Världens skrifter: Det singalesiska alfabetet


 
singalesiska alfabetet

Singalesiska (sinhala) är singalesernas språk, som är den största etniska folkgruppen på Sri Lanka.
Ur en etymologisk synpunkt räknas singalesiska till den indoariska grenen av det indoiranska språket, vilket är en underkategori till det indoeuropeiska språket.
 
Idag talar ungefär 16 miljoner människor singalesiska, varav de flesta bor och lever i Sri Lanka.
De officiella språken på ön Ceylon, som Sri Lanka kallades tidigare, är vid sidan av singalesiska även tamil och engelska.
Därutöver är singalesiska mycket nära besläktat med språket som talas på Maldiverna, divehi.

I denna artikel får du veta mer om det singalesiska alfabetet, och du får lära dig alla bokstäver från detta alfabet.
 
Du hittar även anvisningar och tips om hur du kan överföra dessa bokstäver till det latinska alfabetet.

Den singalesiska skriften

Den singalesiska skriften hör till de sydindiska skrifterna, denna skrift är alltså en så kallad abugida.
Tecknen och bokstäverna för denna skrift härstammar från brahmi-skriften, vars äldsta skriftfynd kan dateras till 200-talet f.Kr.
 
Det singalesiska alfabetet omfattar 58 bokstäver, vilka utgörs av 42 konsonanter och 16 vokaler.

Varför är den singalesiska skriften så vackert utsmyckad?

Den singalesiska skriftens form har influerats av den sydindiska Grantha-skriften.
Med europeiska ögon kan denna skrivbild estetiskt betraktas som smyckad och lekfull.
En del tycker till och med att de singalesiska bokstäverna liknar äpplen.

Bakgrunden till skriftens utsmyckade och rundade utseende är den speciella konsistensen av ola, alltså unga blad från talipotpalmen, som förr utgjorde ”papperet” för folket på Sri Lanka.
Tecknen ristades då in i bladen med ett metallföremål.
Risken för att bladen längs med bladådran skulle gå sönder var då större när kantiga eller raka bokstäver skulle ristas in.
Dessutom var det lättare att rista in rundade tecken.
Därför vidareutvecklades de ursprungligen kantiga brahmi-bokstäverna till den rundade skrift som används även idag.
Ibland kan man även idag iaktta singaleser som skriver på detta traditionella sätt.

Den singalesiska skriften är unik

Förutom singalesiska skrivs inget annat språk med den singalesiska skriften.
Till och med personer som talar andra indiska språk kan inte utan vidare läsa och förstå denna skrift.
Karaktäristiskt för denna skrift är att konsonanter principiellt även innehåller en ”inbyggd” vokal:
Varje konsonant följs i sin grundform av ett ”a”, trots det skrivs inte denna vokal.
Ska konsonanten innehålla någon annan (eller ingen) vokal, så innehåller konsonanten ett vokaltecken, vilket tillfogas konsonanten.
Vokalerna är alltså (förutom t.ex. i början av ord) inga självständiga bokstäver, utan är ”fastklistrade” på konsonanterna, och är således en del av dem.

singalesiska skriften är unik

För det klassiska språket elu (äldre singalesiska) användes bara en del av det singalesiska alfabetet (Elu hodiya).
Trots det tillhör bokstäverna fortfarande alfabetet och undervisas i skolan.

Det fullständiga alfabetet (Misra hodiya = blandat alfabet) innehåller även tecken som är nödvändiga för att kunna skriva lånorden från språken sanskrit eller pali.
Det är huvudsakligen konsonanter. De läses dock vanligtvis likadant som de o-aspirata konsonanterna från det singalesiska språket.
Till exempel skapades ett eget tecken för den latinska bokstaven ”f”.

Eftersom skriftspråket skiljer sig starkt från det talade vardagsspråket, talar man inom språkvetenskapen om en ”diglossi-situation”.
Det uttalas alltså annorlunda än hur det skrivs.
Skillnaden visar sig inte bara i ordförrådet, utan är även inom morfologin (formlära) och syntax (meningsuppbyggnad) present.

Lär dig den singalesiska skriften

Detta är skrivtecknen i det singalesiska alfabetet:

a
i
u
e
o
k
ka
ki
ku
ke
ko
kh
kha
khi
khu
khe
kho
g
ga
gi
gu
ge
go
nng
nnga
nngi
nngu
nnge
nngo
c
ca
ci
cu
ce
co
ch
cha
chi
chu
che
cho
j
ja
ji
ju
je
jo
tt
tta
tti
ttu
tte
tto
dd
dda
ddi
ddu
dde
ddo
nn
nna
nni
nnu
nne
nno
nndd
nndda
nnddi
nnddu
nndde
nnddo
t
ta
ti
tu
te
to
th
tha
thi
thu
the
tho
d
da
di
du
de
do
dh
dha
dhi
dhu
dhe
dho
n
na
ni
nu
ne
no
nd
nda
ndi
ndu
nde
ndo
p
pa
pi
pu
pe
po
b
ba
bi
bu
be
bo
bh
bha
bhi
bhu
bhe
bho
m
ma
mi
mu
me
mo
mb
mba
mbe
mbo
y
ya
yi
yu
ye
yo
r
ra
ri
ru
re
ro
l
la
li
lu
le
lo
v
va
vi
vu
ve
vo
sh
sha
shi
shu
she
sho
ss
ssa
ssi
ssu
sse
sso
s
sa
si
su
se
so
h
ha
hi
hu
he
ho
ll
lla
lli
llu
lle
llo
f
fa
fi
fu
fe
fo

 

Här har vi förberett ett PDF-dokument för dig, där du kan lära dig att skriva och läsa alla singalesiska bokstäver.

Vill du veta mer om det singalesiska språket?

Vad roligt att du vill lära dig mer om singalesiska!
Här har vi samlat några intressanta länkar för dig:


 

 
Lära sig med associationsmetoden
- - - - -
Världens skrifter:
- - - - -
Det grekiska alfabetet
- - - - -
Det kyrilliska alfabetet
- - - - -
Det singalesiska alfabetet
- - - - -
Det thailändska skriften
- - - - -
Världens språk:
- - - - -
Vad veta om det bosniska språket?
- - - - -
Egyptiska / Egyptisk arabiska
- - - - -
Lär dig engelska:
Falska vänner!

- - - - -
Bra att veta om det koreanska språket
- - - - -
Om det kurdiska språket
- - - - -
Vi vill berätta mer
om språket nepali

- - - - -
Bra att veta om det polska språket
- - - - -
Bra att veta om: Rumänska
- - - - -
Vad borde man veta om det ryska språket?
- - - - -
Om det singalesiska språket
- - - - -
Skillnader mellan spanska i Spanien och Sydamerika
- - - - -
Bra att veta om det thailändska språket
- - - - -
Tunisiska / Tunisisk arabiska
- - - - -
Lär dig tyska:
Se upp för falska vänner!

- - - - -
Lär dig tyska:
Traditioner på Oktoberfest

- - - - -
Lär dig tyska:
Plugga i Tyskland

- - - - -
Bra att veta om vietnamesiska
- - - - -
God Jul! på ...
världens olika språk

- - - - -