Vad borde man veta om det bosniska språket?

Hur många människor kan du prata med om du lär dig bosniska?

bosniska språket

Bosniska talas av nästan tre miljoner människor, varav majoriteten av dem bor i Bosnien och Hercegovina.
 
Bosniska är ett av de tre officiella språken i Bosnien-Hercegovina.
De två andra officiella språken är kroatiska och serbiska.
 
Bosniska är även officiellt språk i Montenegro och i vissa delar av Kosovo.

Personer som talar bosniska som modersmål kan du naturligtvis träffa i Bosnien-Hercegovina, men även i Kroatien, Serbien, Montenegro, Kosovo, Albanien, Turkiet, USA och i många västeuropeiska stater.

Det bosniska språkets utveckling som slaviskt språk

De slaviska språken som skriftspråk utvecklades under 800-talet genom ett antal slaviska härskare, som ville omvända sina folk till kristendomen genom det egna språket.
För detta ändamål hämtade de in missionärer till landet som fick i uppdrag att uppfinna ett alfabet och att översätta liturgin.
De mest kända av dessa översättare var bröderna och munkarna Kyrill och Method(ius).
De båda slaviska apostlarna utvecklade det glagolitiska alfabetet, för att framställa en egen och självständig skrift för de slaviska språken.

Senare, under den bulgariske kungen Boris hov uppstod ur det grekiska alfabetet och ur några skrifttecken från det glagolitiska alfabetet det kyrilliska alfabetet för de slaviska språken.
Denna slaviska skriftform blev framförallt för de troende ortodoxa viktig, alltså för många människor i dagens Serbien.
Även den delen av befolkningen som var anhängare av den katolska kyrkan, alltså framförallt människor från dagens Kroatien, skrev även de först med det glagolitiska alfabetet.
Det upplöstes dock av det latinska alfabetet.
Det latinska alfabetet utvidgades dock med några bokstäver från tjeckiskan, till exempel med bokstaven š.

bosniska språket efter 1991

Under 1900-talet var Bosnien en del av förbundsstaten Jugoslavien.
Där var serbokroatiska eller kroatoserbiska det officiella språket.
Efter Jugoslaviens förfall efter 1991 fastslogs bosniska (bosanski jezik) som officiellt språk i republiken Bosnien-Hercegovina.

Bosniska: ett språk – flera alfabet

Under sin historia har bosniska skrivits med flera olika alfabet:
Från medeltiden fram till 1800-talet skrevs bosniska vanligtvis med skriften ”Bosančica”.
Detta är en skrift som är anpassad till det bosniska uttalet utifrån det kyrilliska alfabetet.
Det äldsta vittnet för denna skriften hittar vi i Weih-inskriften på en stentavla, som hittades i den lilla orten Humac.
”Humac-tavlan” kan du idag besiktiga på museet från Franciskanerklostret i Humac.

bosniska skrivits

Denna ”Bosančica” (bosnisk skrift) användes i Bosnien, men även i delar av Kroatien (t.ex. i Dalmatien och i området omkring Dubrovnik).
I Bosnien användes Bosančica framförallt av bildade kvinnor från adliga hem, varför Bosančica senare betraktades som en kvinnoskrift.
 
Det finns även en arabisk skrift som har anpassats till bosniskan.
Ibland påträffas fortfarande texter som har författats på denna arabiska skrift.

Alhamijado litteratur: Detta är litteratur som har författats på orientaliska språk, men som på bosniska författades under namnet ”arebica”.
Denna litteratur förknippas med ett turkiskt inflytande. Den mest kända personen inom inom denna litteraturrörelse var Mehmed Hevaji Uskufi.
Uskufi författade på 1500-talet den första ”bosniska-turkiska-ordboken”.
Hans ordbok ses som en av de äldsta ordböckerna inom de slaviska språken.
 
Idag skrivs bosniska – liksom kroatiska – i regel med latinska bokstäver.
Mer sällan kan du hitta texter eller inskrifter med den kyrilliska skriften.

En sammanfattning av bosniska

  • Officiellt språk i: Bosnien och Hercegovina
  • Talas i: Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Montenegro, Serbien, Turkiet, USA
  • Är ett slaviskt språk
  • Skrift: Det latinska alfabetet
  • Specialtecken: č, ć, dž, đ, lj, š, ž .
    Dessa specialtecken hittar du i alla språkkurser för bosniska från 17 Minute Languages.
    Där kan du klicka på respektive bokstav, så du inte kommer ha några problem med att lära dig att skriva på bosniska.

Vill du lära dig mer om bosniska?

Här har vi sammanställt en liten samling med intressanta länkar om bosniska, om du vill lära dig mer om det här språket.


 

 
Lära sig med associationsmetoden
- - - - -
Världens skrifter:
- - - - -
Det grekiska alfabetet
- - - - -
Det kyrilliska alfabetet
- - - - -
Det singalesiska alfabetet
- - - - -
Det thailändska skriften
- - - - -
Världens språk:
- - - - -
Vad veta om det bosniska språket?
- - - - -
Egyptiska / Egyptisk arabiska
- - - - -
Lär dig engelska:
Falska vänner!

- - - - -
Bra att veta om det koreanska språket
- - - - -
Om det kurdiska språket
- - - - -
Vi vill berätta mer
om språket nepali

- - - - -
Bra att veta om det polska språket
- - - - -
Bra att veta om: Rumänska
- - - - -
Vad borde man veta om det ryska språket?
- - - - -
Om det singalesiska språket
- - - - -
Skillnader mellan spanska i Spanien och Sydamerika
- - - - -
Bra att veta om det thailändska språket
- - - - -
Tunisiska / Tunisisk arabiska
- - - - -
Lär dig tyska:
Se upp för falska vänner!

- - - - -
Lär dig tyska:
Traditioner på Oktoberfest

- - - - -
Lär dig tyska:
Plugga i Tyskland

- - - - -
Bra att veta om vietnamesiska
- - - - -
God Jul! på ...
världens olika språk

- - - - -