Γενικοί Όροι Συναλλαγών 
 • Προστασία δεδομένων και ιδιωτική σφαίρα
   
  Η διεύθυνσή σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού και της πιστωτικής σας δε θα διαβιβαστούν σε τρίτους.
  Μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας και ανώνυμα, εφόσον αυτό είναι εφικτό.
   
  Παραγγελίες μπορούν ν' ακυρωθούν οποιαδήποτε ώρα.
  είτε με το πάτημα ενός κουμπιού για ακύρωση που έχουμε θέσει στη διάθεσή σας είτε με mail είτε μέσω ταχυδρομικής επιστολής.
   
  Μετά από μία ακύρωση σβήνονται αυτομάτως τα στοιχεία σας από το αρχείο μας.
   
  Τα στοιχεία της παραγγελίας μπορείτε να τα δείτε όποτε το επιθυμείτε είτε με το πάτημα ενός κουμπιού για ακύρωση που έχουμε θέσει στη διάθεσή σας είτε με mail είτε μέσω ταχυδρομική επιστολής.
   
  Κατά την επίσκεψή σας τοποθετούμε ένα cookie, το οποίο αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο σας από τον πλοηγό περιήγησης για 3 ημέρες.
  Η χρήση των σελίδων μας αναγνωρίζεται ως επιβεβαίωση εκ μέρους σας για την τοποθέτηση των cookies από εμάς.
  Τα cookies μας δεν περιέχουν σε καμία περίπτωση πληροφορίες που σχετίζονται με πρόσωπα.
  Ο ιδιωτικός σας χώρος παραμένει προστατευμένος.
  Υπό κανονικές συνθήκες ο πλοηγός σας δέχεται cookies αυτομάτως, αλλά μπορείτε ν' αλλάξετε τις ρυθμίσεις του πλοηγού σας για να το αποτρέψετε.
  Εάν δε θέλετε να μας κοινοποιήσετε τα στοιχεία σας μέσω διαδικτύου, μπορείτε να το πράξετε μέσω ταχυδρομείου.
  Είμαστε εξουσιοδοτημένοι να αναλύουμε τα στοιχεία των πελατών μας μέσω τρίτων.

 •  
 • Μετά την παραγγελία σας
   
  Μετά από μία παραγγελία σας είμαστε εξουσιοδοτημένοι σε περίπτωση που ένας λογαριασμός είναι ακόμα ανοιχτός να σας υπενθυμίσουμε την πληρωμή μέσω mail, καθώς επίσης να σας στέλνουμε υπενθυμίσεις κατ' επανάληψη σε περίπτωση που το ποσό δεν έχει κατατεθεί αφού έχει περάσει μία συγκεκριμένη χρονική περίοδος.
  Μετά από μία παραγγελία σας είμαστε εξουσιοδοτημένοι να σας στείλουμε ένα mail με μία δημοσκόπηση για την παραγγελία σας.
  Έχετε φυσικά τη δυνατότητα ν' αρνηθείτε τα mail.
   
  Οι παραγγελίες σας αποστέλλονται αφού έχει γίνει η κατάθεση του ποσού.
  Μπορείτε να περιμένετε λίγο μετά την παραγγελία σας και ν' ακυρώσετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε ώρα θέλετε.

 •  
 • Εγγύηση και ευθύνη
   
  Ο χρόνος της εγγύησης για όλα τα προϊόντα είναι 24 μήνες, εφόσον δεν έχει γίνει άλλη κάποια σχετική ρύθμιση.
   
  Στην περίπτωση της εγγύησης σας επιστρέφουμε και τα τέλη αποστολής.
  Παρακαλώ να επιλέξετε τον πιο οικονομικό τρόπο αποστολής.
   
  Στην περίπτωση ενός ελαττώματος στο προϊόν, στο οποίο υπολογίζεται και μία έλλειψη των χαρακτηριστικών που είχαν εγγυηθεί, είμαστε εξουσιοδοτημένοι να βελτιώσουμε το προϊόν που σας εστάλη ή να σας στείλουμε καινούριο.
   
  Δεν εγγυόμαστε για βλάβες που δε φέρει από μόνο του το ίδιο το προϊόν που σας εστάλη.
  Δεν εγγυόμαστε ιδιαίτερως για χάσιμο κέρδους ή άλλους είδους περιουσιακές ζημιές εκείνου που έκανε την παραγγελία.
  Οι 17 Minute Languages εγγυώνται για σοβαρή αμέλεια δόλο από πρόθεση.
  Η εγγύηση για ελαφρά αμέλεια ισχύει μόνο για την προσβολή ουσιαστικών ευθυνών όπως ορίζονται στο συμβόλαιο.
   
  Οι 17 Minute Languages εγγυώνται ως μέγιστη αποζημίωση το ύψος του λογαριασμού.
   
  Εάν κάποια προϊόντα δεν είναι πλέον διαθέσιμα, σας επιστρέφεται το ποσό που έχετε καταβάλει με επιταγή ή με κατάθεση στον λογαριασμό σας.
   
  Οι 17 Minute Languages δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες βλάβες, καθώς ούτε για κάθε είδους απώλειες που μπορούν να επακολουθήσουν και για βλάβες που οφείλονται σε ασκούμενη βία ή μέσω διαδικτύου ή επιβαρυμένης χρήσης και υπερφόρτωσης.
  Ο πελάτης είναι πλήρως υπεύθυνος κατά τη χρήση των παροχών μας ότι τηρούνται όλες οι νόμιμες προδιαγραφές και οι όροι.
  Απαλλάσσει τις 17 Minute Languages από αξιώσεις τρίτων.
  Οι 17 Minute Languages εγγυώνται για αξιώσεις, μόνο όταν είναι υπεύθυνες για δόλο από πρόθεση και σοβαρή αμέλεια.

 •  
 • Ανάκληση
   
  Η παραγγελία σας μπορεί ν' ανακληθεί από εσάς είτε με το πάτημα στην ανάλογη σελίδα είτε μέσω mail ή ταχυδρομικής επιστολής σε μας.
   
  Φορείς δεδομένων (λογισμικό σε CD-ROM):
  Μπορείτε να επιστρέψετε σε μας με την αυθεντική τους σφραγίδα φορείς δεδομένων οποιαδήποτε ώρα εντός 31 ημερών χωρίς αιτιολογία και να σας επιστραφεί το ποσό αγοράς.
   
  Για προϊόντα που αγοράσατε online (π.χ. λογισμικό που κατεβάσατε) δεν υφίσταται δυνατότητα ανάκλησης.
   
  Για μία παραγγελία άνω των 40 ευρώ αναλαμβάνουμε τα έξοδα αποστολής.
  Τα έξοδα αποστολής σας επιστρέφονται σε κάθε περίπτωση αν το προϊόν παρουσιάζει βλάβες.

 •  
 • Αποκλεισμός της ευθύνης
   
  Όλες οι περιγραφές, οι συμβουλές, οι ιστοσελίδες, τα γραφικά, το υλικο κτλ. συντάχτηκαν με συνέπεια και υπεβλήθησαν σε τεστ.
  Εντούτοις δεν αποκλείονται τυχόν λάθη.
  Γι' αυτόν τον λόγο δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για πιθανά λάθη ή απώλειες που επακολουθούν και σχετίζονται με τη χρήση, την εκτέλεση, τη διάθεση, την παροχή αυτών των περιγραφών, με τις συμβουλές, τις ιστοσελίδες, τα προγράμματα, τα γραφικά, το υλικό στις ιστοσελίδες μας.
  Η εξάλειψη μιας από μέρους μας ενδεχόμενης προσβολής του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας δεν μπορεί να συμβεί χωρίς την έγκρισή μας.
  Για λάθη, τυπογραφικά και μεταφορικά λάθη δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη.
  Οι απεικονίσεις των προϊόντων μας στις ιστοσελίδες μας είναι παραδείγματα και μπορεί η τελική απεικόνιση των προμηθευμένων προϊόντων να διαφοροποιείται από αυτές.
  Όλες οι ονομασίες των προϊόντων και οι μάρκες είναι σήμα κατατεθέν των εκάστοτε κατασκευαστών.

 •  
 • Τιμές
   
  Με την αλλαγή των τιμών στο Online-Shop χάνουν αυτομάτως την ισχύ τους όλες οι προϋπάρχουσες τιμές.
  Σε όλες τις τιμές προστίθεται το ΦΠΑ.

 •  
 • Ισχύς
   
  Ισχύουν αποκλειστικά οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών στη μορφή τους τη χρονική στιγμή της παραγγελίας.
  Διαφοροποιημένοι όροι δεν αναγνωρίζονται.

 •  
 • Αλλαγές στις παροχές
   
  Εφόσον οι 17 Minute Languages προσφέρουν επιμέρους παροχές χωρίς αντίτιμο, διατηρούν το δικαίωμα ρύθμισης αυτών των υπηρεσιών χωρίς να μπορεί ο πελάτης να προβάλλει αξιώσεις επ' αυτού.
  Επιπλέον οι 17 Minute Languages διατηρούν το δικαίωμά τους να διευρύνουν, να διαφοροποιήσουν τις παροχές τους και να προτείνουν βελτιώσεις.

 •  
 • Επιπλέον όροι
   
  Στην περίπτωση που είστε έμπορος ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου δικαίου ή δεν έχετε καμία δωσιδικία στη Γερμανία ισχύει μόνο η δωσιδικία στο Μονάχου/Γερμανίας.
  Ισχύει το γερμανικό δίκαιο.
  Στην περίπτωση που μία διάταξη αυτού του συμβολαίου είναι άκυρη ή ακυρωθεί, παραμένουν όλες οι υπόλοιπες διατάξεις σε ισχύ.
  Η κατακριτέα ρήτρα αντικαθίσταται από μία άλλη, η οποία βρίσκεται κοντά στην αρχική.

 •  
 • Εταιρική επωνυμία και διεύθυνση
   
  Ολόκληρη η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση είναι:
   
  17 Minute Languages
  Udo Gollub
  Kühbachstr. 9
  80538 Μόναχο, Γερμανία
   
  ΑΦΜ (USt-ID): DE185758125