Japansko pismo: Naučite kanji znakove

U japanskom jeziku postoje tri pisma:
U ovom blogu Vam predstavljamo 漢字 [kanji] znakove.
Kanji znakovi su izvorno preuzeti iz kineskog.

Kanji - kombinacije više elemenata

Većina kanji znakova se sastoji od više dijelova.
Jedan od elemenata je 部首 [bushu], radikal.
Radikal svrstava kanji znak određenoj kategoriji i u nekim japanskim leksikonima je ključ do razumijevanja znaka.

Iz kanjia 人 [hito], što nači čovjek, nastaje na primjer radikal 亻 " にんべん [ninben]" i mnogi kanjii koji sadrže ovaj radikal imaju veze s čovjekom.

kanji pismo

Pogledajte ove primjere:
体 [karada] – tijelo
傷 [kizu] – rana
休 む [yasumu] – odmoriti (Znak: Čovjek naslonjen na stablo)

Kanji - svi znakovi se moraju naučiti

Ako želite naučiti japanski, morate se intenzivno pobaviti kanji zankovima.
Za razliku od ona dva pisma (hiragana i katakana), koja ste već naučili, kod svakog kanjia morate morate osvojiti značenje i kako se čitaju.

Želite naučiti japanski? Jeste li čuli za naše tečaje japanskog? A1/A2: Početnički tečaj japanskog
B1/B2: Napredni tečaj japanskog
C1/C2: Stručni pojmovnik s preko 1.800 pojmova
B2-C2: Poslovni tečaj japanskog