Lär dig finska


"Denna språkkurs har lärt mig finska så mycket snabbare än jag någonsin trodde var möjligt – och det på bara 17 minuter per dag!"
 
Snabb, effektiv och rolig lärometod:
Första enkla konversationer på finska är möjliga efter 3 timmar – flytande språkkunskaper efter 50 timmar – för PC, smartphones och surfplattor.
 
 
Den här kursen är inte som andra språkkurser:
17 minuter inlärning per dag.
Med den unika lärometoden för långtidsminnet kommer du aldrig att glömma bort Finska igen.
Med superlearning-teknologin lär du dig Finska 32% snabbare och kan koncentrera dig bättre, än med andra metoder.
Varje dag får du övningar som är anpassade till dina kunskaper. På så sätt är din inlärning snabb och effektiv.
Lärometoderna kommer att motivera dig enormt att lära dig Finska varje dag.
 

Lär dig här de viktigaste orden på finska: 
Hej!
Moi! / Hei!
Hej då!
Moi moi! / Moikka!
ja
kyllä
nej
ei
tack
kiitos
Snälla
ole hyvä / olkaa hyvä
Ursäkta ...
anteeksi
 
ett
yksi
två
kaksi
tre
kolme
fyra
neljä
fem
viisi
sex
kuusi
sju
seitsemän
 
åtta
kahdeksan
nio
yhdeksän
tio
kymmenen
hur mycket
kuinka paljon?
lära känna någon
tutustua / tavata
semestern
loma
namnet
nimi
 
God morgon.
hyvää huomenta
God kväll.
hyvää iltaa
uppe
ylhäällä
nere
alhaalla
ung
nuori
gammal
vanha
elva
yksitoista
 
tolv
kaksitoista
tretton
kolmetoista
fjorton
neljätoista
femton
viisitoista
sexton
kuusitoista
sjutton
seitsemäntoista
arton
kahdeksantoista
 

 
Lärometoder:

Med den unika lärometoden för långtidsminnet lär du dig Finska på kort tid och och blir dessutom flytande på Finska.
 
Varierande uppgifter och ett stort utbud på olika lärometoder hjälper dig att motivera dig dag för dag.
 
Med 17 Minute Languages insider-grupp kan du prata med andra som lär sig Finska och hitta nya vänner.
 
Innehåll:

 • Med Finska-kursen för nybörjare lär du dig 1300 ord och uppnår ganska snabbt språknivå A1/A2 enligt den europeiska referensramen för språk.
  Med vårt kompletta paket för Finska, lär du dig över 5000 ord och uppnår språknivå C1/C2.
 • Med olika dialogtexter och fraser lär du dig ord i dess tematiska sammanhang och i hela meningar.
 • Finska modersmåltsalare har spelat in alla ord och texter i vår inspelningsstudio:
  Så förbättrar du redan från början ditt uttal och betonar orden med korrekt accent.
 • Utöka ditt ordförråd och dina grammatik kunskaper, med våra dagliga uppgifter.
 • Med hjälp av våra verb övningar kan du på kort tid skapa egna meningar och prata flytande.
Online-språkkurs:

 • Ny version: Finska grundkursen har uppdaterats 2020.
 • Över 540.000 sålda språkkurser.
 • För Windows, Linux, Mac OS, iPhones, Android-smartphones, iPad och Android-tablets.
 • 31 dagars pengarna tillbaka-garanti
  Om du inte är 100% nöjd återbetalar vi hela inköpspriset.
Beställ en Finskakurs »
 

 

Så lär du dig finska snabbt


Letar du efter en språkkurs som du kan använda på alla dina enheter och som är rolig, snabb och effektiv?
 
Denna språkkurs anpassar sig hela tiden efter ditt aktuella språknivå.
 
Med vår grundkurs lär du dig 1300 ord och uppnår språknivå A2. Med vårt kompletta paket lär du dig 5000 ord och uppnår till och med nivå C2.
 
Du kommer snabbt att bygga upp ett ordförråd, du kommer att läsa och höra orden och repetera dem med multiple choice eller översättnings övningar.
Om du inte kan översätta ett ord, kommer detta att repeteras tills du aldrig glömmer det igen.
Med den här metoden lär du dig ord på ett lekfullt sätt och kan dessutom rätt uttal och stavning.
 
Men enstaka ord bildar ännu inte ett språk och därför får du matchande texter att läsa och lyssna på.
Dessutom kommer du att lära dig hur du ska bygga meningar.
 
Och för att göra det enkelt för dig fortsätter du alltid på din nuvarande kunskapsnivå.
Oavsett om du lär dig tre minuter eller en timme om dagen. Det får du själv bestämma.
 
Dessutom finns det en hel del komponenter, som motiverar dig att lära sig mer:
Du kan till exempel samla poäng för varje inlärt ord.
Ju fler ord du lär dig om dagen, desto fler poäng får du.
Och om du fortsätter att plugga flera dagar i rad, kommer du att få extrapoäng.
 
När du har avslutat dina dagliga uppgifter, kan du jämföra dina poäng med poängen från andra elever.
Dessutom kan du använda dem till olika premier.
Och varje gång du lägger lite mer tid på språkinlärningen kommer du att belönas med en överraskning.
Dessutom kommer detta att motivera dig att lära sig ännu mer, eftersom du kommer att få värdefulla extrapoäng och därmed mer belöningar.
 
Om du har ett fotografiskt minne kommer våra fina illustrationer hjälpa dig med inlärningen, alla ljudinspelningar läses av professionella personer som har språket som modersmål - det är ingen datorröst.
 
I vår Community kan du träffa andra elever och få lärotips och knyta kontakter.
 
Du kan använda språkkursen på din smartphone, surfplatta och dator och till och med byta mellan enheterna.
Efter varje avslutad kurs, kan du med vår hörövning lyssna på alla ord som du inte kände till.
Orden kommer att repeteras på svenska och finska.
Så lär du dig orden betydligt mycket snabbare.
 
På kort tid, kommer du att vara flytande på finska
Du kommer att lära dig så många ord, som du aldrig kommer att glömma igen.
Du kommer att kunna bilda meningar och prata finska på bara kort tid.
 

 

Det finns otroligt många fördelar med att lära sig språk:

Du kan göra karriär!

 • Du kan förbättra dina chanser i yrkeslivet eftersom du nu kan prata finska på en förhandlingssäker nivå.
 • Du är nu redo för att arbeta i Finland när du vill.

Du kan lära känna intressanta personer!

 • Att lära sig ett nytt språk öppnar många dörrar till en ny värld.
  Du kommer att lära känna många nya och spännande personer!
  Vem vet: Kanske pratar din livs kärlek finska?
 • Har du ett tvåspråkigt förhållande?
  Din partner kommer att vara stolt över dig om förbättrar din finska!

Varje resa blir till en oförglömlig upplevelse!

 • Vidga din horisont genom att resa till Finland.
  När du kan prata finska kommer denna resa bli en oförglömlig upplevelse:
  Du kommer lära känna och förstå landet och dess folk mycket bättre.
 • När du kan prata finska kommer du utan problem hitta rätt i Finland:
  Du kan fråga efter information eller be invånarna om hjälp.

Få ut mer av din fritid!

 • Du kan se filmer på finska!
 • Vilket nöje det är att läsa en bok på finska!

Du tränar hjärnan!

 • Vetenskapliga studier har påvisat:
  Högre utbildning ger högre livskvalitet och förväntad livslängd.
 • Träna din hjärna och ditt sinne.
  Dessutom har vetenskapliga studier även påvisat att språkinlärning har en förebyggande effekt mot demens och alzheimers.

 
 

 

Lärometoden för långtidsminnet från 17 Minute Languages:


Den här lärometoden baseras på de mest aktuella forskningsrönen inom vetenskapen om lärande och ordinlärning.
Inom den här metoden upprepas varje ord efter en exakt rytm.
 
Så fungerar långtidsmetoden:
 
  Du lär dig ett nytt ord.
  Ordet intas av programmet.
  Nu börjar den systematiska upprepningen av det här ordet:
   
 1. Nästa dag måste du genast översätta det ordet korrekt.
 2. Nu väntar programmet 2 dagar.
  På den 3.e dagen upprepas ordet igen.
  Då kan du genast översätta det korrekt.
 3. Programmet väntar 4 dagar.
  På den 8.e dagen upprepas ordet igen.
 4. Programmet väntar 9 dagar.
  På den 17.e dagen måste du än en gång översätta orden korrekt.
Om du kunde ordet varje gång kommer du aldrig att glömma det igen!
Det finns nu för alltid i ditt långtidsminne.
(Bra att veta: Om du inte kan översätta ett ord under upprepningsperioden, börjar programmet om från början med upprepningen av ordet.)
 
Genom den här metoden lär du dig alla ord från den här finska-kursen.
Varje dag tillkommer det nya ord.
Ditt ordförråd kommer att växa snabbt.
 

Lär dig Finska med dagliga uppgifter:


De dagliga uppgifterna anpassar sig automatiskt utefter hastigheten - på din personla inlärning - och leder dig genom hela språkkursen.
Innan du börjar med inlärningen, bestämmer du själv hur länge du vill lära dig Finska idag.
 
17 Minute language inlärningsmetod för långtidsminnet har följande upplägg:
1
Ord:
Du upprepar och lär dig Finska ord tills du har sparat dem i ditt långtidsminne.
Du kommer aldrig att glömma orden igen.
2
Texter och fraser:
Med hjälp av texter och dialoger lär du dig hur du ska använda orden i ett tematiskt och autentiskt sammanhang.
Du kommer ganska fort att inse att du kan läsa Finska böcker och förstå Finska filmer.
3
Meningsbyggnad:
På ett enkelt och roligt sätt lär du dig hur du ska skapa Finska meningar.
Programmet korrigerar dina meningar automatiskt.
Med den här metoden kommer du snabbt att få en språkkänsla för vad som är riktigt och hur du ska bilda Finska meningar.
4
Verbövningar:
Verbsystemet är särskilt viktigt.
Du kommer att lära dig att konjugera de viktigaste Finska verben och i vilka sammanhang de kan användas.
5
Långtidsminnet:
När du har slutfört de dagliga uppgifterna, ser du en lista med alla ord som befinner sig i ditt långtidsminne.
Listan hjälper dig att repetera orden och kommer säkert också att motivera dig.
6
Tillägg av ord:
Är du intresserad av ett visst ämne - men kan knappast hitta passande ord i din språkkurs?
Inga problem!
Om du vill kan du ange dina egna ord samt översättning på Finska.
Dessa förfrågas sedan i de dagliga uppgifterna tillsammans med ordförrådet som redan finns i kursen.
7
Vi vill att de dagliga uppgifterna ska förbli spännande och innovativa, därför behandlas våra inlärningsämnen inte i separata block, utan anpassar sig efter din inlärningsnivå. Din dagliga inlärningsupplevelse förblir alltid intressant och gör att du vill fortsätta lära dig spåket.
8
Finska-grammatik:
Med de dagliga uppgifterna kommer du även att lära dig språkets regler:
Språkkursen behandlar grundläggande begrepp inom Finska grammatik och hjälper dig att förstå hur den ska användas.
 

 
 
 

Insider forumet för lärande från 17 Minute Languages:


Efter inlärningen är avslutat kan du överföra dina poäng online. Du behöver inte registrera dig.
 
Du kan jämföra dig med andra elever.
 
Här visas den aktuella topplistan av alla användare (alla språkkurser), som har överfört sina poäng.
Du kan använda dina poäng till olika värdefulla premier.
 
Varje gång du avslutar din inlärning, får du poäng som du kan använda till din nästa premie.
Med 17 Minute Languages insider-grupp kan du prata med andra elever som lär sig ett nytt språk och hitta nya vänner.
 
Du kanske hittar en tandempartner från Finland.
Då kan ni stödja och motivera varandra i lärandet.
 
Dessutom lär du känna andra intressanta Finska-elever och människor från Finland.

 

 

Varierande inlärning:


Variation är viktig och håller dig motiverad.
Många pluggar och pluggar och upplever en frustration när de lär sig ett nytt språk.
Vi har skapat en språkkurs med varierande inlärningsmetoder, visualiseringar och premier.
Det har aldrig varit lättare att lära sig Finska.
1
Ditt ordförråd kommer att växa snabbt med den här språkkursen.
Du repeterar orden tills du aldrig kommer att glömma dem igen.
Inlärningen förblir varierande, eftersom programmet anger nya ord mellan repetitionerna.
2
Med våra varierande inlärningsmetoder (passande illustrationer, multiple-choice-övningar, språklekar, översättningar, diktat) garanterar vi att din språkinlärning kommer att vara rolig.
3
För varje inlärt ord samlar du poäng, ju fler ord du lär dig om dagen, desto fler poäng får du.
Poängen kan du använda till att få värdefulla premier.
4
Vi har integrerad en detaljerad statistik, med den får du maximal kontroll över dina Finska-språkkunskaper.
Dessutom kan du jämföra dig med andra elever.
5
Det är särskilt viktigt att behärska verbsystemet.
Med våra verbövningar, kommer du att lära dig att konjugera de viktigaste verben och i vilka sammanhang de kan användas.
6
Med hjälp av texter och dialoger lär du dig hur du ska använda orden i ett tematiskt sammanhang.
Alla ord och dialoger läses upp av personer som har språket som modersmål.
Så lär du dig ett autentiskt språk, så som det verkligen uttalas.
7
Superlearning-musiken hjälper dig att slappna av och du får en bättre fokus på din språkinlärning.
(Självklart kan du stänga av musiken.)
8
Nu kan du även lyssna på en guidad meditation för att varva ner en stund.
Så avslutar du varje studiedag djupt avslappnad.
9
Lära och utveckla språket tillsammans i grupp:
Om du vill kan du nätverka med andra elever som lär sig ett nytt språk och inom studiegruppen kan ni stödja och motivera varandra.
Du kanske till och med hittar en tandempartner.
10
Lär och utöka dina finska grammatik kunskaper.
Steg för steg lär du dig alla viktiga grammatik regler.
Med enkla övningar lär du dig att förstå grammatiken.
 

 

Med superlearning-musiken lär du dig Finska 32,9% snabbare


Lyssna på superlearning-medidationsmusiken och bli mer fokusserad.
Inlärningen blir effektivare och du kommer att känna dig helt avslappnad.
 
 
Inom kort kommer du vara helt lugn, andas djupt och kan koncentrera dig fullständigt på Finska-orden.
 
Dessutom blir din inlärning av Finska effektivare, eftersom du kommer att distraheras mindre.
 
"Binaural Beats" tekonologin har integrerats i musiken vilket gör att man kan minnas orden bättre.
 
Vi rekommenderar du använder kursen med hörlurar eftersom musiken först då når sin fulla effekt.
 
Du kan även använda superlearning-musiken när du inte använder Finska-språkkursen, t.ex. om du behöver koncentrera dig på en uppgift på jobbet.
 
Superlearning-musiken kan du sätta på och stänga av ifall du hellre vill lära dig utan musik.

 

Ett omfattande och användbart ordförråd!

Det är mycket viktigt att lära sig många nya ord och glosor när man lär sig ett nytt språk.
 
Genom den här språkkursen får du ett stort och omfattande ordförråd.
Dessutom lär du dig många användbara och varierande ord.
 
Därmed kan du snart själv bygga upp och förstå meningar.
 
Du lär dig de viktigaste orden inom följande kategorier: Familj – Passa barn – Pengar Beställa mat på restaurang och be om notan – Läsa och förstå matsedeln – Biokväll – Skriva brev Beställa på internet Handverk Fråga efter vägen RundvandringStrosa genom stan – Besök i museum – Pronomen – De viktigaste verben Skola, högskola och universitetUnderhållning Att bli vänner Kommunikation – Prata i telefon – Beteende vid olyckor – Länder – Brottslighet Kläder – Mode – Den mänskliga kroppen – Skador och sjukdomar På apoteket – Djur – Väderleksrapport Ofta förekommande adjektiv och dess böjningar Veckodagar, månader och årstiderSport – Inköp – Hälsningsfraser – Artighetsfraser – Betala Räkna på finska Laga mat – Organisera utflykter – Inredning Tid – På hotellet – Frukt – Grönsaker – Handla mat Transport – Åka med buss, tåg, flygplan – Köpa biljetter – Åka bil – Vid bensinstationen – Boka en flygbiljett – På flygplatsen – Och mycket mer !
 
I den här kursen lär du dig mer än 1,300 ord.

 

Varierande dialoger och användbara talesätt:

Alla ord och dialoger talades in av personer som har finska som modersmål.
Redan från början lär du dig ett klart uttal utan accent och med rätt betoning.
 
Texterna och fraserna utvecklades gemensamt av språkvetare och personer som har finska som modersmål.
Med den här kursen lär du dig att prata finska, så som det verkligen uttalas i Finland.
 
 
På semester
Lomalla
Matti är på semester. Han träffar Liisa.
Matti on lomalla. Hän tapaa Liisan.
Hej! Jag heter Matti.
Moi! Minä olen Matti.
Jag är tjugosex år gammal.
Olen kaksikymmentäkuusivuotias.
Vad trevligt att träffas. Jag heter Liisa.
Hauska tavata. Minä olen Liisa.
Var kommer du ifrån?
Mistä sinä olet kotoisin?
Från Finland. Jag är föddes i Finland.
Suomesta. Olen syntynyt Suomessa.
 
På ett café
Kahvilassa
Matti är hungrig och törstig.
Matti on nälkäinen ja janoinen.
Han går in på ett café och sätter sig vid ett ledigt bord.
Hän menee kahvilaan ja istuu vapaaseen pöytään.
Servitrisen går fram till honom.
Tarjoilija tulee hänen luokseen.
Vad skulle du vilja du dricka?
Mitä haluaisitte juoda?
En kopp te och ett glas vatten, tack.
Tee ja lasi vettä, kiitos.
Skulle du vilja äta något också?
Haluaisitteko myös syödä jotain?
 
Mattis lägenhet
Matin asunto
Matti och Liisa pratar om Mattis lägenhet.
Matti ja Liisa puhuvat Matin asunnosta.
Du har inrett rummen fint.
Olet sisustanut huoneet kauniisti.
Tack vare de stora fönstren ser allt så ljust ut.
Isojen ikkunoiden takia kaikki näyttää valoisalta.
Tack. Jag är väldigt glad att jag har hittat den här lägenheten.
Kiitos. Olen todella iloinen, että olen löytänyt tämän asunnon.
Det var inte alls så lätt.
Se ei ollut olleenkaan helppoa.
Jag skulle också hellre bo i en egen lägenhet.
Minäkin asuisin mieluummin omassa asunnossa.
 
Brevet
Kirje
Matti skriver ett brev till sin bror Antti.
Matti kirjoittaa kirjeen veljelleen Antille.
Hej Antti,
Hei Antti,
Hur mår du? Jag har inte sett dig på så länge.
Mitä sinulle kuuluu? Siitä on jo pitkä aika kun olen viimeksi nähnyt sinut.
Jag hoppas att morfar mår bra. Är han frisk igen?
Toivon, että isoisälle kuuluu hyvää. Onko hän jälleen terve?
Jag har bra nyheter för dig. Jag har träffat en tjej.
Minulla on hyviä uutisia sinulle. Olen tutustunut yhteen tyttöön.
Hon heter Liisa och kommer från Åbo.
Hänen nimensä on Liisa ja hän on Turusta.
 
Hyra en bil
Autoa vuokraamassa
Matti har bjuder hem Liisa. Han vill att hon åker med till hans föräldrar.
Matti on kutsunut Liisan kylään. Hän haluaisi, että Liisa tulee hänen mukanaan vanhempiensa luokse.
De hyr en bil för att åka dit.
He vuokraavat auton, ajaakseen Matin vanhempien luokse.
Matti slår numret till biluthyrningen.
Matti valitsee autovuokraamon numeron.
God dag. Jag skulle vilja hyra en bil för två veckor från nästa lördag.
Hyvää päivää. Haluaisin vuokrata ensi lauantaista alkaen kahdeksi viikoksi auton.
Har du en ledig bil under den tiden?
Onko Teillä autoa vapaana tuoksi ajaksi?
Du har tur. För den här tidsperioden finns det två lediga bilar kvar.
Teillä on onnea. Juuri sille aikavälille meillä on kaksi autoa vapaana.
 

Lär dig nya verb och dess böjningar på rekordtid:


Verb är mycket viktigt i språket.
Om du kan känna igen och bilda nya verbformer, har du redan lärt dig en viktig del av grammatiken.
 
Lär dig att konjugera de mest använda Finska verben och hur du ska böja dem i olika tempus.
 
Om du behärskar detta förstår du den logiska kopplingen av meningar och kan utan problem förstå och föra första konversationer på Finska.
 
De första dagarna lär du dig systematiskt alla viktiga verbformer och tempus.
 
Här är några exempel på våra Finska-verbövningar:
 
ha
olla
jag har
minulla on
du har
sinulla on
han har
hänellä on
vi har
meillä on
ni har
teillä on
de har
heillä on
vara
olla
jag är
minä olen
du är
sinä olet
han är
hän on
vi är
me olemme
ni är
te olette
de är
he ovat
mennä
jag går
minä menen
du går
sinä menet
han går
hän menee
vi går
me menemme
ni går
te menette
de går
he menevät
kunna
voida
jag kan
minä voin
du kan
sinä voit
han kan
hän voi
vi kan
me voimme
ni kan
te voitte
de kan
he voivat
de kan
Te voitte
göra
tehdä
jag gör
minä teen
du gör
sinä teet
han gör
hän tekee
vi gör
me teemme
ni gör
te teette
de gör
he tekevät
jag hade
minulla oli
du hade
sinulla oli
han hade
hänellä oli
vi hade
meillä oli
de hade
heillä oli
jag var
minä olin
du var
sinä olit
han var
hän oli
vi var
me olimme
ni var
te olitte
jag gick
minä menin
du gick
sinä menit
han gick
hän meni
vi gick
me menimme
ni gick
te menitte
de gick
he menivät
du gjorde
sinä teit
han gjorde
hän teki
vi gjorde
me teimme
ni gjorde
te teitte
de gjorde
he tekivät
jag ska ha
minulla on
du ska ha
sinulla on
han ska ha
hänella on
vi ska ha
meillä on
ni ska ha
teillä on
de ska ha
heillä on
jag ska vara
minä olen
du ska vara
sinä olet
han ska vara
hän on
vi ska vara
me olemme
ni ska vara
te olette
de ska vara
he ovat
jag ska gå
minä menen
du ska gå
sinä menet
han ska gå
hän menee
vi ska gå
me menemme
ni ska gå
te menette
de ska gå
he menevät
jag ska göra
minä teen
du ska göra
sinä teet
han ska göra
hän tekee
vi ska göra
me teemme
ni ska göra
te teete
de ska göra
he tekevät
Finns det...?
Onko ...?
Får jag...?
Saanko ...?
Jag behöver...
Tarvitsen ...
Var är...?
Missä on ...?
Vad är...?
Mikä on ...?
Vad kostar...?
Mitä maksaa ...?
Jag skulle vilja ha...
Haluaisin ...
Kan du...?
Voitko ...?
Kan du...?
Voitteko ...?
          

 

Professionell uttalade av meningar och ord


Alla ord och texter uppläses av personer som har finska som modersmål.
Du kan lyssna på alla 1,300 ord samt varenda textrad från de 42 dialogtexterna så många gånger du vill.
 
Textraderna och orden upprepas i de olika övningarna.
På så vis repeterar du ständigt det riktiga uttalet.
 
Du lär dig ett klart uttal, utan accent och med den riktiga betoningen på orden!
Aufnahmen

 

Onlinekursen kan användas på alla dina enheter: Laptop, surfplatta och smartphone


Använd onlinekursen i Finska på alla dina enheter. Du kan växla fram och tillbaka mellan dem.
 
Språkkursen fungerar på din dator (Windows, Linux, Mac) men också på din smartphone eller surfplatta.
På morgonen kan du lära dig Finska i tunnelbanan på din iPhone eller Android-smartphone.
Under lunchen kan du fortsätta med kursen på din PC eller laptop (Windows, Linux eller Mac)).
På kvällen kan du sitta i soffan och lära dig Finska på din iPad, Windows- eller Android-surfplatta.
Använd korta väntetider för att fortsätta med din inlärning: du behöver endast 3 minuter för att lära dig nya ord.
 
Kursen kan användas på alla smartphones (Android, iPhone), alla surfplattor (iPad, Android eller Windows) och på alla datorer med Windows (10, 8, 7, Vista, XP), Linux eller Mac OS.
 
Onlinekursen sparar dina framsteg, du fortsätter med inlärningen där du slutade förra gången, oberoende av vilken enhet du använde.
 

 

 

Extra hörövningar:


Som extra till din Finska språkkurs får du nu Finska hörövningar.
 
Våra hörövningar tillåter att lära dig Finska genom att lyssna, t.ex.:
medan du tränar
medan du kör
hemma på soffan
buss, tåg eller tunnelbanan
medan du jobbar
Du kan använda mobilen eller datorn för att lyssna på dina Finska hörövningar.
 
Alla ljudfiler är maximalt 5 minuter långa.
Du kan själv välja vilka ord du vill lyssna på eller om du vill ha dina händer fria, kan du använda autoplay-funktionen.
Du kommer att lära dig nya ord och fördjupa dina kunskaper.
Superlearning-musik i hörövningarna
Superlearning-musiken hjälper dig att fokusera och koncentrera dig på kursen under en längre tid.
 
Med den så kallade "Binaural Beats" teknologin kommer du att lära dig Finska ord 32,9% snabbare än de som lärde sig utan Superlearning-musik.
Du kommer att känna dig mer avslappnad, vilket gör att du kommer att minnas orden bättre.
 
Superlearning-musiken har ett tempo som är identiskt med alfavågorna i hjärnan och som kan hjälpa till att nå alfatillståndet och därför underlätta inlärningen:
För din hjärna kommer det att kännas som en minisemester.
7 ord:
Vetenskapliga studier har visat, att det bästa sättet att komma ihåg ord är att lära sig 7 nya ord på rad och att sedan upprepa dem.
Därför kommer hörövningarna repeteras efter 7 nya ord.
Ljudfiler
Först kommer du att höra ordet på svenska, sen kommer den Finska översättningen att spelas upp två gånger.
En ljudinspelning består av 21 nya ord och är ca. 5 minuter långt.
 

 

Upptäck fler språk:

 
 • Lär dig danska och förbered dig inför din resa till vårt härliga grannland i söder.
 • Lär dig norska och bli perfekt förberedd inför din flytt, jobb eller resa i Norge.
 • Lär dig ryska - ett världsspråk som talas av ca. 210 miljoner människor.
 • Lär dig estniska ett språk som är nära besläktat med finska.

 

Vanliga frågor (FAQ):


Vanliga frågor
... om språkkursen


Frågor om
... systemkrav


Frågor om
... beställningen.


Jag har fler frågor om Finska-språkkursen!


Om du har fler frågor kan du gärna e-posta oss:
 

 

 

 
 
 
 
P.S.
Här är en sammanfattning av innehållet i finska-grundkursen:
 • Du behöver bara öva 17 minuter per dag.
 • Du får varierande och motiverande dagliga uppgifter.
 • Efter bara tre månader har du lärt dig mer än 1,300 ord med hjälp av den unika lärometoden för långtidsminnet.
  Du får ett omfattande och användbart ordförråd i finska.
 • Genom många texter och dialoger lär du dig att använda orden i sin riktiga kontext.
 • Besök språkforumet från 17 Minute Languages!
  Språkkursen innehåller även ett forum:
  Där kan du kommunicera med andra användare som lär sig ett nytt språk med 17 Minute Languages och hitta nya vänner.
 • Den här språkkursen passar för dig:
  Varje person hittar här motiverande och intressanta övningar och uppgifter.
 • Den här språkkursen är rolig och omväxlande: det motiverar dig för att plugga lite varje dag!
 • Du måste inte installera den här kursen eftersom det är en onlinekurs.
  Programmet är mycket lätt att använda: Du behöver bara klicka på en länk, ange ditt användarnamn och lösenord, och vips kan du börja plugga finska!
 • Den nyaste versionen!
  Den finska-grundkursen bearbetades och aktualiserades komplett 2020.
 • Du kan plugga finska i flera år:
  Finska-onlinekursen kan du använda i 10 år!
 • Online-Språkkursen fungerar på Windows / Linux / Mac OS / iPhone / iPad / Android Smartphones / Android Tablets / Windows Tablets.
 
 
Öppet köp i 31 dagar:
 
Om du inte är helt nöjd med din kurs kan du inom 31 dagar återlämna den och få 100% av köpsumman återbetalad.
Du behöver inte ange någon anledning varför du vill återlämna varan.
Öppet köp, helt enkelt!

 

Välj din språkkurs:

 
Alla priser inkluderar moms.
 
Du kan betala direkt online efter din beställning.
Direkt därefter får du dina inloggningsuppgifter och kan börja använda programmet online genast!
Du kan använda din onlinekurs under tio års tid.