Japansko pismo: Katakana

U ovom blogu ćete naučiti još jedno japansko pismo:
Ovdje ćete naučiti カタカナ [katakana] pismo.

Ovo pismo je nastalo otprilike kada i hiragana pismo.

Kako ćete naučiti katakanu

Ovdje Vam pokazujemo tablicu sam svih 46 znakova katakane.

Katakana
ア [a] イ [i] ウ [u] エ [e] オ [o]
カ [ka] キ [ki] ク [ku] ケ [ke] コ [ko]
サ [sa] シ [shi] ス [su] セ [se] ソ [so]
タ [ta] チ [chi] ツ [tsu] テ [te] ト [to]
ナ [na] 二 [ni] ヌ [nu] ネ [ne] ノ [no]
ハ [ha] ヒ [hi] フ [fu] ヘ [he] ホ [ho]
マ [ma] ミ [mi] ム [mu] メ [me] モ [mo]
ヤ [ya] ユ [yu] ヨ [yo]
ラ [ra] リ [ri] ル [ru] レ [re] ロ [ro]
ワ [wa] ヲ [o] ン [n]


Pomoći ćemo Vam pri učenju katakane:
Ovdje možete naći PDF datoteku koju možete preuzeti i ispisati.
Tu tablicu onda možete svuda ponijeti sa sobom, učiti i ponavljati iz nje!

Naš savjet za učenje katakane

Ovo pismo uvijek prati アイウエオ [aiueo] princip.
Pogledajte prvi redak tablice.
U točno tom redoslijedu se ti samoglasnici nazivaju.

Tim samoglasnicima se sada dodaju suglasnici.
Novonastali slog se sada zove カ [ka].

Ove kombinacije možete tako usvojiti da naučite početno slovo svakog redka iz tablice:
アカサタナハマヤラワ [a ka sa ta na ha ma ya ra wa]

U kojem kontekstu ćete se sustretati sa katakana znakovima?

カタカナ [katakana] znakovi se uglavnom koriste za sve inozemne pojmove, osobna imena i mjesta i službenih ustanova.
I sve novotvorenice (riječi koje do tada nisu postojale u japanskom) se uvode na katakani u japanski vokabular.

katakana pismo

Primjeri: トマト [tomato] – rajčica (eng. tomato)
ピザ [piza] – pizza
トイレ [toire] – wc (eng. toilette)
ケーキ [kēki] – kolač (eng. cake)
アイスクリーム [aisukurīmu] – sladoled (eng. ice cream)

Želite naučiti japanski jezik?
Jeste li čuli za naš tečaj japasnkog?

A1/A2: Početnički tečaj japanskog
B1/B2: Napredni tečaj japanskog
C1/C2: Stručni pojmovnik s preko 1.800 pojmova
B2-C2: Poslovni tečaj japanskog