Alfabety na świecie:
Pismo greckie

alfabet grecki

W tym artykule przedstawiamy interesujące pismo: grecki alfabet.
 
Grecki alfabet wywodzi się z fenickiego alfabetu, posiada 24 znaki i czytany jest od lewej na prawo.
 
W odróżnieniu - alfabet fenicki posiadał 22 spółgłoski i czytany był z prawej do lewej strony.
Pismo fenickie jest najstarszym literowym alfabetem Europy i używane było już w XI. wieku przed narodzeniem Chrystusa.
Jest podstawą, z której wywodzi się nie tylko alfabet grecki, ale również aramejski. Z aramejskiego powstały z kolei pismo hebrajskie i arabskie.
Wynika z tego, że na fenickim systemie pisma opiera się większość współczesnych alfabetów.

W porównaniu z fenickim, grecki alfabet posiada jedna znaczącą zmianę: znaki opisują nie tylko spółgłoski, lecz także samogłoski. Jest pierwszym alfabetem posiadającym znaki dla samogłosek.
 
To odróżnia grecki alfabet od na przykład hebrajskiego czy też arabskiego.
Arabski i hebrajski używają do dzisiaj pisma spółgłoskowego, gdzie samogłoski niekoniecznie są zapisywane w postaci znaków.

Ortografia i wymowa greckiego alfabetu

Grecki alfabet zachował się do dziś w prawie niezmienionej formie.
W związku z tym obecne teksty w nowogreckim(nowożytnym) zapisane są za pomocą tego samego alfabetu co język grecki epoki antyku.
Z czasem w nowogreckim zmieniły się lub zniknęły niektóre znaki diaktryczne.
 
Oto krótki przegląd greckiego alfabetu:

Grecki alfabet
Litera Nazwa
(starogrecki)
Nazwa
(nowogrecki)
Transkrypcja
(starogrecki)
Transkrypcja
(nowogrecki)
A, α Alfa (ἄλφα) álfa (άλφα) a a, αι=e
B, β Beta (βῆτα) víta (βήτα) b v
Γ, γ Gamma (γάμμα) gáma (γάμμα) g g, γγ=ng, γκ=ng, γχ=nch, γξ=nx
Δ, δ Delta (δέλτα) délta (δέλτα) d d
Ε, ε Epsilon (ἔψιλον) épsilon (έψιλον) e e, zanika przed ι
Ζ, ζ Zeta (ζῆτα) zíta (ζήτα) z z
Η, η Eta (ἦτα) íta (ήτα) ē i
Θ, θ Theta (θῆτα) thíta (θήτα) th th
Ι, ι Iota (ἰῶτα) ióta (ιώτα) i i
Κ, κ Kappa (κάππα) kápa (κάππα) k k
Λ, λ Lambda (λάμβδα) lámda (λάμδα) l l
Μ, μ My (μῦ) mi (μι) m m
Ν, ν Ny (νῦ) ni (νι) n n
Ξ, ξ Xi (ξῖ) xi (ξι) x x
Ο, ο Omikron (ὄμικρον) ómikron (όμικρον) o o, zanika przed ι
Π, π Pi (πῖ) pi (πι) p p, μπ=mb
Ρ, ρ Rho (ῥῶ) ro (ρω) r(h) r
Σ, σ or ς* Sigma (σίγμα) sígma (σίγμα) s s
Τ, τ Tau (ταῦ) taf (ταυ) t t, ντ=nd
Υ, υ Ipsilon (ὔψιλον) ýpsilon (ύψιλον) y y, po samogłosce v lub f
Φ, φ Phi (φῖ) fi (φι) ph f
Χ, χ Chi (χῖ) chi (χι) ch ch
Ψ, ψ Psi (ψῖ) psi (ψι) ps ps
Ω, ω Omega (ὠμέγα) oméga (ωμέγα) ō o

* (na końcu słowa)

Pomimo, że alfabet nie zmienił się od wieków, powstały jednak znaczące różnice w wymowie.

Nauka greckiego alfabetu

Chcesz nauczyć się greckiego alfabetu?
Chętnie pomożemy!

nauka greckiego alfabetu

Przygotowaliśmy bezpłatne zadanie do rozwiązania, aby poćwiczyć grecki alfabet.
Życzymy powodzenia w nauce!

Starogrecki

Alfabet starogrecki jest najstarszym alfabetem, który posiada znaki określające samogłoski.
 
Ma on relatywnie jednoznaczne przyporządkowanie, jeśli chodzi o pisownie i wymowę.
Dzięki użyciu dyftongów (dwugłosek), można w starogreckim, mimo że posiada tylko 7 znaków samogłosek, wyrazić aż dwanaście różnych dźwięków samogłoskowych.
 
Język starogrecki rozprzestrzeniał się wraz z rozszerzaniem się wpływu Aten i Ateńskiego Związku Morskiego w rejonie morza Egejskiego, a później Śródziemnego.
 
Pod panowaniem Aleksandra Wielkiego i później w czasach imperium rzymskiego język grecki rozprzestrzenił się w całej Europie głównie jako język naukowy.

Nowogrecki

grecki alfabet

Nowożytny język grecki posiada w porównaniu do starogreckiego tylko 5 samogłosek.
W przeciwieństwie do innych języków, prawidłowy akcent odgrywa decydującą rolę we właściwym zrozumieniu poszczególnych słów.
Intonowane samogłoski w języku nowogreckim oznaczane są w pisowni akcentem.
 
Wypowiadając słowa z niewłaściwym akcentem, często można zostać przez Greków źle zrozumianym lub całkowicie niezrozumianym.
Słowo „nómos“ (νόμος = prawo) odróżnia się od słowa „nomós“ (νομός = powiat) tylko akcentem.

Nowogrecki zawiera dzisiaj wiele słów obcego pochodzenia, między innym z j. tureckiego, włoskiego i francuskiego.
Inaczej niż w starogreckim, budowa wyrazów złożonych jest bardzo łatwa.

Transkrypcja greckiego pisma na alfabet łaciński

W transkrypcji z języka starogreckiego na alfabet łaciński ustalono jednolite zasady, od których istnieją niewielkie odchylenia dotyczące np. liter "ω" (Omega) und "ο" (Omikron).

 
W transkrypcji nowogreckiego nie zostały ustalone do tej pory jednolite zasady. Niektóre opierają się na piśmiennictwie, inne zaś używają wymowy jako podstawy transkrypcji.

Dodatkowe informacje

Interesujesz się nauką nowożytnego języka grackiego?
Kursy języka greckiego 17 Minute Languages oferują Ci znakomitą okazję do nauki.