Studiranje u Njemačkoj: Diplome i akademski stupnjevi


 
Autor: Anton Miljak

 

Diplome u Njemačkoj: Bachelor i Master

U slijedu Bologna-reforme su se i u Njemačkoj većina fakulteta prebacili na Bachelor i Master sistem.
Ovaj se koncept uspostavio, kako bi se studijski predmeti mogli bolje uspoređivati na internacionalnoj razini.
Ako želite studirati u Njemačkoj Bachelor ili Master studij, onda biste trebali se moći bez velikih problema prijaviti za inozemni semestar (npr. putem Erasmus programa) ili priznati svoju diplomu u inozemstvu.

Osnova Bachelor ili Master studija je okvir kvalifikacija i bodovnog sustava.
Takozvani ECTS bodovi („European Credit Transfer and Accumulation System”) opisuju postignuće studenta.
Svaki bod se može gledati kao 25 do 30 sati rada.
Za Bachelor diplomu Vam treba između 180 do 240 ECTS bodova, za Master 60 do 120.
Master studij se može započeti tek nakon uspješnog završetka Bachelor studija.

Studiengänge mit dem Abschlussziel „Staatsexamen“

Za određena zanimanja Vam je potrebno polaganje državnog ispita, kako biste se kvalificirali.
Radi se o opširnom ispitu, koji se polaže na kraju studija medicine, veterine, zubarstva, farmacije, prava ili prehrambene kemije.
U nekim saveznim državama i studij učiteljstva završava državnim ispitom.
Ispit se sastavlja od strane jedne njemačke državne službe, pošto sva ta zanimanja regulira vlada (liječnici, apotekari ili odvjetnici) ili su namijenjena državnim službama (sudac, državni odvjetnici ili učitelji).

Diploma, Magister ili Doktor - što znače ovi izrazi?

Možda ste već jednom sreli jednog diplomiranog pedagoga ili diplomiranog fizičara?
Ove titule se dobiju nakon što završite diplomski studij.
To su većinom predmeti prirodnih, ekonomskih inženjerskih ili socijalnih znanosti.
U međuvremenu su se skoro svi diplomski studiji zamijenili Bachelor i Master sistemima.
I Magister je jedan od izumirućih akademskih stupnjeva.
Magisterski studiji jezika i kulture su skoro u potpunosti zamijenjeni Bachelor i Master studijima

Doktorska titula se dobije nakon promocije.
Promocija u pravilu traje tri do četiri godine u služi samostalno sastavljanju znanstvenog rada, takozvane disertacije.
Doktorska titula je u većini zemalja najviši akademski stupanj.

Zainteresirani ste za studiranje u Njemačkoj?
Na ovom blogu ćete naći niz zanimljivih članaka o ovoj temi:

Savjeti za učenje:
- - - - -
Naučite strani jezik u roku 12 mjeseci (I)
- - - - -
Naučite strani jezik u roku 12 mjeseci (II)
- - - - -
Studiranje u inozemstvu:
- - - - -
Na što moram obratiti pažnju, ako želim studirati u Njemačkoj?
- - - - -
Diplome i akademski stupnjevi
- - - - -
Ponude sveučilišta
- - - - -
Savjeti za početak
- - - - -
Intervju s jednim internacionalnim studentom
- - - - -
Studiranje u Austriji
- - - - -
Jezici svijeta:
- - - - -
Što trebate znati o afrikaansu
- - - - -
Što trebate znati o albanskom jeziku
- - - - -
Što trebate znati o arapskom jeziku
- - - - -
Želite znati više o egipatskom jeziku?
- - - - -
Saznajte više o islandskom
- - - - -
Što trebate znati o japanskom
- - - - -
Saznajte više o singaleškom
- - - - -
Što trebate znati o slovenskom jeziku
- - - - -
Španjolski u Europi i Južnoj Americi
- - - - -
مرحبا!
Što trebate znati o tuniškomu

- - - - -
Koji jezik se priča u Senegalu? Volof
- - - - -
Pisma svijeta:
- - - - -
Arapsko pismo
- - - - -
Armensko pismo
- - - - -
Pisma svijeta: Ćirilica
- - - - -
Devanagari pismo
- - - - -
Pisma svijeta: Grčko pismo
- - - - -
Gruzijsko pismo
- - - - -
Pisma svijeta: Gurmuki
- - - - -
Predstavljamo Vam hebrejski alfabet
- - - - -
Japanski: Jezik s tri pisma!
- - - - -
Japanski: Hiragana pismo
- - - - -
Japanski: Katakana pismo
- - - - -
Japanski: Kanji pismo
- - - - -
Japanski: Savjeti za kanji
- - - - -
Kinesko pismo
- - - - -
Korejsko Hangeul pismo
- - - - -
Singaleško pismo
- - - - -
Tajlandsko pismo
- - - - -
Tamilsko pismo
- - - - -