Bra att veta om det kurdiska språket

Kurdiska språk och dialekter

kurdiska språket

Områdena där det talas kurdiska sträcker sig över flera olika stater.
Därför skiljer sig de olika dialekterna som finns inom kurdiska ibland starkt ifrån varandra.
 
Till exempel finns det ofta många lånord från respektive kontaktspråk (som turkiska, irakisk arabiska och persiska) i de olika regionala dialekterna.

Hur många människor pratar kurdiska?

Det är svårt att uppskatta det exakta antalet personer som talar kurdiska som modersmål, men man utgår ifrån att det finns omkring 20 till 25 miljoner människor som talar en kurdisk dialekt som modersmål.
Majoriteten av dessa personer bor i ett kurdiskt område i Turkiet.
 
Språket som talas där kallas kurmancî eller nordkurmancî, och är den kurdiska dialekt som talas av flest personer.
Ungefär 12 miljoner kurder talar kurmancî.

Två andra stora kurdiska språkgrupper är sorani (centralkurdiska) och gorani (sydkurdiska).
Dessa dialekter talas respektive av ungefär fyra till fem miljoner människor.

Historiska kurdiska bosättningsområden sträcker sig över staterna Irak, Iran, Syren och Turkiet samt över några forna Sovjetrepubliker i Kaukasien.
Därutöver lever många kurdiska modersmålstalare i västeuropeiska stater som Storbritannien, Frankrike, Belgien, Sverige och Tyskland.

Den kurdiska skriften

kurdiska skriften

Kurdiska skrivs framförallt med två olika skriftsystem:
Det latinska alfabetet används framförallt av kurder i Turkiet och Syrien för dialekten kurmancî.
 
Däremot används det arabiska alfabetet för de centrala och södra kurdiska dialekterna i Irak och Iran.
Dessutom skrivs kurdiska inom de före detta sovjetiska områdena med det kyrilliska alfabetet.

Information om språkkursen i kurdiska från 17 Minute Languages

I kurdiska-snabbkursen från 17 Minute Languages läser och lär du dig den kurdiska latinska skriften.
I denna språkkursen lär du dig språkvarianten kurmancî, alltså den kurdiska dialekten som talas av ungefär 12 miljoner människor, och som således är den största dialekten inom det kurdiska språket.

Vill du börja lära dig kurdiska med en gång?
Här kan du lära dig de 50 viktigaste orden på kurdiska - utan kostnad!

Fler intressanta hemsidor om kurdiska


 

 
Lära sig med associationsmetoden
- - - - -
Världens skrifter:
- - - - -
Det grekiska alfabetet
- - - - -
Det kyrilliska alfabetet
- - - - -
Det singalesiska alfabetet
- - - - -
Det thailändska skriften
- - - - -
Världens språk:
- - - - -
Vad veta om det bosniska språket?
- - - - -
Egyptiska / Egyptisk arabiska
- - - - -
Lär dig engelska:
Falska vänner!

- - - - -
Bra att veta om det koreanska språket
- - - - -
Om det kurdiska språket
- - - - -
Vi vill berätta mer
om språket nepali

- - - - -
Bra att veta om det polska språket
- - - - -
Bra att veta om: Rumänska
- - - - -
Vad borde man veta om det ryska språket?
- - - - -
Om det singalesiska språket
- - - - -
Skillnader mellan spanska i Spanien och Sydamerika
- - - - -
Bra att veta om det thailändska språket
- - - - -
Tunisiska / Tunisisk arabiska
- - - - -
Lär dig tyska:
Se upp för falska vänner!

- - - - -
Lär dig tyska:
Traditioner på Oktoberfest

- - - - -
Lär dig tyska:
Plugga i Tyskland

- - - - -
Bra att veta om vietnamesiska
- - - - -
God Jul! på ...
världens olika språk

- - - - -