„Naučte se plynulou obchodní-španělštinu pro váš pracovní rozvoj!“
 
Rychlá a vysoce efektivní metoda učení, která je velmi zábavná:
První konverzace v španělštině je možná již po 3 hodinách – plynulé jazykové znalosti po 50 hodinách – pro počítač, smartphone a tablet.

S kurzem španělštiny pro podnikatele se naučíte vše, co potřebujete pro svou práci ve španělštině ve Španělsku.
 
Pomocí jedinečné učební metody dlouhodobé paměti se během krátké doby rychle naučíte kompletní španělskou obchodní slovní zásobu.
 
Naučíte se, co je pro práci ve Španělsku skutečně potřebné i jednoduše a snadno pochopitelné. Ucházejte se o pracovní místo ve Španělsku.
Obdržíte praktickou slovní zásobu a relevantní fráze, abyste dosáhli dokonalého dojmu.
 
Naučte se vyřizovat obchodní poštu a suveréně řídit meetingy.
 
Argumentujte správně španělsky a naučte se přednášet v cizím jazyce.
 

 
Balíček kurzu španělštiny pro podnikatele vám nabízí:

 • Tři kompletní kurzy španělštiny pro podnikatele se zaměřením na základní odborné znalosti.
  Pomocí kterých se můžete ucházet o práci ve Španělsku a komunikovat v pracovním životě španělsky bez problému.
  1. Kurz španělštiny pro podnikatele část I: základní kurz pro všechny důležité situace v pracovním životě
  2. Kurz španělštiny pro podnikatele část II: kurz pro všechny, kteří pracují ve Španělsku nebo se chtějí ucházet o místo u španělské firmy
  3. Kurz španělštiny pro podnikatele část III: důkladné komunikační znalostí pro obchodní život
 • 2000 praktických obchodních slovíček.
  1300 užitečných řádků s texty pro každodenní práci.
  Navíc obdržíte také audio trenéra slovní zásoby pro flexibilní učení na cestách.
 • Různé každodenní úkoly a obrovský výběr metod učení motivující k tomu, se každý den učit.
 • Díky jedinečné učební metodě dlouhodobé paměti se naučíte ve velmi krátké době španělštinu pro podnikatele.
 • V učební komunitě 17 Minute Languages si můžete vyměňovat nápady s ostatními studenty a navazovat nová přátelství s dalšími španělskými studenty a rodilými mluvčími ze Španělska.
 • Nejnovější verze: kurz španělštiny pro podnikatele byl kompletně v roce 2022 přepracován.
  Pro Windows, Linux, Mac OS, iPhone, Android-Smartphone, iPad i Android-tablet.
Obsah balíčku kurzu španělštiny pro podnikatele:
Tento online kurz zahrnuje tři kompletní jazykové kurzy pro podnikatele s různým zaměřením.

Kurz španělštiny pro podnikatele část I:
Základní kurz pro všechny důležité situace v pracovním životě.

 
V tomto jazykovém kurzu se naučíte nebo si zopakujete více než 600 slovíček a více než 500 řádků textů o nejdůležitějších tématech a situacích v pracovním životě.
Naučíte se, jak telefonovat ve španělštině, jak zacházet s obchodními zásilkami, jak psát španělské e-maily, jak domluvit pracovní schůzky a suveréně zvládnout meetingy.
Kurz španělštiny pro podnikatele část II:
Kurz pro všechny, kteří pracují ve Španělsku nebo se chtějí ucházet o místo u španělské firmy.

 
Tento jazykový kurz je vaším nenahraditelným společníkem při ucházení o pracovní pozici.
Naučíte se rozumět inzerci ohledně zaměstnání v španělštině.
Zde najdete nápovědu a podporu při sestavování životopisu v španělštině a pomoc pro psaní a formulování průvodního dopisu.
Pochopitelně vás tento kurz připraví i na pracovní pohovor.
Zde najdete praktickou slovní zásobu a relevantní fráze, pro zanechání perfektního dojmu při pracovním pohovoru.
Kurz španělštiny pro podnikatele část III:
Důkladné komunikační znalostí pro obchodní život

 
V tomto kurzu se naučíte přednášet a prezentovat v španělštině.
Pro výměnu názorů s kolegy, zákazníky a nadřízenými vás tento kurz vybaví slovní zásobou a slovními obraty na téma „úspěšná argumentace“.
Pokud se zabýváte projekty, najdete zde vše, co je důležité vědět o organizaci a úspěšné realizaci projektů všeho druhu.
Máte-li častý kontakt se zákazníkem, budou pro vás velkou podporou tyto kapitoly s tématem „úspěšný prodej“ a „servis a služby“, které vám poskytnou cenné návrhy a impulsy pro každodenní pracovní život.

 

 

Kurz španělštiny pro podnikatele část kurzu I (ze III):
Základní znalost profese


Tento základní kurz pro podnikatele obsahuje:
Plánování termínů s kolegy, nadřízenými a zákazníky:
V tomto kurzu pro podnikatele se naučíte slova a fráze, pomocí kterých budete moci v španělštině snadno domluvit jakoukoli pracovní schůzku.
Dále se naučíte, jak potvrdit žádosti o schůzku a jak schůzku odložit.
 
Správné vyplnění formulářů v cizím jazyce:
Zejména když jde o vyplňování formulářů v španělštině, je potřeba nutně znát slovní zásobu.
Tuto naleznete také v tomto kurzu pro podnikatele.
 
Základní slovní zásoba nutná pro meetingy a pracovní schůzky:
V tomto kurzu se naučíte, jak představit denní rozvrh planované schůzky a napsat zápis z pracovní schůzky.
Také byste měli být schopni sebevědomě formulovat ve španělštině vlastní přispěvek k diskuzi.
V takových diskuzích je často důležité, abyste měli dostatečnou slovní zásobu, se kterou můžete zdvořile zdělit a obhájit svůj názor.
 
Všední den v každé profesi: Řešení problémů a hledání řešení:
Jak upozorníte na problém? Jak řešíte problém?
Jak formulujete návrh na vyřešení problému?
Jak zvládáte rozdělování nadcházejících úkolů?
 
Psát profesionálně e-maily v španělštině:
Jak budu formulovat oslovení v e-mailu nebo dopisu?
Jak se rozloučit v e-mailu?
Jak vhodně zahájit obchodní e-mail?
Jak napíšu v španělštině oznámení, že jsem mimo kancelář ve svém e-mailovém programu.
Samozřejmě zde najdete nápovědu jak formulovat e-mailové texty a běžné témata z obchodního života.
 
Hravě zvládnout Small Talk v španělštině:
Vždy existují situace, kdy vedete malé rozhovory s kolegy, nadřízenými nebo zákazníky, jejiž obsah není jen obchod.
S tímto kurzem pro podnikatele se stanete mistrem těchto rozhovorů a vaše společnost je vámi sebevědomě a kompetentně zastoupena.
Ve třech kapitolách najdete podrobnou sbírku frází pro tuto situaci.
Dále se budeme zabývat tématy, o nichž se často diskutuje.
Počasí, sport & volný čas, umění & kultura a rodina.
Kromě toho si osvojíte slovní zásobu o tom, jak sám sebe i ostatní slušně představit, jak přivítat v 17cz hosty a položit jim zajímavé otázky.
 
Zjistit informace k důležitému tématu:
V tomto jazykovém kurzu se naučíte, jak lze tento úkol splnit v španělštině.
Naučíte se vytvářet pracovní poptávky pro rešerši a odprezentovat výsledky svého hledání.
A i když se vyskytnou potíže nebo problémy, naučíte se je zde řešit.
 
Vyřídit objednávku:
V tomto základním kurzu pro podnikatele se naučíte formulovat správně objednávku v španělštině, získat nabídku nebo odeslat nabídku novému zákazníkovi.
Naučíte se také řešit ve španělštině problémy spojené s doručením objednávky.
 
Užitečné příklady psaní obchodních dopisů v španělštině.
Kromě jiného se naučíte, jaké vhodné oslovení byste měli v takovém textu použít.
Aby se vám lépe začínalo, tak vám také poskytneme pomoc při psaní textů v dopisu.
Ukážeme vám příklady úspěšných prvních vět a pomůžeme vám váš text pomocí vzorových šablon přenést na papír.
 
Telefonovat v španělštině kompetentně a suveréně:
V tomto kurzu pro podnikatele se naučíte, jak telefonovat v španělštině.
Najdete zde návrhy a užitečné fráze, jak formulovat svou žádost.
Kromě toho se samozřejmě také naučíte užitečné fráze, abyste se mohli zdvořile rozloučit s vašim obchodním partnerem.
Ukážeme vám také příklady, jak můžete v španělštině profesionálně namluvit vzkaz na vašem telefonním záznamníku.
 
Kurz pro podnikatele vám pomůže rychle hovořit plynně španělsky.
Naučíte se více než 500 řádků textu a více než 650 slovíček slovní zásoby.

 

 

Kurz španělštiny pro podnikatele část II:
Ucházet se o zaměstnání & pracovat ve Španělsku


Chtěli byste se ucházet o práci ve Španělsku nebo pracovat pro společnost ve Španělsku ale nevíte, jak na to?
Vše vyřeší kurz španělštiny pro podnikatele čast II, „hledat zaměstnání a pracovat ve Španělsku“.
 
Tento kurz nabízí jak intenzivní, praktický výcvik pro začátečníky, tak i dobře strukturovaný rychlý odkaz k vyhledání pro pokročilé studenty.
 
S jazykovým kurzem pro podnikatele II „pracovat v zahraničí“ se naučíte více než 300 textů a frází a více než 650 slovíček slovní zásoby.
 
Tato témata najdete v kurzu pro podnikatele „pracovat v zahraničí“:
Čtení a porozumění španělským inzerátům ohledně hledání zaměstnání:
Pokud hledáte zaměstnání ve Španělsku nebo chcete pracovat pro společnost ve Španělsku, začněte číst inzeráty ohledně volných pracovních míst.
Pro lepší porozumění těchto inzerátů naleznete v tomto kurzu pro podnikatele mnoho španělské slovní zásoby a praktických příkladů.
 
Takto si sestavíte váš životopis v španělštině:
V tomto jazykovém kurzu najdete základní slovní zásobu a užitečné fráze.
 
Pomoc při stylizaci žádosti o pracovní místo:
Chtěli byste vysvětlit, proč jste tou správnou osobou pro obsazení tohoto volného místa?
Chcete pojmenovat svoji kvalifikaci a popsat svou motivaci a zájem o tuto pozici?
V tomto jazykovém kurzu získáte mnoho správných a typických vět pro takové psaní.
 
Žádost o stáž ve Španělsku:
Obdržíte řadu návrhů pro psaní žádosti.
Zde vysvětlíte, důvod vašeho zájmu o stáž v zahraničí a jaké máte cíle a očekávání.
Kromě toho zde najdete také smysluplnou pomoc pro přečtení volných pracovních míst.
 1. jaké jsou požadavky společnosti?
 2. co se ode mě očekává?
 3. co mi bude nabídnuto?

 
Jistota a maximální sebedůvěra u přijímacího pohovoru:
Vaše žádost o práci byla úspěšná a vy budete pozváni na osobní pohovor.
S velkou pravděpodobností bude tato konverzace probíhat v španělštině.
S tímto kurzem pro podnikatele se můžete na tuto situaci intenzivně připravit.
Ukážeme vám běžné otázky, které budou při takovémto rozhovoru kladeny, a poskytneme vám četné návrhy, jak formulovat odpovědi na tyto otázky.
 
Váš pracovní pohovor se velmi dobře povedl a vy začnete brzy svou novou práci.
Abychom vám ulehčili start v novém zaměstnání, shromáždili jsme ještě víc užitečné slovní zásoby a dalších vět v španělštině.
 
Popis a porozumění stuktury a organizace společnosti v španělštině:
Když začnete ve firmě pracovat, tak se toho v prvních dnech budete muset hodně nového učit.
V tomto kurzu pro podnikatele najdete slovní zásobu a fráze, které vám pomohou rychle rozpoznat a porozumět novým strukturám a organizaci, aby vám usnadnily nástup a orientaci v nové práci.
 
Slovník pro popis kancelářského nábytku a kancelářských potřeb:
Abyste nejen porozuměli organizaci vašeho nového zaměstnavatele, ale také jste se rychleji zařídili ve své práci, jsme pro vás sestavili velmi užitečnou lekci na téma "kancelářský nábytek & kancelářské potřeby".
Nebo byste rádi okamžitě přeložili výrazy do španělštiny jako "kancelářská židle", "složky", "polštářkové razítko" nebo "kopírovací papír"?
 
Slovní zásoba a texty na téma "práce na počítači":
Každý, kdo profesionálně pracuje na počítači, potřebuje solidní základní znalost slovní zásoby na toto téma.
Naučíte se základní slovní zásobu pro hardware a software.
Ve sbírce textů se naučíte, jak popsat v španělštině počítačové problémy a formulovat pracovní objednávky pro kolegy.

 

 

Kurz španělštiny pro podnikatele část III:
Komplexní komunikační znalosti pro každou situaci v obchodní praxi


Tato třetí čast kurzu pro podnikatele nabízí komplexní jazykový kurz z reálného života, pro zdokonalení vašich profesionálních komunikačních dovedností.
 
Naučíte se více než 480 textů a 760 slovíček.
Slovní zásoba a fráze pro všechny, kteří pracují u společnosti v oblasti služeb:
Poskytneme vám slovní zásobu a texty, které budete brzy používat při svých každodenních jednáních se svými zákazníky ve Španělsku.
 
Naučte se správně argumentovat v španělštině:
Pokud se chcete v práci prosadit, je nutné umět vyjádřit zdvořile svůj názor v španělštině.
V tomto kurzu se také naučíte, jak hodnotit výroky druhých a jak reagovat na kritiku.
 
Vše důležité kolem jednání:
Je jednání hlavní součástí vaší každodenní práce?
Pak zde určitě najdete zajímavé podněty pro další meeting.
Naučíte se v španělštině vyjadřovat své názory, vysvětlovat stav projektů a úkolů a dávat ostatním zpětnou vazbu o své práci.
 
Úspěšně obchodovat ve španělštině:
V tomto kurzu najdete návrhy a pomoc, jak získat a oslovit zákazníky, vyzdvihnout pozitivní stránky produktu a popsat vlastnosti produktů.
 
Španělské odborné termíny a slovní zásoba pro organizaci a realizaci projektu:
Tento kurz vám pomůže dokonale pracovat v týmu.
Získáte slovní zásobu a texty, které vám pomohou se představit jako projektový manažér nebo člen týmu, objasnit organizaci a plánování projektu a rozdělit hlavní úkoly.
 
Podařený a úspěšný pracovní oběd:
Úspěch nebo neúspěch zakázky nebo projektu často závisí na pracovním obědu.
Abyste byli v budoucnu na takové příležitosti dobře připraveni, sestavili jsme pro vás slovní zásobu a často používané fráze.
Naučíte se slovní zásobu pro přijímání hostů v restauraci, objednávání nápojů a jídla a samozřejmě užitečnou konverzaci u stolu v španělštině.
 
Na služební cestě:
V tomto kurzu najdete pomoc při organizaci cesty do Španělska.
Pro vstup a pobyt budete mít také připravenou odbornou slovní zásobu a užitečné fráze.
 
Správně reagovat na názory a stížnosti:
Bez ohledu na to, zda chcete jménem vaší společnosti napsat nebo zpracovat připomínku, v tomto komunikačním kurzu najdete slovní zásobu a typické texty na toto téma.
A také zde najdete rady a formulace v španělštině pro vyřízování stížností zákazníka v servisním oddělení.
 
Naučte se správně prezentovat v španělštině!
Důležitou dovedností v každodenním profesním životě je správná a přitažlivá prezentace obsahu všeho druhu.
V této části komunikačního kurzu najdete návrhy na uspořádání, pokyny a ukončení přednášky nebo prezentace.
Dáme vám impuls, jak v španělštině představit a odprezentovat vaše výsledky.
Najdete zde také praktické příklady, jak můžete řečníkovi vyjádřit zpětnou vazbu k jeho prezentaci.
 
Zajímavá fakta o veletrzích a návštěvách veletrhů.
Zabýváme se hledáním reality a relevantními situacemi, jako je registrace na veletrh nebo rezervace a organizace veletržního stánku.
Mimo jiné zde naleznete velký výběr užitečných slovíček a vět pro diskuze na veletržním stánku.
 

 
 
 
31 dní...
100%-garance vrácení peněz!
 
Otestujte si tento kurz bez rizika.
Pokud nebudete zcela spokojeni, vrátíme vám 100% z kupní ceny.
A to bez řečí.


Zde vyberte svůj kurz:

Software obdržíte v podobě online kurzu:
 • Můžete se začít hned učit!
 • Nemusíte nic instalovat, stačí se učit online.
 • Online kurz funguje na Windows (11, 10, 8, 7, Vista, XP), na Mac OS a Linux, v iPhonech a v chytrých telefonech Android, na iPadu a tabletech Android.
 • Online kurz lze používat po dobu 10 let.
 • Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

   Bezpečné objednávání: