Japansko pismo: Katakana

U ovom blogu ćete naučiti još jedno japansko pismo:
Ovdje ćete naučiti カタカナ [katakana] pismo.

Ovo pismo je nastalo otprilike kada i hiragana pismo.

Kako ćete naučiti katakanu

Ovdje Vam pokazujemo tablicu sam svih 46 znakova katakane.

Katakana
ア [a] イ [i] ウ [u] エ [e] オ [o]
カ [ka] キ [ki] ク [ku] ケ [ke] コ [ko]
サ [sa] シ [shi] ス [su] セ [se] ソ [so]
タ [ta] チ [chi] ツ [tsu] テ [te] ト [to]
ナ [na] 二 [ni] ヌ [nu] ネ [ne] ノ [no]
ハ [ha] ヒ [hi] フ [fu] ヘ [he] ホ [ho]
マ [ma] ミ [mi] ム [mu] メ [me] モ [mo]
ヤ [ya] ユ [yu] ヨ [yo]
ラ [ra] リ [ri] ル [ru] レ [re] ロ [ro]
ワ [wa] ヲ [o] ン [n]


Pomoći ćemo Vam pri učenju katakane:
Ovdje možete naći PDF datoteku koju možete preuzeti i ispisati.
Tu tablicu onda možete svuda ponijeti sa sobom, učiti i ponavljati iz nje!

Naš savjet za učenje katakane

Ovo pismo uvijek prati アイウエオ [aiueo] princip.
Pogledajte prvi redak tablice.
U točno tom redoslijedu se ti samoglasnici nazivaju.

Tim samoglasnicima se sada dodaju suglasnici.
Novonastali slog se sada zove カ [ka].

Ove kombinacije možete tako usvojiti da naučite početno slovo svakog redka iz tablice:
アカサタナハマヤラワ [a ka sa ta na ha ma ya ra wa]

U kojem kontekstu ćete se sustretati sa katakana znakovima?

カタカナ [katakana] znakovi se uglavnom koriste za sve inozemne pojmove, osobna imena i mjesta i službenih ustanova.
I sve novotvorenice (riječi koje do tada nisu postojale u japanskom) se uvode na katakani u japanski vokabular.

katakana pismo

Primjeri: トマト [tomato] – rajčica (eng. tomato)
ピザ [piza] – pizza
トイレ [toire] – wc (eng. toilette)
ケーキ [kēki] – kolač (eng. cake)
アイスクリーム [aisukurīmu] – sladoled (eng. ice cream)

Želite naučiti japanski jezik?
Jeste li čuli za naš tečaj japasnkog?

A1/A2: Početnički tečaj japanskog
B1/B2: Napredni tečaj japanskog
C1/C2: Stručni pojmovnik s preko 1.800 pojmova
B2-C2: Poslovni tečaj japanskog

Savjeti za učenje:
- - - - -
Naučite strani jezik u roku 12 mjeseci (I)
- - - - -
Naučite strani jezik u roku 12 mjeseci (II)
- - - - -
Studiranje u inozemstvu:
- - - - -
Na što moram obratiti pažnju, ako želim studirati u Njemačkoj?
- - - - -
Diplome i akademski stupnjevi
- - - - -
Ponude sveučilišta
- - - - -
Savjeti za početak
- - - - -
Intervju s jednim internacionalnim studentom
- - - - -
Studiranje u Austriji
- - - - -
Jezici svijeta:
- - - - -
Što trebate znati o afrikaansu
- - - - -
Što trebate znati o albanskom jeziku
- - - - -
Što trebate znati o arapskom jeziku
- - - - -
Želite znati više o egipatskom jeziku?
- - - - -
Saznajte više o islandskom
- - - - -
Što trebate znati o japanskom
- - - - -
Saznajte više o singaleškom
- - - - -
Što trebate znati o slovenskom jeziku
- - - - -
Španjolski u Europi i Južnoj Americi
- - - - -
مرحبا!
Što trebate znati o tuniškomu

- - - - -
Koji jezik se priča u Senegalu? Volof
- - - - -
Pisma svijeta:
- - - - -
Arapsko pismo
- - - - -
Armensko pismo
- - - - -
Pisma svijeta: Ćirilica
- - - - -
Devanagari pismo
- - - - -
Pisma svijeta: Grčko pismo
- - - - -
Gruzijsko pismo
- - - - -
Pisma svijeta: Gurmuki
- - - - -
Predstavljamo Vam hebrejski alfabet
- - - - -
Japanski: Jezik s tri pisma!
- - - - -
Japanski: Hiragana pismo
- - - - -
Japanski: Katakana pismo
- - - - -
Japanski: Kanji pismo
- - - - -
Japanski: Savjeti za kanji
- - - - -
Kinesko pismo
- - - - -
Korejsko Hangeul pismo
- - - - -
Singaleško pismo
- - - - -
Tajlandsko pismo
- - - - -
Tamilsko pismo
- - - - -