Japansko pismo: Hiragana

U ovom blogu ćemo učiti kao japanska djeca iz vrtića:
Prvo ćemo savladati hiragana pismo.

Hiragana znakovi su se razvili već u 9. stoljeću

Ovo pismo se razvilo u 9. stoljeću.
U početku se zvalo „žensko pismo“, jer su ga koristile uglavnom dvorske dame.
Danas je normalan i jedan od najvažnijih dijelova japanskog književnog jezika.

Hiragana je slogovno pismo

Hiragana je takozvano „slogovno pismo“.
Ovako bi se definirao pojam slogovnog pisma:
U slogovnom pismo jedan grafem odgovara jednom fonemu, tj. jedan znak predstavlja jedan glas.
Drugačije nego kod alfabeta, se određeni glas uglavnom ne izražava jednim slovom, nego kombinacijom od dva slova, tj. sloga.

Učimo hiragana pismo

Ukupno se hiragana sastoji od 46 znakova.
Sadrži 5 samoglasnika i 40 znakova građeni po principu „suglasnik + samoglasnik“.
Jedino znak ん označava samostalni suglasnik – [n]. Ovaj se glas tek kasnije dodao alfabetu.

S ovom tablicom možete naučiti hiragana pismo:

Hiragana
あ [a] い [i] う [u] え [e] お [o]
か [ka] き [ki] く [ku] け [ke] こ [ko]
さ[sa] し [shi] す [su] せ [se] そ[so]
た [ta] ち [chi] つ [tsu] て [te] と [to]
な [na] に [ni] ぬ [nu] ね [ne] の [no]
は [ha]* ひ[hi] ふ [fu] へ [he] ほ [ho]
ま [ma] み [mi] む [mu] め [me] も [mo]
や [ya] ゆ [yu] よ [yo]
ら [ra] り [ri] る [ru] れ [re] ろ [ro]
わ [wa] を [o] ん [n]


Pomoći ćemo Vam pri učenju hiragana pisma:
Ovdje možete naći PDF datoteku koju možete preuzeti i ispisati.
Tu tablicu onda možete svuda ponijeti sa sobom, učiti i ponavljati iz nje!

Naš savjet za učenje pisma

Ovo se pismo uvijek drži あいうえお [aiueo] principa.
Pogledajt prvi redak tablice. Tu su navedeni samoglasnici u ovom redoslijedu.

U nastavku se stavljaju suglasnici pred samoglasnike.
Na primjer se suglasniku あ [a] dodaje „k“ i tako nastaje novi slog koji se zove か [ka].

Avakvu kombiniranje možete lako savladati, ako upamtite prvo slovo u svakom redku:
[a ka sa ta na ha ma ya ra wa]

U koje kontekstu ćete se susretati s hiragana pismom?

Sigurno već znate da se u jednom japanskom tekstu pojavljuju sva tri pisma.
Ali u kojoj svezi ćete prepoznati hiragan znakove?

Za sve glasove, slova i riječi, za koje ne postoji 漢字 [kanji] znak ili se ne mogu izraziti 漢字 [kanji] znakom, se koristi hiragana.
Najčešće kod sklonidbenih nastavaka glagola i kod čestica.
Zamjenice i veznici se u japanskom također pišu hiraganom.

hiragana pismo

Teoretski bi bilo moguće svaki japanski tekst napisati samo na hiragani.
To se ponekad radi u udžbenicima, kako bi se vježbao izgovor kanjia.

Voljeli biste naučiti japanski?
Je li Vam poznat naš tečaj japanskog?

  • A1/A2: Početnički tečaj japanskog
  • B1/B2: Napredni tečaj japanskog
  • C1/C2: Stručni vokabular japanskog