Bra att veta om det koreanska språket


 
lyssna hej på koreanska

안녕하세요!
 
(uttalas: An-nyeong-ha-se-yo!) - det är koreanska och betyder Hej!


 

Koreanska är modersmål för omkring 78 miljoner människor.
Personer som talar koreanska bor framförallt i Sydkorea och Nordkorea, men även i Kina, Japan, Indien och i USA.
Dessutom bor det större grupper av koreaner i Ryssland, Saudiarabien och i Tyskland.
 
Koreanska är officiellt språk i Sydkorea, Nordkorea och i det autonoma distriktet Yanbian i östra Kina.

koreanska språket

Den som befattar sig med koreanska, sysslar med ett unikt språk:

Koreanska – en utmaning för språkvetenskapen

Jämfört med all världens språk intar koreanska en unik position.
Språkvetenskapen har nämligen ännu inte lyckats att entydigt klassificera koreanska till en viss språkfamilj.
Oklart och omstritt är huruvida koreanska kan räknas till den altaiska språkfamiljen (till denna språkgrupp hör bl.a. turkiska, kirgiziska, kazakiska och mongoliska).
 
Ett argument för att koreanska skulle tillhöra denna språkgrupp är att koreanska har en liknande språkuppbyggnad som de altaiska språken.
Alla altaiska språk är agglutinerande språk vars språkuppbyggnad kännetecknas med att betydelsen av ett ord i en mening förändras eller utvidgas, om en extra stavelse ställs bakom ordet.

Koreanska – utmaning för språkvetenskapen

Andra språkvetare undersöker huruvida koreanska och japanska är besläktat med varandra.
Denna teori har man dock ännu inte kunnat bevisa.
Därför hävdar idag många språkvetare att koreanska är ett isolerat språk, som inte är besläktat med något annat språk.

Det speciella med detta språket är skriften som det skrivs med:

Hangul – den koreanska skriften

hangul alfabetet

Fram till slutet av 1300-talet skrevs alla texter på koreanska med kinesiska tecken.
 
På 1400-talet lät kung Sejong den Store (han regerade från 1418 till 1450) utarbeta en egen koreansk skrift.
Målet med hans skriftrevolution var att skapa ett alfabet som var systematiskt och lätt att lära sig, så att varenda en av hans folk kunde lära sig det.
Under kung Sejong den Stores ledning utvecklades och spreds ett alfabet som kunde återge alla ljud av det koreanska språket och alla kinesiska lånord samt ljud från andra utländska språk.
Till och med ljud från naturen (t.ex. fågelns kvitter eller vindens vinande) kan återges med detta alfabetet.

Resultatet av denna skriftrevolution är hangul-alfabetet som idag används i Korea, förvisso i en något moderniserad form.

Hangul-alfabetet omfattar fjorton konsonanter och tio vokaler, som alltid sätts samman till stavelsekombinationer.
Därmed kombineras olika grundtecken systematiskt med varandra.
Denna systematik bidrar till att stavelser som uttalas ungefär likadant, även liknar varandra i skriftbilden.

Hangul-skriften kan skrivas vertikalt och även horisontalt.
I Korea används båda dessa olika sätt att skriva på.

Hangul-alfabetet är unikt i hela världen eftersom det är dokumenterat och bekant vem som ”uppfann” detta alfabetet samt under vilket datum det uppstod.
Skrifterna från världens andra språk har utvecklats under en lång tidsperiod och har med tiden förändrats steg för steg av många härskare, vetenskapsmän och inte minst av dess användare.
Sådana förändringar kan man inom språkvetenskapen i allmänhet endast datera till ett brett tidsspektrum, och inte till ett visst datum.
Detta alfabetet, som utvecklades av kung Sejong med målet, att varenda en av hans landsmän skulle kunna lära sig det, har upptagits av UNESCO i listan för Världsminnen (Memory of the World).

Hangul-alfabetet, unikt i hela världen

Hangul-alfabetet kan även utan problem användas i vårt moderna 2000-tal:
Grundtecken och enskilda tecken, som sammansätter de koreanska stavelserna, kan enkelt förbehandlas och användas för tangentbord för datorer och mobiltelefoner.

I språkkurserna från 17 Minute Languages hittar du för alla ord och uttryck översättningar till Hangul-alfabetet, men även en fonetisk omskrivning av ordet med latinska bokstäver.
På så vis underlättas din språkinlärning väsentligt, framförallt i början.
 
Med språkkurserna från 17 Minute Languages lär du dig koreanska så som det talas i Sydkorea.
Skillnaden mellan modern sydkoreanska och nordkoreanska är att Sydkorea har integrerat många engelska lånord i språket.
I Nordkorea har man däremot försökt att undvika engelska lånord.

Vill du lära dig mer om Korea och det koreanska språket?

  1. Läs här om det koreanska språket och om hangul-alfabetet på online encyklopedin Wikipedia
  2. Planerar du en resa till Sydkorea?
    På den officiella turistsidan hittar du mycket användbar information på många olika språk.
  3. Kanske vill du även lära dig mer om kimchiKoreas nationalrätt?
  4. Eller är du allmänt intresserad av det koreanska köket?
  5. Lär dig här de 50 viktigaste orden på koreanska!

Vill du lära dig koreanska?
Språkkurserna för koreanska från 17 Minute Languages har många olika nivåer, och alla kurser är på svenska!


 

 
Lära sig med associationsmetoden
- - - - -
Världens skrifter:
- - - - -
Det grekiska alfabetet
- - - - -
Det kyrilliska alfabetet
- - - - -
Det singalesiska alfabetet
- - - - -
Det thailändska skriften
- - - - -
Världens språk:
- - - - -
Vad veta om det bosniska språket?
- - - - -
Egyptiska / Egyptisk arabiska
- - - - -
Lär dig engelska:
Falska vänner!

- - - - -
Bra att veta om det koreanska språket
- - - - -
Om det kurdiska språket
- - - - -
Vi vill berätta mer
om språket nepali

- - - - -
Bra att veta om det polska språket
- - - - -
Bra att veta om: Rumänska
- - - - -
Vad borde man veta om det ryska språket?
- - - - -
Om det singalesiska språket
- - - - -
Skillnader mellan spanska i Spanien och Sydamerika
- - - - -
Bra att veta om det thailändska språket
- - - - -
Tunisiska / Tunisisk arabiska
- - - - -
Lär dig tyska:
Se upp för falska vänner!

- - - - -
Lär dig tyska:
Traditioner på Oktoberfest

- - - - -
Lär dig tyska:
Plugga i Tyskland

- - - - -
Bra att veta om vietnamesiska
- - - - -
God Jul! på ...
världens olika språk

- - - - -