Bra att veta om: Rumänska

Rumänska är ett romanskt språk

rumänska språket

Det rumänska språket hör till de romerska språken – vilket man ju hör på namnet.
De latinska språken har utvecklats utifrån det talade (vulgär)latinet, alltså språket om talades i det romerska riket.
Inom den romanska språkfamiljen hör rumänska till underkategorin östliga romanska språk.
De mest kända västliga romanska språken är franska, spanska och portugisiska.
 
Till östliga romanska språkgruppen hör inte bara rumänska, utav även italienska, korsikanska och det dalmatiska språket.
Det dalmatiska språket talades förr i området öster om den adriatiska kusten, men är sedan slutet av 1800-talet ett utdött språk.

De romerska språken har sina rötter i latin

Alla romerska språk har en sak gemensamt, nämligen att de härstammar från det talade latinska språket, men har sedan senantiken vidareutvecklats i de olika regionerna.
Under den tidiga medeltiden bildades således de olika romanska språken, som efterhand förskriftligades.

En liten språkhistoria om det rumänska språket

Jämfört med andra språk är det rumänska språkets ursprung tämligen obekant.
 
Inom språkvetenskapen finns det två olika teorier om hur det rumänska språket har uppstått.
Den ena teorin är kontinuitets-teorin, som hävdar att befolkningen i den forna romerska provinsen Dakien ska ha frambringat detta språk.
Den andra teorin är migrationsteorin. Inom denna teori påstås det att rumänerna först på 900-talet emigrerade till dagens Rumänien, framför allt till området Transsylvanien.
 
Trots att rumänska skrifter endast har kunnat dateras till 1500-talet, anses det rumänska språket ha uppstått redan mellan 600 och 900 e.Kr.

språkhistoria rumänska språket

Rumänska dialekter

I Rumänien finns det fyra huvuddialekter, varav den största är dakorumänska.
 
Denna dialekt motsvarar den faktiska rumänskan, som talas av ungefär 19 miljoner människor i Rumänien, av ca. fyra miljoner människor i Moldavien samt av minoriteter i Serbien och Montenegro, Slovenien, Bosnien, Makedonien, Bulgarien och Ungern.
Dakorumänska är det officiella språket i Rumänien och Moldavien.
 
Det arumänska språket skrivs antingen med det latinska eller det grekiska alfabetet, beroende på region.
Denna dialekten har många influenser från grekiskan.
Arumänska talas av en halv miljon människor.
Således talas detta språk av flest personer av de balkanromanska språken, söder om Donau.
Arumänska talas idag i delar av Rumänien, Albanien, Makedonien, Bulgarien och Serbien.

Det meglenorumänska språket talas idag endast av några tusen personer i gränsområdet mellan Rumänien och Makedonien.
Till skillnad från arumänska kan man inom meglenorumänska känna igen många slaviska influenser på språket.

Det istrorumänska språket på den kroatiska halvön Istrien talas idag endast av ett fåtal personer.
Alla Istro-Rumäner är på grund av det geografiska läget tvåspråkiga.
På så vis har det istrorumänska språket präglats starkt av det kroatiska språket.

Den rumänska skriften

Det rumänska skriftspråket är idag det dakorumänska.
 
Den första kända dakorumänska skriften härstammar från året 1521.
I det rumänska språket finns en del egenskaper från det latinska språket kvar, vilka har försvunnit ur andra romanska språk.
Till skillnad från alla andra romanska språk använder dakorumänska till exempel fortfarande tre grammatiska genus (maskulinum, femininum, neutrum).
Dessutom är böjningen av substantiven i de olika fallen fortfarande starkt utpräglad, och är på så vis väldigt lik den ursprungliga latinska formen.
 
Dagens talade rumänska innehåller dock många lånord, bl.a. från grekiska, turkiska, ungerska, albanska samt från de slaviska språken.
 
Rumänska har kommit att bli ett standardspråk i regionen omkring Bukarest.
I språkkursen från 17 Minute Languages lär du dig att läsa, höra och tala detta standardspråk.

Det rumänska alfabetet

Sedan 1500-talet skrevs rumänska med det kyrilliska alfabetet.
 
I Transsylvanien började man dock på 1700-talet att skriva rumänska med det latinska alfabetet.
 
År 1862 infördes ett eget rumänskt officiellt alfabet, vilket baseras på det latinska alfabetet.

Dagens rumänska alfabet innehåller 26 bokstäver och fem extra specialtecken:
 
ă, â, î, ş och ţ.

Vill du lära dig mer om det rumänska språket?

Här har vi sammanställt några intressanta hemsidor för dig!


 

 
Lära sig med associationsmetoden
- - - - -
Världens skrifter:
- - - - -
Det grekiska alfabetet
- - - - -
Det kyrilliska alfabetet
- - - - -
Det singalesiska alfabetet
- - - - -
Det thailändska skriften
- - - - -
Världens språk:
- - - - -
Vad veta om det bosniska språket?
- - - - -
Egyptiska / Egyptisk arabiska
- - - - -
Lär dig engelska:
Falska vänner!

- - - - -
Bra att veta om det koreanska språket
- - - - -
Om det kurdiska språket
- - - - -
Vi vill berätta mer
om språket nepali

- - - - -
Bra att veta om det polska språket
- - - - -
Bra att veta om: Rumänska
- - - - -
Vad borde man veta om det ryska språket?
- - - - -
Om det singalesiska språket
- - - - -
Skillnader mellan spanska i Spanien och Sydamerika
- - - - -
Bra att veta om det thailändska språket
- - - - -
Tunisiska / Tunisisk arabiska
- - - - -
Lär dig tyska:
Se upp för falska vänner!

- - - - -
Lär dig tyska:
Traditioner på Oktoberfest

- - - - -
Lär dig tyska:
Plugga i Tyskland

- - - - -
Bra att veta om vietnamesiska
- - - - -
God Jul! på ...
världens olika språk

- - - - -