Želite znati više o egipatskom jeziku?

Egipatski arapski - novoarapski dijalekt

egipatski jezik

Službeni i jezik korišten u Egiptu jest arapski. Egipatski, kojeg možete upoznati kroz tečaje 17 Minute Languagesa, je zaseban dijalekt arapskog jezika.
Egipatski govori oko 75 milijuna ljudi kao materinji jezik.
A pismo koje se koristi je standardno književnoarapsko.

Razlike egipatskog dijalekta od standardnog arapskog

U toku vremena je arapski u Egiptu razvio vlastiti vokabular i izraze, koji se razlikuju od standardnog arapskog.
Na primjer, u egipatski vokabular su uvedene riječi iz turskog i francuskog, no najveći utjecaj je imao i još uvijek ima engleski jezik:
Mnogi engleski izrazi se mogu naći u egipatskom jeziku.

I gramatika se u egipatskom udaljila od standarda.
U egipatskom se, npr. izostavljaju sufiksi padeža.
U standardnom arapskom se substantivi razlikuju po određenoj ili neodređenoj formi, a u egipatskom je ta razlika u potpunosti nestala.

Do danas egipatski nije dobio status nezavisnog samostalnog jezika.
Iz tog razloga biste se trebali pozabaviti i sa standardnim arapskim književnim jezikom, ako se interesirate za jezik i kulturu u egiptu.

Arapski – semitski jezik

Arapski pripada afrazijskoj jezičnoj skupini i ubraja se u semitsku jezični podskupinu.
Toj skupini, osim standardnog arapskog, pripadaju i mnogi arapski dijalekti (npr. sudijski, irački, marokanski i egipatski), hebrejski (u svojoj modernoj formi Ivrit), aramejski i razni etiopski govori.

Arapski se uglavnom priča u svejevrnoj Africi i na arapskom poluotoku.

Egipatski je daleko najgovoreniji dijalekt arapskog jezika.

egipatski jezik

Egipatski u pregledu

 • broj govornika: oko 75 milijuna
 • arapski dijalekt
 • semitsi jezik
 • značajke:
  glasovi iz grla
  smjer pisanja s desna na lijevo
  samoglasnici se ne pišu
  dva imenična roda (muški i ženski)
  tri padeža (nominativ, genitiv, akuzativ)
 • arapsko pismo

Naučite s nama prve izraze na arapskom

Možda odmah želite početi s učenjem egipatskog?
Pomoći ćemo oko toga.
Ovdje smo Vam pripremili prve, korisne izraze na egipatskom:


poslušaj pozdrav na egipatskom سلام Pozdrav!
poslušaj zovem se na egipatskom أنا اسمى Zovem se ...
poslušaj odakle si na egipatskom انتا منين؟ Odakle si?
poslušaj dolazim na egipatskom أنا من Dolazim iz ...
poslušaj imam godina na egipatskom أنا عمرى....سنة Imam ... godina.
poslušaj molim na egipatskom من فضلك molim
poslušaj hvala na egipatskom شكرا hvala
poslušaj bok na egipatskom مع السلامة Bok! (neformalno)
poslušaj doviđenja na egipatskom مع السلامة Doviđenja! (formalno)

Zanimljivi linkovi za sve koji se interesiraju za egipat, tamošnju kulturu i jezik:

Želite besplatno naučiti 50 najvažnijih riječi na egipatskom?

Ovdje link za egipatski turistički portal.

Ako Vas zanima možete i na Wikipediji pročitati interesantan članak o povijesti, kulturi i jeziku Egipta.

Ako želite naučiti egipatski, možete ovdje naći jezične tečaje egipatskog, 17 Minute Languagesa:
A1/A2: Početnički tečaj egipatskog
B1/B2: Napredni tečaj egipatskog
Brzi tečaj egipatskog – za putovanje kroz Egipat