντομεύσετε τον χρόνο εκμάθησής σας στα δύο τρίτα με τη μέθοδο εκμάθησης με τους συσχετισμούς.

Πώς λειτουργεί η μέθοδος εκμάθησης με συσχετισμούς;

Με τη μέθοδο εκμάθησης με συσχετισμούς μπορείτε να μάθετε το λεξιλόγιο σημαντικά γρηγορότερα από ό΄τι με μια στείρα αποστήθιση.
Κάτωθι θα μάθετε μέσα από πολυάριθμα παραδείγματα, πως λειτρουργεί λεπτομερώς αυτή η μέθοδος.
 
Η μέθοδος εκμάθησης με συσχετισμούς μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις άλλες μεθόδους μάθησης. Στις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από εμάς οι εθελοντές μάθαιναν με τη μέθοδο αυτή μεταξύ 30 και 50 νέων λέξεων ανά ώρα.
Ο χρόνος εκμάθησης ανά λέξη μπορεί να μειωθεί κατά 50 έως 70 τοις εκατό.

Πώς λειτουργεί η μέθοδος εκμάθησης με συσχετισμούς;

Με τη μέθοδο εκμάθησης με συσχετισμούς δημιουργείτε εικόνες στο μυαλό σας για κάθε εικόνα.
Αυτή η εικόνα αποτελείται από έναν συσχετισμό μεταξύ της αρχικής λέξης και της λέξης που πρέπει να μάθετε.

Αυτόν τον συσχετισμό θα τον χρειαστείτε μόνο κατά τις πρώτες δύο έως τρεις ημέρες της εκμάθησης.
Στη συνέχεια, το λεξιλόγιο περνάει αυτόματα στη μακροπρόθεσμη μνήμη σας, χωρίς να χρειάζεται να σκεφτείτε αργότερα ακόμη και για αυτόν τον συσχετισμό.

Την εκμάθηση μέσω συσχετισμών πρέπει να την εξασκήσετε λίγο
 
Οι συσχετισμοί δεν πρέπει να είνα ιδιαίτερα δημιουργικοί και κατά τη διάρκεια της μάθησης θα βρίσκετε πάντα ταιριαστές εικόνες.

Οι συμβουλές μας: να βρείτε τους κατάλληλους συσχετισμούς

Οι συμβουλές μας: να βρείτε τους κατάλληλους συσχετισμούς

Στις περισσότερες περιπτώσεις δε θα σας έρθει με την πρώτη η κατάλληλη λέξη.
Ως εκ τούτου, θα βρείτε μια λίστα με πολλούς τρόπους, με τους οποίους μπορείτε να βρείτε κατάλληλους τρόπους απομνημόνευσης.

 1. Η πρότασή μας: Για να βρείτε έναν συσχετισμό για πολυσύλλαβες έννοιες
  Αν η λέξη αποτελείται από πολλές συλλαβές, μπορείτε να τις χωρίσετε σε μία αλυσίδα από στοιχεία.
  Δεν είναι τόσο σημαντικό να βρείτε μια ακριβή αντιστοιχία.
  Το μόνο που χρειάζεστε είναι μια εικόνα με ορισμένες ενδείξεις, ώστε να μπορείτε να θυμηθείτε γρήγορα την πραγματική λέξη.
  Όσο καλύτερη είναι η συσχέτιση αυτή, φυσικά, τόσο πιο εύκολο θα είναι για σας!
 2. Σκεφτείτε για το όνομα και το επώνυμο των φίλων, γνωστών, διασημοτήτων και των ηρώων ταινιών
 3. Σκεφτείτε πόλεις, χώρες και περιοχές
  Δημιουργήσετε ακόμα και ονόματα ή τόπους στους συσχετισμούς σας, αν μπορείτε να πάρετε μια εικόνα από αυτό, έτσι ώστε είτε ήσασταν εκεί είτε έχετε δει μια φωτογραφία ή μια ταινία πάνω σ΄ αυτό το θέμα.
 4. Σκεφτείτε ορόσημα και μνημεία
 5. Σκεφτείτε μάρκες Ο καθένας ξέρει αρκετές εκατοντάδες μάρκες.
  Επειδή οι μάρκες είναι ως επί το πλείστον δημιουργίες ονομάτων, οι οποίες δεν εμφανίζονται στα λοιπά συνολικά λεξιλόγια, ώστε να επεκτείνετε τις δυνατότητές σας σημαντικά στις εικόνες που ακούγονται παρόμοια
 6. Σκεφτείτε γράμματα και αριθμούς
 7. Σκεφτείτε τα χρώματα
 8. Σκεφτείτε τις διαλέκτους
  Εάν μιλάτε μια διάλεκτο, στην οποία υπάρχει μία ανάλογη λέξη, χχρησιμοποιήστε αυτή.
 9. Σκεφτείτε συντομογραφίες
 10. Σκεφτείτε αναποδογυρισμένο στοιχεία σε σύντομες λέξεις
  Εάν δεν μπορείτε να σκεφτείτε τίποτα ανάλογο σε σύντομες λέξεις, προσπαθήστε να αρθρώστε τη λέξη αντίστροφα.
  Αν υπάρχει, ένα αντίστοιχο αντικείμενο, τότε φανταστείτε αυτό ανάποδα.
 11. Αφηρημένοι όροι
  Αυτή η μέθοδος εκμάθησης λειτουργεί με ό, τι μπορείτε να φανταστείτε εικαστικά πολύ καλό.
  Αν θέλετε να θυμάστε αφηρημένο λεξιλόγιο, στη συνέχεια, συνθέτετε ένα μνημονικό.
  Αυτό δεν πρέπει να είναι πρωτότυπο και μπορεί ακόμη και να είναι εντελώς ανόητο.
  Το σημαντικό είναι ότι μπορείτε να απομνημονεύσετε το λεξιλόγιο!
 12. Σκεφτείτε συνώνυμα
  Εάν γνωρίζετε μια λέξη που γράφετε ή προφέρεται όπως η ξένη λέξη, σκεφτείτε αυτή.
 13. Βελτίωση της απομνημόνευσης κατά την εκμάθηση γλωσσών
  Αν γνωρίζετε ήδη λίγες λέξεις, τότε είναι συχνά πιο εύκολο να απομνημονεύετε στη γλώσσα εκμάθησης.
  Έτσι μπορείτε να βρίσκετε πολύ γρηγορότερα τις ακριβείς ανάλογες λέξεις.
 14. Βοηθητικές λέξεις
  Σχηματίστε μία βοηθητική πρόταση.
  Αν και αυτό δεν βοηθάει τόσο, όσο ένας συσχετισμός, ωστόσο μαθαίνετε σημαντικά γρηγορότερα παρά με μία στείρα αποστήθιση.
 15. Τυφλοσούρτες σε άλλες γλώσσες που ήδη μιλάτε
  Αν μιλάτε πολλές γλώσσες και, στη συνέχεια, μπορείτε να σχηματίσετε τυφλοσούρτηδες και σε άλλες γλώσσες.
  Στη συνέχεια, σημειώστε σε ποια γλώσσα θα ισχύει η εικόνα.
 16. Αν δεν μπορείτε να σκεφτείτε τίποτα ανάλογο
  Μερικές φορές δεν θα καταλήξετε σ΄ έναν κατάλληλο όρο.
  Αποσυναρμολογήστε τη λέξη απλά σε συλλαβές του και να σχηματίστε έτσι έναν τυφλοσούρτη.
 17. D Χρησιμοποιήστε τους παράξενους συσχετισμούς
  Όσο πιο πολύ παρεκκλίνει ο συσχετισμό, τόσο το καλύτερο:
  Ο εγκέφαλος θυμάται παράξενα πράγματα για μεγαλύτερο διάστημα.
  Αν περάσετε δίπλα από ένα κοπάδι με πρόβατα, θα το ξεχάσετε πάλι γρήγορα, αλλά αν εδείτε ένα μοβ πρόβατο, τότε θα το θυμάστε και στην τρίτη ηλικία.
 18. Διπλόοί συσχετισμοί
  Σε πολύ δυσνόητες λέξεις ή λέξεις που γράφονται με διαφορετικό τρόπο από ό, τι προφέρονται, μπορείτε να σχεφτείτε έναν διπλό συσχετισμό: Αναλογιστείτε την αρχική λέξη στο κέντρο, καθώς και δύο διαφορετικούς συσχετισμούς δίπλα στην αρχική λέξη.
  Ομοίως, μπορείτε να κάνετε αν θέλετε να μάθετε και την ορθογραφία και την προφορά.
  Φανταστείτε έναν συσχετισμό για την λέξη στα αριστερά αναφορικά με την ορθογραφία και έναν συσχετισμό για τη λέξη στα δεξιά για την προφορά.

Πότε μπορείτε να ξεχάσετε τον συσχετισμό πάλι:

Ο συσχετισμός είναι απαραίτητη μόνο στις πρώτες δύο έως τρεις ημέρες της μάθησης.
Στη συνέχεια, η λέξη μπαίνει αυτόματα στη μακροπρόθεσμη μνήμη σας.
Το αργότερο την τρίτη ημέρα δε θα σκεφτείτε την εικόνα, αλλά τη λέξη.

Όλα θέμα εξάσκησης! Δοκιμάστε τη μάθηση με τους συσχετισμούς του

Στις πρώτες 50 με 100 λέξεις έχουν πολλοί άνθρωποι έχουν προβλήματα στο να βρουν αμέσως ανάλογους συσχετισμούς.
Αλλά αυτό είναι ένα θέμα πρακτικής: Μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα θα σας έρχονται τυφλοσούρτηδες που δεν θα τους ξεχάσετε ξανά.

Δοκιμάστε τη μάθηση με τους συσχετισμούς του

Είστε ακόμα λίγο δύσπιστοι;
 
Εάν είστε επιφυλακτικοί σχετικά με αυτή τη μέθοδο εκμάθησης, τότε μπορείτε να μάθετε απλά 20 λέξεις χωρίς συσχετισμούς και 20 με συσχετισμούς.
Σταματήστε σε κάθε περίπτωση τον χρόνο μάθησης.
Ρωτήστε τον εαυτό σας την επόμενη μέρα και καταγράψτε πόσες λέξεις σας ήταν ακόμα γνωστές.

Έτσι, θα έχετε εφαρμόσει τη μέθοδο συσχετισμών στα γλωσσικά μαθήματα των 17 Minute Languages

Εάν χρησιμοποιείτε τα μαθήματα ξένων από τις 17 Minute Languages για την εκμάθηση γλωσσών, επαναλάβετε μετά από επτά λέξεις τις επτά τελευταίες λέξεις.
Αυτό θα ενισχύσει τις ήδη γνωστές λέξεις, επειδή επτά λέξεις είναι η ιδανική μονάδα μάθησης. Θα πρέπει, επίσης, να εισάγετε κάθε νέα ή άγνωστη λέξη δύο φορές σωστά πριν να ολοκληρώσετε την μαθησιακή ενότητα.

 
Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο μακροπρόθεσμης μνήμης, για να προσθέσετε το λεξιλόγιο στη μακροπρόθεσμη μνήμη σας: Πρέπει να εισάγετε σε πέντε ημέρες το λεξιλόγιο σωστά πριν την αφαίρεσή του από τη μαθησιακή ενότητα.
Επαναλάβετε το λεξιλόγιο και όχι πέντε ημέρες στη σειρά, αλλά διπλασιάστε την παύση μεταξύ των ερωτημάτων: Η πρώτη επανάληψη μιας λέξης γίνεται την επόμενη μέρα, στις επόμενες δύο ημέρες, το τρίτο μετά από τέσσερις ημέρες κ.λπ.
Μόνο μέσω αυτής της μαθησιακής διαδικασίας μπορεί να διασφαλιστεί ότι δεν θα ξεχάσετε ποτέ ούτε μια λέξη.


 

 
Καλές συμβουλές για την εκμάθηση μιας γλώσσας:
- - - - -
Μάθετε μία ξένη γλώσσα
σε 12 μήνες
Μέρος 1

- - - - -
Μάθετε μία ξένη γλώσσα
σε 12 μήνες
Μέρος 2

- - - - -
Πώς λειτουργεί η μέθοδος εκμάθησης με συσχετισμούς;
- - - - -
Wikipedia:
Ένα ενδιαφέρον και δωρεάν εργαλείο για την εκμάθηση γλωσσών

- - - - -
Οι γραφές του κόσμου:
- - - - -
Το κυριλλικό αλφάβητο
- - - - -