Pravila kod odustanka

Pravo na odustanak


Unutar 31 dana imate pravo opozvati jedan od s nama sklopljenih ugovora, bez da navedete razloge.
Rok za opoziv traje 31 dan, s početkom od dana, kad Ste dobili pristupne podatke za Vaš online tečaj.
Da bi Vaš opoziv bio pravomoćan, morate nas uz jasno objašnjenje informirati, da Ste odlučili odustati od ovog ugovora (najbrže putem povratnog formulara), na adresu:
17 Minute Languages, Udo Gollub, Kübachstraße 9, 81543 Minhen, Njemačka, telefonski broj: +49(0)89-85638841.
Da bi otkazni rok bio zadovoljen dovoljno je, da obavijest o opozivu pošaljete prije nego što istekne rok opoziva.

Otkazivanje narudžbe
(bez da je uslijedila naplata)


Naručili Ste jedan produkt, ali još niste platili?
Molimo, otvorite e-mail sa potvrdom narudžbe.
Na kraju e-maila imate mogućnoct, Vašu narudžbu, brzo i efikasno jednim klikom, poništiti.

Otkazivanje narudžbe
(nakon izvršene naplate)


Naručili Ste jedan produkt, platili i dobili Vaše dostupne podatke?
Opoziv će uslijediti brzo i efikasno, ako ispunite povratni formular.

Posljedice opoziva


Ako ovaj ugovor opozovete, mi ćemo Vam sve uplate koje smo od Vas dobili, odmah i najkasnije unutar četrnaest dana isplatiti, računajući od dana, kad smo primili obavijest o Vašem opozivu ugovora.
Za ovu isplatu koristimo isto sredstvo plaćanja, koje ste Vi kod izvorne transakcije koristili, osim ako je s Vama izričito nešto drugo dogovoreno.
Za ovu isplatu, neće Vam ni u kom slučaju biti obračunata naknada.

Nakon isplate, pristup Vašem jezičnom tečaju biti će deaktiviran (onemogućen), nemožete dalje učiti niti sticati daljnja jezična znanja.
Osim toga, svi daljnji prošireni tečajevi, kao npr. pristup za partnere i poliglotska proširenja, koje su također isplaćene, biti će isključene i poništene.
Svi pristupi, dodaci i do tada naučeno, ovime će zauvijek biti izgubljeno.

Toliko o pravilima odustanka