”Denna språkkurs har lärt mig latinamerikansk spanska så mycket snabbare än jag någonsin trodde var möjligt – och det på bara 17 minuter per dag”

 
Snabb, effektiv och rolig lärometod:
Första enkla konversationer på latinamerikansk spanska är möjliga efter 3 timmar – flytande språkkunskaper efter 50 timmar – för PC, smartphones och surfplattor!
 
lär dig latinamerikansk spanska
Därför skiljer sig denna språkkurs från andra Latinamerikansk spanskakurser:
17 minuter inlärning per dag.
Med den unika lärometoden för långtidsminnet kommer du aldrig att glömma bort Latinamerikansk spanska igen.
Med superlearning-teknologin lär du dig Latinamerikansk spanska 32% snabbare och kan koncentrera dig bättre, än med andra metoder.
Varje dag får du övningar som är anpassade till dina kunskaper.
På så sätt är din inlärning snabb och effektiv.
Lärometoderna kommer att motivera dig enormt att lära dig Latinamerikansk spanska varje dag.
 

Lär dig här de viktigaste orden på latinamerikansk spanska: 
Hej!
Hola
ja
nej
no
tack
gracias
Ursäkta ...
Disculpe.
ett
uno
två
dos
 
tre
tres
fyra
cuatro
fem
cinco
sex
seis
sju
siete
åtta
ocho
nio
nueve
 
tio
diez
hur mycket
cuánto
namnet
el nombre
God kväll.
¡Buenas noches!
uppe
arriba
nere
abajo
ung
joven
 
gammal
viejo
elva
once
tolv
doce
tretton
trece
fjorton
catorce
femton
quince
sexton
dieciséis
 
sjutton
diecisiete
arton
dieciocho
nitton
diecinueve
tjugo
veinte
På återseende!
¡Chao!
pengarna
la plata
fråga
preguntar
 
 
 
Effektiva inlärningsmetoder:

Med den unika lärometoden för långtidsminnet lär du dig Latinamerikansk spanska på kort tid och och blir dessutom flytande på Latinamerikansk spanska.
 
Varierande uppgifter och ett stort utbud på olika lärometoder hjälper dig att motivera dig dag för dag.
 
Med 17 Minute Languages insider-grupp kan du prata med andra som lär sig Latinamerikansk spanska och hitta nya vänner.
 
Detta ingår i Latinamerikansk spanska-kursen:

 • Med Latinamerikansk spanska-kursen för nybörjare lär du dig 1300 ord och uppnår ganska snabbt språknivå A1/A2 enligt den europeiska referensramen för språk.
  Med vårt kompletta paket för Latinamerikansk spanska, lär du dig över 5000 ord och uppnår språknivå C1/C2.
 • Med olika dialogtexter och fraser lär du dig ord i dess tematiska sammanhang och i hela meningar.
 • Latinamerikansk spanska modersmåltsalare har spelat in alla ord och texter i vår inspelningsstudio:
  Så förbättrar du redan från början ditt uttal och betonar orden med rätt accent.
 • Utöka ditt ordförråd och dina grammatik kunskaper, med våra dagliga uppgifter.
 • Med hjälp av våra verb övningar kan du på kort tid skapa egna meningar och prata flytande.
Multimedia-programvara:

 • Över 540.000 sålda språkkurser.
 • För Windows, Linux, Mac OS, iPhones, Android-smartphones, iPad och Android-tablets.
 • Ny version: Latinamerikansk spanska grundkursen har uppdaterats 2021.
 • 31 dagars pengarna tillbaka-garanti:
  Om du inte är 100% nöjd återbetalar vi hela inköpspriset.
 

Så lär du dig latinamerikansk spanska snabbt:


Letar du efter en språkkurs som du kan använda på alla dina enheter och som är rolig, snabb och effektiv?
 
Denna språkkurs anpassar sig hela tiden efter ditt aktuella språknivå.
 
Med vår grundkurs lär du dig 1300 ord och uppnår språknivå A2. Med vårt kompletta paket lär du dig 5000 ord och uppnår till och med nivå C2.
 
Du kommer snabbt att bygga upp ett ordförråd, du kommer att läsa och höra orden och repetera dem med multiple choice eller översättnings övningar.
Om du inte kan översätta ett ord, kommer detta att repeteras tills du aldrig glömmer det igen.
Med den här metoden lär du dig ord på ett lekfullt sätt och kan dessutom rätt uttal och stavning.
 
Men enstaka ord bildar ännu inte ett språk och därför får du matchande texter att läsa och lyssna på.
Dessutom kommer du att lära dig hur du ska bygga meningar.
 
Och för att göra det enkelt för dig fortsätter du alltid på din nuvarande kunskapsnivå.
Oavsett om du lär dig tre minuter eller en timme om dagen. Det får du själv bestämma.
 
Dessutom finns det en hel del komponenter, som motiverar dig att lära sig mer:
Du kan till exempel samla poäng för varje inlärt ord.
Ju fler ord du lär dig om dagen, desto fler poäng får du.
Och om du fortsätter att plugga flera dagar i rad, kommer du att få extrapoäng.
 
När du har avslutat dina dagliga uppgifter, kan du jämföra dina poäng med poängen från andra elever.
Dessutom kan du använda dem till olika premier.
Och varje gång du lägger lite mer tid på språkinlärningen kommer du att belönas med en överraskning.
Dessutom kommer detta att motivera dig att lära sig ännu mer, eftersom du kommer att få värdefulla extrapoäng och därmed mer belöningar.
 
Om du har ett fotografiskt minne kommer våra fina illustrationer hjälpa dig med inlärningen, alla ljudinspelningar läses av professionella personer som har språket som modersmål – det är ingen datorröst.
 
I vår Community kan du träffa andra elever och få lärotips och knyta kontakter.
 
Du kan använda språkkursen på din smartphone, surfplatta och dator och till och med byta mellan enheterna.
Efter varje avslutad kurs, kan du med vår hörövning lyssna på alla ord som du inte kände till.
Orden kommer att repeteras på svenska och latinamerikansk spanska.
Så lär du dig orden betydligt mycket snabbare.
 
På kort tid, kommer du att vara flytande på latinamerikansk spanska
Du kommer att lära dig så många ord, som du aldrig kommer att glömma igen.
Du kommer att kunna bilda meningar och prata latinamerikansk spanska på bara kort tid.
 
Beställ en Latinamerikansk spanskakurs och börja med inlärningen »


 

Det finns otroligt många fördelar med att lära sig språk:


Du kan göra karriär!

 • Du kan förbättra dina chanser i yrkeslivet eftersom du nu kan prata latinamerikansk spanska på en förhandlingssäker nivå.
 • Du är nu redo för att arbeta i Latinamerika när du vill.

Du kan lära känna intressanta personer!

 • Att lära sig ett nytt språk öppnar många dörrar till en ny värld.
  Du kommer att lära känna många nya och spännande personer!
  Vem vet: Kanske pratar din livs kärlek latinamerikansk spanska?
 • Har du ett tvåspråkigt förhållande?
  Din partner kommer att vara stolt över dig om förbättrar din latinamerikansk spanska!

Varje resa blir till en oförglömlig upplevelse!

 • Vidga din horisont genom att resa till Latinamerika.
  När du kan prata latinamerikansk spanska kommer denna resa bli en oförglömlig upplevelse:
  Du kommer lära känna och förstå landet och dess folk mycket bättre.
 • När du kan prata latinamerikansk spanska kommer du utan problem hitta rätt i Latinamerika:
  Du kan fråga efter information eller be invånarna om hjälp.

Få ut mer av din fritid!

 • Du kan se filmer på latinamerikansk spanska!
 • Vilket nöje det är att läsa en bok på latinamerikansk spanska!

Du tränar hjärnan!

 • Vetenskapliga studier har påvisat:
  Högre utbildning ger högre livskvalitet och förväntad livslängd.
 • Träna din hjärna och ditt sinne.
  Dessutom har vetenskapliga studier även påvisat att språkinlärning har en förebyggande effekt mot demens och alzheimers.

 

 

 

Lärometoden för långtidsminnet av 17 Minute Languages:
Språkinlärning som långsiktigt sparas i ditt minne


Lärometoden för långtidsminnet baseras på de mest aktuella forskningsrönen inom vetenskapen om lärande och ordinlärning.
 
Du lär dig hela kursens ordförråd och upprepar dem systematiskt tills de har sparats i ditt långtidsminne.
Med den här metoden kommer du aldrig att glömma dina inlärda Latinamerikansk spanska ord.
 
 
Du lär dig ett nytt ord.
Ordet intas av programmet.
Nu börjar den systematiska upprepningen av det här ordet:
 
 1. Nästa dag måste du genast översätta det ordet korrekt.
 2. Nu väntar programmet 2 dagar.
  På den 3.e dagen upprepas ordet igen.
  Då kan du genast översätta det korrekt.
 3. Programmet väntar 4 dagar.
  På den 8.e dagen upprepas ordet igen.
 4. Programmet väntar 9 dagar.
  På den 17.e dagen måste du än en gång översätta orden korrekt.

Om du kunde ordet varje gång kommer du aldrig att glömma det igen!
Det finns nu för alltid i ditt långtidsminne.
(Bra att veta: Om du inte kan översätta ett ord under upprepningsperioden, börjar programmet om från början med upprepningen av ordet.)
 
Genom den här metoden lär du dig alla ord från den här latinamerikansk spanska-kursen.
Varje dag tillkommer det nya ord.
Ditt ordförråd kommer att växa snabbt.

Lär dig Latinamerikansk spanska med dagliga uppgifter:


De dagliga uppgifterna anpassar sig automatiskt utefter hastigheten - på din personla inlärning - och leder dig genom hela språkkursen.
Innan du börjar med inlärningen, bestämmer du själv hur länge du vill lära dig Latinamerikansk spanska idag.
 
17 Minute language inlärningsmetod för långtidsminnet har följande upplägg:
1
Ord:
Du upprepar och lär dig Latinamerikansk spanska ord tills du har sparat dem i ditt långtidsminne.
Du kommer aldrig att glömma orden igen.
2
Texter och fraser:
Med hjälp av texter och dialoger lär du dig hur du ska använda orden i ett tematiskt och autentiskt sammanhang.
Du kommer ganska fort att inse att du kan läsa Latinamerikansk spanska böcker och förstå Latinamerikansk spanska filmer.
3
Meningsbyggnad:
På ett enkelt och roligt sätt lär du dig hur du ska skapa Latinamerikansk spanska meningar.
Programmet korrigerar dina meningar automatiskt.
Med den här metoden kommer du snabbt att få en språkkänsla för vad som är riktigt och hur du ska bilda Latinamerikansk spanska meningar.
4
Verbövningar:
Verbsystemet är särskilt viktigt.
Du kommer att lära dig att konjugera de viktigaste Latinamerikansk spanska verben och i vilka sammanhang de kan användas.
5
Långtidsminnet:
När du har slutfört de dagliga uppgifterna, ser du en lista med alla ord som befinner sig i ditt långtidsminne.
Listan hjälper dig att repetera orden och kommer säkert också att motivera dig.
6
Tillägg av ord:
Är du intresserad av ett visst ämne - men kan knappast hitta passande ord i din språkkurs?
Inga problem!
Om du vill kan du ange dina egna ord samt översättning på Latinamerikansk spanska.
Dessa förfrågas sedan i de dagliga uppgifterna tillsammans med ordförrådet som redan finns i kursen.
7
Vi vill att de dagliga uppgifterna ska förbli spännande och innovativa, därför behandlas våra inlärningsämnen inte i separata block, utan anpassar sig efter din inlärningsnivå. Din dagliga inlärningsupplevelse förblir alltid intressant och gör att du vill fortsätta lära dig spåket.
8
Latinamerikansk spanska-grammatik:
Med de dagliga uppgifterna kommer du även att lära dig språkets regler:
Språkkursen behandlar grundläggande begrepp inom Latinamerikansk spanska grammatik och hjälper dig att förstå hur den ska användas.
 

 
 
 

Med 17 Minute Languages exklusiva insider-community:


Efter inlärningen är avslutat kan du överföra dina poäng online. Du behöver inte registrera dig.
 
Du kan jämföra dig med andra elever.
 
Här visas den aktuella topplistan av alla användare (alla språkkurser), som har överfört sina poäng.
Du kan använda dina poäng till olika värdefulla premier.
 
Varje gång du avslutar din inlärning, får du poäng som du kan använda till din nästa premie.
Med 17 Minute Languages insider-grupp kan du prata med andra elever som lär sig ett nytt språk och hitta nya vänner.
 
Du kanske hittar en tandempartner från Latinamerika.
Då kan ni stödja och motivera varandra i lärandet.
 
Dessutom lär du känna andra intressanta Latinamerikansk spanska-elever och människor från Latinamerika.

 

 

Varierande och rolig inlärning:


Variation är viktig och håller dig motiverad.
Många pluggar och pluggar och upplever en frustration när de lär sig ett nytt språk.
Vi har skapat en språkkurs med varierande inlärningsmetoder, visualiseringar och premier.
Det har aldrig varit lättare att lära sig Latinamerikansk spanska.
1
Ditt ordförråd kommer att växa snabbt med den här språkkursen.
Du repeterar orden tills du aldrig kommer att glömma dem igen.
Inlärningen förblir varierande, eftersom programmet anger nya ord mellan repetitionerna.
2
Med våra varierande inlärningsmetoder (passande illustrationer, multiple-choice-övningar, språklekar, översättningar, diktat) garanterar vi att din språkinlärning kommer att vara rolig.
3
För varje inlärt ord samlar du poäng, ju fler ord du lär dig om dagen, desto fler poäng får du.
Poängen kan du använda till att få värdefulla premier.
4
Vi har integrerad en detaljerad statistik, med den får du maximal kontroll över dina Latinamerikansk spanska-språkkunskaper.
Dessutom kan du jämföra dig med andra elever.
5
Det är särskilt viktigt att behärska verbsystemet.
Med våra verbövningar, kommer du att lära dig att konjugera de viktigaste verben och i vilka sammanhang de kan användas.
6
Med hjälp av texter och dialoger lär du dig hur du ska använda orden i ett tematiskt sammanhang.
Alla ord och dialoger läses upp av personer som har språket som modersmål.
Så lär du dig ett autentiskt språk, så som det verkligen uttalas.
7
Superlearning-musiken hjälper dig att slappna av och du får en bättre fokus på din språkinlärning.
(Självklart kan du stänga av musiken.)
8
Nu kan du även lyssna på en guidad meditation för att varva ner en stund.
Så avslutar du varje studiedag djupt avslappnad.
9
Lära och utveckla språket tillsammans i grupp:
Om du vill kan du nätverka med andra elever som lär sig ett nytt språk och inom studiegruppen kan ni stödja och motivera varandra.
Du kanske till och med hittar en tandempartner.
10
Lär och utöka dina latinamerikansk spanska grammatik kunskaper.
Steg för steg lär du dig alla viktiga grammatik regler.
Med enkla övningar lär du dig att förstå grammatiken.
 

 

Med superlearning-musiken lär du dig Latinamerikansk spanska 32,9% snabbare


Lyssna på superlearning-meditationsmusiken och bli mer fokusserad.
Inlärningen blir effektivare och du kommer att känna dig helt avslappnad.
 
Inom kort kommer du vara helt lugn, andas djupt och kan koncentrera dig fullständigt på Latinamerikansk spanska-orden.
 
Dessutom blir din inlärning av Latinamerikansk spanska effektivare, eftersom du kommer att distraheras mindre.
 
"Binaural Beats" teknologin har integrerats i musiken vilket gör att man kan minnas orden bättre.
 
Vi rekommenderar ätt du använder kursen med hörlurar eftersom musiken först då når sin fulla effekt.
 
Du kan även använda superlearning-musiken när du inte använder Latinamerikansk spanska-språkkursen, t.ex. om du behöver koncentrera dig på en uppgift på jobbet.
 
Superlearning-musiken kan du sätta på och stänga av ifall du hellre vill lära dig utan musik.

 

Ett omfattande och användbart ordförråd!

Det är mycket viktigt att lära sig många nya ord och glosor när man lär sig ett nytt språk.
 
Genom den här språkkursen får du ett stort och omfattande ordförråd.
Dessutom lär du dig många användbara och varierande ord.
 
Därmed kan du snart själv bygga upp och förstå meningar.
 
Du lär dig de viktigaste orden inom följande kategorier: Familj – Passa barn – Väderleksrapport Ofta förekommande adjektiv och dess böjningar Veckodagar, månader och årstiderSport – Inköp – Den mänskliga kroppen – Skador och sjukdomar På apoteket – Djur – Skola, högskola och universitetUnderhållning Att bli vänner – Länder – Brottslighet Kläder – Mode – Transport – Åka med buss, tåg, flygplan – Köpa biljetter – Åka bil – Vid bensinstationen – Boka en flygbiljett – På flygplatsen – Pengar Beställa mat på restaurang och be om notan – Läsa och förstå matsedeln – Kommunikation – Prata i telefon – Beteende vid olyckor Hälsningsfraser – Artighetsfraser – Betala Räkna på latinamerikansk spanska – Biokväll – Skriva brev Laga mat – Organisera utflykter – Inredning – Pronomen – De viktigaste verben Beställa på internet Handverk Fråga efter vägen RundvandringStrosa genom stan – Besök i museum – Tid – På hotellet – Frukt – Grönsaker – Handla mat Och mycket mer !
 
I den här kursen lär du dig mer än 1,300 ord.

 

Varierande dialoger och användbara talesätt:

Alla ord och dialoger talades in av personer som har latinamerikansk spanska som modersmål.
Redan från början lär du dig ett klart uttal utan accent och med rätt betoning.
 
Texterna och fraserna utvecklades gemensamt av språkvetare och personer som har sydamerikansk spanska som modersmål.
Med den här kursen lär du dig att prata latinamerikansk spanska, så som det verkligen uttalas i Latinamerika.
 
 
Trevligt att träffas. Jag heter Carmen. Var kommer du ifrån?
Encantada de conocerte, soy Carmen. ¿De dónde eres?
Från Argentina. Jag föddes i Buenos Aires.
De Argentina. Nací en Buenos Aires.
Ja. Bor du här?
Sí. ¿Vivís acá?
Nej, jag kommer från Sydamerika.
No, yo soy peruana.
Jag är också här på semester.
También estoy aquí de vacaciones.
Hej då.
Chau.
 
På hotellet
En el hotel
God kväll. Jag letar efter ett fint enkelrum.
Buenas tardes. Busco una habitación individual que sea agradable.
Inga problem, däruppe har vi förtjusande rum med badrum. Blir det bra?
Ningún problema. Tenemos arriba encantadoras habitaciones con baño. ¿Está bien?
Självklart, det blir utmärkt.
Desde luego, muy bien.
Ursäkta, finns det TV i sovrummet?
Dígame, ¿hay televisión en el dormitorio?
Ja, vi har till och med satellit-TV.
Sí, tenemos incluso televisión vía satélite.
Det finns ungefär sextio tv-kanaler.
Hay aproximadamente sesenta canales.
Du har även en radio som du inte behöver betala extra för.
También tiene radio sin pagar extra.
 
Men denna gången tvingade Carmen honom att följa med henne, åtminstone för en dag.
Pero esta vez lo obliga Carmen a acompañarla, aunque sea por un día.
Tillsammans går de genom gamla staden.
Ambos pasean por la zona antigua.
Det här är platsen där jag tillbringade den största delen av tiden när jag var ung.
Éste es el lugar donde más tiempo pasaba cuando era joven.
Ett konstgalleri?
¿Una galería de arte?
Ja, min faster har startat upp det.
Sí, la construyó mi tía.
Hon satt alltid i tesalongen och skrev historier om konstnärerna.
Siempre se la pasaba en el salón de té escribìendo historias sobre los artistas.
Min mamma gav guidade turer där.
Mi mama guiaba por aquí a grupos de turistas.
 
Han kan vägen till järnvägsstationen.
Se sabe muy bien el camino hacia la estación.
Därifrån måste han bara köra längs med motorvägen till flygplatsen.
Desde allí debe seguir derecho por la autopista hasta llegar al aeropuerto.
Men först måste han åka till bensinstationen.
Pero primero debe ir a la estación de gasolina.
Han vet inte vilken sorts bensin han behöver till sin bil.
No sabe qué tipo de gasolina necesita su carro.
Han frågar bensinstationsföreståndaren.
Le pregunta al gasolinero.
Ursäkta, vilken bensin behöver jag? 91-oktanig, 95-oktanig eller diesel?
Perdone, ¿qué tipo de combustibla necesita mi auto? ¿Normal, súper o diesel?
Låt mig se tanken. Jag tror att du behöver blyfri bensin.
Déjeme mirar el tanque. Creo que necesita nafta sin plomo.
 
Mannen på tåget
El hombre del tren
Carmen sitter på tåget. Hon åker hem över julen.
Carmen está sentada en el tren. Ella va a casa para la Navidad.
En äldre person sitter bredvid henne.
Una persona mayor está sentada junto a ella.
Är du på tåget för en affärsresa?
¿Usted está en el tren por viaje de negocios?
Nej, jag ska besöka min familj över julen.
No, voy a pasar Navidad con mi familia.
Det låter trevligt! Du kan skatta dig lycklig. Jag har ingen familj längre.
¡Qué lindo! Que suerte tiene Usted. Yo ya no tengo familia.
Är du en ungkarl?
¿Es Usted soltero?
Nej. Jag har förälskat mig mer än hundra gånger i mitt liv.
No. Me enamoré en mi vida cientos de veces.
 

Verbövningar – lär dig snabbt alla verbformer:


Verb är mycket viktigt i språket.
Om du kan känna igen och bilda nya verbformer, har du redan lärt dig en viktig del av grammatiken.
 
Lär dig att konjugera de mest använda Latinamerikansk spanska verben och hur du ska böja dem i olika tempus.
 
Om du behärskar detta förstår du den logiska kopplingen av meningar och kan utan problem förstå och föra första konversationer på Latinamerikansk spanska.
 
De första dagarna lär du dig systematiskt alla viktiga verbformer och tempus.
 
Här visas hur verb böjs på Latinamerikansk spanska:
 
ha
tener
jag har
yo tengo
du har
tú tienes
han har
él tiene
vi har
nosotros tenemos
ni har
vosotros tenéis
de har
ellos tienen
vara
ser
jag är
yo soy
du är
tú eres
han är
él es
vi är
nosotros somos
ni är
vosotros sois
de är
ellos son
vara (estar)
estar
jag är (estar)
yo estoy
du är (estar)
tú estás
han är (estar)
él está
vi är (estar)
nosotros estamos
ni är (estar)
vosotros estáis
de är (estar)
ellos están
ir
jag går
yo voy
du går
tú vas
han går
él va
vi går
nosotros vamos
ni går
vosotros vais
de går
ellos van
kunna
poder
jag kan
yo puedo
du kan
tú puedes
han kan
él puede
vi kan
nosotros podemos
ni kan
vosotros podéis
de kan
ellos pueden
de kan
usted puede
göra
hacer
jag gör
yo hago
du gör
tú haces
han gör
él hace
vi gör
nosotros hacemos
ni gör
vosotros hacéis
de gör
ellos hacen
jag hade
yo tenía
du hade
tú tenías
han hade
él tenía
vi hade
nosotros teníamos
de hade
ellos tenían
jag var
yo era
du var
tú eras
han var
él era
vi var
nosotros éramos
ni var
vosotros erais
jag gick
yo fui
du gick
tú fuiste
han gick
él fue
vi gick
nosotros fuimos
ni gick
vosotros fuisteis
de gick
ellos fueron
du gjorde
tú hiciste
han gjorde
él hizo
vi gjorde
nosotros hicimos
ni gjorde
vosotros hicisteis
de gjorde
ellos hicieron
jag ska ha
yo tendré
du ska ha
tú tendrás
han ska ha
él tendrá
vi ska ha
nosotros tendremos
ni ska ha
vosotros tendréis
de ska ha
ellos tendrán
jag ska vara
yo seré / estaré
du ska vara
tú serás /estarás
han ska vara
él será /estará
vi ska vara
nosotros seremos /estaremos
ni ska vara
vosotros seréis / estaréis
de ska vara
ellos serán /estarán
jag ska gå
yo iré
du ska gå
tú irás
han ska gå
él irá
vi ska gå
nosotros iremos
ni ska gå
vosotros iréis
de ska gå
ellos irán
jag ska göra
yo haré
du ska göra
tú harás
han ska göra
él hará
vi ska göra
nosotros haremos
ni ska göra
vosotros haréis
de ska göra
ellos harán
Finns det...?
¿Hay...?
Får jag...?
¿Puedo...?
Jag behöver...
Necesito...
Var är...?
¿Dónde está...?
Vad är...?
¿Qué es...?
Vad kostar...?
¿Cuánto cuesta...?
Jag skulle vilja ha...
Querría...
Kan du...?
¿Puedes (tú)...?
Kan du...?
¿Puede (usted)...?
          

 

 

Onlinekursen kan användas på alla dina enheter: Laptop, surfplatta och smartphone


Använd onlinekursen i Latinamerikansk spanska på alla dina enheter.
Du kan växla fram och tillbaka mellan dem.
 
Kursen kan användas på alla smartphones (Android, iPhone), alla surfplattor (iPad, Android eller Windows) och på alla datorer med Windows (11, 10, 8, 7, Vista, XP), Linux eller Mac OS.
 
Onlinekursen sparar dina framsteg, du fortsätter med inlärningen där du slutade förra gången, oberoende av vilken enhet du använde.
På morgonen kan du lära dig Latinamerikansk spanska i tunnelbanan på din iPhone eller Android-smartphone.
Under lunchen kan du fortsätta med kursen på din PC eller laptop (Windows, Linux eller Mac)).
På kvällen kan du sitta i soffan och lära dig Latinamerikansk spanska på din iPad, Windows- eller Android-surfplatta.

Bonus: Hörövningar


Som extra till din Latinamerikansk spanska språkkurs får du nu Latinamerikansk spanska hörövningar.
 
Alla ljudfiler är maximalt 5 minuter långa.
Du kan lyssna på enstaka ord eller om du vill ha dina händer fria, kan du använda autoplay-funktionen.
Så kommer du att fördjupa dina ordkunskaper.
 
Du kan använda mobilen eller datorn för att lyssna på hörövningarna.
 
Superlearning-musiken spelas i bakgrunden och hjälper dig att fokusera på kursen under en längre tid.
Med hörövningarna lär du dig Latinamerikansk spanska snabbare. Du kan lyssna på dem medan du...:
...tränar eller cyklar
...åker bil
...sitter på soffan
...åker buss eller tåg
...du väntar på någonting

 

Professionell uttalade av meningar och ord


Alla ord och texter uppläses av personer som har latinamerikansk spanska som modersmål.
Du kan lyssna på alla 1,300 ord samt varenda textrad från de 42 dialogtexterna så många gånger du vill.
 
Textraderna och orden upprepas i de olika övningarna.
På så vis repeterar du ständigt det riktiga uttalet.
 
Du lär dig ett klart uttal, utan accent och med den riktiga betoningen på orden!
Aufnahmen

31 dagars pengarna tillbaka-garanti:


Om du inte är helt nöjd med din kurs kan du inom 31 dagar återlämna den och få 100% av köpsumman återbetalad.
Du behöver inte ange någon anledning varför du vill återlämna varan.
Öppet köp, helt enkelt!
 
Beställ en Latinamerikansk spanskakurs nu »

 

Du får omedelbar tillgång till språkkursen:


Om du betalar med kreditkort eller Paypal, kommer du omedelbart att få tillgång till din online kurs.

 

Upptäck fler språk:

 
 • Lär dig spanska: Vill du jämföra den latinamerikanska spanskan med spanskan som talas i Europa? Det finns många spännande skillnader mellan de olika spanska varianterna!
 • Lär dig mexikansk spanska: Visste du att vi har en språkkurs där du lär dig uteslutande mexikansk spanska? Det är det ultimata språkkursen om du planerar en längre resa till Mexiko eller kanske en Utlandstermin.
 • Lär dig brasiliansk portugisiska om du planerar att resa runt i många delar av Sydamerika. I Brasilien, som utgör en riktigt stor del av Sydamerika, talas det en brasiliansk variant av portugisiska.

Vanliga frågor (FAQ):


Vanliga frågor
... om språkkursen


Frågor om
... systemkrav


Frågor om
... beställningen.


Jag har fler frågor om Latinamerikansk spanska-språkkursen!


Har du fortfarande frågor om din språkkurs?
Besök vårt supportcenter.
Där har vi gett dig en hel del information.
Vårt supportteam hjälper dig gärna.  

Så säger våra användare:


„Särskilt bra är att enkelt kunna lyssna till uttalet. Känner redan att jag kommit en bit på väg. “
   (Inge Svensson)
 
„Bra sätt att plugga ett språk med dom dagliga uppgifterna och 17 minuter.
Jag har lärt mig många ord.“

   (Kent Backman Erkki)
 
„Toppen att den utgår ifrån svenska!
Skönt att man kan välja själv varje dag hur länge man vill köra.
Kombinationen av lärmetoder funkar toppen! Musiken hjälper!
Jag har blivit väldigt positivt överraskad över hur mycket jag har lärt mig bara på några få dagar. Så kul och uppmuntrande!
Gillar verktyget, det funkar precis så bra som det behöver funka. Vissa mer avancerade appar har så mycket buggar. Den här känns stabil!“

   (Natalie Engdahl)
 
„Upprepningen av orden och om jag inte kan ett efter upprepningar att jag kan markera det som inte kunna så det kommer om och om igen.
Jag hade börjat lära mig för nästan 30 år sen men gav upp då jag behövde hjälp med grammatiken som jag inte kunde få. Vill nu försöka fräscha upp och komma längre.“

   (Ragna Hummel)
 
„Tycker att jag lär mig snabbt med eran metod.“
   (Jimmy Tell)
 
„Den är pedagogisk och av det jag tog del av väl utförd.“
   (Therese Olsson)
 
„Upprepningar. Känns möjligt att kunna lära sig ett nytt språk.“
   (Marianne Löfgren)
 

 
 
 
 
P.S.
En kort sammanfattnig om kursens innehåll – Latinamerikansk spanska grundkurs:
 • Med vår Latinamerikansk spanska-grundkurs lär du dig 1300 ord och med med vårt kompletta paket lär du dig till och med 5000 Latinamerikansk spanska ord.
 • Med hjälp av dialogtexter och fraser lär du dig ord i dess tematiska sammanhang och i hela meningar.
 • Varje dag får du nya uppgifter som ökar ditt ordförråd och dina grammatik kunskaper.
 • Våra dagliga uppgifter är anpassade till dina språkkunskaper och ditt tempo.
  På så sätt blir din inlärning snabb och effektiv.
 • Med våra verbövningar, kommer du att lära dig att konjugera de viktigaste Latinamerikansk spanska verben och i vilka sammanhang de ska användas.
 • På ett lekfullt sätt lär du dig med 17 Minute Languages att bygga Latinamerikansk spanska meningar.
 • Med 17 Minute Languages insider-grupp kan du prata med andra som lär sig Latinamerikansk spanska och hitta nya vänner.
 • Effektiv inlärning som anpassar sig efter ditt tempo.
 • Kursen behöver inte installeras.
  Den här Latinamerikansk spanska språkkursen är väldigt användarvänlig.
 • Ny Version – År 2021 uppdaterades hela Latinamerikansk spanska-grundkursen.
 • För Windows / Linux / Mac OS / iPhone/Android mobiler / iPad / Android surfplattor / Windows surfplattor.
 
 
Öppet köp i 31 dagar:
 
Om du inte är helt nöjd med din kurs kan du inom 31 dagar återlämna den och få 100% av köpsumman återbetalad.
Du behöver inte ange någon anledning varför du vill återlämna varan.
Öppet köp, helt enkelt!

 

Välj din kurs:

 
Språkkursen används online:
 • Du kan börja lära dig språket på en gång!
 • Du behöver inte installera någonting.
 • Kursen fungerar på Windows (11, 10, 8, 7, Vista, XP), Mac OS och Linux, på iPhone och Android-mobiler, så som på iPad och Android-surfplattor.
 • Onlinekursen kan användas i 10 år.
 • Alla priser inkluderar moms.

   Säker beställning:

 
 
 
 
 

Den här kursen är inte som andra språkkurser


Fortschritte

Snabba framsteg:

Du kommer snabbt att bygga upp ett ordförråd och uppleva att det kan vara roligt och enkelt att lära sig Latinamerikansk spanska.
Software

Programvaran:

Vi publicerade programvaran för första gången år 2002.
Vi uppdaterar och utvecklar programmet kontinuerligt för att ta fram nya och förbättrade funktioner inspirerade av de önskemål som våra användare har.
Tagesaufgaben

Dagliga uppgifter:

Varierande dagliga uppgifter och ett stort utbud på lärometoder hjälper dig att fokusera på din inlärning.
Lernmethoden

Unika inlärningsmetoden:

Med den unika lärometoden för långtidsminnet lär du dig Latinamerikansk spanska rekordsnabbt.
Kundensupport

Premium-kundsupport:

Våra kunniga supportmedarbetare tar emot dina frågor och hjälper dig snabbt med svar på alla frågor och funderingar du kan ha.
Community

17 Minute Languages Community:

I vår Community kan du träffa andra elever och få lärotips och knyta kontakter.