Δικαίωμα επιστροφής, ανάκληση


Η παραγγελία σας μπορεί ν' ανακληθεί από εσάς είτε με το πάτημα στην ανάλογη σελίδα είτε με την αποστολή mail ή ταχυδρομικής επιστολής σε μας.
 
Φορείς δεδομένων (λογισμικό σε CD-ROM):
Μπορείτε να επιστρέψετε σε μας με την αυθεντική τους σφραγίδα φορείς δεδομένων οποιαδήποτε ώρα μέσα σε 31 ημέρες χωρίς αιτιολογία και να σας επιστραφεί το αντίστοιχο ποσό αγοράς.
 
Για προϊόντα που αγοράσατε online (π.χ. λογισμικό που κατεβάσατε) δεν υφίσταται δυνατότητα ανάκλησης.
 
Για μία παραγγελία άνω των 40 ευρώ αναλαμβάνουμε τα έξοδα αποστολής.
Τα έξοδα αποστολής σας επιστρέφονται σε κάθε περίπτωση αν το προϊόν παρουσιάζει βλάβες.