Pisma svijeta: Arapsko pismo

 
U ovom članku Vam predstavljamo arapsko pismo.
 
Arapski obuhvaća 28 slova.
No, u ovoj tablici ćete naći dva dodatna slova (ء i ة, znači prvo i zadnje slovo u redoslijedu).
Iako ta dva slova nisu (službeni) dio alfabeta, u pismenom jeziku pripadaju mnogim arapskim slovima.
Iz tog razloga smo i njih uklopili.
 
Arapsko pismo je jedno od najprostranijih pisama na svijetu.
Ne koristi se samo u arapskim zemljama u tamošnjim jezicima.
Koristi se i u ovim jezicima: perzijski, urdu, paštunski, kurdski i berberski jezici.
 
Ova velika rasprostranjenost pisma je uglavnom posljedica širenja islama, pošto je arapski kroz povijest potisnuo mnoga druga pisma.
 
Prije svega je iz religioznih razloga veoma značajno:
Pošto po islamskoj vjeri kuran doslovno predstavlja riječ Božju, se Kuran može samo u arapskom originalu ispravno pročitati i interpretirati.
 
Sada Vam želimo pokazati kako to pismo izgleda:
 
Kao što možete vidjeti, arapska slova mijenjaju svoj oblik, ovisno o tome gdje stoje u riječi:
Da li stoji na početku, u sredini ili na kraju.
 
Br. Naziv Prijepis Izoliran Na kraju U sredini Na početku

-

Hamza

ʾ

ء

(-)

(-)

(-)

1.

Alif

ā

ا

ـا

ـا

ا

2.

b

ب

ـب

ـبـ

بـ

3.

t

ت

ـت

ـتـ

تـ

4.

Thā

t

ث

ـث

ـثـ

ثـ

5.

Dschīm

ğ

ج

ـج

ـجـ

جـ

6.

ح

ـح

ـحـ

حـ

7.

Chā

خ

ـخ

ـخـ

خـ

8.

Dāl

d

د

ـد

ـد

د

9.

Dhāl

ذ

ـذ

ـذ

ذ

10.

r

ر

ـر

ـر

ر

11.

Zāin

z

ز

ـز

ـز

ز

12.

Sīn

s

س

ـس

ـسـ

سـ

13.

Schīn

š

ش

ـش

ـشـ

شـ

14.

Sād

ص

ـص

ـصـ

صـ

15.

Dād

ض

ـض

ـضـ

ضـ

16.

ط

ـط

ـطـ

طـ

17.

ż

ظ

ـظ

ـظـ

ظـ

18.

ʿAin

ʿ

ع

ـع

ـعـ

عـ

19.

Ghain

ġ

غ

ـغ

ـغـ

غـ

20.

f

ف

ـف

ـفـ

فـ

21.

Qaf

q

ق

ـق

ـقـ

قـ

22.

Kāf

k

ك

ـك

ـكـ

كـ

23.

Lām

l

ل

ـل

ـلـ

لـ

24.

Mīm

m

م

ـم

ـمـ

مـ

25.

Nūn

n

ن

ـن

ـنـ

نـ

26.

h

ه

ـه

ـهـ

هـ

27.

Wāw

w, ū, u

و

ـو

ـو

و

28.

y, ī, i

ي

ـي

ـيـ

يـ

-

Ta marbuta

(t)

ة

ـة

(-)

(-)


 
Ako želite, onda odmah možete naučiti jedan pozdrav na arapskom. Pokušajte sada pročitati što piše:
 
السلامُ عليكم
<=========
as-salāmu ʿalaikum – Dobar dan (službeno)

 
Kao što možda već znate, arapski se čita s desna na lijevo (i tako se naravno i piše).
Znači, morate čitati u suprotnom smjeru, nego to ste inače navikli.
 
Još jedna posebnost arapskog jest to što se uvijek piše "pisano".
To znači, da su razlike između rukopisa i tiska (npr. u novinama) minimalne.
 
Značajne razlike u obliku, kao što ih znate između tiskanih i pisanih slova, u arapskom nećete naći.
 
Arapski alfabet osim toga ne koristi zasebne znakove za kratke samoglasnike.
Samo dugi samoglasnici imaju vlastite znakove.
 
Kako bi točno izgovorili riječi, možete koristiti pomoćne znakove.
Oni se nalaze iznad ili ispod suglasnika.
U tekstovi se ti znakovi uglavnom izostavljaju, pošto je uvježbanom čitatelju već jasno koji se samoglasnik izgovara.
U tom slučaju se takav tekst naziva nevokaliziranim.
Pomoćni znakovi vokalizacije se mogu naći u školskim udžbenicima, književnim tekstovima i u kuranu.
 
Arapski je jezik koji je većinu vremena kroz svoju povijest mogao bez ortografskih pomagala, pošto materinji govornici mogu s lakoćom prepoznati kratke samoglasnike i bez pomoćnih znakova.
Prije svega zbog širenja islama izvan okvira arapskog jezičnog područja se uvela vokalizacija u kuranu, kako bi se omogućila pravilno recitiranje.
 
Ako želite, onda ovdje možete pregledati naše članke za ostala pisma svijeta: