Общи правила и условия


 1. Процес на поръчката
   
  Поръчката от "17 Minute Languages" е безопасна и удобна.
  След като попълните формуляра за поръчка, ще получите онлайн фактура и потвърждение по имейл, след което можете да платите сумата по фактурата в удобно за вас време.
   
  В случай на неплащане ще получавате напомняния на електронната Ви поща.
   
  Поръчките могат да бъдат анулирани по всяко време, като кликнете върху предоставената от нас връзка за анулиране, по електронна поща или чрез писмо до нашия пощенски адрес.
  Вашите лични данни ще бъдат изтрити от нас след анулиране на поръчката.
   
  Данните за поръчката могат да бъдат прегледани от вас по всяко време, като кликнете върху предоставена Ви от нас връзка, по имейл или поща при поискване.
   
  След постъпване на плащането ще получите поръчания продукт.

 2.  
 3. Сигурност
   
  Тъй като не е необходимо да ни предоставяте данни за банкови или кредитни карти, поръчката от "17 Minute Languages" е много сигурна.

 4.  
 5. Анулиране на поръчка
   
  Поръчката Ви може да бъде отменена от вас, като кликнете върху съответната връзка или като ни изпратите имейл или писмо по пощата.
   
  Стоките, предоставени онлайн (напр. достъп до софтуер), могат да бъдат отказани в рамките на 31 дни, без да се посочва причина, и ще получите 100% възстановяване на покупната цена.
   
  Моля, заявете връщането на даден продукт чрез нашия онлайн формуляр за анулиране.
  Моля, попълнете този формуляр изцяло.
  Това ни позволява да обработваме връщането бързо.

 6.  
 7. Защита на личните данни и поверителност
   
  Вашият адрес, адрес на електронна поща, данни за сметката Ви и за кредитната Ви карта няма да бъдат предавани от нас на трети страни.
  Ако е възможно, можете да използвате нашите услуги и анонимно.
   
  Поръчките могат да бъдат анулирани по всяко време, като кликнете върху връзка за анулиране, предоставена от нас, по електронна поща или по пощата до нас.
  След анулиране Вашите данни, разбира се, ще бъдат изтрити от нас.
   
  Данните за поръчката могат да бъдат прегледани от вас по всяко време, като кликнете върху връзка, предоставена Ви от нас, по имейл или по пощата при поискване.
   
  По време на Вашето посещение на нашата страница задаваме "бисквитка", която се съхранява от Вашия браузър на твърдия диск на компютъра Ви за максимум 3 дни.
  Използването на нашите уебсайтове се счита за ваше съгласие за поставяне на "бисквитки" от наша страна.
   
  Нашите "бисквитки" не съдържат никаква лична информация:
  Вашата лична информация остава защитена.
  Обикновено браузърът Ви приема бисквитките автоматично, но можете също така да промените настройките на браузъра си, за да избегнете това.
  Ако не желаете да ни предоставите данните си чрез интернет, можете да го направите и по пощата.
  Имаме право да възложим на доверени трети страни да анализират данните на нашите клиенти.

 8.  
 9. След Вашата поръчка
   
  След като сте направили поръчка, можем да Ви изпратим напомняне по имейл за плащането, ако то не е извършено, както и повторни напомняния, ако плащането не е извършено от Вас след определен срок.
  След като е направена поръчка, имаме право да Ви изпратим имейл с анкета за вашата поръчка.
  Разбира се, имате възможност да се откажете от получаването на последващи имейли.
  Поръчаната стока (данни за достъп до Вашия онлайн курс) ще бъде изпратена едва след като получим плащането.
  Можете да не бързате с плащането и също така можете да отмените поръчката си по всяко време.

 10.  
 11. Гаранция и отговорност
   
  Гаранционният срок за всички доставени от нас продукти е 24 месеца, освен ако по-нататък не е договорено нещо друго.
   
  В случай на дефекти в предмета на доставката, което включва и липсата на гарантирани функции, ние имаме право да ремонтираме дефектния елемент на поръчката или да извършим нова доставка.
   
  Не носим отговорност за щети, които не са възникнали върху самия предмет на доставка; по-специално не носим отговорност за пропуснати ползи или други финансови загуби на клиента.
   
  "17 Minute Languages" носи отговорност за груба небрежност и умисъл.
  Отговорността в случай на лека небрежност се прилага само в случай на нарушение на съществени договорни задължения.
  "17 Minute Languages" носи отговорност в максимален размер на сумата по фактурата.
   
  Ако отделни продукти вече не са в наличност, ще ви бъдат възстановени всички вече платени суми.
   
  "17 Minute Languages "не носи никаква отговорност за преки или косвени щети, нито за последващи щети от какъвто и да е вид, нито за неизправности, причинени от форсмажорни обстоятелства, от пренатоварване или прекъсване на достъпа до интернет.
   
  Клиентът носи пълна отговорност за спазването на всички законови разпоредби и изисквания при използването на нашите услуги.
  Той/тя трябва да освободи "17 Minute Languages" от отговорност за искове от трети страни.
  "17 Minute Languages" носи отговорност за искове за обезщетение само ако е виновен в умисъл или груба небрежност.

 12.  
 13. Решаване на спорове онлайн
   
  Европейската комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове.
  Платформата е достъпна за купувачите на адрес:
  ec.europa.eu/consumers/odr

 14.  
 15. Декларация за отказ от отговорност
   
  Всички описания, съвети, уеб страници, програми, графики, материали и т.н. са създадени според нашите най-добри познания и са внимателно тествани.
  Въпреки това не могат да бъдат напълно изключени грешки.
  Поради това не поемаме никакви гаранции за възможни грешки или последващи щети, възникнали във връзка с използването, изпълнението, предоставянето, изпълнението на тези описания, съвети, уебстраници, програми, графики, материали на нашите уебстраници.
  Отказ от отговорност:
  Въпреки внимателния контрол на съдържанието, ние не поемаме никаква отговорност за съдържанието на външните връзки.
  Операторите на свързаните страници носят пълната отговорност за тяхното съдържание.
  Отстраняването на евентуално нарушение на авторски права, защитата на личните данни, произтичащо от нас, не се извършва без наше съгласие.
  Не поемаме никаква отговорност за заблуждения, печатни и допуснати в преноса грешки.
  Илюстрациите на стоки на нашите уебстраници са примерни илюстрации, които могат да се различават на външен вид от доставените стоки.
  Всички имена на продукти и търговски марки са търговски марки на съответните производители.

 16.  
 17. Цени
   
  С промените в цените на нашия онлайн магазин всички предишни ценови листи губят своята валидност.
  Всички цени са с включен ДДС.

 18.  
 19. Валидност
   
  Настоящите общи условия се прилагат единствено в редакцията им към момента на поръчката.
  Отклоняващи се общи условия не се признават.

 20.  
 21. Промени в услугите
   
  Доколкото "17 Minute Languages" предлага допълнителни услуги без заплащане, тя си запазва правото да прекрати предоставянето на тези услуги, без клиентът да може да предявява каквито и да било претенции в резултат на това.
  Освен това "17 Minute Languages" си запазва правото да разширява и променя услугите и да прави подобрения.

 22.  
 23. Вписвания в търсачки, създаване на интернет страници, преводи
   
  При проектирането и представянето на уебсайтове клиентът носи пълна отговорност за предоставените или използваните материали.
  Преди да публикува своята начална страница клиентът трябва да се информира за възможните права върху търговска марка, авторско право или други права, както и евнтуално да сключи всички необходими споразумения с носителя на правата.

 24.  
 25. Други условия
   
  Ако сте търговец или юридическо лице по публичното право или нямате обща юрисдикция в Германия, изключителната съдебна юрисдикция е Мюнхен/Германия.
  Прилага се германското право.
   
  Ако някоя от разпоредбите на този договор е или стане невалидна, всички останали разпоредби остават валидни.
  В такъв случай нарушената клауза се заменя с друга клауза, която е близка до първоначалната.

 26.  
 27. Име и адрес на компанията
   
  Пълното име и адрес на нашата компания:
  17 Minute Languages
  Udo Gollub
  Kühbachstr. 9
  81543 Мюнхен, Германия
   
  ДДС №: DE185758125