För alla som lär sig engelska: Se upp för de falska vännerna!

Se upp! Falska vänner!

Du kanske redan har hört talas om de "falska vännerna" från engelskaundervisningen i skolan.
Kommer du ihåg dem?
"Falska vänner" är ord, som man tror att man kan översätta från svenska direkt till engelska.
För att det vore så himla... enkelt...

Även tvärtom, om du översätter från engelska direkt till svenska, finns det en del fällor som du måste se upp för.
För även här finns det en del ord som kan leda till att man väljer den direkta översättningen, vilket ibland betyder något helt annat.

För att undvika missförstånd och för att göra dig till en riktig expert på det engelska språket, har vi här sammanställt en lista med de kända och ökända false friends.
 
Problemet med de falska vännerna är:
De uttalas nästan likadant som ordet på ditt modersmål – men har ofta en helt annan betydelse!

Falska vänner:
Se upp för dessa ordfällor när du lär dig engelska!
Engelska Svenska !!! Svenska Engelska
actual faktiskt !!! aktuell current
adequate tillräcklig !!! adekvat appropriate
announce tillkännage !!! annonsera advertise
art konst !!! art species
ask fråga !!! ask ash, box
beat slå, bulta !!! bit bit, bite
billion miljard !!! biljon trillion
blanket filt !!! blankett form
block kvarter !!! block block, boulder
bra BH !!! bra good, well
brand varumärke !!! brand fire
build bygga !!! bild image, picture
chef kock !!! chef boss
chief hövding !!! chef boss
chin haka !!! kind cheek
cock tupp, penis !!! kock chef, cook
craft hantverk !!! kraft strength
critic kritiker !!! kritik criticism
delicate känslig !!! delikat delicious
director regissör !!! direktör controller, superintendent
diverse mångsidig !!! diverse various
engaged förlovad, upptagen !!! engagerad committed (to)
eventually slutligen !!! eventuellt maybe
exam tentamen !!! examen graduation
fabric tyg !!! fabrik factory
fart fjärt !!! fart speed
genus släkte (biologi) !!! genus (grammatiskt eller socialt kön) gender
gift gåva !!! gift poison
hay !!! hej hi
hound jakthund !!! hund dog
influence inflytande !!! influensa influenza (flu)
invalid ogiltig !!! invalid disabled, cripple
kiss kyss !!! kiss (urin) pee, urine
lame halt !!! lam wan
lap knä !!! lapp note, bill, patch (täcka ett hål)
leg ben !!! legitimation identity card
mood humör !!! mod courage
motion rörelse !!! motion exercise
murder mord !!! mördare murderer
novel roman !!! novell short story
obligation skyldighet !!! obligation bond
offer erbjudande, erbjuda !!! offer sacrifice, victim
overalls hängselbyxor, snickarbyxor !!! overall jumpsuit, coverall
personal personlig !!! personal staff/ personnel
photograph foto, bild !!! fotograf photographer
physician läkare !!! fysiker physicist
present oneself visa upp sig !!! presentera sig introduce oneself
rape våldta !!! rapa burp
receipt kvitto !!! recept recipe (mat), prescription (läkemedel)
rent hyra !!! ränta interest
semester (studie)halvår, termin !!! semester vacation, holiday
serviceman soldat, krigsman !!! tjänsteman official, clerk, white-collar worker
sheet lakan !!! skit shit
sensible förnuftig !!! sensibel sensitive
spy spion !!! spy, kräkas vomit, throw up
swamp träsk, sumpmark !!! svamp fungus (svamporganism), mushroom (fruktkropp), sponge (tvättsvamp)
tide tidvatten !!! tid time
trousers byxor !!! trosor underwear, panties
VD (venereal disease) sexuellt överförbar sjukdom, VS !!! VD (verkställande direktör) CEO (chief executive officer)
will ska, testamente, vilja (substantiv) !!! vill want (to), wish
wrist handled !!! vrist ankle
yet än, ännu !!! jet jet

Ha så roligt och lycka till med att lära dig engelska önskar redaktionen från 17 Minute Languages!

Vill du lära dig mer om det engelska språket?

Vad roligt att du är så intresserad av det engelska språket!
Gärna tipsar vi om var du kan läsa ännu mer om det här temat.


 

 
Lära sig med associationsmetoden
- - - - -
Världens skrifter:
- - - - -
Det grekiska alfabetet
- - - - -
Det kyrilliska alfabetet
- - - - -
Det singalesiska alfabetet
- - - - -
Det thailändska skriften
- - - - -
Världens språk:
- - - - -
Vad veta om det bosniska språket?
- - - - -
Egyptiska / Egyptisk arabiska
- - - - -
Lär dig engelska:
Falska vänner!

- - - - -
Bra att veta om det koreanska språket
- - - - -
Om det kurdiska språket
- - - - -
Vi vill berätta mer
om språket nepali

- - - - -
Bra att veta om det polska språket
- - - - -
Bra att veta om: Rumänska
- - - - -
Vad borde man veta om det ryska språket?
- - - - -
Om det singalesiska språket
- - - - -
Skillnader mellan spanska i Spanien och Sydamerika
- - - - -
Bra att veta om det thailändska språket
- - - - -
Tunisiska / Tunisisk arabiska
- - - - -
Lär dig tyska:
Se upp för falska vänner!

- - - - -
Lär dig tyska:
Traditioner på Oktoberfest

- - - - -
Lär dig tyska:
Plugga i Tyskland

- - - - -
Bra att veta om vietnamesiska
- - - - -
God Jul! på ...
världens olika språk

- - - - -