Pisma svijeta: Devanagari pismo

Devanagari pismo

Pismo koje Vam ovdje predstavljamo se zove devanagari i potomak je staroindijskog brahmi pisma.


 

Jedno pismo za mnoge jezike

Devanagari je indijsko pismo s kojim se pišu mnogi jezici u Indiji.
Najpoznatiji jezici su:

 1. Sanskrit: Sanskrit je staroindijski jezik na kojem su napisane vede, sveta pisma hinduizma.
  I danas se sanskrit još koristi kao sakralni jezik u religioznim ritualima hinduizma.
  Općenito bi se status tog jezika moga usporediti sa statusom latinskog u Europi.
  Mnoge posuđenice iz sanskrita se mogu pronaći i u raznim indogermanskim jezicima.
 2. Hindi: Hindi ima skoro 400 milijuna govornika i jedan je od najrasprostranjenijih jezika.
  Od 1965. godine je (uz engleski) službeni jezik u Indiji.
 3. Nepalski:
  Nepalski je službeni jezik u Nepalu.

Devanagari pismom se pišu i ovi jezici:

 1. Mnogi jezici iz Bihari skupine: Ova jezična skupina najraširenija u sjevernim saveznim državama Indije.
 2. Bhili: Jedan od jezika koji se govore u saveznoj državi Gujaratu.
 3. Kashmiri: Ovaj jezik se govori u saveznim državama Jammur i Kashmir.
  Što je zanimljivo jest, da se glavni grad mijenja svakih pola godine:
  Zimi je glavni grad Jammu, a ljeti tu ulogu izvršava Srinagar.
 4. Konkani: Službeni jezik savezne države Goa.
 5. Marathi: I marathi, četvrti po redu najrašireniji jezik u Indiji, se piše devanagari pismom.
 6. Newari: I newari, jedan od sino-tibetskih jezika, koji se govori u Nepalu, Indiji i u Butanu, se piše devanagarijem. On je jedini jezik u svojoj skupini koji se piše tim pismom.

Devanagari – abugida pismo

Devanagari je jedno od takozvanih abugida pisama.
Abugida je slogovno pismo.
To znači, da se riječi sastoje od znakova koji obilježavaju pojedine slogove.
 
Svaki znak (svako slovo) ovog alfabeta predstavlja suglasnik koji u sebi uvijek nosi samoglasnik a kao pratnju.
 
Ovaj se princip najbolje može objasniti na jednom konkretnom primjeru.
Pogledajmo slovo क.
Ovo slovo predstavlja suglasnik k. Pošto ono u sebi već nosi samoglasnik a, se čita kao ka.
 
No, što ako umjesto sloga ka želite zapisati ki? U tom slučaju se slogu ka doda još jedan znak koji obilježava, da se umjesto a čita i: की
 
Ovo je najosnovniji princip na kojem se temelji devanagari.

Čitamo riječ na hindskom

Provježbajmo zajedno malo devanagari:
Uzmimo riječ na hindskom हलो. prvo slovo je ha: ह. Zatim slijedi la (ल), koje se vokalnim znakom pretvara u lo (लो).
 
Ako sada povežemo ta dva sloga u jednu riječ, onda dobivamo halo – što na hindskom znači isto što i na engleskom.