Japanski: Jezik s tri pisma!

japansko pismo

Nemojte se odmah prepasti: Japanski ima tri različite vrste pisma.
Pisma koja se koriste u japanskom:

  • Hiragana
  • Katakana
  • Kanji

Sva tri pisma se istovremeno koriste, jer svako pismo obavlja zasebnu ulogu.

Primjer: Kratki japanski tekst

Pogledajte ovaj tekst iz našeg tečaja japanskog.
U ovom primjeru ćete vidjeti sva tri pisma označena različitim bojama.
Naznačili smo Vam koji zankovi pripadaju kojem pismu.

Objašnjenje:
Sivom su označeni kanji znakovi.
Žutom su označeni hiragana znakovi.
Plavom su označeni katakana znakovi.

きよしの 携帯電話 故障 しています
[Kiyoshi no furui keitaidenwa wa koshō shite imasu.]
Kiyoshiev stari mobitel je pokvaren.

Kiyoshi kaže:
しいのが しいんだ
[Atarashii no ga hoshiinda.]
Treba mi novi

機器 では、 ボタン がもう せない
[Boku no furui kiki de wa botan ga mou osenai.]
Na svom starom aparatu se tipke više ne mogu pritisnuti.

Hiragana – zakrivljeno pismo služi kao pomoć pri izgovoru

Prvo pismo s kojim se japanska djeca konfrontiraju u vrtiću jest ひらがな [hiragana] pismo.
Sastoji se od 46 znakova.

Koju ulogu ima hiragana pismo?
Hiragana ima jedinstvenu gramatičku ulogu.
Koristi se kod izražavanja broja ili padeža imenice, zamnjenice i konjugacije glagola.

Katakana – četvrtasti znakovi se koriste kod stranih riječi

Kad se na japanskom pišu strane riječi se u pravilu koriste カタカナ [katakana] znakovi.
I kod osobnih imena se oni koriste.
Uz to se i nove riječi koje nastaju u japanskom pišu s tim pismom.

Katakana se također sastoji od 46 znakova.

Kanji – Znakovi kineskog porijekla

Treće i najopsežnije pismo u japanskom su 漢字 [kanji] znakovi.
To je pismo preuzeto i kinsekog.

 
Kanji rječnik 大漢和辞典 [daikanwajiten] sadrži oko 50.000 znakova.
 
Mali broj japanaca zna sve ove znakove napamet.
U pravilu se u svakodnevnici ne koristi više od 2.000 znakova.
Jedan japanac nauči kroz osnovnoškolsko obrazovanje (9 razreda) oko 2.000 kanjija.
Čak i od apsolventa više škole se ne očekuje više od 3.000.
Znači, ovi znakovi se jako, jako rijetko pojavljuju i mnogi japanci se moraju ponekad poslužiti i rječnikom.

Zanimljivosti:

Prije se japanski pisao u okomitim stupcima odozgo prem dolje, s desna na lijevo.
Danas se piše u redcima sa lijeva na desno, kao u latinici.
Taj tradicionalni način pisanja se još može vidjeti u novinama, časopisima i nekim japanskim knjigama.
Ako si kupite za vježbu, neki japanski časopis ili mangu, počnite na zadnjoj stranici.

Želite naučiti japanski?

Jest čuli za tečaj japanskog, 17 Minute Languagesa?