Albanska språktest (längd: 3 minuter)


Albanska Språktest Hur bra pratar jag albanska?
Med vårt språktest kan du utan kostnad ta reda på din personliga albanska språknivå!
 
Kan du redan albanska lite grann och vill nu friska upp eller fördjupa dina språkkunskaper?
Men du vet inte vilken språkkurs som har den rätta nivån för dig?
 
Det får du veta om 3 minuter.
Språktestet för albanska orienterar sig efter den gemensamma europeiska referensramen för språk.
Dessa rekommendationer från Europarådet hjälper dig att fastställa vilken språknivå du har för albanska.
 
Självklart får du direkt efter testet veta vilken språknivå du befinner dig på.
Vi hjälper dig gärna om du vill förbättra dina albanskakunskaper.
  1. Det här testet är helt anonymt.
  2. Dina personliga uppgifter sparas inte.
  3. Du får ditt resultat direkt efter språktestet.
  4. Du måste inte ange någon e-mailadress eller personliga uppgifter.